Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Mielieji,musu dvasine sese Zita praso uz ja pasimelsti.Ji turi daug problemu su sveikata,labai prastai jauciasi.Musu maldos ja sustiprins.Nuosirdziai dekoja.Su meile,Vita

vvita
2011-08-18 22:14:07Melskitės už visus bankininkus, kurie susimokę prieš civilizaciją, taip pat už tokią smulkmeną kaip Amerikos FED, kuri vykdo antihumanišką politiką pasaulio mastu, ir už visus kartelininkus, kurie įkūrė pasaulio banką, tarptautinį valiutos fondą, ir siekia visus paversti vergais ir kvailiais. MELSKITĖS UŽ TUOS BROLIUS IR SESES DVASIOJE, KURIE YRA MŪSŲ CIVILIZACIJOS PRIEŠAI - BANKININKAI.
AŠ DAR NEŽINAU KAIP JUOS PAVEIKTI, BET JŪS, KURIE ČIA TAMPATE DVASINIAIS MOKYTOJAIS IR ESATE ATRADĘ ROJAUS TREJYBĘ, GALITE JUOS ŠILDYTI ROJAUS TĖVO MEILĖS VIRPESIAIS IŠ IŠORĖS, todėl tai darykite kasdieną, nes jie tikrai kėsinasi į mus visus.

Evaldas
2011-08-10 15:53:27Mielieji,prasau pasimelsti uz musu sielos broli Vytauta,kuriam vel paumejo stuburo isvarza.Antra karta siais metais.Stipriai skauda nugara,sunkiai atsistoja.Ir vis blogeja.Melskime,kad jis dar daugiau atsivertu Rojaus Trejybei.Nuosirdziai dekoju.Su meile,Vita

vvita
2011-07-29 08:34:42Vakar, Šakių autobusų stotyje,prieš atsisveikinant su, pas mus atvykusia sielos sese,mes Tėvui -Rojaus Trejybei pateikėm vieną pageidavimą, į kurį per manę,kaip visada su humoru atsakė,kad JO vaikų troškimai -JAM yra įstatymas.
Šį rytą, sau ruošiant citrinos-aliejaus-vandens emulsiją,Tėvui-Rojaus Trejybei pateikiau savo asmeninį troškimą:
"Mylimas Tėve-Rojaus Trejybe,Tu sakei,kad mano troškimas -Tau yra "įstatymas",todel drąsiai trokštu,kad Šakiuose padėtum įsteigti Tavo Gyvos Rojaus Trejybės Religijos DVASINĮ CENTRĄ.Tu supranti,kad aš prašau Tavo Apvaizdos narių visapusiško parėmimo,talkininkavimo;Begalinės Dvasios- Motinos- Sesės IŠMINTIES šitame darbe,skirtame didesnei Tavo Garbei ir Šlovei;pasimetusių mano brolių ir sesių Urantijoje dvasiniam atgimimui,TIKROSIOS ŠVIESOS ATPAŽINIMUI ir beribio atsidavimo tai vienintelei,tikrąjai TIESAI,kad TU,mylima ROJAUS TREJYBE ir ESI ta TIKROJI ŠVIESA,TIKROJI TIESA ir vienintelis KELIAS,ir kad mes,Tavo sukurti vaikai,tavo Begalinės MEILĖS tarpusavį esame apjungti į Didžiule,vienintele,KOSMINE ŠEIMĄ.Kai bus gerą šakiečiams,kauniečiams,vilniečiams,klaipėdiečiams,visai Lietuvai,bus gerą visiems URANTAMS ir urantiečiams;bus gera visai mųsų Kosminei TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS TOKIAI GAUSIAI ŠEIMAI.
Mylimas Tėve,ar aš teisi?".
Mylimi mano broliai ir sesės savo malda padėkite...

IRENA
2011-07-17 09:43:51Broliai ir sesės dvasioje, prašau pasimelsti už Albertą, kuris paralyžuotas po insulto. Ir už Elzyte, kuriai tik penki mėnesiai, bet dėja, turi sutrikimų fiziniame plane.
DaliaG

DaliaG
2011-06-28 22:17:29Siandien isejau diena pasivaikscioti.Bevaiksciojant gatve,salia namo(man nepazistamu kaimynu,toliau gyvena,bet mano gatvej) pamaciau jauna vaikinuka,bet invalida.Girdejau kalbant,kalba lyg ir aiskokai,bet truputi su riksmu.Aiskiai del invalidumo.Vaiksto,bet kojos labai sulinke ir vaisciojant i sonus sklaidosi,rankos taip pat.Turbut toks nuo gimimo.Vardo nezinau,jo nieks nekviete tik jis kazka,girdėjau.Nueidinejant pagalvojau gaila,kad neturiu JEZAUS KRISTAUS„KALBU JUMS VEL“ knygos,gal kaip nors buciau padovanojus.Dabar,vakare,po garbinimo Rojaus Trejybes ir maldos prisiminiau si vaikinuka,pradėjau melsti jam dvasinio nusvitimo,geroves,atrasti savyje Teva ir is karto labai stipriai mano galva kažkokia jega pasuko i desine puse.Pasuko ir laiko,tiesiog priplojo prie fotelio.Desineje,ant staliuko padetas kompiuteris.Pagalvojau,o gal supratau,kad turiu parasyti i sia tema,prasymai melstis uz kitus.Kad malda uz si berniuka sustiprėtu.Bukit geri pasimelskit uz ji.Aciu labai.Su meile,Vita

vvita
2011-06-27 00:25:49Mylimi sielos broliai ir sesės dvasioje, kreipiuosi į jus dėl sielos sesės Danguolės, ji turi didelių problemų su sveikata, vartoja vaistus ir daug jų vartoja, o sveikata negerėja.
Žinome, kad pats geriausias ir patikimiausias vaistas - Rojaus Trejybė.
Mielieji, pasimelskime už sielos sesę, kad bendra malda sustiprintų ją iš išorės , kaip Rojaus Trejybė, per padovanotą dvasios dalelę, stiprina iš vidaus. Melskime, kad jos siela atsivertų ir atsigertų Gyvojo Vandens iš neišsenkančio Meilės Šaltinio - Rojaus Trejybės.
Ačiū jums.
Su meile

Leonida
2011-06-13 11:34:54Mielieji, prasau pasimelsti uz musu visu sielos sese Rasa-Danute-Viktorija, kuri netiketai susirgo, todel jai siuo metu labai sunku. Melskime uz jos sielos atsiverima Rojaus Trejybei.
Su meile Nijole

Krapauskiene
2011-05-15 20:55:11Prašau, pasimesti už Bernardą, kad jis būtų sveikas ir dvasiškai išmintingas. Jam dar nėra tryjų metų, o jis vis sergą.
Su meile

Kriste
2011-05-08 17:30:32Mielieji,labai prašome pasimelsti už mūsų dukrą Astą kuri serga išsėtine skleroze 30 metų,14metų guli patale.Nuoširdžiai dėkojame tėvai.

stovan
2011-05-04 18:02:24
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal