Rojaus Trejybės garbinimas Kaune

Spausdinti

Mielieji, tie, kurie save jau laikote Kūrinijos Piliečiais, ir tie, kurie net nežinote, kokia toji kūrinija yra iš viso, esate visi, gyvenantys ar besilankantys Kaune, šeštadieniais kviečiami savo laisva valia pašlovinti ir pagarbinti Kūrinijos Sutvėrėjus ir Tėvus - Rojaus Trejybę, išreikšti Jiems meilę ir padėką mūsų visų kolektyvinėje komunijoje-maldoje.

Renkamės kiekvieną šeštadienį, Kaune ant pėsčiųjų tilto su arka į Nemuno salą prieš 9.00 ir einame devintą valandą į salą. Turėkite ką nors pasitiesti ar atsisėsti, jei nenorite stovėti, nes žemė vėsi.

Jeigu norite sužinoti ką nors išsamiau, rašykite:

arnoljuice@gmail.com 

arba skambinkite: 

8 600 52362


2009-09-20
Grįžti į sąrašą

Spausdinti
Grįžti atgal