Tėvo mokymas apie dvasinių pasiekimų integravimą į kasdienybę, 2010 01 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimas Tėve, aš kreipiuosi į Tave prašydama išminties ir pamokymo, kada matau, jog taip džiugiai vis daugiau ir daugiau Tavo vaikų, gyvenančių Urantijoje, įsikūnijime atsiveria Tau, pajunta Tavo vedimą ir globą, pasiryžtą vykdyti tavo valią, ima girdėti Tave.
Ir tai yra džiugūs įvykiai, akivaizdūs pasiekimai, į kuriuos Tu tikslingai vedi mus kiekvieną, nes toks yra Tavo planas.
Mylimas Tėve, aš pastebėjau, kad kai pradedi girdėti Tave ar kai patiri raminantį maldos poveikį, dar ir negirdint, po to kontrastingai sunku tampa grįžti į materialią aplinką, kurioje kiekvienas iš mūsų dabar gyvena, ir kuri nėra tokia jau šilkinė, nes patys ją tokią sukūrėme, per priežasties- veiksmo – pasekmės dėsnį.
Ir kadangi dažniausiai tai darėme nesąmoningai, tai dabar suvoki, kad gyveni nesąmoningoje aplinkoje- pasekmės dirgina ir erzina, bet jas reikia kažkaip ištirpinti ir pakeisti, todėl mano mylimas Tėve, norėčiau, kad pakalbėtum apie tai, kaip ryšį su Tavimi integruoti į kasdienį veiksmą, į buitį, į kiekvieną mintį, kaip išlaikyti nuolatinę Komuniją, bet tuo pačiu šiltai ir nuostabiai bendrauti ir su mūsų broliais ir sesėmis, spręsti žemiškas problemas aktyviai ir džiugiai.
Kaip padaryti, kad bendravimas su tavimi nevirstų tarsi kiautas, kuriame atsiribojame nuo materialaus pasaulio, nuo žmogiškų ryšių, nuo pasekmių sprendimų? Patark Tėve, nes aš žinau, kad mes ne veltui gyvename tokioje aplinkoje, ji duota mums tam, kad išmoktume dieviškumą integruoti į ją.
<<Taip, mano mylima dukrele, tu tikrai teisingai galvoji, teigdama, kad besiskleidžiantį dieviškumą reikia integruoti į materialią aplinką ir, žinoma, į žmogiškuosius ryšius. Mano mylimi vaikai, tik šitoje aplinkoje ir tik šituose ryšiuose jūs galite pasitikrinti kiek jūsų dieviškumo atsiskleidė, kokį padarėte progresą. Tą galite užfiksuoti tik išgyvenę patyrimą, kadangi jūsų asmenybės besiskleidžiantis potencialas reiškia tvirtėjantį ryšį su manimi.
Maldos, garbinimai, jūsų kreipiniai, iš pradžių vedami tikslingai, kaip tos ramybės ir susikaupimo minutės, kada jus pripildomi dieviškų būsenų pamažu tampa nuolatine ir nepertraukiama gija.
Ir tikrai jūs neturite vien panirę į maldą nugyventi žemišką gyvenimą, jokiu būdu ne. Jums duotas aktyvumas, entuziazmas, noras veikti, noras dalintis patyrimais, džiaugtis ir bendrauti su savo broliais ir seserimis, kurie irgi yra ne kas kita, kaip mano dangiškos šeimos nariai.
TODĖL PAGALVOKITE, MYLIMIEJI, KAD JŪS TAPDAMI VIS LABIAU DIEVIŠKI IŠMOKSTATE MEILĘ SKLEISTI VIENODAI, TAIGI JEI KARŠTAI BENDRAUJATE SU MANIMI AR KITAIS DANGIŠKOS ŠEIMYNOS NARIAIS SU TOKIU NUOSTABIU ATSIDAVIMU IR MEILE BEI TROŠKULIU, TAI TURITE SUVOKTI, KAD BENDRAUTI SU SAVO BROLIAIS IR SESĖMIS ŽEMĖJE YRA LYGIAI TAIP JŪSŲ DIEVIŠKUMO PAŽANGOS PATVIRTINIMAS.
Ir tikrai aš jums sakau, jūs turite neatsiriboti nuo žmonių, o atvirkščiai, kada patys esate pajėgūs taip atsiverti ir paimti šitiek meilės iš manęs, jūs net realiai negalite sau leisti vienas ta meilės srove džiaugtis, nes iš tikrųjų ir gimsta natūralus noras bendrauti, aptarinėti, džiaugtis su savo žemiškais broliais ir sesėmis. Mano mylimi vaikai, aš jums sakau- jūsų santykis su jus supančia aplinka, jūsų santykiai su artimaisiais yra puikiausias rodiklis kiek jūs esate pažengę dieviškumo keliu.
Ir sakydamas santykiai aš turiu omeny ir jūsų reakcijas į jūsų artimųjų ar giminaičių pozicijas, replikas, smerkimą. Nes visas tobulinimosi kelias ir dieviškumo skleidimasis prasideda nuo sąmoningo savo reakcijų, veiksmų ir jausmų stebėjimo, nepertraukiamai remiantis į mane.
Mano mylimi vaikai, dauguma jūsų, lankančių šį tinklalapį gerai žinote, kad visos dieviškos savybės ir netgi būsenos tokios kaip ramybė, meilė, šiluma, saugumo jausmas, pasitikėjimas, kūryba, humoras, džiugesys, dėkingumas- visos šios būsenos yra iš manęs.
Todėl, mano mylimi vaikai, kuo jūs ilgiau per dieną praleidžiate šiose būsenose, tuo tai akivaizdžiau veikia jūsų santykius su artimaisiais. Bet jūs turite šitoje būsenoje išmokti būti ne tik susitelkę ir bendraudami su manimi, jūs tą būseną turite pernešti ir išlaikyti darydami kasdienius darbus ir lygiai taip su meile ir ramybe bendraudami su artimaisiais.
Įsivaizduokite, kai jūs mokinatės vairuoti automobilį, tai iš pradžių būna specialūs užsiėmimai, tam tikru laiku tam tikri įgūdžių lavinimai, kada jūs mokindamiesi vairuoti būnate labai susitelkę vien į šį procesą. Tai maldą ir garbinimą galima būtų palyginti su šiomis reguliariomis pamokomis, kurių metu jūs iš esmės praktikuojatės ir išmokstate būti atsivėrę ir imti iš manęs meilę, ramybę, džiugesį.
Bet aš jums sakau, kaip vairavimo pamokos nėra savitikslės, taip ir malda ir garbinimas nėra savitikslis. Šie du užsiėmimai turi būti perkelti į gyvenimą.
Ir kada jūs jau pakankamai mokate vairuoti, kad išvažiuotumėte į gatvę, ir galėtumėte naudotis transporto priemone kai puikiu įrankiu savo reikalams tvarkyti, lygiai taip kai jūs įgundate kaip iš manęs paimti meilę ir ramybę, ką aš visą laiką su džiaugsmu jums pilu, jūs jau galite su šia nuostabia priemone „važiuoti į gatvę“ nerti į materialią aplinką ir mėgautis tuo, kad galite įveikti didžiulius atstumus apvažiuojant buvusias santykių prarajas, įveikti kalnus savo baimių ir neteisingų nuostatų, kurie po truputį lieka praeityje, užnugaryje.
Todėl aš jums sakau mano mylimi vaikai, jus mokate gauti ramybę ir meilę Komunijos su manimi metu, todėl „važiuokite į gatvę“ juk mokinotės vairuoti ne tam, kad vaikščiotumėte pėsčiomis neįveikiamus atstumus.
Ir dabar pagalvokite, tie kurie jau daug metų vairuoja automobilį ir jaučia pasimėgavimą važiuojant nuostabiu keliu, kurie gali klausytis muzikos ir bendrauti su šalia sėdinčiu pakeleiviu, kada nereikia susikausčius sekti vairavimo metodikos, nes kelionė tiesiog bėga sklandžiai ir procesas yra nuostabus.
Taip ir jūs mano mylimi vaikai, pasisodinkite pakeleivių į šitą transporto priemone, važiuokite per gyvenimą drąsiai ir kartu, nes tas vairavimo įgūdis- tai įgūdis atsiverti man ir paimti mano meilę, todėl sakau, dalinkitės kelionės įspūdžiais su savo mylimaisiais, vyrais, žmonomis, vaikais, ir draugais. Nekeliaukite vieni, nes aš jus sukūriau ne vienatvei, o pilnatvei, ir PILNATVĖS ŠALTINIS ESU AŠ, ir trokškite, kad pilnatvė jus lydėtų visuose gyvenimo aspektuose, tiek materialioje buityje, tiek asmeniniuose santykiuose.
TROKŠKITE ŠITO MANO VAIKAI, NES AŠ ESU TA PILNATVĖ, IR TOKIU BŪDU JŪS TROKŠTATE MANĘS>>
Ačiū tėve, už šį mokymą.


Giedre
2010-01-17 11:40:49


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal