Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

ŽMOGAUS DIEVIŠKASIS AŠ ir jo gyvulinis aš

Mielieji, pastaruoju metu vis daugiau pastebiu, kad kai kurie iš jūsų DAR TAIP IR nesuvokiate skirtumo tarp žmoguaus GYVULINIO aš ir DIEVIŠKOJO AŠ.
Kadangi ir visos žmonijos ABSOLIUTI DAUGUMA savo asmeninio GYVULINIO AŠ ir DIEVIŠKOJO AŠ neskira iš viso, tai dabar šį mokymą pateikiu atskiroje temoje, kad jį būtų dalima surasti iš karto bet kam, kas šito skirtumo dar taip ir nesužinojo, nors tiek daug kartų esu jums jį aškinęs. Tačiau, kaip sakoma, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo, o galvoje nieko neliko.
Visa evoliucija visoje kosminėje kūrinijoje vyksta pagal ROJAUS TREJYBĖS PLANĄ. Todėl jos sustabdyti arba savaip iškreipti NEĮMANOMA, net jeigu kas nors ir mėgintų interpretuoti evoliucijos eigą SAVAIP.
Nepaisant to, kad kūrinijos visatos yra MATERIALIOS, bet jos pagrindas yra DVASINIS, nes jos KŪRĖJAS yra Rojaus TREJYBĖ – TĖVAS, AMŽINASIS SŪNUS-KŪRINJOS MOTINA-BROLIS, IR BEGALINĖ DVASIA-KŪRINIJOS MOTINA-SESĖ.
TIK JIEMS – Tėvui, Amžinajam Sūnui-Kūrinijos Motinai-Kūrinijos Broliui, ir Begalinei Dvasiai-Kūrinijos Motinai-Sesei, kurie iš tikrųjų yra PIRMASIS, ANTRASIS, IR TREČIASIS ŠALTINIAI IR CENTRAI, niekada nesivystantys patys, nes savyje turi visą amžinybę, būtent tik jiems TRIMS yra suprantamas Jų pačių evoliucinio vystymosi planas visai kūrinijai. Ir niekam kitam. Tik Kūrėjas-Šaltinis žino savo TOBULUMO GELMĘ, NES JIS PATS YRA TOJI VISUMINĖ GELMĖ, O TVARINYS, KAD IR KOKS BŪTŲ IŠTOBULINTAS, AR JAU TOBULAS SUKURTAS PATIES KŪRĖJO, IŠ KŪRĖJO TOBULUMĄ GAUNA TIK KAŽKURIUO ASPEKTU, BET NE VISUMOS POŽIŪRIU, KOKS YRA TIK KŪRĖJAS.
Būtent pagal šitą planą yra ir numatytas tiek materialios kūrinijos – tai yra saulių, žvaigždžių, apgyvendintų planetų, ir architektūrinių sferų sukūrimas ir keitimasis-vystymasis, pagal šito plano poreikius, tiek ir jose esančių gyvybės kategorijų vystymasis ir patyrimo kaupimas VISUMOS LABUI, KAD ŠVIESĖTŲ VISA KŪRINIJA, KAIP TĄ IR NUMATO ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCINIS PLANAS.
Apgyvendintose planetose – kurių tik dabar yra apie septynis trilijonus – gyvena tokia gyvybės forma, kuri yra MATERIALI ir turi laisvą valią, ir mūsų samprata yra ŽMOGIŠKOJI GYVYBĖ.
Tokios planetos atsiranda iš saulių TAIP PAT EVOLIUCINIU.
Aukštesnės sferos yra ARCHITEKTŪRINĖS SFEROS-PLANETOS. Jas SUKURIA specialiai, iš energijos, dvasinės būtybės, kurių funkcija ir yra manipuliuoti ATITINKAMO lygio energiją - Energijos Reguliuotojai. Šios planetos yra aukštesnio dvasinio mokymo planetos, kuriose mes tiek mokysimės, tiek tarnausime jau po prisikėlimo – iš pradžių kaip sielos, o po tūkstančių metų patyrimų – kaip dvasios, VISĄ LAIKĄ išsaugodami savo dabartinį asmenybės TAPATUMĄ.
Asmenybė yra mums suteikta TĖVO DOVANA. Ir ji yra DVASINĖ ir yra AMŽINA, su sąlyga, jeigu SAVO LAISVA VALIA, GAUTA TAIP PAT IŠ KŪRĖJO, NEATSTUMIA PATIES KŪRĖJO.
Kadangi mūsų, MIRTINGŲJŲ-ŽMOGIŠKŲJŲ DVASIŲ, gyvybės evoliucija prasideda materialiu pavidalu, tai mes turime nueiti dar gerą gabalą kelio, kol iš tiesų tapsime TIKRĄJA DVASIA, TURINČIA DVASINĮ IŠORINĮ ENERGETINĮ APVALKALĄ, MATOMĄ KITOMS DVASIOMS, KAIP DABAR MES VIENAS KITĄ MATOME MATERIALIU ŽMOGAUS PAVIDALU. Tarp meterialaus mūsų pavidalo ir dvasios pavidalo dar įsiterps sielos-morontinis pavidalas.
Po prisikėlimo mes dar neturėsime dvasios apvalkalo. Mūsų dar lauks ilgas mokymosi ir tarnavimo kelias sielos pavidalais, kurių iš viso yra 570. Ir kiekvienas naujas mūsų sielos pavidalas bus aukštesnio energetinio dažnio kūnas, vis labiau artėjantis prie mūsų dvasios pavidalo. Tačiau išorinis sielos apvalkalas savo energetiniais virpesiais atitiks mūsų asmenybės tapatybės turinį, vidų, kuris vis giliau ir daugiau prisipildys Rojaus Trejybės meilės, gailestingumo, ir tiesos gyvų virpesių ir juos skleis visiems savo tarnystės metų, ir ypač ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMO METU.
Kadangi mes savo kelią NAMO, pas Rojaus Trejybę, Rojuje pradedame pačiu žemiausiu pavidalu – materialiu žmogumi, tai mūsų patyrimai yra UNIKALŪS VISOJE KŪRINIJOJE. Kiekvienas patyrimas yra UNIKALUS. Ir kiekvieno patyrimas yra UNIKALUS, NET IR KIEKVIENO KIEKVIENOS AKIMIRKOS PATYRIMAS YRA UNIKALUS, NES NIEKADA NESIKARTOJA. AKIMIRKOS PAKARTOTI NEĮMANOMA.
Tačiau mūsų mirtingųjų patyrimas unikalus yra ta prasme, kad mes sukaupsime tiek žmogaus gyvenimo patyrimą, tiek sielos patyrimą, tiek ir dvasios patyrimą. Tuo tarpu kitos dvasios, išskyrus SŪNUS KŪRĖJUS, TOKIUS KAIP JĖZUS, ir iš dalies jų Rojaus Brolius, Sūnus Arbitrus, pastarieji neįsikūnija morontiniu pavidalu, šitų patyrimų nekaupia, dėl to net ir būdamos tobulos ir tobulai žinodamos žmogaus ir sielos gyvenimą, paties to gyvenimo tokiu pavidalu jos niekada nepatiria iš vidaus. Būtent dėl to mūsų patarimai joms, net ir tobuloms, bus labai vertingi ir padės jų pačių užduočių vykdyme.
Mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ta prasme, kad turėdami TĖVO DVASIĄ – MINTIES DERINTOJĄ – SAVO PROTE, vis labiau panašėtume į Tėvą JO meile VISIEMS BE IŠSKAIČIAVIMO ir GĖRIO darymu VISIEMS.
Tačiau mes nebuvome atgabenti iš kitos planetos kaip visiškai sumodeliuoti žmonės. Mūsų planetos, kaip ir kitų žmonėmis apgyvendintų planetų, gyvybės evoliucija prasideda NUO PRIEŠ TAI SUMODELIUOTOS GYVYBĖS PLAZMOS, SU KURIA ATLIEKAMA IKI PUSĖS MILIJONO BANDYMŲ, KOL NUSTATOMA PATI GERIAUSIA GYVYBĖS PLAZMOS FORMULĖ DEŠIMTAINEI PLANETAI. Tokia planeta yra kas DEŠIMTA ir EKSPERIMENTINĖ GYVYBĖS planeta, kurioje IŠ GYVYBĖS PLAZMOS VYSTOSI vis naujesnio ir geresnio lygio gyvybė. Ji iš gyvybės plazmos stadijos, per visą evoliuciją, pereina per daugybę KOKYBIŲ STAIGIŲ ŠUOLIŲ, iš pradžių, URANTIJOS ATVEJU, vandenyje, tik po šito jau aukštesnis evoliucinis gyvybės pasireiškimas pradeda apimti sausumą, iš pradžių floros įvairų rūšių pavidalu, o vėliau ir faunos, kol pasiekia žmogiškosios biologinės gyvybės kategoriją, kuri jau pati savo VIDUJE vystosi SAVO KOKYBE – SIELA – VIS LABIAU DVASINGĖDAMA ir tuo pačiu vis labiau savo savybėmis PANAŠĖDAMA Į TĖVĄ, KAD TAPTŲ JO MEILĖS ATVAIZDU.
Kadangi žmogus irgi netapo civilzuotu iš karto, tai jo milijono metų evoliucija apima daugybę stadijų, tiek smegenų vystymosi aspektu, tiek ir sumanumo bei patyrimo kaupimo požiūriu. Nors žmogus jau egzistavo daugiau kaip prieš molijoną metų, tačiau pirmasis ŽMOGAUS sprendimas visos civilizacijos pažangos labui, JAM PAČIAM ŠITO VISIŠKAI NESUVOKIANT, buvo priimtas prieš milijoną metų, kada brolis ir sesuo, Andonas ir Fonta, abu dvyniai, priėmė sprendimą apleisti savo laukinius tėvus ir pabėgo iš savo PRIMATŲ genties, kuri buvo daug menkesnio už jų intelekto ir nesuprato jų dviejų sukurtos kalbos. Net ir jų tėvai negalėjo jų suprasti.
Toks jų sprendimas – eiti PIRMYN, nelikti su savo menkesniais gentainiais, buvo PIRMASIS ŠVIESOS SPRENDIMAS, PRIIMTAS LAISVA VALIA URANTIJOJE.
Štai trys pastraipos iš Urantijos Knygos:

“URANTIJA buvo užregistruota kaip apgyvendintas pasaulis, kada pirmosios dvi žmogiškosios būtybės – šie dvyniai – buvo vienuolikos metų, ir prieš tai, kada jie tapo tikrųjų žmogiškųjų būtybių antrosios kartos pirmagimių tėvais. Ir archangelo pranešimas iš Salvingtono, šita oficialaus planetinio pripažinimo proga, baigėsi tokiais žodžiais:
"Satanijos 606-ojoje planetoje atsirado žmogaus protas, ir šitie naujosios rasės tėvai bus vadinami Andonu ir Fonta. Ir visi archangelai meldžiasi, kad šitie tvariniai būtų greitai apdovanoti Visuotinio Tėvo dvasios dovana, kuri asmeniškai apsigyventų jų viduje."
Andonas yra Nebadono vardas, kuris reiškia "pirmąjį į Tėvą panašų tvarinį, kuris demonstruoja alkį žmogiškajam tobulumui." Fonta pažymi "pirmąjį į Sūnų panašų tvarinį, kuris demonstruoja alkį žmogiškajam tobulumui." Andonas ir Fonta šituos vardus sužinojo tiktai tada, kada jie buvo jiems suteikti tuo metu, kai jie susiliejo su savo Minties Derintojais. Per visą savo mirtingąjį gyvenimą Urantijoje jie vienas kitą vadino Sonta-an ir Sonta-en, Sonta-an reiškia "motinos mylimas," Sonta-en reiškia "tėvo mylimas." Šituos vardus jie suteikė patys sau, o jų reikšmė yra svarbi jų abipusiam dėmesiui ir meilei. “ p.711
Šios pastraipos paliudija dvasių trokšimą, kad šviesa Urantijoje sklistų, kad Tėvo dvasia apsigyventų žmogiškajame prote, kuris vestų žmogų į dvasingumą, ir kad net ir prieš molijoną metų šie du paaugliai vienas kitą SU MEILE vadinu vardais – Sonta-an ir Sonta-en. Jų gentainiai šitaip nevadino nieko. Tai jau ir yra milžiniškas skirtumas tarp gyvulinio ir dieviškojo proto – vienas su baime ir agresija nugyvena visą gyvenimą, o kitas su meile ir kantrybe rūpinasi KITU.
Būtent po šito sprendimo įvykdymo dvyniai sulaukė Minties Derintojų, apie kuriuos jie nieko nežinojo per savo visą žemiškąjį gyvenimą. Tačiau jų mąstymo kokybė buvo akivaizdi – dvasinės krypties, ne savanaudiškos gyvulinės.
Ir tai įvyko prieš MILIJONĄ metų.
Ir per visą šį laikotarpį žmogaus proto evoliucija patyrė daug sukrėtimų, transformacijų, praradimų, net ištisų rasių išnaikinimų. Tai nėra TEORINĖ istorija. Tai žmogaus gyvenimai. Realūs. Ir naikinimą vykdė viešpataujantis GYVULINIS protas, GYVULINIS aš. Viešpatavo genetiškai paveldėtas agresyvumas.
Tuo tarpu DIEVIŠKASIS TIKRASIS ASMENYBĖS AŠ, KURIO LAUKIA IR PRISIKĖLIMAS PO MATERIALAUS KŪNO ENERGIJOS IŠEIKVOJIMO AR PO TRAGIŠKO ŠITO PASAULIO PALIKIMO, net ir nemėgina pabusti, kad pasikeistų vietomis su gyvuliniu aš.
Gyvulinis aš ir jo protas veda žmogų tolyn nuo Tėvo atradimo savo viduje ir tuo pačiu tolyn NUO PRISIKĖLIMO. Ir tai yra tikrovė.
Gyvulinis aš ir gyvulinis protas – tai NĖRA KOKS NORS SUMENKINIMAS AR ĮŽEIDIMAS ŽMOGUI, tai tiesiog konstatavimas tikrovės, kad žmogui TĖVO PADOVANOTAS AŠ, KURIS IR ATITINKA TĖVO ATVAIZDĄ, DAR NEPAŽADINTAS, todėl žmogus ir yra pilnas nerimo, baimės, jis nepasitiki kitais, ir savimi, jis jaudinasi kalbėdamas prieš auditoriją, tarp nepažįstamų jaučiasi nepatogiai, jam atsipalaidavimui reikia alkoholio ar norkotikų, kad apsiramintų, jis nuolat pergyva, kad ne taip ką nors pasakė, ar kad nežino ką pasakyti, susikremta, jeigu kas nors nepavyksta, užpyksta, įsižeidžia, pavydi ir nori geresnės vietos, patogumų, pareigų, populiarumo, valdžios, jėgos, ir t.t. SAU ar SAVO ŠEIMA, GIMINEI, jis apaudinėja, prievartauja, demonstruoja jėgą, siekia naudos sau, nesvarbu, kokius postus beužimtų, kokias kompanijas beturėtų ar vadovautų. Tai vis GYVULINIO PROTO AMBICIJOS IR TROŠKIMAI SAVO LABUI.
Gūvulinis protas nemąsto apie VISUMOS GEROVĘ, APIE TĖVĄ, ROJŲ, KŪRINIJOS DVASINĘ ŠEIMĄ IR SAVO VIETĄ JOJE, JIS TENKINASI TIK RITUALŲ ATLIKIMU IR BAŽNYČIOS RĖMIMU, ŠITAIP NURAMINDAMAS SAVE, KURIS NETURI GYVO RYŠIO NEI SU TĖVU, NEI SU SAVO SIELA.
Jis viską priima tik kaip INFORMACIJĄ – Tėvas arba yra, arba nėra, Urantijos Knyga – arba apreiškimas, arba ne, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL – arba Kristaus perduotas, arba ne, ir t.t.
Gyvulinis protas negali turėti DIEVIŠKOJO PATYRIMO, todėl jis kaupia tik IMFORMACIJĄ ir vysto INTELEKTĄ ATSKIROSE SRITYSE. Jis neturi ne tik GILUMINĖS IŠMINTIES, BET IR KOSMINĖS ĮŽVALGOS, TODĖL VISKĄ VERTINA TIK TŲ ŠALTINIŲ, KURIUOS PATS SUPRANTA, NUOSTATOMIS IR TIK ATSIRAIS SEGMENTAIS, NEMATYDAMS VISOS TĖVO GYVOS IR VEIKIANČIOS KŪRINIJOS SISTEMOS.
GYVULINIS PROTAS NETIKI DVASINGŲ ŽMONIŲ MOKYMAIS, KURIE REMIASI SAVO DIEVIŠKUOJU PROTU, KURIS TOLI PRANOKSTA GYVULIĮ PROTĄ, IŠMINTIMI, NES IŠMINTĮ JIS KAUPIA TIEK IŠ TIESOS IR ŠVIESOS ŠALTINIŲ, TIEK IŠ TĖVO, O PER ATSIVĖRIMĄ TĖVUI IR GYVĄ RYŠĮ SU JUO PATIRIA TAI, KO GYVULINIS PROTAS SUPRASTI NEGALI. TIESIOG GYVULINIS PROTAS TO PADARYTI NEPAJĖGUS.
Tai yra KIEKVIENO ŽMOGAUS tos pačios proto evoliucijos, ne tik Urantijos, bet visų žmonėmis apgyvendinų planetų, DU etapai, esantys tame pačiame žmoguje.
Tokia yra TIKROVĖ. PATINKA TAI KAM NORS AR NEPATINKA.
Ir nėra ko dėl to nei pykti, nei įsižeisti.
Būtent ir įsižeidžia tas GYVULINIS aš, gyvulinis protas, kuriam atrodo, kad jį kažkas SUMENKINO, PAVADINO NETINKAMAI, PAŽEMINO.
Būtent kiekvieno žmogaus reakcija ir parodo, kas viešpatauja tame žmoguje – gyvulinis aš ar dieviškasis aš.
Iš pagal reakciją jūs galite pamatyti, ar tas žmogus dar yra GYVULINIO LYGIO, AR JAU DIEVIŠKOJO.
Dieviškasis aš JAU NEŽINO, KĄ REIKŠIA ĮSIŽEISTI. Dieviškojo proto sąmonė yra daug aukštesnių virpesių, dėl to žemų virpesių gyvulinės sąmonės ydos jame yra dingusios.
Tuo tarpu, kol jis iš gyvulinio pavirto į dieviškąjį, TĖVO PADOVANOTĄ AŠ, jis taip pat patyrė daug savojo ego iliuzinių įsižeidimo ir pykčio akimirkų, net keršto planų kūrimo prieš tuos, kurie jam TARIAMAI neįtiko, akimirkų
Žmogus, gimdamas, turi genetinį paveldėjimą ne tik iš savo tėvų ar senelių, bet nusidriekiantį per visą rasės, ar net kelių rasių, genetinę liniją. Ir kokie protėviai joje vyravo, tokį genetinį paveldėjimą gavo materija – kūnas, ir smegenys.
Tačiau Tėvo suteiktai asmenybei, kuri yra dvasia, atsiskleisti Tėvas KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ SUTEIKIA IR SAVO DVASIĄ, KURI YRA PAJĖGESNĖ UŽ MŪSŲ GYVULIĮ MATERIALŲ PROTĄ. Tačiau net ir ji negali pažeisti Tėvo padovanotos LAISVOS VALIOS. Tad mūsų NORAS eiti ne ritualiniu keliu, bet GYVUOJU DVASINIU IR GYVO RYŠIO IR BENDRAVIMO SU TĖVU KELIU, nepavaldus net Tėvo Meilės Jėgai. Tačiau su Tėvu gyvai bendrauti tegali DIEVIŠKAS, NE GYVULINIS PROTAS, NES TĖVAS YRA DVASIA.
Štai čia kaip tik milžinišką poveikį turi mūsų vaikų auklėjimas nuo pat gimimo, net ir iki jam gimstant, su kokiais virpesiais – žemais ir savanaudiškais, pilnais nerimo ir noro, kad tik gerai būtų jų vaikeliui, kuris gims, koks jis bus, ar aukštais TĖVO MEILĖS VIRPESIAIS, KAD NETRUKUS GIMS DAR VIENAS TĖVO VAIKELIS VISOS KŪRINJOS LABUI – būsimieji tėvai laukia savo atžalos gimimo. IR JO AUKLĖJIMAS TĖVO SŪNUMI, ir dar NUO PAT LOPŠIO, taip pat turi MILŽINIŠKO POVEIKIO tam, kad KUO ANKSČIAU DIEVIŠKASIS AŠ SUTVIRTĖTŲ VAIKELIO CHARAKTERYJE VIS LABIAU PASIREIŠKIANT JO DIEVIŠKOJO PROTO IR IŠMINTIES TVIRTĖJIMUI.
Šitaip GYVULINIS PROTAS IŠ VISO NETURĖTŲ KADA PASIREIKŠTI.
Būtent mes, šitaip ugdydami savo vaikus nuo lopšio, stipriname net ir jų dabar tokius silpnus genus, jau nekalbant apie jų tikrojo ir dieviškojo aš charakterio ugdymą ir tikrosios asmenybės tapatybės pasireiškimą VISUR IR VISADA.
Ir tik palaikydamas GYVĄ RYŠĮ SU ROJAUS TREJYBE DIEVIŠKASIS AŠ visą savo materialią veiklą ir civilazacijos pasiekimus sutapatins su Tėvo valia, kuri ir numatyta kiekvienam Urantijos žmogui tapti tobulu, net ir tokiu tobulu, koks tobulas yra Tėvas. O šitokio Tėvo nurodymo bailus gyvulinis protas, nematantis toliau to, kas tik jam suprantama, arba ką jam sako autoritetai, prieš kuriuos jis neturi savo argumentų, taip pat BIJO. Dėl to jis ir gyvena ILIUZIJOJE IR MEKESNIAME SAVO PROTO LYGYJE NEGU JAM SUTEIKĖ TĖVAS – DIEVIŠKOJO AŠ PROTO LYGYJE, KURIS VIEŠPATAUJA MATERIJOS ATŽVILGIU, BET NE ATVIRKŠČIAI.
Būtent dėl to jis savo visą materialią veiklą grindžia DVASINĖS MEILĖS PAGRINDU IR VISŲ LABUI, O NE SAVO GYVULINIO EGO ASMENINIAM LABUI.
Ir tik toks yra ateities VISOS URANTIJOS politikos, kultūros, ir religijos kelias. Ir tik jis užtikrina net ir materialios civiliazacijos evoliucijos gyvą žengimą tokiu keliu, kuris nepatirs nei krizių, nei sukrėtimų.
Kadangi dieviškojo aš protas yra daug aukštesnio lygio negu gyvulinio aš protas, tai jis savo išmintimi nepriima tokių klaidingų sprendimų, kurie atveda į krizines situacijas šeimoje, valstybėje, ar planetoje.
Ir mes tie, kurie esame atsivėrę Tėvui, šitame kelyje JAU ESAME, IR PADEDAME JĮ PAMATYTI KITIEMS.
Tačiau sprendimas yra kiekvieno ASMENINIS – LIKTI GYVULINIO AŠ PROTO VERGU AR DIEVIŠKU AŠ – tapti TĖVO SŪNUMI ir sūnystę PATIRTI DIEVIŠKU IR IŠMINTINGU SAVO PROTU.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-12-08 18:05:55

Komentarai

Tikrai tu, Tomai (net koktu čia rašyti tokį nuostabų vardą) , nors ir esi Tomas, bet esi apgailėtinas, nes iki šiol taip ir nepažinęs savo laisvos valios, Tėvo tau padovanotos, ir nesugebėdamas ja prsmingai naudoti visų labui, bet vedamas grynai savo gyvulinės proto beprotybės, patekai į kraupios dvasinės tamsos spastus. Dėl to tu nesi šimtaprocentiniai kaltas, nes disponuoji tuo, ką per genus tau padovanojo biologiniai tėvai, seneliai, bočeliai bei kiti tavo biologiniai pirmuonys. Tu esi jų gyventos, išgyventos ir perduotos vis naujoms ir naujoms palikuonių kartoms, kurių uodegoje velkiesi ir tu, dvasinės tamsos auka. Galiu paguosti, kad ir tavo protėviai nėra šimtaprocentiniai kalti dėl tavo ne atsitraukiančio, nykstančio, bet klestinčio gyvulinio proto, nes jų gyvuliniam protui bujoti didžiulės įtakos, kaip ir visai žmonijai, turėjo Liucifieriaus maišto dvasinė suirutė ir pasimetimas, užtrukęs net 200 000 metų iki mūsų laikų. Tu esi milijoną metų nusidriekusios klystkelių praeities apgailėtinas produktas. O konkrečiai tu, kaip ir tavo bendraminčiai, apgailėtinas todėl, kad tu dabar turėdamas visas galimybes pasinaudoti ypatingai palankiomis aplinkybėmis, nes jau esi urantų forume, kuriame apsčiai yra ir šviesos, ir tiesos, ir geros valios ir gero linkinčių sielos brolių ir sesių, bet jų išmintis tau nieko verta, tu ją niekingai atmeti. Ir vis tiek esi čia. Susimąstyk, giliai susimąstyk ir, kol nevėlu, pabandyk vaduotis iš tavyje tūnančio gyvulio proto pražūtingų gniaužtų, nes kol kas tu demonstruoji, kad nesiorientuoji nei laike, nei erdvėje, nes esi visiškai net pamiršęs, kad svečiuose, reikia mažių mažiausiai elgtis mandagiai ir prieš ką nors sakydamas pagalvok, bent vien iš pagarbos sau pagalvok, Tomai.
Su meile,

Tomas VLN
2009-10-14 18:29:19:))FAKTAS ira TOKS>>>> Urantijoi,daug kartu minimas zmogiskasis protas,taip yra zmogiskojo proto apibrezimas,taip pat skirtumai,tarp zmogiskojo ir gyvulinio proto.Zmogiskojo proto egzistavima galutinai patvirtina Jezaus zmogiskojo proto turejimas.Zmogiskasis protas yra viena is proto vystymuisi stadiju,pradedant nuo zemiausio-gyvulinio,baigiant dvasiniu ar net absonitini.Mastykite.Peace

Tomas
2009-10-14 18:22:11Tai netikėkite UK ir nekils jums jokių panašių dilemų dėl visų "išvestinių" teiginių ir mokymų. Turit viską, ko reikia, esat Viešpaties apdovanoti protu, meile, valia ir t.t. Vientisa asmenybė, vientisas nepadalintas protas, harmoningas ryšys su Dievu ir aplinka, ar tai blogis? :)


Jonas
2009-10-14 17:42:11Mielieji, žmogaus gyvulinis protas NIEKADA NESUVOLS, nes suvokti negali, DVASINIŲ dalykų, kuriuos pajėgus suvokti tik MORONTINIS SIELOS PROTAS. tą kaip tik paliudijo Tomo parašymas,kada jis net perskaitęs mano išsamų temos atskleidimą jos TAIP IR NESUVOKĖ.
Štai kodėl GYVULINIS PROTAS net ir klausydams ar skaitydamas LIETUVIŠKAI girdo ar skaoto kaip jam nesuprantama kalba pateikiamą tekstą ar patyrimą.
TIK ATSIVĖRĘ URANTAI GALI SUVOKTI VIENI KITUS. Todėl vien tik Urantijos Knygos studijavimas GYVULINIU PROTU nesuteikia galimybės IŠSILAISVINTI IŠ GYVULINO PROTO NELAISVĖS. TAM BŪTINAS ryšys - gyvas ryšys - su savyje atrastu Tėvu kaip ASMENIU.
AUKITE SU TĖVU, MIELIEJI, DVASIŠKAI, O NE TIK INTELEKTUALIAI FARŠIRUODAMI SAVO GYVULINĮ PROTĄ JUMS NEREIKALINGA LĖKŠTOS TELEVIZIJOS TUŠTYBE, AR LAIKRAŠČIŲ RAŠLIAVA, AR GAUSIA INTERNETO INFORMACIJA.
IR TĄ DARYKITE LABAI NUOŠIRDŽIAI, IR KASDIEN - BENDRAUKITE SU TĖVU GYVAI, STUDIJUOKITE URANTIJOS KNYGOS APREIŠKIMĄ LABAI NUOŠIRDŽIAI, KAIP IR JĖZAUS KRISTAUS APRIEŠKIMĄ - KALBU JUMS VĖL - BEI ROJAUS TREJYBĖS MOKYMUS, IR TAIKYKITE JUOS KASDIENIAME SAVO GYVENIME.
TIK ŠITAIP SAVO GYVULINĮ PROTĄ VIS LABIAU KEISITE Į SAVO TIKRĄJĮ - MORONTINĮ IR NET DVASINĮ PROTĄ.
KO JŪS TAIP ĮSIKIBĘ Į GYVULINĮ PROTĄ, KURIS YRA NET NE JŪSŲ? O SAVO TIKROJO IR DIEVIŠKOJO PROTO PURTOTĖS? JUK TAI TIKRA BEPROTYBĖ, O JOJE JŪS IR TOLIAU NORITE GYVENTI. Tačiau šituo jūs KENKIATE PIRMIASIA SAU, SAVO FIZINEI SVEIKATAI, NES NEILGAI REIKĖS LAUKTI IR LIGOS TAPS NEATSKIRIAMI JŪSŲ PALYDOVAI IR JŪSŲ FIZINIAME KŪNE. Ir jas jau dabar jūs šaukiatės savo GYVULINIU BROTU - JO BAIME, NET PASAĄMONINE.
Aš jums parodau šviesos ir laisvės kelio kryptį, bet eiti turite patys JAUSDAMI savo MORONTINIU IR DVASINIU PROTU TĖVO VEDIMĄ IŠ VIDAUS, NES GYVULINIS PROTAS ŠITO GYVO TĖVO KELIO BIJO, JAM PALANKIAU SLĖPTIS IR BĖGTI Į BAŽNYČIĄ, TEN, KUR YRA PANAŠIŲ PROTŲ DAUG, DRAUGĖJE BIJOTI LENGVIAU.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Su broliška meile,

Algimantas
2009-10-14 16:17:20Algi,nebandyk viska suversti paprastam jautrumui.Mes kalbomes apie savokos ''gyvulinis protas'' suvokima ir adekvatu naudojima.Tavo mokiniai dorai nesupranta kas tas yra,berods tu taip pat.Tu su buridanisku atkaklumu nematai tau po nosimi pateikiamu argumentu,net is tavo propaguojamos knygos,kur daznai naudojama savoka ''zmogiskasis protas''su pilnais paaskinimais.Paskaityk Vaido(VDS)komentara temoi apie dogmatizma.Jei nenori,tada nelisk ir nemulkink zmoniu.


Tomas
2009-10-14 15:13:56Mielieji, YPAČ JAUTRIAM, KAI KURIŲ IŠ JŪSŲ GYVULINIAM protui, iškeliu dar kartą temą apie žmogaus dieviškąjį ir gyvulinį aš.
Skaitykite LABAI ĮDĖMIAI, IR MĄSTYKITE, o ne reiškite PRETENZIJAS urantams dėl to, kad jums nepatinka toks pavadinimas, kad NESUVOKIATE, KĄ REIŠKIA GYVULINIS PROTAS, ir dėl to, JUOKAS SAKYTI, mėginate net "įsižeisti."
Man tokia jūsų reakcija keltų juoką, jeigu tai būtų TIK JŪSŲ tokia reakcija, deja, tokia reakcija yra būdinga VISAI ŽMONIJAI. O tai jau kelia rimtų problemų PAČIAI ŽMONIJAI - JOS IŠLIKIMUI FIZINE PRASME. Ir dėl to darosi liūdna, kad šitokia TAMSA VALDO GYVULINIUS PROTUS, KURIE DIDESNĖS ŠVIESOS TIESIOG BIJO. O BAIMĖ IR YRA GYVULINIO PROTO PAGRINDINĖ SAVYBĖ. Jis bijo, kas jam nežinoma, kas nepažinta.
Todėl gyvulinis protas suranda šimtus argumentų ir visaip atsikalbinėja, kad jam ir Urantijos Knygos šviesos nereikia, kad tai fantazijos, kad tokie mokymai jam nebūtini.
Susimąstykite, kur jūs šitaip nuvesite kitus, patys BIJODAMI NET IR TO, KAS JUMS JAU YRA PATEIKTA MATERIALIU PAVIDALU, TEREIKIA TIK NUGALĖTI SAVO GYVULINIO PROTO BAIMĘ PER ATSIVĖRIMĄ TĖVUI-ROJAUS TREJYBEI, ESANČIAI KIEKVIENO VIDUE PER TĖVO DVASIOS - MINTIES DERINTOJO BETARPIŠKĄ BUVIMĄ JŪSŲ GYVULINIAME PROTE, KAD JĮ SUDVASINTUMĖTE IR PAKEISTUMĖTE Į MORONTINĮ SIELOS IŠMINTINGĄ PROTĄ.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2009-10-14 14:17:31Rimantai,
įsivaizduok labai šiuolaikišką situaciją. Vyksta koks nors pobūvis, kuriame yra susirinkę "šiuolaikiniai" žmonės. Ir tarp jų yra labai panašus į Joną žmogus (išsilavinęs, sumanus, šmaikštus) ir koks vienas dvasingas ir nuoširdus žmogus. Ir dabar įsivaizduok, ką geriau supras ta susirinkusi šaunioji šiuolaikinė publika. Ar ji supras ir palaikys tą dvasingą žmogų, kuris norės pasakyti jiems ką nors nuoširdaus, nukreipiančio į meilę, į dvasingumą, ir šalia to dar paminės ir Dievą, ar ji palaikys tą į Joną panašų žmogų, kuris paleis tai publikai tokio pobūdžio frazę: žinai ką dvasingas žmogau Tu gal "padaryk 10 atsispaudimų, išgerk vandens ir nueik į dušą :)". Net neabejoju, kad vakarėlyje nuvilnytų juoko banga, o į Joną panašus žmogus pasijustų labai pakylėtas ir savimi patenkintas. Tą mums dažnai ir įrodinėja šis forumas su žaviomis šiuolaikiškomis merginomis ir žaviais šiuolaikiškais vaikinais...

Vaidas (VDS)
2009-10-15 11:08:20Algimantai,
noriu padėkoti už tai, kad ištrynei mano komentarą šioje temoje, nes jis buvo per daug emocingas. Kadangi Linai J aš tikrai nežinau, ką Tomas turėjo mintyse rašydamas savo komentarą, aš tik paspėliosiu.
Manau, kad Tomas savo komentarą parašė ne iš labai gerų ketinimų, kadangi visai neseniai jis grasinosi, kad jeigu jis jau pradės čia savo išmintį demonstruoti, tai visiems urantams bus labai karšta. Manau, kad tą jis ir norėjo čia pademonstruoti savo komentaru. Tačiau iš tiesų klausimas yra toks, ar Tomas iš tiesų nelabai suprato 2009-11-26 23:59 Algimanto komentaro, ar jis tyčia, būdamas net labai supratingu, pamėgino suklaidinti Liną (Kupsk). Tokią prielaidą darau dėl to, kad jis parašė apie tai, kas nebuvo aiškinama Algimanto komentare - "kad zmogiskojo lygio proto gyvunines savybes,padaro ji- zmogiskaji prota gyvuniniu.Tai yra prota vel pradeda veikti tik penkios dvasios".
Algimantas savo komentare rašė kitaip - jis rašė, kad žmogus, besivadovaudamas tik savo gyvuliniu protu, "savo tikrojo žmogiškojo lygio net nemėgina pasiekti, o jame reiškiasi gyvulinio proto savybės. Štai čia Tomas viską ir suvėlė. Jis pabandė suklaidinti Liną (Kupsk), kad tarsi jeigu žmogus jau yra koks nors blogas ar blogai elgiasi, tai jis neturi galimybių tapti dvasingu. Ir dar per savo neišmanymą ar tyčinį klaidinimą pridėjo, kad tuomet jis netenka minties derintojo. Tad reikia pasisakyti ir šiuo atveju (nors jis ne iš šios temos) - žmogus niekada neteks savo minties derintojo tik dėl to, kad jis blogai elgiasi ar kad jame vyrauja gyvulinio proto savybės. Žmogus minties derintojo neteks tik tada, kada jis savo žmogiškuoju (ar gyvuliniu, tačiau būtinai veikiant septynioms proto dvasioms) protu ir laisva valia apsispręs nevykdyti Tėvo valios, bus galutinai atstūmęs išlikimą, todėl praras savo galimybę išlikti jo asmenybei. Sprendimą dėl minties derintojo atšaukimo priima Cenzoriai ir jų pagalbininkai pagal Derintojo ir išliekančiojo serafimo bendrą nuomonę, kurie tą savo sprendimą priima jau žinodami, kad toks žmogus negalės pasikeisti ateityje ir jis jau yra išnaudojęs visą pasitikėjimo juo limitą.
Apibendrinant pasakysiu, kad Algimanto 2009-11-26 23:59 komentaras buvo geriausias komentaras apie gyvulinį protą, tik prie jo dar reikėtų prijungti 2009-11-29 12:39 Algimanto komentaro papildymus. Tuomet Tomui reikėtų nueiti į temą: "Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie atkaklumą ir užsispyrimą" ir paskaityti Violetos 2009-11-25 23:44 komentarą. Gal tada ir jo išmintis realiai pabus.

Vaidas (VDS)
2009-11-29 16:18:06Gerai tu mąstai Lina ( Kupsk ) , tik įdomu ką tai reiškia . Ar Kupškis ? ALGIMANTAS labai išsamiai išsakė ir apsakė apie mūsų proto veiklos požymius . Idėmiai skaičiau visų dalyvių pasisakymus , tai apibendrintai visiems dar paporinu : Vaidui VDS , Rimantui , Arūnui , Jonui.
Gebėjimas mąstyti ir analizuoti yra žmogaus materialiųjų niauronų proto veiklos
funkcija . Šią išskirtinai žmogiška materialia neuronų veikla , mes skiriamės nuo gyvulio ir
paukščio , nors labai dažnai gyvunijos pasaulyje pasireiškia fenomenalių proto veiklos
pavyzdžių , kuriuos skatina ir inspiruoja ta pati matrialių neuronų veikla , tačiau ši proto
veikla , kad ir kokia įspūdingai protinga atrodytų , ji visada nublanksta prieš žmogaus
intelektą , gebėjimą mąstyti ir analizuoti . Trumpiau kalbant , žmogaus protas visada supranta
kas buvo vakar , sąmoningai fiksuoja kas vyksta šiandien , planuoja ir analizuoja rytdieną .
Ar jums mieli dalyviai , labai svarbu kas ką vadina gyvuliniu ar žmogišku
protu ? Manau , kad daug svarbiau , kaip jūs pažystate save ir kaip jūs norite save pažinti.
Savęs pažinime , kaip tik ir vystosi dieviškoji žmogaus proto funkcija , kuri visam laikui ,
negrįžtamai atskiria žmogiškąjį protą nuo visų instinktų ir baimių , kuriomis yra prifarširuotas
,,žmogiškasis - gyvulinis'' protas . Manyčiau , kad neverta ieškoti kabliukų ir skirti paieškai
gyvulinio proto nuo ,,žmogiškojo'' proto , kadangi evoliucine prasme , mes visi kažkada
buvome uodeguoti . Bet šiandiena mes esame žmonės ir mūsų proto veiklos funkciją stebi
labai daug tikrų ir realių Dvasių . Trys mums yra labai artImai žinomos tai : Angelas
sargas , nuo visatos Motinos Dvasios ; Jėzaus Kristaus Tiesos Dvasia ir Dievo Tėvo
minčių Derintojas , o kur dar Tarpinės Būtybės , kurios nuolatos, dirba čia pat , kartu su
mumis . Taigi mielieji , man atrodo , kad pakanka argumentų , kad aš savo protą ir šio
proto veiklos funkciją , priskirčiau auščiausiai žmonijos proto išsivystymo kategorijai , kurio
tolesnė veikla gali harmoningai augti link glaudžiausio kontakto ir geriausios veiklos su
visomis , mano protą , taip pat mielieji , ir kiekvieno jūsų protą , apsupusiomis trijomis
Dieviškosiomis dvasiomis .
Mažiau analizuokime , koks tas mūsų protas , daugiau kreipkime
dėmesį , ką mes norime mąstyti ir analizuoti . jeigu mūsų mąstyme vis dar vyrauja
vartotojiškos tendencijos , tai nepykime ant savęs ir nepeikime kitų mąstymo , bet imkimės
visomis valios pastangomis , kesti šias vartotojiškas ,, žmogiškąsias savybes '', kurios tikrai
yra tas uodeguotas likutis gyvuliškų instinktų ir baimių , tolimas aidas pasąmonės ,mūsų
didžiųjų neuroninių smegenų pusrutulių . Tačiau atminkime , kad su šiais pusrutuliais ,
mūsų galioje ir valioje yra noras generuoti , tiek žmogiškai dieviškas mintis ir norus , tiek ir
žmogiškai gyvulinius norus ir troškimus . Visada atminkime , kad mūsų valioje ir galioje yra
pasirinkimas ir šio pasirinkimo kokybė . Būtent šis žmogiškasis pasirinkimas ir yra pats
svarbiausias , jis labai atidžiai yra stebimas visų Dvasių ir bent menkiausias noras save
keisti link žmogiško dieviško mąstymo , iš karto iššaukia aktyvų rėmimą ir pastiprinimą .


Petras
2009-11-27 20:52:43Atsiprasau,nepastebejau,kad yra kita Lina.Labai aciu uz padrasinimus ir Jums mielas Algimantai uz issamu atsakyma.As tik 3 men. studijuoju Urantijos knyga,prasom neisizeisti del klaidu.Jeigu gerai supratau,proto kilme yra dieviska.Smegenis yra materialios.Jos savaime nera nei gyvulines nei negyvulines.Jos yra materija.Kada smegenis veikia pirmos penkios pagalbines proto dvasios,tada skaitosi protas,kuris yra gyvulinio lygio.Kada smegenis veikia septynios pagalbines proto dvasios,tada skaitosi protas yra zmogaus lygio.Galbut as klystu.Aciu.

Lina (Kupsk)
2009-11-27 14:06:14
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal