Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje gyvosios pamaldos Pakalniuose - Utenos rajone - 9 km. nuo Utenos.

Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje gyvosios pamaldos Pakalniuose - Utenos rajone - 10km. nuo Utenos.

Kas gyvenate netoli Utenos, kviečiame atvykti į Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės gyvąsias pamaldas Pakalniuose.

Tie, kurie nebuvote ir konkrečios vietos nežinote, kur vyksta gyvosios pamaldos, pasiskambinkite Vandai - 861125931.

Algimantas
2017-05-15 15:10:37

Komentarai

Mielieji,
gruodžio 24d. 11val. kviečiu gyvai komunijai su Rojaus Trejybe -AŠ ESU, adresu Kalno g.nr 8, pas sesę Aldoną.
Ramybės visiems.
Vanda.

stovan
2017-12-22 08:34:22Mielieji,
gruodžio 10d. 11val. kviečiu bendrai gyvai komunijai su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ,adresu Kalno g.nr8, pas sesę Aldoną.
Ramybės visiems.
Vanda.

stovan
2017-12-07 09:28:16Mielieji,
lapkričio26d. 11val.kviečiu gyvai bendrai maldai su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, adresu Kalno g.nr8 pas sesę Aldoną.
Su Kūrėjo meille ir ramybe.
Vanda.

stovan
2017-11-23 11:28:41Mielieji,
lapkričio12d.11val. kviečiu bendrai gyvai maldai su Rojaus Trejybe- AŠ ESU, adresu Kalno g.nr8, pas sesę Aldoną.
Su Kūrėjo meile.
Vanda.

stovan
2017-11-09 09:28:50Mielieji,
spalio29d .11val, kviečiu bendrai gyvai maldai su Rojaus Trejybe -AŠ ESU, adresu Kalno g.8, pas Aldoną.
Vanda.
Su Kūrėjo meile.

stovan
2017-10-26 10:16:08Mielieji
spalio15d. 11val. kviečiu bendrai gyvai maldai su Rojaus Trejybe- AŠ ESU ,adresu Kalno g.8 ,pas Aldoną.
Su Kūrėjo meile.
Vanda.

stovan
2017-10-12 09:27:00Mielieji,
spalio1d.11val. kviečiu bendrai maldai su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ,adresu, kalno g,nr 8, pas Aldoną.
Su Kūrėjo meile.
Vanda.

stovan
2017-09-28 11:54:17Mielieji,
rugsėjo 3d.11val. kviečiu bendrai maldai su Rojaus Trejybe- AŠ ESU, adresu Kalno g. 8, pas Aldoną.
Su Kūrėjo meile.
Vanda.

stovan
2017-08-31 12:25:26Mielieji,
rugpjūčio 20d. 11val. kviečiu prisijungti bendrai komunijai su Rojaus Trejybe- AŠ ESU, adresu, Kalno g 8, pas Aldoną.
Su Kūrėjo meile.
Vanda.

stovan
2017-08-17 09:33:10Mylimieji, vakar Pakalniuose buvo nuostabus Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvasis garbinimas, tryškęs iš urantų atsivėrusių asmenybių.

Mūsų susirinko 15 urantų, kartu su keturių mėnesių Salomėja - Jurgitos ir Roberto žemiškąja dukrele - kuri savo nešiojamame lopšyje, labai ramiai elgėsi per visas gyvąsias pamaldas ir vis akimis taip aktyviai ir su tokiu rimtu susidomėjimu tyrinėjo savo aplinką, kartais kam nors pasiųsdama ir savo šypseną. Beje, pirmą kartą toks mažylis buvo ne kažkur gale kambario, bet gulėjo savajame lopšyje, kuris kaip pilnateisio uranto buvo pastatytas ant sofos prie pat stalo - kitaip sakant, pirmojoje eilėje kaip ir visų kitų urantų, sėdėjusių aplink visą stalą.
Nemaniau, kad mūsų tiek susirinks - iš Vilniaus, Kauno, Anykščių, Utenos, ir aišku, Pakalnių, nes gi ir buvome pas Aldoną namuose Pakalniuose. Ji turi savo nuosavą namą, tad vietos pakankamai. O nuostabiausia yra tai, kad niekas mums atsiverti Kūrėjui ir garsiai netrukdo net menkiausia nepritarimo ir nepasitenkinimo kokia nors tylia išraiška, jeigu gyvosios pamaldos vyktų kur nors kitur, nes pati Aldona labai aktyviai žengia Gyvuoju Keliu. Ir mane žavi šitoji Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji Šventovė Pakalniuose, kur susirenka iš Utenos urantai kas dvi savaites - būtent kaip tik tuo metu, kai gyvosios pamaldos vyksta ir Kaune - kad pagarbintų Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU, kaskart atvažiuoja tuos 10 kilometrų nuo Utenos, kad atsiduotų niekieno netrukdomam atsivėrimui Kūrėjui, kai jų namuose likę namiškiai nėra atsivėrę, ir dėl to gyvosiose pamaldose ne tik nedalyvaija patys, bet dar rodo nepritarimą Gyvuoju Keliu einantiems jų namiškiams.
Tad pats Aldoną mes ir galime patirti Ramybės oazės pajūtį, kada žinai, jog niekas čia neparodys net menkiausio nepritarimo urantų pasirinktam Gyvajam Keliui. Ir Aldonos namus saugo ir Apvaizda, kad ten būtų galima urantams susirinkti ir kolektyviai pagarbinti Kūrėją.
Vakar dienos mūsų tarpusavio bendravimas buvo kupinas mūsų atsivėrimo, ir nuoširdumo. O tai gyvas patyrimas su Kūrėju, veikiančiu mus kiekvieną iš vidaus. Būtent tam ir reikalingos ir gyvosios pamaldos, ir mūsų gyvoji šventovė, turinti Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardą, ir galią, kad tarp mūsų ir pasireikštų Brolystės bendravimas jau po gyvųjų pamaldų prie bendro stalo, kur ir urantų pateiktas maistas buvo pilnas Kūrėjo Meilės ir Tikrovės energinių aukšto dažnio virpesių.
Ir šiandien man malonu patirti tuos gyvus Kūrėjo energijos virpesius, ir prisiminti palaimos nuspalvintus urantų veidus po gyvųjų pamaldų kolektyvinės komunijos energinio poveikio jų viduje.

Tai ir yra kolektyvinių gyvųjų pamaldų prasmė - stiprinti asmenybės įtikėjimo ir pasitikėjimo Kūrėju ir savimi būseną, kad asmenybė stipriau pajaustų Kūrėjo vedimą iš vidaus, ir jam atsiduotų laisva valia, o savo viduje pajaustų ir Meilę, ir Tiesą, ir Teisingumą, ir Gailestingumą, ir Gėrį, ir Grožį - pajaustų Rojaus Trejybę-AŠ ESU - Visuotinį ir Visuminį Energijos Šaltinį ir Centrą - Visų Tėvą ir Motiną.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2017-08-14 09:54:21
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal