Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Prašymai melstis už kitus asmenis

Mielieji, mūsų NUOŠIRDI Rojaus Trejybės GARBINIMO-ŠLOVINIMO komunija, kaip ir PRAŠYMŲ maldos – VIRPESIAIS – pasklinda po visą planetą, po visą kūriniją. Ir tie virpesiai pasiekia bet kurią planetos ar kūrinijos vietą, ir pačius Rojaus Trejybės TRIS CENTRUS IR ŠALTINIUS ROJUJE.

Todėl galime mes melstis tiek už visą kūrinijos šeimą, tiek už jos atskirus asmenis.

Būtent šitą mes ir darome Rojaus Trejybės GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE PER GYVĄSIAS PAMALDAS.

Kada mūsų malda yra nukreipta KONKREČIAM ASMENIUI, tada visas mūsų energijos virpesių sukoncentravimas yra būtent nukreipiamas tam konkrečiam asmeniui, o nebe išskaidomas VISUMOS KURIAM NORS SEGMENTUI, AR NET VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS VISIEMS NARIAMS.

Ir jeigu tokią dvasinę KOMUNIJĄ palaikome KOLEKTYVIAI, tada maldos virpesių galia padidėja besimeldžiančiųjų skaičių pakėlus kvadratu. Jeigu meldžiasi keturi asmenys, tai tas pats būtų, kaip pavieniui, atskirai, melstųsi jau šešiolika žmonių, o šešiolikai žmonių meldžiantis kolektyviai toji pati maldos galia padidėtų tarsi melstųsi atskirai po vieną žmogų 256 žmonės, o jeigu melstųsi ta pačia malda 256 žmonės KOLEKTYVIAI, tai maldos galia prilygtų pavieniui besimeldžiantiems 65.596 žmonėms.

Tačiau mūsų meilės virpesiai pasiekia visumos kiekvieną segmentą vis labiau ir labiau išsklaidyti, kuo didesnį kūrinijos segmentą jie apima. Tai panašiai, kaip dviračio rato stipinai, kuo didesnio spindulio ratlankis, tuo didesni tarpai tarp stipinų pabaigos ratlankyje, kai tuo tarpu prie rato ašies stipinų galvutės yra labai arti viena kitos, nors stipinų skaičius yra tas pats. Todėl, kada mes meldžiamės ir už sergančiuosius, kenčiančius, patiriančius atrodytų jiems neišsprendžiamų problemų, tai mūsų gyvi impulsai juos pasiekia kaip tie ratlankio stipinai, o kada dar pridedame konkretaus asmens įvardijimą, tuomet VISAS šis mūsų meilės virpesių pluoštas jau nukreipiamas KONKREČIAM ASMENIUI, nebe išsklaidant kaip stipinų ratlankyje

Mes turime Rojaus Trejybės GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDŲ gyvąsias pamaldas jau įvairiuose Lietuvos miestuose – Telšiuose, Šakiuose, Kaune, Panevėžyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Plungėje. Turime mūsų pirmadienio kolektyvinį garbinimą ir prašymų maldą.

Tai taip pat GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖ, IR GYVOJI ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJA.

Todėl šitoje temoje jūs galite pasiūlyti konkrečius asmenis, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi KOLEKTYVIAI, kada vyksta net ir KONKREČIA INTENCIJA-TEMA mūsų kolektyvinė pirmadienio malda, tačiau, kad tuo pačiu būtų pridėti ir konkretūs asmenys PAPILDOMAI, TIK NE MANO RAŠOMUOSE PIRMADIENIO MALDŲ TEKSTUOSE, BET JUMS IŠ ŠIOS TEMOS ATMINTYJE IŠKILUSIŲ ASMENŲ VARDAI, KAD BŪTENT JŪS ASMENIŠKAI IR NUKREIPTUMĖTE MELDŲ VIREPESIUS KONKRETIEMS ŽMONĖMS, O MŪSŲ MINTIES DERINTOJAI PER JŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ NUKREIPS VISŲ MŪSŲ VIRPESIUS BŪTENT NORIMAM ASMENIUI KONKREČIAI, IR JAU NIEKUR KITUR.

Ir tą jūs darysite KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ, IR NE TIK PIRMADIENĮ, KASDIEN.

Yra įvairių žmonėms situacijų, įvairių problemų, kada VIENOS MALDOS NEPAKANKA, O APVAIZDOS VIENKARTINIS ĮSIKIŠIMAS, KADA, SAKYKIM, PASVEIKIMAS IŠ KARTO NEUGDYTŲ DVASINIO CHARAKTERIO IR DVASINIO STUBURO TIEK PATEKUSIO Į SUNKIĄ PADĖTĮ ŽMOGAUS, TIEK IR UŽ JĮ BESIMELDŽIANČIŲJŲ, NES ROJAUS TREJYBĖ TOBULAI ŽINO, KADA VEIKSMINGIAU PANAUDOTI APVAIZDOS PRIEMONĘ IŠGIJIMUI GREITAI, O KADA SVARBUS YRA KANTRYBĖS IR ATSIDAVIMO ROJAUS TREJYBEI UGDYMAS NET IR ILGUS METUS IR DAR TOKIOMIS APSUNKINTOMIS APLINKYBĖMIS.

Žinokite Ištikimybė Rojaus Trejybei yra ugdoma tada, kada dar karščiau atsiduodama ir dėkojama Rojaus Trejybei ir kada mylima dar karščiau Rojaus Trejybė sausrų, karščio, potvynių metu, cunamio bangų, žemės drebėjimų metu, o ne kada tokiomis aplinkybėmis imama kaltinti Dievą, kad jis BAUDŽIA NEKLAUŽADAS SAVO VAIKUS, ar net jiems siunčia pražūtį, ligas, ir kančias.

Ir kada šioje temoje susidarys jau DAUG TŲ, už kuriuos prašoma pasimelsti, tai laikui einant vieni mūsų pirmadienio maldoje pridės vieną žmogų, ar kelis, ką prisimins tą pirmadienį, kiti pridės kitą žmogų, ar net ir tą patį, vieni po daugelio pirmadienių prisimins kad vėl pasimelstų už kažkurį jau primirštą, nes jau daug pirmadienių nesimeldė. Dar kiti pasimels už prašomus pasimelsti konkrečius žmones – mūsų dvasios brolius ir seses – kolektyvinėje komunijoje tuose miestuose, kur vyksta Rojaus Trejybės šventovės gyvosios pamaldos. Ir nebūtinai kiekvieną kartą, o tada, kada PRISIMINS, ARBA TIKSLIAU, KADA DVASIA PAJUS TROŠKIMĄ TUO METU IŠ VIDAUS. Dar kiti pasimels už tuos žmones melsdamiesi individualiai namuose, kaip jau įpratę melstis kasdien, nors tų žmonių jie ir nematė, bet savo dvasia – savo vidumi – jie pajaus brolystės jausmą jiems ir troškimą iš vidaus ir savo individualiose maldose pasimelsti už tuos savo dvasios brolius ir seses, už kuriuos prašoma pasimelsti.

Tegu būna šita tema skirta TAM, kad kiltų jūsų viduje REALUS – IR KASKART VIS GILĖTŲ – JŪSŲ VIDUJE PATIRIAMAS BROLYSTĖS JAUSMAS IR KITIEMS, KURIE NĖRA JŪSŲ ŽEMIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI AR GIMINĖS, BET JIE TIKRAI YRA VISOS KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIAI NARIAI, NET IR TOKIE, KAIP IR JŪSŲ BIOLOGINĖS ŠEIMOS NARIAI UŽ KURIUOS MELDŽIATĖS NORIAI IR LABIAU ATSIDAVĘ NEGU UŽ KITUS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-02 11:28:55

Komentarai

Ačiū visiems broliams ir sesėms dvasioje už maldas,mano susitikimą su dukra,jos pasikeitusią nuotaiką.Taip sudėliojo visus įvykius,kad dukra turėjo galimybę pabūti namuose.

VJANINA
2015-11-26 12:00:31Mieli broliai,sesės dvasioje prašau pasimelsti už mano dukrą Kristiną.Ji lapkričio 25d.atvažiuoja į klinikas pas gydytojus ir buvom susitarę kad pasiliks keletai dienų namuose,šiandien visai nekalba su manim ir atsisakė į namus važiuoti.Sustiprinkim ją maldomis,kad pajaustų dvasinę ramybę.Man ir dar gilesnio atsivėrimo.Nuoširdus ačiū.Su meile.

VJANINA
2015-11-22 22:06:04Prašau pasimelskite už Danutė. Matyt nuo vaistų šalutinio poveikio jai pradėjo labai skaudėti vidaus organus. Ji vos juda, nieko negali valgyti ir labai silpna. Rytoi eisim pas daktare, labai prašau jūsų maldų ir už tai, kad ji būtų atidesni ligoniams .
Labai jums ačiū

Timuras
2015-10-13 20:10:25Sveiki. Prašymas pasimelsti ne už asmenis, bet reikia jūsų pagalbos malda, nes rytoj (spalio 13 d.) 10:40 vyks Seimo posėdis, kurio metu bus galutinai balsuojama dėl naktinių taikiklių įteisinimo medžioklėje. Tai reiškia, kad jei jie bus įteisinti, tai miškas taps tikra skerdykla, kur bus LEGALIAI žudomi miško žvėrys NAKTĮ, kai tai yra jiems vienintelis ramybės metas. Šie taikikliai yra draudžiami beveik visoje Europoje.

Ramios nakties,

Skaiste
2015-10-12 22:42:26Mielieji,noriu jūsų visų paprašyti pasiūsti tikrovės virpesius,mano sūnėnui Mariui,kuris penktadienį patyrė avariją,kuriam yra lūžę dubens kaulai ir dar laukia operacija. O taip pat ir sielos broliui Vadimui, kuris vakar nukrito nuo stogo,skindamas obuolius ir taip pat susižalojo. Ačiū brangieji.

DDaiva
2015-09-27 17:09:44Mielieji,noriu jūsų visų paprašyti pasiūsti tikrovės virpesius,mano sūnėnui Mariui,kuris penktadienį patyrė avariją,kuriam yra lūžę dubens kaulai ir dar laukia operacija. O taip pat ir sielos broliui Vadimui, kuris vakar nukrito nuo stogo,skindamas obuolius ir taip pat susižalojo. Ačiū brangieji.

DDaiva
2015-09-27 17:09:44Mieli broliai ir sesės, prašau jūsų maldos už mano mama, Austrą Stefanija, jos galva ir kojos nebenori eiti, nejaučia peduciu, bijo nukristi, nesikelia. Tikiu, kad viskas bus gerai su Rojaus Trejybę Aš Esu, Apvaizdos ir jūsų pagalba. Ačiū.

LaimaR
2015-09-20 13:45:24Mieleji, broliai ir sesės, prašau jūsų maldos už mano klausos ,abejų asyciu, gėrėjima pagydima, nes uzesys sustiprėjo, uzgulimas, o su dešinę visiškas kurtumas nuo 5 metu. Ačiū.

LaimaR
2015-09-09 08:47:43Mieli broliai sesės dvasioje,prašau pasimelsti už mano dukrą Kristiną.Vėl ji niekur nenori eiti,daug miega ar paprasčiausia sėdi kambaryje.Kartais jos pritarimas būna,kad neprieštarauja,bet pati nesimeldžia.Sustiprinkim ją maldomis,kad ji pabustų,atsivertų,atrastų ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU savo viduje.Ačiū.Su meile.

VJANINA
2015-09-03 17:33:39Loretos tevukas, Boleslovas, reanimacijoje del sirdies ir inkstu nepakankamumo, sese labai praso musu maldos uz Boleslova, jo fizinio kuno veiklos atstatyma. Aciu broliai ir seses.

LaimaR
2015-09-01 11:02:58
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal