Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

ŽMOGAUS DIEVIŠKASIS AŠ ir jo gyvulinis aš

Mielieji, pastaruoju metu vis daugiau pastebiu, kad kai kurie iš jūsų DAR TAIP IR nesuvokiate skirtumo tarp žmoguaus GYVULINIO aš ir DIEVIŠKOJO AŠ.
Kadangi ir visos žmonijos ABSOLIUTI DAUGUMA savo asmeninio GYVULINIO AŠ ir DIEVIŠKOJO AŠ neskira iš viso, tai dabar šį mokymą pateikiu atskiroje temoje, kad jį būtų dalima surasti iš karto bet kam, kas šito skirtumo dar taip ir nesužinojo, nors tiek daug kartų esu jums jį aškinęs. Tačiau, kaip sakoma, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo, o galvoje nieko neliko.
Visa evoliucija visoje kosminėje kūrinijoje vyksta pagal ROJAUS TREJYBĖS PLANĄ. Todėl jos sustabdyti arba savaip iškreipti NEĮMANOMA, net jeigu kas nors ir mėgintų interpretuoti evoliucijos eigą SAVAIP.
Nepaisant to, kad kūrinijos visatos yra MATERIALIOS, bet jos pagrindas yra DVASINIS, nes jos KŪRĖJAS yra Rojaus TREJYBĖ – TĖVAS, AMŽINASIS SŪNUS-KŪRINJOS MOTINA-BROLIS, IR BEGALINĖ DVASIA-KŪRINIJOS MOTINA-SESĖ.
TIK JIEMS – Tėvui, Amžinajam Sūnui-Kūrinijos Motinai-Kūrinijos Broliui, ir Begalinei Dvasiai-Kūrinijos Motinai-Sesei, kurie iš tikrųjų yra PIRMASIS, ANTRASIS, IR TREČIASIS ŠALTINIAI IR CENTRAI, niekada nesivystantys patys, nes savyje turi visą amžinybę, būtent tik jiems TRIMS yra suprantamas Jų pačių evoliucinio vystymosi planas visai kūrinijai. Ir niekam kitam. Tik Kūrėjas-Šaltinis žino savo TOBULUMO GELMĘ, NES JIS PATS YRA TOJI VISUMINĖ GELMĖ, O TVARINYS, KAD IR KOKS BŪTŲ IŠTOBULINTAS, AR JAU TOBULAS SUKURTAS PATIES KŪRĖJO, IŠ KŪRĖJO TOBULUMĄ GAUNA TIK KAŽKURIUO ASPEKTU, BET NE VISUMOS POŽIŪRIU, KOKS YRA TIK KŪRĖJAS.
Būtent pagal šitą planą yra ir numatytas tiek materialios kūrinijos – tai yra saulių, žvaigždžių, apgyvendintų planetų, ir architektūrinių sferų sukūrimas ir keitimasis-vystymasis, pagal šito plano poreikius, tiek ir jose esančių gyvybės kategorijų vystymasis ir patyrimo kaupimas VISUMOS LABUI, KAD ŠVIESĖTŲ VISA KŪRINIJA, KAIP TĄ IR NUMATO ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCINIS PLANAS.
Apgyvendintose planetose – kurių tik dabar yra apie septynis trilijonus – gyvena tokia gyvybės forma, kuri yra MATERIALI ir turi laisvą valią, ir mūsų samprata yra ŽMOGIŠKOJI GYVYBĖ.
Tokios planetos atsiranda iš saulių TAIP PAT EVOLIUCINIU.
Aukštesnės sferos yra ARCHITEKTŪRINĖS SFEROS-PLANETOS. Jas SUKURIA specialiai, iš energijos, dvasinės būtybės, kurių funkcija ir yra manipuliuoti ATITINKAMO lygio energiją - Energijos Reguliuotojai. Šios planetos yra aukštesnio dvasinio mokymo planetos, kuriose mes tiek mokysimės, tiek tarnausime jau po prisikėlimo – iš pradžių kaip sielos, o po tūkstančių metų patyrimų – kaip dvasios, VISĄ LAIKĄ išsaugodami savo dabartinį asmenybės TAPATUMĄ.
Asmenybė yra mums suteikta TĖVO DOVANA. Ir ji yra DVASINĖ ir yra AMŽINA, su sąlyga, jeigu SAVO LAISVA VALIA, GAUTA TAIP PAT IŠ KŪRĖJO, NEATSTUMIA PATIES KŪRĖJO.
Kadangi mūsų, MIRTINGŲJŲ-ŽMOGIŠKŲJŲ DVASIŲ, gyvybės evoliucija prasideda materialiu pavidalu, tai mes turime nueiti dar gerą gabalą kelio, kol iš tiesų tapsime TIKRĄJA DVASIA, TURINČIA DVASINĮ IŠORINĮ ENERGETINĮ APVALKALĄ, MATOMĄ KITOMS DVASIOMS, KAIP DABAR MES VIENAS KITĄ MATOME MATERIALIU ŽMOGAUS PAVIDALU. Tarp meterialaus mūsų pavidalo ir dvasios pavidalo dar įsiterps sielos-morontinis pavidalas.
Po prisikėlimo mes dar neturėsime dvasios apvalkalo. Mūsų dar lauks ilgas mokymosi ir tarnavimo kelias sielos pavidalais, kurių iš viso yra 570. Ir kiekvienas naujas mūsų sielos pavidalas bus aukštesnio energetinio dažnio kūnas, vis labiau artėjantis prie mūsų dvasios pavidalo. Tačiau išorinis sielos apvalkalas savo energetiniais virpesiais atitiks mūsų asmenybės tapatybės turinį, vidų, kuris vis giliau ir daugiau prisipildys Rojaus Trejybės meilės, gailestingumo, ir tiesos gyvų virpesių ir juos skleis visiems savo tarnystės metų, ir ypač ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO METU.
Kadangi mes savo kelią NAMO, pas Rojaus Trejybę, Rojuje pradedame pačiu žemiausiu pavidalu – materialiu žmogumi, tai mūsų patyrimai yra UNIKALŪS VISOJE KŪRINIJOJE. Kiekvienas patyrimas yra UNIKALUS. Ir kiekvieno patyrimas yra UNIKALUS, NET IR KIEKVIENO KIEKVIENOS AKIMIRKOS PATYRIMAS YRA UNIKALUS, NES NIEKADA NESIKARTOJA. AKIMIRKOS PAKARTOTI NEĮMANOMA.
Tačiau mūsų mirtingųjų patyrimas unikalus yra ta prasme, kad mes sukaupsime tiek žmogaus gyvenimo patyrimą, tiek sielos patyrimą, tiek ir dvasios patyrimą. Tuo tarpu kitos dvasios, išskyrus SŪNUS KŪRĖJUS, TOKIUS KAIP JĖZUS, ir iš dalies jų Rojaus Brolius, Sūnus Arbitrus, pastarieji neįsikūnija morontiniu pavidalu, šitų patyrimų nekaupia, dėl to net ir būdamos tobulos ir tobulai žinodamos žmogaus ir sielos gyvenimą, paties to gyvenimo tokiu pavidalu jos niekada nepatiria iš vidaus. Būtent dėl to mūsų patarimai joms, net ir tobuloms, bus labai vertingi ir padės jų pačių užduočių vykdyme.
Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ta prasme, kad turėdami TĖVO DVASIĄ – MINTIES DERINTOJĄ – SAVO PROTE, vis labiau panašėtume į Tėvą JO meile VISIEMS BE IŠSKAIČIAVIMO ir GĖRIO darymu VISIEMS.
Tačiau mes nebuvome atgabenti iš kitos planetos kaip visiškai sumodeliuoti žmonės. Mūsų planetos, kaip ir kitų žmonėmis apgyvendintų planetų, gyvybės evoliucija prasideda NUO PRIEŠ TAI SUMODELIUOTOS GYVYBĖS PLAZMOS, SU KURIA ATLIEKAMA IKI PUSĖS MILIJONO BANDYMŲ, KOL NUSTATOMA PATI GERIAUSIA GYVYBĖS PLAZMOS FORMULĖ DEŠIMTAINEI PLANETAI. Tokia planeta yra kas DEŠIMTA ir EKSPERIMENTINĖ GYVYBĖS planeta, kurioje IŠ GYVYBĖS PLAZMOS VYSTOSI vis naujesnio ir geresnio lygio gyvybė. Ji iš gyvybės plazmos stadijos, per visą evoliuciją, pereina per daugybę KOKYBIŲ STAIGIŲ ŠUOLIŲ, iš pradžių, URANTIJOS ATVEJU, vandenyje, tik po šito jau aukštesnis evoliucinis gyvybės pasireiškimas pradeda apimti sausumą, iš pradžių floros įvairų rūšių pavidalu, o vėliau ir faunos, kol pasiekia žmogiškosios biologinės gyvybės kategoriją, kuri jau pati savo VIDUJE vystosi SAVO KOKYBE – SIELA – VIS LABIAU DVASINGĖDAMA ir tuo pačiu vis labiau savo savybėmis PANAŠĖDAMA Į TĖVĄ, KAD TAPTŲ JO MEILĖS ATVAIZDU.
Kadangi žmogus irgi netapo civilzuotu iš karto, tai jo milijono metų evoliucija apima daugybę stadijų, tiek smegenų vystymosi aspektu, tiek ir sumanumo bei patyrimo kaupimo požiūriu. Nors žmogus jau egzistavo daugiau kaip prieš molijoną metų, tačiau pirmasis ŽMOGAUS sprendimas visos civilizacijos pažangos labui, JAM PAČIAM ŠITO VISIŠKAI NESUVOKIANT, buvo priimtas prieš milijoną metų, kada brolis ir sesuo, Andonas ir Fonta, abu dvyniai, priėmė sprendimą apleisti savo laukinius tėvus ir pabėgo iš savo PRIMATŲ genties, kuri buvo daug menkesnio už jų intelekto ir nesuprato jų dviejų sukurtos kalbos. Net ir jų tėvai negalėjo jų suprasti.
Toks jų sprendimas – eiti PIRMYN, nelikti su savo menkesniais gentainiais, buvo PIRMASIS ŠVIESOS SPRENDIMAS, PRIIMTAS LAISVA VALIA URANTIJOJE.
Štai trys pastraipos iš Urantijos Knygos:

“URANTIJA buvo užregistruota kaip apgyvendintas pasaulis, kada pirmosios dvi žmogiškosios būtybės – šie dvyniai – buvo vienuolikos metų, ir prieš tai, kada jie tapo tikrųjų žmogiškųjų būtybių antrosios kartos pirmagimių tėvais. Ir archangelo pranešimas iš Salvingtono, šita oficialaus planetinio pripažinimo proga, baigėsi tokiais žodžiais:
"Satanijos 606-ojoje planetoje atsirado žmogaus protas, ir šitie naujosios rasės tėvai bus vadinami Andonu ir Fonta. Ir visi archangelai meldžiasi, kad šitie tvariniai būtų greitai apdovanoti Visuotinio Tėvo dvasios dovana, kuri asmeniškai apsigyventų jų viduje."
Andonas yra Nebadono vardas, kuris reiškia "pirmąjį į Tėvą panašų tvarinį, kuris demonstruoja alkį žmogiškajam tobulumui." Fonta pažymi "pirmąjį į Sūnų panašų tvarinį, kuris demonstruoja alkį žmogiškajam tobulumui." Andonas ir Fonta šituos vardus sužinojo tiktai tada, kada jie buvo jiems suteikti tuo metu, kai jie susiliejo su savo Minties Derintojais. Per visą savo mirtingąjį gyvenimą Urantijoje jie vienas kitą vadino Sonta-an ir Sonta-en, Sonta-an reiškia "motinos mylimas," Sonta-en reiškia "tėvo mylimas." Šituos vardus jie suteikė patys sau, o jų reikšmė yra svarbi jų abipusiam dėmesiui ir meilei. “ p.711
Šios pastraipos paliudija dvasių trokšimą, kad šviesa Urantijoje sklistų, kad Tėvo dvasia apsigyventų žmogiškajame prote, kuris vestų žmogų į dvasingumą, ir kad net ir prieš molijoną metų šie du paaugliai vienas kitą SU MEILE vadinu vardais – Sonta-an ir Sonta-en. Jų gentainiai šitaip nevadino nieko. Tai jau ir yra milžiniškas skirtumas tarp gyvulinio ir dieviškojo proto – vienas su baime ir agresija nugyvena visą gyvenimą, o kitas su meile ir kantrybe rūpinasi KITU.
Būtent po šito sprendimo įvykdymo dvyniai sulaukė Minties Derintojų, apie kuriuos jie nieko nežinojo per savo visą žemiškąjį gyvenimą. Tačiau jų mąstymo kokybė buvo akivaizdi – dvasinės krypties, ne savanaudiškos gyvulinės.
Ir tai įvyko prieš MILIJONĄ metų.
Ir per visą šį laikotarpį žmogaus proto evoliucija patyrė daug sukrėtimų, transformacijų, praradimų, net ištisų rasių išnaikinimų. Tai nėra TEORINĖ istorija. Tai žmogaus gyvenimai. Realūs. Ir naikinimą vykdė viešpataujantis GYVULINIS protas, GYVULINIS aš. Viešpatavo genetiškai paveldėtas agresyvumas.
Tuo tarpu DIEVIŠKASIS TIKRASIS ASMENYBĖS AŠ, KURIO LAUKIA IR PRISIKĖLIMAS PO MATERIALAUS KŪNO ENERGIJOS IŠEIKVOJIMO AR PO TRAGIŠKO ŠITO PASAULIO PALIKIMO, net ir nemėgina pabusti, kad pasikeistų vietomis su gyvuliniu aš.
Gyvulinis aš ir jo protas veda žmogų tolyn nuo Tėvo atradimo savo viduje ir tuo pačiu tolyn NUO PRISIKĖLIMO. Ir tai yra tikrovė.
Gyvulinis aš ir gyvulinis protas – tai NĖRA KOKS NORS SUMENKINIMAS AR ĮŽEIDIMAS ŽMOGUI, tai tiesiog konstatavimas tikrovės, kad žmogui TĖVO PADOVANOTAS AŠ, KURIS IR ATITINKA TĖVO ATVAIZDĄ, DAR NEPAŽADINTAS, todėl žmogus ir yra pilnas nerimo, baimės, jis nepasitiki kitais, ir savimi, jis jaudinasi kalbėdamas prieš auditoriją, tarp nepažįstamų jaučiasi nepatogiai, jam atsipalaidavimui reikia alkoholio ar norkotikų, kad apsiramintų, jis nuolat pergyva, kad ne taip ką nors pasakė, ar kad nežino ką pasakyti, susikremta, jeigu kas nors nepavyksta, užpyksta, įsižeidžia, pavydi ir nori geresnės vietos, patogumų, pareigų, populiarumo, valdžios, jėgos, ir t.t. SAU ar SAVO ŠEIMA, GIMINEI, jis apaudinėja, prievartauja, demonstruoja jėgą, siekia naudos sau, nesvarbu, kokius postus beužimtų, kokias kompanijas beturėtų ar vadovautų. Tai vis GYVULINIO PROTO AMBICIJOS IR TROŠKIMAI SAVO LABUI.
Gūvulinis protas nemąsto apie VISUMOS GEROVĘ, APIE TĖVĄ, ROJŲ, KŪRINIJOS DVASINĘ ŠEIMĄ IR SAVO VIETĄ JOJE, JIS TENKINASI TIK RITUALŲ ATLIKIMU IR BAŽNYČIOS RĖMIMU, ŠITAIP NURAMINDAMAS SAVE, KURIS NETURI GYVO RYŠIO NEI SU TĖVU, NEI SU SAVO SIELA.
Jis viską priima tik kaip INFORMACIJĄ – Tėvas arba yra, arba nėra, Urantijos Knyga – arba apreiškimas, arba ne, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL – arba Kristaus perduotas, arba ne, ir t.t.
Gyvulinis protas negali turėti DIEVIŠKOJO PATYRIMO, todėl jis kaupia tik IMFORMACIJĄ ir vysto INTELEKTĄ ATSKIROSE SRITYSE. Jis neturi ne tik GILUMINĖS IŠMINTIES, BET IR KOSMINĖS ĮŽVALGOS, TODĖL VISKĄ VERTINA TIK TŲ ŠALTINIŲ, KURIUOS PATS SUPRANTA, NUOSTATOMIS IR TIK ATSIRAIS SEGMENTAIS, NEMATYDAMS VISOS TĖVO GYVOS IR VEIKIANČIOS KŪRINIJOS SISTEMOS.
GYVULINIS PROTAS NETIKI DVASINGŲ ŽMONIŲ MOKYMAIS, KURIE REMIASI SAVO DIEVIŠKUOJU PROTU, KURIS TOLI PRANOKSTA GYVULIĮ PROTĄ, IŠMINTIMI, NES IŠMINTĮ JIS KAUPIA TIEK IŠ TIESOS IR ŠVIESOS ŠALTINIŲ, TIEK IŠ TĖVO, O PER ATSIVĖRIMĄ TĖVUI IR GYVĄ RYŠĮ SU JUO PATIRIA TAI, KO GYVULINIS PROTAS SUPRASTI NEGALI. TIESIOG GYVULINIS PROTAS TO PADARYTI NEPAJĖGUS.
Tai yra KIEKVIENO ŽMOGAUS tos pačios proto evoliucijos, ne tik Urantijos, bet visų žmonėmis apgyvendinų planetų, DU etapai, esantys tame pačiame žmoguje.
Tokia yra TIKROVĖ. PATINKA TAI KAM NORS AR NEPATINKA.
Ir nėra ko dėl to nei pykti, nei įsižeisti.
Būtent ir įsižeidžia tas GYVULINIS aš, gyvulinis protas, kuriam atrodo, kad jį kažkas SUMENKINO, PAVADINO NETINKAMAI, PAŽEMINO.
Būtent kiekvieno žmogaus reakcija ir parodo, kas viešpatauja tame žmoguje – gyvulinis aš ar dieviškasis aš.
Iš pagal reakciją jūs galite pamatyti, ar tas žmogus dar yra GYVULINIO LYGIO, AR JAU DIEVIŠKOJO.
Dieviškasis aš JAU NEŽINO, KĄ REIKŠIA ĮSIŽEISTI. Dieviškojo proto sąmonė yra daug aukštesnių virpesių, dėl to žemų virpesių gyvulinės sąmonės ydos jame yra dingusios.
Tuo tarpu, kol jis iš gyvulinio pavirto į dieviškąjį, TĖVO PADOVANOTĄ AŠ, jis taip pat patyrė daug savojo ego iliuzinių įsižeidimo ir pykčio akimirkų, net keršto planų kūrimo prieš tuos, kurie jam TARIAMAI neįtiko, akimirkų
Žmogus, gimdamas, turi genetinį paveldėjimą ne tik iš savo tėvų ar senelių, bet nusidriekiantį per visą rasės, ar net kelių rasių, genetinę liniją. Ir kokie protėviai joje vyravo, tokį genetinį paveldėjimą gavo materija – kūnas, ir smegenys.
Tačiau Tėvo suteiktai asmenybei, kuri yra dvasia, atsiskleisti Tėvas KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ SUTEIKIA IR SAVO DVASIĄ, KURI YRA PAJĖGESNĖ UŽ MŪSŲ GYVULIĮ MATERIALŲ PROTĄ. Tačiau net ir ji negali pažeisti Tėvo padovanotos LAISVOS VALIOS. Tad mūsų NORAS eiti ne ritualiniu keliu, bet GYVUOJU DVASINIU IR GYVO RYŠIO IR BENDRAVIMO SU TĖVU KELIU, nepavaldus net Tėvo Meilės Jėgai. Tačiau su Tėvu gyvai bendrauti tegali DIEVIŠKAS, NE GYVULINIS PROTAS, NES TĖVAS YRA DVASIA.
Štai čia kaip tik milžinišką poveikį turi mūsų vaikų auklėjimas nuo pat gimimo, net ir iki jam gimstant, su kokiais virpesiais – žemais ir savanaudiškais, pilnais nerimo ir noro, kad tik gerai būtų jų vaikeliui, kuris gims, koks jis bus, ar aukštais TĖVO MEILĖS VIRPESIAIS, KAD NETRUKUS GIMS DAR VIENAS TĖVO VAIKELIS VISOS KŪRINJOS LABUI – būsimieji tėvai laukia savo atžalos gimimo. IR JO AUKLĖJIMAS TĖVO SŪNUMI, ir dar NUO PAT LOPŠIO, taip pat turi MILŽINIŠKO POVEIKIO tam, kad KUO ANKSČIAU DIEVIŠKASIS AŠ SUTVIRTĖTŲ VAIKELIO CHARAKTERYJE VIS LABIAU PASIREIŠKIANT JO DIEVIŠKOJO PROTO IR IŠMINTIES TVIRTĖJIMUI.
Šitaip GYVULINIS PROTAS IŠ VISO NETURĖTŲ KADA PASIREIKŠTI.
Būtent mes, šitaip ugdydami savo vaikus nuo lopšio, stipriname net ir jų dabar tokius silpnus genus, jau nekalbant apie jų tikrojo ir dieviškojo aš charakterio ugdymą ir tikrosios asmenybės tapatybės pasireiškimą VISUR IR VISADA.
Ir tik palaikydamas GYVĄ RYŠĮ SU ROJAUS TREJYBE DIEVIŠKASIS AŠ visą savo materialią veiklą ir civilazacijos pasiekimus sutapatins su Tėvo valia, kuri ir numatyta kiekvienam Urantijos žmogui tapti tobulu, net ir tokiu tobulu, koks tobulas yra Tėvas. O šitokio Tėvo nurodymo bailus gyvulinis protas, nematantis toliau to, kas tik jam suprantama, arba ką jam sako autoritetai, prieš kuriuos jis neturi savo argumentų, taip pat BIJO. Dėl to jis ir gyvena ILIUZIJOJE IR MEKESNIAME SAVO PROTO LYGYJE NEGU JAM SUTEIKĖ TĖVAS – DIEVIŠKOJO AŠ PROTO LYGYJE, KURIS VIEŠPATAUJA MATERIJOS ATŽVILGIU, BET NE ATVIRKŠČIAI.
Būtent dėl to jis savo visą materialią veiklą grindžia DVASINĖS MEILĖS PAGRINDU IR VISŲ LABUI, O NE SAVO GYVULINIO EGO ASMENINIAM LABUI.
Ir tik toks yra ateities VISOS URANTIJOS politikos, kultūros, ir religijos kelias. Ir tik jis užtikrina net ir materialios civiliazacijos evoliucijos gyvą žengimą tokiu keliu, kuris nepatirs nei krizių, nei sukrėtimų.
Kadangi dieviškojo aš protas yra daug aukštesnio lygio negu gyvulinio aš protas, tai jis savo išmintimi nepriima tokių klaidingų sprendimų, kurie atveda į krizines situacijas šeimoje, valstybėje, ar planetoje.
Ir mes tie, kurie esame atsivėrę Tėvui, šitame kelyje JAU ESAME, IR PADEDAME JĮ PAMATYTI KITIEMS.
Tačiau sprendimas yra kiekvieno ASMENINIS – LIKTI GYVULINIO AŠ PROTO VERGU AR DIEVIŠKU AŠ – tapti TĖVO SŪNUMI ir sūnystę PATIRTI DIEVIŠKU IR IŠMINTINGU SAVO PROTU.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-12-08 18:05:55

Komentarai

Mielas Valdai, ačiū, kad iškėlei šią temą į priekį – tik atsikėlusi ryte, ją ir perskaičiau vienu prisėdimu – vietoj pusryčių. O patys geriausi pusryčiai ir yra – dvasiniai pusryčiai.
Skaitydama šį Algimanto tokį gausų informacijos mokymą, mintyse pritariau tavo šiandien išsakytai minčiai – reikalingos nuoširdžios studijos. Dar gi pridėčiau – ne kartais pribėgant, o tik nuoseklus studijavimas taurina ir stiprina mūsų vidų – valo pasąmonę. Be nuoširdžių, nuoseklių studijų neišvengiamai mirtingojo prote pradės bujoti gyvulinio proto žemo energinio dažnio virpesių pasireiškimas ir nieko čia nepadarysi. Tikrai nuo kiekvieno asmeniškai priklauso kokie norime būti ir esame jau šiandien.
Algimanto, Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymai tokie kupini žinių – Šviesos mokymai – neišvengiamai reikalingi dvasinio, dieviškojo proto sklandžiam pasireiškimui. Sustabdei mokymąsi – tai greit ir pasimatys. Lūpos tars gražius žodžius, o viduj bus pilkuma, tuštuma.

Iš viso šio Algimanto mokymo, be to, kad daug ką džiaugiuosi pakartojau dar kartą skaitydama, išskyriau tokią mintį – Būtent kiekvieno žmogaus reakcija ir parodo, kas viešpatauja tame žmoguje – gyvulinis aš ar dieviškasis aš. – Ir nereikia jokių papildomų žodžių, galima gražinti, bandyti užtušuoti, koreguoti, gal net kam ir meluoti – reakcijos nesuvaidinsi – ji yra tokia kokia yra – į bet ką, kad ir į smulkmeną. Taip ir galime pasitikrinti – patys – savo vidų. Taip atpažįstame šalia esantį.

Vakar mano giminaitė man davė patarimą – nerašyk į Forumą tu ten, nevažiuok į tą šventovę – bet ar gi aš nesuprantu, kad tai gyvulinis protas, kuris pats taip bijo Šviesos tik ir gali taip neišmintingai patarinėti.
Argi gali tamsa nustelbti Šviesą geriančios asmenybės nesustabdomą troškimą vis labiau ir labiau panašėti į savo Tėvus, būtent – studijuojant Urantijos Knygą, Algimanto mokymus, Jėzaus Kristaus Klabu Jums Vėl apreiškimą, Akimirkos Amžinybė bei Gyvoji Tyla apreiškimus.
Argi gali tamsos apimtas gyvulinis protas besiskleidžiančiai Šviesa asmenybei tapti protingu patarėju – nerašyk į Forumą. Jokiu būdu, nes tai gyvulinis protas stovi ant žemesniojo laiptelio ir jis tiesiog nepajėgus suprasti dieviškumu pasireiškiančios asmenybės išmintingų veiksmų.
Argi gali Kūrėją mylinčiai asmenybei atsirasti argumentuotas patarimas nelankyti gyvosios šventovės, atsisakyti kolektyvinio garbinimo. Man tai tolygu – atsisakyti Kūrėjo. Ir kaip tik todėl tik gyvulinis protas, užsidaręs, užsisklendęs nuo mūsų Tėvų ir gali iškeisti kolektyvinį garbinimą į buities rūpesčius, į – iliuziją.

Todėl aš sakau ir sakysiu – garbinkim kolektyviai Kūrėją, lankykim šventovę, rašykim į Forumą ir studijuokim. O tai ir apsprendžia mūsų kiekvieno dieviškojo aš sklandus pasireiškimas mūsų asmenybėje.
Kaip ir darome visa tai ar ne – yra ta pati mūsų reakcija.

Telydi jus mylimieji Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-12-28 12:13:2430 Day forgiveness programs
30 days compassion and understanding programBrangus broliai ir seses, I preiki iskeliu stai tokia tema. Siandien skaitydamas 58 -aji Akimirkos Amzinybe mokyma radau stai sita pastraipa ir nutariau ja pakomentuoti nes tai kas parsyta cia yra vienas is esminiu dalyku kuriuos reikia suvokti tam, kad ivyktu perilauzimas ir pradetu vis labiau pasireiksti jusu dieviskojo as protas.

’’Todėl atsivėrimas, jūsų nuoširdus ryšys su Mumis, yra gyvas bendravimas su Mumis. Bet jisai, neturintis pabaigos, visada prasideda nuo ­nuoširdžiai sau pačiam pateikto klausimo – „Ar aš noriu patirti ­atsivėrimą?“ – nes tai bus pirmas žingsnis į jūsų transformaciją, į jūsų dieviškojo aš proto iškėlimą, kuris ir yra įmanomas tiktai per ­atsivėrimą Man. Jūsų žmogiškasis intelektas negali suprasti to, ką gali paaiškinti Mano padovanotas dieviškasis, per visą amžinybę veiksiantis, protas’’. (Akimirkos Amzinybe 58 mokymas 13 pastraipa)

’’Kada zmogus pradeda eiti Gyvuoju Keliu ir jame uzgimsta troskimas issiaiskinti kaip gi cia viskas veikia ir kokiu budu galima labiau save pazinti, tai istikruju viskas prasideda nuo teisingai sau uzduodamu klausimu. i kuriuos atsakymu savo intelekto lygiu galima ir negauti bet tuos klausimus uzduodant praejus kazkiek tai laiko atsakymus jus gaunate is vidaus savo patyrimu’’.

Sioje pastraipoje Tevas ir sako, kad jus turite pradeti nuo paprasto klausimo, 'Ar tikrai as noriu patirti atsiverima?' Tie klausimai gali buti ir kiek kitoki pavyzdziui: 'kas yra atsiverimas is viso?', kaip as galiu atsiverti giliau?', ’kas as esu?, kokia yra sio gyvenimo prasme?’ ir panasus klausimai. Atkreipkite demesi kad klausimai nesusieti su laiku ir erdve, jie neprasideda zodeliais 'kada', 'kur' -sitie yra kitokio tipo klausimai ir jie suteikia kitokias patirtis ir kreipia jus labiau i isore negu i vidu, kai tuo tarpu auksciau pateikti klausimai nukreipti i tai kad aktyvuoti atsakymus i klausimus, kurie turetu gimti patirtimis is vidaus ir kad gauti i juos atsakymus kaip tik ir reikalingas aukstesniojo as proto aktyvavimas, stai jums vienas is procesu kaip galima zadinti savo aukstesniji dieviskaji prota. Apibendrinant, klausimai turi buti tokie, kad is vidaus pradetu gimti atsakymai vidiniais patyrimais. Atsakymai i siuos klausimus ateis per ilgesni laika ir jie dazniausiai ates po ...Aha... tai stai kaip cia viskas yra.

Is sios trumputes mokymo pastraipos taip pat galima suvokti, kad kiek besistengtumet suprasti dvasinius dalykus savo intelektu arba evoliuciniu protu, jums to, iki galo, padaryti niekada nepavyks nes intelektas ir zmogiskasis protas nepajegus to padaryti, del to kad jis viska suvokia segmentuotai ir labai greitai pavargsta arba suirzta kada yra kalbama apie tai kas reikalauja dieviskojo proto veikimo jusu viduje.

Kada as dejau pastangas, kad si prota prabudinti tai as savo viduje raminau suirzima, raminau mintis, raminau nepasitenkinimo impulsus, mokiausi primti visas gyvenimo situacijas ramiai be jokiu stipriu emociju pasireiskimu. Mokiausi tik klausyti kito zmogaus, neformuodamas savo mintyse atsakymu ar kazkokiu argumentu ar gincu i tai kas buvo sakoma, ar turedamas isankstine nuomone, bet tik visiskai klausydamas kas yra sakoma cia ir dabar, kaip tai yra sakoma, koks balso tembras, kodel tai yra sakoma butent man, is kur kokiais motyvais vadovaudamasis zmogus sako tai ka jis sako. As tiesiog eidavau ten kur galima bendrauti su zmonemis ir praktikuodavau auksciau pateiktus dalykus tarp zmoniu. Toks buvo mano kelias ir budas tai dayrti.

Kada as girdziu, kai kai kurie is jusu bendraudami su mokytoju pradedate piktintis ar ginti savo nuomone, ar priestarauti mokytojo issakomiems teiginiams, bandote juos paneigti arba patekti kaip vertus abejoniu, tai visada sau viduje pagalvoju, ka jus darote, jus gi is saves atimate galimybe pasireiksti jusu dieviskajam protui, o mokytojas butent ir dirba tam, kad padetu jums ji atverti. Evoliucinis zmogaus protas veikia kitokiose vibracijose, daug zemesnese negu dieviskasis ir jis na nepajegus suvokti kitu vibraciju. Brangieji, todel negaiskit laiko argumentams gincams ir savo teisumo irodinejimams, tai yra iliuzija kurioje jus sedesite dar ilgai jeigu nepadesite pastangu, kad savo prota transformuoti. Atminkite, dieviskasi protas nepriklauso laikui todel gali praeiti metai ir metai ir metai ir be pastangu niekas nesikeis, laikas cia ne jusus pagalbininkas. Reikia deti pastangas sia linkme, kad Kurejas jusu viduje galetu pasireiksti, nes Jis yra dvasia, ir gali su jumis bendrauti ir bendradarbiauti tik per jusu atsiverusi dieviskaji prota.

Atminkite, priestarauja, nepatenkintas jumyse, suirzta jumyse, visada tik jusu intelektas arba jusu evoliucinis gyvulinis protas. ir suirzimas reiskia kad jis jusu viduje dar yra stiprus ir ji reikia atpalaiduoti ir nuraminti, apriboti jo pasireiskima uzduodant sau teisingus klausimus, arba tiesiog neleidziant sau par ji pasireksti, tuo paciu maldos, garbinimo, ir tylos praktikos pagalba stiprinant jusu dieviskojo proto pasireiskima.

Jusu proto niekas nepakeicia jis lieka tas pats tik jis pradeda veikti kitaip, del to neiskokite kazkokio kito proto kazkur savyje.

Mes siandien turime nuostabu karaliska Gyvaji Kelia, paciu lengviausiu keliu ir budu atrasti savo viduje net pati Kureja. Gyvasis Kelias tai Karasliskas dieviskasis kelias. As patarciau jums pasiziureti Youtube irasus kitu dvaisniu mokytoju, kurie nusvito, kaip ir Buda, bet savyje neatrado Kurejo kaip asmenybes, jus busite giliai nustebinti koks didziulis yra skirtumas tarp to ka kalba jie ir ka jau zinome mes ir atrade savo viduje Kureja galime patirti.

Tam kad tikrai tapti einaciu gyvuoju keliu reikalingos nuosirdzios pastangos, reikalingos nuosirdzios studijos. tai darant su intencija kad Kurejas galetu geriau per jus pasireksti visumos labui.jums tampant labiau atsiverusiu todel sugebanciu buti vis geresniu bendrakureju kartu su paciu Kureju ir tampant vis labiau panasiu i Kureja savo dieviskuoju harakterio pasireiskimu. Jus kaip busimi dvasiniai mokytojai turite zinoti ir suvokti ir i save sugerti daug dalyku. Musu mokytojas Algimantas studijavo korana, visus kitus rastus, kurie yra prieinami siandien, studijavo tam, kad zinoti ir suvokti kuom gyvena tose konfesijose ar sektose esantis tikintysis, studijavo tam kad geriau pazintu procesus ir kitu mokymu veikima, bet tai sakant atminkite, atradus savyje Didziuosius Saltinius Ir Centrus- Kureja savo viduje, jau jumyse telpa ir viskas kas yra zemiau.

Galima butu rasyti daug ir ilgai, aiskinti, ir skatinti jus eiti, rodant nesuskaiciuojama daugyvbe naudos jums ir jusu aplinkai, visatai, ir net visatu visatai ir net patiems Kurejams - Rojaus Trejybei-AS ESU, nuo to, kad vienas jo vaikas nutaria atsiverti ir eiti gyvuoju keliu, bet as manau kad kiekvienas turi nuspresti sau ir i siuos klausimus atsakyti sau nuosirdziai ir deti kasdienienes pastangas, kad inesti savo indeli savo paties gilesniu atsiverimu i visos kurinijos geroves aruoda.

Ramybes ir visokiariopos geroves jums mano mylimi broliai ir seses.

ValdasA
2018-12-28 01:23:02Ir tu Tomai paskaityk šias dvi , kad ir ilgas citatas iš Urantijos Knygos. Ir pažiūrėk , ką galima pasiekti mirtingąjam dar čia mūsų planetoje ir būtent kaip mirtingąjam ir ko galima atsikratyti o ne tik apie tai svajoti. Jėzus nesvajojo jis tą įgyvendino ir būtent kaip mirtingasis. Nors iki šviesos ir gyvenimo eros planetoje buvo ir dabar dar yra toli. Ir ką išgirsta mirtingasis, ir ta išgirsti turėsime kiekvienas.
O "Kada Jėzus iš Nazareto įbrido į Jordano upę tam, kad jį pakrikštytų, tada jis buvo šios sferos mirtingasis, kuris žmogaus evoliucinio pakilimo viršūnę buvo pasiekęs visose srityse, kurios yra susijusios su proto užkariavimu ir susitapatinimu su dvasia. Tą dieną upėje jis stovėjo kaip evoliucinių laiko ir erdvės pasaulių ištobulintas mirtingasis. Tarp Jėzaus mirtingojo proto ir viduje gyvenančio dvasinio Derintojo, Rojaus Tėvo dieviškosios dovanos, buvo sukurtas tobulas sinchroniškumas ir pilnutinis ryšys. Ir kaip tik toks Derintojas gyvena visose normaliose būtybėse, kurios Urantijoje gyvena nuo to meto, kada Mykolas pakilo vadovauti savajai visatai, išskyrus tai, kad Jėzaus Derintojas šitai ypatingai misijai buvo anksčiau parengtas, kada tokiu pačiu būdu buvo apsigyvenęs kitoje viršžmogiškoje būtybėje, įsikūnijusioje mirtingojo materialaus kūno pavidalu, Makiventos Melkizedeko viduje.
Paprastai, kada šios sferos mirtingasis pasiekia tokius aukštus asmenybės tobulumo lygius, tada įvyksta tie preliminarūs dvasinio pakilimo reiškiniai, kurie galiausiai pasibaigia mirtingojo subrendusios sielos susiliejimu susietu su ja dieviškuoju Derintoju. Ir toks pasikeitimas akivaizdžiai turėjo įvykti Jėzaus iš Nazareto asmenybės patyrime tą pačią dieną, kada į Jordano upę jis įbrido drauge su savo dviem broliais tam, kad Jonas juos pakrikštytų. Šitas ritualas buvo jo grynai žmogiškosios gyvybės Urantijoje baigiamasis aktas, ir daug viršžmogiškųjų stebėtojų tikėjosi pamatyti Derintojo susiliejimą su tuo protu, kuriame jis gyveno, bet jiems visiems buvo lemta patirti nusivylimą. Įvyko kažkas naujo ir netgi didingesnio. Kada Jonas savo rankas uždėjo ant Jėzaus tam, kad jį pakrikštytų, tada viduje gyvenantis Derintojas galutinai paliko Jošua, Juozapo sūnaus, ištobulintą žmogiškąją sielą. Ir vos po kelių akimirkų šita dieviškoji esybė iš Dieviningtono sugrįžo kaip Personalizuotas Derintojas ir savosios kategorijos vadovas visoje Nebadono vietinėje visatoje. Tokiu būdu iš tikrųjų Jėzus matė savo paties ankstesnę dieviškąją dvasią po sugrįžimo nusileidžiančią pas jį personalizuota forma. Ir jis išgirdo šitą pačią Rojaus kilmės dvasią prakalbusią, kuri tarė, “Tai yra mano mylimas Sūnus, kuriuo aš esu labai patenkintas.” Ir Jonas, su Jėzaus dviem broliais, šiuos žodžius taip pat girdėjo. Jono mokiniai, stovėdami prie vandens krašto, šitų žodžių negirdėjo"
"8. ŠEŠTASIS GYVENAMASIS PASAULIS
Gyvenantiems šitoje sferoje yra leidžiama lankytis šeštajame pereinamajame pasaulyje, kur jie daugiau sužino apie supervisatos aukštąsias dvasias, nors jie nesugeba pamatyti didelės dalies iš šitų dangiškųjų būtybių. Čia jie taip pat gauna pirmąsias pamokas apie perspektyvinę dvasinę karjerą, kuri prasideda tuoj pat, kada tik yra užbaigiamas vietinės visatos morontinis mokymasis.
Sistemos Aukščiausiojo Valdovo padėjėjas dažnai lankosi šitame pasaulyje, ir čia yra pradedamas pirminis mokymas apie visatos administravimo metodą. Dabar yra mokoma pirmųjų pamokų apie visos visatos reikalus.
--------------------------------------------------------------------------------
[538]▼
Tai yra nuostabus amžius kylantiesiems mirtingiesiems, ir paprastai jis liudija žmogiškojo proto ir dieviškojo Derintojo tobulą susiliejimą. Potencialiai, šitas susiliejimas galėjo įvykti ir anksčiau, bet labai dažnai tikrojo darbinio tapatumo nebūna pasiekiama iki to laiko, kada yra gyvenama penktajame ar net šeštajame gyvenamajame pasaulyje.
Apie besivystančios nemirtingos sielos sąjungą su amžinuoju ir dieviškuoju Derintoju praneša serafinis pakvietimas, kurį prisikėlusiems išlikusiesiems pateikia prižiūrintysis superangelas, o oficialių įrašų archangelas pateikia tiems, kurie trečiąją dieną bus teisiami; ir tada, tokio išlikusiojo morontinių bičiulių akivaizdoje, šitie patvirtinimo žinianešiai pareiškia: "Tai yra mylimas sūnus, kuriuo aš esu labai patenkintas." Šitas paprastas ritualas pažymi kylančiojo mirtingojo įžengimą į Rojaus tarnystės amžinąją karjerą.
Nedelsiant po to, kada tik yra patvirtinamas susiliejimas su Derintoju, naujoji morontinė būtybė savo bičiuliams pirmą kartą yra pristatoma savo naujuoju vardu, ir jai būna suteikiamas keturiasdešimties dienų dvasinis pasitraukimas iš visų kasdienių darbų tam, kad pabendrautų su savimi ir kad pasirinktų kurį nors vieną iš pasirinktinų maršrutų į Havoną ir, kad išsirinktų kurį nors vieną iš skirtingų Rojaus pasiekimo metodų.
Bet vis dar šitos nuostabios būtybės iš tiesų yra daugiau ar mažiau materialios; jos yra dar toli nuo tikrųjų dvasių; jos daugiau yra panašios į viršmirtinguosius, dvasiškai kalbant, vis dar yra truputį žemesnės už angelus. Bet jos iš tikrųjų tampa nuostabiais tvariniais.
Gyvenimo šeštajame pasaulyje metu gyvenamojo pasaulio studentai pasiekia tokį statusą, kuris yra palygintinas su išaukštintu išsivystymu, būdingu tiems evoliuciniams pasauliams, kurie normaliai išsivystė toliau už šviesos ir gyvenimo pradinę pakopą. Šitoje mansonijoje visuomenės organizavimas pasiekia aukštą lygį. Mirtingojo charakterio šešėlis tampa vis mažesnis ir mažesnis, kada kylama per šituos vienas po kito einančius pasaulius. Jūs tampate vis žavesni ir žavesni, kada už savęs paliekate planetinės gyvulinės prigimties primityvias liekanas. "Perėjimas per didžiulius sukrėtimus" pasitarnauja tam, kad pašlovintieji mirtingieji taptų švelnūs ir supratingi, labai užjaučiantys ir pakantūs."


rimantas ( Kaunas )
2009-10-16 14:33:33Algi,klysti manydamas jog zmogaus protas prasideda nuo tevo atradimo arba gimimo is dvasios.Kur tas parasyta UK?Ar tai tik tavo nuomome? Gali atsakyti?
Tau yra ne karta pateikti knygos zmogiskojo proto apibudinimai,ir vis tik lieki aklas.Savo komentaruose nuolat maisai grynai gyvulinio proto pasireskimus,kuris is principo negali suprasti dieva ir rupinasi tik savimi su zmogaus tipo protu,kad vat tas ar anas daro kazka blogai ir iskart tai gyvulinis.Taip zmogus turi gyvunu instinktu,bet protas is principo kitoks,nes turi derintoja,jame veikia 7 pagalbines dvasios,tiesos,sventa dvasia.Tavo Liuciferis turejo nora valdyti,daug puikybes,pine intrigas neturedamas gyvulinio proto.BLOGIS NE DEL GYVULINIO PROTO,BET DEL EGO(skaityk 25 kartus:))))
UK-:Gyvulinis protas ir žmogiškasis protas yra dovanos iš vietinės visatos Motinos Dvasios, veikiančios per septynias pagalbines proto dvasias, tuo tarpu tvarinio gebėjimas reprodukuoti yra Visatos Dvasios specifinis ir asmeninis perteikimas protėvinei gyvybės plazmai, kurią pradėjo Gyvybės Nešėjai.pslp 404
UK-: Proto tipai, atitinkantys pagalbines proto dvasias. Tai vietinės visatos Motinos Dvasios tarnavimas per savo septynias pagalbines proto dvasias materialaus proto mokomame (nemechaniniame) lygyje. Šitame lygyje materialus protas turi: ikižmogiškąjį (gyvulinį) intelektą pirmose penkiose pagalbinėse dvasiose; žmogiškąjį (moralų) intelektą septyniose pagalbinėse dvasiose; viršžmogiškąjį (tarpinio tvarinio) intelektą paskutinėse dviejose pagalbinėse dvasiose.pslp 481
Tavo isgirteji Adonas ir Fonta.
UK: Vis didesniu laipsniu, pradedant aušros žinduoliais, toliau einant per viduriniuosius žinduolius, ir primatus, mes pastebėjome augančią pirmųjų penkių pagalbinių proto dvasių tarnystę. Bet likusios dvi, aukščiausieji proto tarnai, niekada iki tol tikrai negalėjo veikti Urantijos tipo evoliuciniame prote.
Įsivaizduokite mūsų džiaugsmą vieną dieną – dvyniams buvo apie dešimt metų – kada garbinimo dvasia užmezgė pirmąjį ryšį su dvynių moteriškuoju protu, o greitai po šito ir su vyriškuoju. Mes žinojome, jog kažkas labai giminingo žmogiškajam protui artėjo prie kulminacijos; ir kada, maždaug po metų, jie galutinai apsisprendė, dėl apmąstytos minties ir tikslingo sprendimo, pabėgti iš namų ir nukeliauti į šiaurę, tuomet tikrai išminties dvasia pradėjo veikti Urantijoje ir šituose dviejuose dabar pripažintuose žmogiškuosiuose protuose.pslp709
"Gyvybės Nešėjams Urantijoje – Sveikinimai! Mes perduodame užtikrinimą dėl didžiulio pasitenkinimo Salvingtone, Edentijoje, ir Jeruseme ta proga, jog Nebadono būstinėje buvo užregistruotas signalas, liudijantis apie valios orumo proto egzistavimą Urantijoje. Buvo pastebėtas dvynių tikslingas sprendimas pabėgti į šiaurę ir savo palikuonis atskirti nuo savo menkesniųjų protėvių. Tai yra pirmasis proto – ZMOGISKOJO TIPO PROTO – sprendimas Urantijoje, ir tai automatiškai įkuria komunikavimo grandinę, per kurią šitas pirminis patvirtinimo pranešimas ir yra perduodamas."pslp710
Algi,ar tu toks bukas, ar istisai meluoji,ka?:)
Apie gyvulinius impulsius,nesvajokite urantai visko atsikrate jau dabar cia zemei:))
UK.:Morontinės karjeros vienas iš tikslų yra iš mirtingųjų išlikusiųjų visiškai išrauti likusius gyvulinius bruožus, tokius, kaip nuolatinį darbų atidėliojimą, tyčinį melagingą dviprasmiškumą, nenuoširdumą, vengimą problemų, nesąžiningumą, ir lengvų kelių ieškojimą. Mansonijos gyvenimas jaunus morontinius mokinius anksti išmoko, kad atidėlioti jokiu būdu nereiškia išvengti. Po gyvenimo materialiame kūne, laiku kaip metodu nebegalima daugiau pasinaudoti tam, būtų vengiama situacijų arba kad nebūtų vykdomi nemalonūs įsipareigojimai. Pslp551
Gyvenimo šeštajame pasaulyje metu gyvenamojo pasaulio studentai pasiekia tokį statusą, kuris yra palygintinas su išaukštintu išsivystymu, būdingu tiems evoliuciniams pasauliams, kurie normaliai išsivystė toliau už šviesos ir gyvenimo pradinę pakopą. Šitoje mansonijoje visuomenės organizavimas pasiekia aukštą lygį. Mirtingojo charakterio šešėlis tampa vis mažesniu ir mažesniu, kada kylama per šituos vienas po kito einančius pasaulius. Jūs tampate vis žavesni ir žavesni, kada už savęs paliekate planetinės gyvulinės prigimties primityvias liekanas. "Perėjimas per didžiulius sukrėtimus" pasitarnauja tam, kad pašlovintieji mirtingieji taptų švelniais ir supratingais, labai užjaučiančiais ir pakančiais. Pslp538
Arunai,jei neigi tai viska iskarto,kitaip nesamone ir tiek.
UK-:Visi mirtingieji, kurių viduje gyvena Minties Derintojai, yra potencialūs garbintojai; jie yra "nušviesti tikrosios šviesos," ir turi sugebėjimą siekti abipusio ryšio su dieviškumu.pslp590
Daug prirasiau,skaitykit:))


Tomas
2009-10-16 14:09:28Jonai,
matau labai mėgsti cituoti filosofus, jų kūrinius, mintis. Teko ir man studijuoti filosofiją, žavėtis atskirais filosofais, tikrai žavėtis jų mintimis, proto įžvalga ir pan. Teko laikyti ir egzaminus (tiesa seniai tas buvo) pas tokį garsų Lietuvos filosofą Šliogerį, kuris dar garsus ir tuo, kad netiki Dievu ir tą nuolat pabrėžia. Tačiau man tie visi filosofai, kad ir kokios nuostabios kažkada atrodė jų mintys, gilumine (įžvalgine) prasme nublanko prieš Urantijos Knygos giluminę filosofiją. Aš sutinku, labai daug nuostabių ir nuostabiai teisingų įvairių filosofų frazių galima ir surasti, ir pateikti šiame forume. Ir iš tiesų yra nemažai filosofų, kurie darė gana teisingas išvadas apie savo dvasines įžvalgas. Tačiau net ir visi pasaulio filosofai, sudėti į vieną krūvą, negali savo dvasine išmintimi prilygti Urantijos Knygai. Toks yra mano gyvenimo patyrimas, o ar jis kam patinka ar nepatinka man ne taip ir svarbu.

Vaidas (VDS)
2009-10-16 10:06:36Algimantai, ačiū, tu paaiškinai kaip sugebėjai. Tik tas, kaip tu ir pats gerai supranti, protas kaip visų blogybių šaltinis, yra nonsensas ta prasme, kad viso to blogio ŠAKNYS yra ne gyvuliškume/gyvuliškoj prigimty, o tik žmogiškoje, ir net ne prigimty, o jo visoj aplinkoj, veikloj, aistrose, širdy. IŠ PRIGIMTIES GYVULINIS ŽMOGUS YRA GERAS. Bet tau tenka nertis iš kailio, įrodinėjant nonsensą. Todėl tavo visi "įrodymai" baltais siūlais siūti ir visiškai nieko neįrodantys, nors, sutinku, daugelis atskirų teiginių yra teisingi. Bet sistema nesąmoninga. O tai, ką tu vadini "tikru" žmogišku/morontiniu/dvasiniu ar kokio kito lygio protu, yra nonsensas ta prasme, kad dabartinis žmogiškas protas yra neva kažkoks netikras. VISKAS YRA TIKRA, IR VISKAS KEIČIASI. Algi, tu ESI TIKRAS TOKS, KOKS ESI ČIA IR DABAR. GERAS IR BLOGAS.
*
Rimantai, man ir tave reikia priimti tokį, koks esi čia ir dabar. Ir aš priimu.

Jonas
2009-10-16 09:00:15Mielas Jonai, aš tau jau rašiau, kad kai tu perskaitysi visas fromines, jungines , liuisines , franklines teorijas, o ir kiek dar jų bus tų vis naujųjų liuisų ar fromų , kuriuos tu vėl skaitysi tu vienakart prieisi ir prie Urantijos Knygos, su sąlyga jeigu ankščiau tavęs nepakirs fizinio kūno mirtis. Tai gi turi laisvą valia gaišti laiką ir toliau jieškoti bevertėse knygų lentynose dar ir neišlipant iš tos pačios biblijos. Juk nepaneigsi jokiais savo galingais argumentais , kad laikai save krikščionimi kataliku. Tik ar ta anapusinė tikrovė, kurią tu vadini Dievu yra krikščionis ar ktalikas.

rimantas ( Kaunas )
2009-10-16 08:45:22Aš juk jau ne pirmi metai sakau, kad absoliuti dauguma mūsų Forume besilankančių ir vis menkinančių Tėvą ir Urantijos Knygą, neturi gilesnio ANALITINIO MĄSTYMO. Tu esi vienas iš tų konkrečių atstovų, jeigu taip ir nesugebi iš mano pateikiamų mokymų suvokti MANO MOTYVŲ, kada jie nuolat pakarotjami, jog visa tai darau IŠ MEILĖS JUMS VISIEMS IR TAU TUO PAČIOU, KAD TIK BŪTŲ ŠVIESIAU IR GERIAU MAN, NES TIESIOG MAMNO ATSIVĖRUSI SIELA KITAIP GYVENTI NEBEGALI IR JAI TOKS GYVENIMAS YRA NATŪRALUS, KAIP KVĖPAVIMAS NATŪRALUS YRA PLAUČIAMS, KAD BŪTŲ GYVAS MATERIALUS KŪNAS.
Būtent ir skiriasi mano gyvulinis protas nuo sielos proto, kad dabar man gyvuloinis protas nebedaro tokios įtakos, kokią darė naksčiau, o sielos protas vis labiua tvirtėja ir ima vis daugiau įsiviešpatauti gyvulinio proto atžvilgiu. Teisiog jis trokšte trokšta naujų žiniųū apie kūrimiją ir jos ŠALTINIUS IR CENTRUS - ROJAUS TREJYBĘ - KAD ŠITUO GALĖTŲ DALINTIS IR STIPRINTI KITUS SAVO SIEOS BRLIUSI IR SESES, AKD JIE STIPRĖTŲ ROJAUS TRJYBĖS MEILE IR TIESA ŠVIEVINDAMI APLINKĄ TAIP PAT IŠ MEILĖS.
Ar suvoki KOKS MILŽINIŠKAS KOKYBINIS SKIRTUMAS - TIKRASIS ŽMOGAUS PROTAS RŪPINASI IŠ MEILĖS KITAIS IR DĖL KITŲ, O NE DĖL SAVĘS. ŠTAI TĄ AŠ DARAU IR TAVO LABUI, IR VISŲ LABUI. |i RMANYJE NĖRA JOKIO NORO KĄ NORS VALDYTI, JOKIO, NĖ KRISLELIO. TAI NE MANO KELIAS VALDYTI. MANO KELIAS JUS MOKYTI IR ŠVIESINTI, KAD TAPTUMĖTE IŠMINTINGESNI SAVO KASDIENIUOSE REIKALUOSE.
Ir taip gyvena visa kūrinija šviesėjant asmeniškai kiekvienam ir tą šviesą panaudojant visų labui.
O žmonės ritasi žemyn dėl to, kad vasavo gyvuliniu-savanaudišku protu kuirs viską daro, kad būtų geriau tik jam. O tai prieštarauja Tėvo valiai, nes Rojaus Trejybės sumanyta evoliucija numato tik šviesėjimą,supranti - ŠVIESĖJIMĄ. O kadangi žmogus yra asmenybės lygio gyvybės kategorija, tai ji neidama link Tėvo atradimo savyje, ir savo GYVULINIO PROTO PAKEITIMO Į TIKRĄJĮ ŽMOGAUS PROTĄ -MORONTINĮ SIELOS IŠMINTIES PROTĄ, ima ristis atgal, ima labai ryškiai ir greitai degraduoti, nes kūrinijoje statikos nėra, yra tik judėjimas - jeigu ne pirmyn, tai degradacija žemyn. gYVŪNAI DEGRADUOTI NEGALI, NES JIE NETURI LASIBOS VALIOS IR DĖL TO GYVENA TIK INSTINKTŲ LYGIU IR PENKIŲ PAGALBINIŲ PROTO DVASIŲ - INTUICIJOS, DRĄSOS, ŽINIŲ, SUPRATIMO, IR PATARIMO - VEIKIMO DĖKA GALI TĘSTI GIMINĖS PRATĘSIMĄ. Žmogus dar turi dvi Pagalbines Proto Dvasias - GARBINIMO IR IŠMINTIES, o taip pat net ir Tėvo dvasią - Minties Derintoją, ir dar Jėzaus Tiesos Dvasios veikimą ir Vietinės Visatos Motinos Dvasios, Nebadonijos, Šventosioss Dvasios veikimą, todėl jo lygis intelektualia prasme yra aukštesnis, bet savo savybėmis jis nusirita kai kur net blogiau už gyvulį, jeigu atsisako gyvojo dvasinio ryšio su Tėvu.
O tai, kad daug žmonių siekai naudos ne sau, tai ir patvirtina, kad tokie žmonės jau savo gyvulinį protą tokiu laipsniu pakėlė į savo tikrojo proto - morontinio proto kokį nors pasireiškimą savo aplinkoje. Nuoširdus altruizmas yra visas iš Tėvo dvasios, nor tas žmogus gali Dievu ir nesidomėti, bet vis tiek jo prote reikšis jau Tėvo dvasia, net tam žmogui nieko nesuvokiant, kad jo prote gyvena Minties Derintojas.
Tačiau, jeigu Minties Derintojai dabar būtų atšaukti iš mūs proto, tai per kartų kartas žmonija sugrįžtų gyventi vėl atgal į urvinio žmogaus lygį ir gyvulinis protas viešpatautų kas akimirką. Būtent Minties Dirintojo buvimas ir užkerta kelią tokiai žmogaus degradacijai, kad jis visiškai prarastų savo net ir materialią civilizaciją.
Buvo tokia laukinio žmogus pakopa, kada kaimyninės gentys jau turėjo tiek daug bendrų santuokų, kad tarpusavyje jos nustojo kariauti. Tačiau žmonių agresija buvo dar tokia galinga, kad būdavo organizuojami tarpusavio NETIKRI MŪŠIAI AKMENIMIS, KAD VYRAI IŠLIETŲ SAVO ENERGIJA IR AGRESIJĄ. Toks žmogaus gyvulinis protas atitiko jų išsivystymo lygį ir materialią civilizaciją. O šiandien civilizacija yra VISIŠKAI BE DVASINIO LYGIO, tuo tarpu gyvuliniam protui yra prikurta tiek pagundų, kad jis daro viską be stabdžių, kad tik patenkintų savo gyvulinio proto ambicijas. Pažiūrėk, kas vyksta su verslu, kada jau net vaikams siūlomi kompiuteriniai žainimai, kad jie mokintųsi ŽUDYTI. Paskiau tokius veiksmus jie pakartoja realiame gyvenime. O gyvulinis protas ir nesistebi tokiais veiksmais, nes tai jam natūralu. Pasiskaityk mūsų Forumo kai kurių rašliavą, tiesiog gėda tokius mūsų sielos brolius ir seses vadinti žmonėmis, nes jie šito žmogaus lygio dar nėra pasiekę.
Gyvulinis protas NETOBULĖJA, JIS TURI TAM TIKRĄ BAIGTINĘ SAVO IŠSIVYSTYMO RIBĄ. Ir tik atradus Tėvą savyje gyvulinis protas pakeičiamas GĖRIO KŪRYBINIU TIKROJO ŽMOGAUS PROTU. O kiek tokių mūsų sielos brolių ir sesių yra pasaulyje? DABAR TIK saujelė. Tad natūralu, kad civilizacija ir toliau risis į bedugnę, kurioje ji pati prasmegs savo laisva valia kiekvienam, neatsivėrusiam Tėvui ir neatradusiam Jo savyje, prisidedant prie šito prasmegimo jau dabar, nors to gyvulinis protas DABAR ir nesuvokia IR Į MANO JUMS SAKOMUS ŽODŽIUS NEREAGUOJA, ARBA REAGUOJA SU PAŠAIPĄ. Aš esu tam, kad jus paakinčiau atsikvošėti. AŠ ATLIEKU ROJAUS TREJYBĖS MAN PAVESTĄ MISIJĄ, O NE ŠIAIP JUMS TUŠČIAI KALBU. AŠ TURIU IR KITŲ DARBŲ, TAČIAU IR ŠIO DARBO AŠ NEGALIU APLEISTI. Tačiau KOKIA YRA JŪSŲ REAKCIJA - PATYČIOS IR UŽGAULIOJIMAS. TODĖL PASIREIKŠ PRIEŽASTIES-VEIKSMO-PASEKMĖS DĖSNIS, KURIS VEIKIA NENUTRŪKSTANT NĖ AKMIRKAI VISOJE KŪRINIJOJE. Tačiau tada jau ką nors bus per vėlu jums taisyti, kada patys matysite griūvančius kalnus ir upes bei jūras jus užliejančias. Ir tada galėsite dėkoti savo gyvuliniam ir tokia bailiamn ir nerangiam protui. Tačiau tada jus apims ne tik baimė, bet siaubas ir panika.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2009-10-15 23:50:37Pamiršau paminėti,kad mūsų patirtinis gyvenimas vystant save iki Jėzaus dvasinio proto,yra ta patirtis,kurios neturi dvasinės būtybės,jos mums sveikai pavydi ir laukia mūsų perėjimo,kad jaudinančiai pasidalintume su jomis savąja patirtimi,o jos mus jau mylėdamos dabar ir matydamos mus,jausdamos mūsų virpesius,pasidalins savo patyrimais,žiniomis ir kas svarbiausia-TOKIA MEILE,kuri mus akins,bet neapakins,nes mes trokšte trokšime JĄ patirt,atskirt ir pasirinkt Tėvo valią..Kiek daug tu,mielas Jonai prarandi jau dabar..Juk povas gražus,bet ar jo balsas mielas ausiai..Su meile

Arūnas
2009-10-15 22:30:12Arūnai, gal tau bus keista, bet aš nesu prisirišęs prie tų pamatų, bent jau ne tiek, kad prarasčiau save, jiems sugriuvus. Mano materialiniai poreikiai yra nedideli, bet aš nesakau, kad jų neturiu. Dievo bendravimą su žmogumi aš įsivaizduoju plačiau negu ekstazinį ryšį. Publikos linksmintojų yra čia ir be manęs, kaip matai :) Tai tiek, ačiū už ramybę.

Jonas
2009-10-15 22:24:20
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal