TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ-AŠ ESU mokymai

Spausdinti

Kokia organizuotos kūrinijos struktūra?

Kur yra Visatos energijos Urantijos polius?

Ar Urantijos Knygą skaitantys nepriklauso "Urantijos Knygos sektai"?

Tėvo dvasios, Minties Derintojo pirmasis mokymas

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie Meilę

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, Kauno grupei

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie mitybą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie apsinuodijimą maistu

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie evoliuciją

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie atkaklumą ir užsispyrimą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie pasididžiavimą ir orumą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie didesnį pasitikėjimą Tėvu, apie Jėzaus antrąjį atėjimą...

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie Subudu dvasinį judėjimą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie augimą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie sportą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie protą ir sielą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie piktas dvasias, spiritizmą, ir virgulės panaudojimą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie dvasingumą ir misticizmą

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie mirties baimę ir mirusiųjų metinių paminėjimą

Tėvo mokymas apie Naujųjų Metų šventimą, 2006 01 02

Tėvo dvasia, Minties Derintojas - urantų V sambūrio Molėtuose dalyviams 2007 06 09 + ♫ [MP3 audio]

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, atsakymas, kaip sekasi mūsų sielos broliams Juozui ir Aleksandrui bei sesei Bronytei, jau iškeliavusiems į aukštesnį sielos lygį - 2007 07 07 + ♫ [MP3 audio]

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, Tėvo meilės virpesiai

Tėvo dvasia, Minties derintojas, apie likimą ir lemtį, 2007 08 06.

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas, skirtas mokytojams naujų mokslo metų proga, 2007 08 31

Tėvo dvasia, Minties Derinotojas, mokymai apie kataklizmus, 2007 09 01

Tėvo dvasia, Minties derintojas, atsakymas apie juodąją rasę, 2007 11 09

Tėvo dvasia, Minties derintojas, atsigręžkite į mane, 2007 11 24 + ♫ [MP3 audio]

Tėvo dvasia, Minties derintojas, mokymai, bendraujant su grupe, 2007 12 04

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas apie Kalėdas, 2007 12 20

Tėvo dvasia, Minties derintojas, mokymas apie reinkarnaciją, 2007 12 31

Tėvo dvasia, Minties derintojas, mokymai apie bendravimą su Juo, 2008 01 26 + ♫ [MP3 audio]

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas, iš pradžių parodytas Minties Derintojo vaizdine projekcija, o vėliau paaiškintas, apie oro sroves ir žaliuojančias dykumas, 2008 02 06

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas apie savęs kankinimą, atsižadėjimą, pasninkavimą 2008 02 17

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas apie Mirtingųjų Rezervinį Likimo Korpusą, 2008 02 20

Tėvo dvasia, Minties derintojas, mokymai apie mums skirtus išmėginimus ir išbandymus, 2008 02 21

Tėvo mokymas apie tarnavimą, perduotas per pamaldas mūsų šventovėje - Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje - 2008 03 01

Tėvo mokymas, parodytas vaizdiniu, kas yra BAIMĖ, 2008 03 12

Tėvo mokymas, kurį Jis pats paprašė paskleisti visiems, 2008 03 18

Tėvo mokymas apie religinius ritualus, perteiktas Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje per pamaldas Velykų išvakarėse, 2008 03 22 + ♫ [MP3 audio]

Tėvo mokymas apie likimo keitimą tų mirtingųjų, kurie ne iki galo sukaupė žmogiškąjį patyrimą Urantijoje, 2008 03 30

Tėvo mokymas, perduotas Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje per pamaldas 2008 04 05 + ♫ [MP3 audio]

Tėvo mokymas apie Jo dalyvavimą pačiame intymiausiame ryšyje tarp priešingos lyties mirtingųjų kuriant su Juo naują gyvybę, 2008 04 20

Tėvo mokymas apie mūsų intelektualius skirtumus ir dvasinę vienybę, 2008 05 14

Tėvo mokymas-kvietimas bendrauti asmeniškai su JUO, 2008 05 22

Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas apie gailestingumą, 2008 05 30 + ♫ [MP3 audio]

Rojaus Trejybės Trečiojo Asmens Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Sesės mokymas apie šventes, 2008 07 04

Rojaus Trejybės Antrojo Asmens, kuris dar vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Broliu, mokymas apie Rojaus Trejybės dalyvavimą žmogaus komunijoje su Tėvu, 2008 07 16

Rojaus Trejybės Antrojo Asmens - Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio - mokymas apie tai, kas dabar vyksta pasaulyje, 2008 08 18

Sūnaus Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus Kristaus vardu, mokymas, perduotas per jo gimtadienį 2008 08 21 + ♫ [MP3 audio]


Spausdinti
Grįžti atgal