Jėzaus ir Kūrėjo kitų vaikų mokymai

Spausdinti

1. Jėzus Kristus apie savo požiūrį į dabartinius mus praėjus 2000 metų nuo jo įsikūnijimo žmogiškuoju pavidalu, 2007 01 01

2. Sūnaus Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus Kristaus vardu, mokymas, perduotas per jo gimtadienį 2008 08 21

3. Adomas ir Ieva atsako į klausimą apie ištikimybės priesaiką, 2008 10 20

4. Jėzaus mokymas Kalėdų proga, 2008 12 22

5. Jėzaus Kristaus atsakymas-mokymas Povilui apie meditaciją, 2009 02 04

6. Sūnaus Arbitro - Mondžoronsono mokymas apie Jėzaus antrąjį atėjimą, 2009 08 02

7. Jėzaus mokymas apie mūsų požiūrį į tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie lanko ritualinę bažnyčią, 2009 09 29

8. Mūsų, Nebadono, Vietinės Visatos Sūnaus Kūrėjo, MYKOLO, daugumai žinomo tik Jėzaus iš Nazareto vardu, atsakymas-mokymas-parabolė, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 06 26

9. Sūnaus Arbitro - MONDŽORONSONO - mokymas apie mūsų požiūrį į jo pasirodymo žmogiškuoju pavidalu laiką, 2010 07 11

10. Jėzaus mokymas apie savo elgesį su kitais, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 04 23

11. Mondžoronsono-SAI BABOS mokymas suteiktas po gyvųjų pamaldų, trečiadienį, Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, Žvėryno skverelyje, 2011 07 13

12. Nebadono Vietinės Visatos Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie apaštalų pasirinkimą šiuo metu, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 08 06

13. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie kometos poveikį mūsų planetai, 2011 08 12

14. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, mums dar žinomo jo žemiškuoju Jėzaus iš Nazareto vardu, atsakymas-mokymas apie Ištaisomąjį laikotarpį ir mūsų darbus jo metu, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 11 13

15.Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 02 10 Dalia pateikė klausimą Makiventai Melkizedekui, kuris dabar yra mūsų planetos, Urantijos, dvasinės vyriausybės vadovas, pateikė ilgą samprotavimą apie lietuvių kalbos prokalbę ir sąsajas su praeities civilizacijomis, ir norėjo Jo paaiškinimo.

16. Makiventos Melkizedeko kreipimasis-mokymas, perduotas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 03 25

17. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas – KODĖL TOKS ATSAINUS POŽIŪRIS Į DAUGIAVAIKES ŠEIMAS – suteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune 2012m. gegužės 20d.

18. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus atsakymas-mokymas apie vyro ir žmonos funkcijas šeimoje, kad kiltų mažiau konfliktų, 2012 05 30

19. Vietinės Visatos Motinos Dvasios, Nebadonijos, mokymas-atsakymas apie per didelio aktyvumo vaikus, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 06 23

20. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 09 14

21. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie demokratiją, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 11 30

22. Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, mokymas-atsakymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 06 28

23. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas apie atsivėrimo būseną, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 08 10

24. Dukros Kūrėjos, Nebadonijos, mokymas – kaip tapti ŽMOGUMI? - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 10 05

25. Jėzaus mokymas KALBU JUMS VĖL apreiškimo knygos antrojo leidimo proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 10 25

26. Mūsų Vietinės Visatos Dukros Kūrėjos, Nebadonijos, mokymas apie mūsų asmenybės formą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 11 16

27. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose, prie Utenos, 2015 07 19

28. Jėzaus mokymas, sustiprinant urantus, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 20

29. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, gyvasis žodis, suteiktas per jo gimtadienį Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2016 08 21

30. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas išplėstos Algimanto Evangelijos proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 12 17

31. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas apie būseną, pasitikėjimą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2017 03 18

32. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Utenos rajone, Pakalniuose, 2017 05 21

33. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2017 12 30

34. Makiventos Melkizedeko mokymas apie padėtį mūsų planetoje, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (9km. nuo Utenos), 2018 03 25

35. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus sustiprinantis mokymas urantams, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 05 20

36. Makiventos Melkizedeko atsakymas-mokymas apie švietimo sistemą atremtą į Rojaus Trejybės-AŠ ESU Pamatą, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 10 07

37. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus sustiprinantis mokymas urantams, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2019 04 14

38. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2019 08 11

39. Makiventos Melkizedeko mokymas, atsakantis į Petro klausimus, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 09 28

40. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto mokymas, suteiktas mūsų sustiprinimui Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 04 04

41. Makiventos Melkizedeko mokymas – Būkite Ištaisomojo Laikotarpio Plano aktyvūs įgyvendintojai! – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Pakalniuose (Utenos rajonas), 2020 08 15

42. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie Vėlinių šventimą ir mirties nebuvimą – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2020 10 25

43. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus apreiškimas Velykų išvakarėse, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, atsiliepiant į Vandos prašymą Jėzui tarti šia proga savo Žodį, gyvosioms pamaldoms dėl karantino apribojimų vykstant per Skaipą, 2021 04 03

44. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus atsakymas-mokymas, atsakant į Vandos bendrą, ir Daivos konkretų klausimą apie įstatymų laužymą dėl skiepų - Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje po gyvųjų pamaldų Pakalniuose - Utenos r. 2021 07 31

45. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto Mokymas, suteiktas jo žemiškojo gimtadienio proga, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 08 21

46. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Kalėdų proga, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2021 12 26

47. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas mūsų sustiprinimui Velykų proga, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 04 17

48. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto Mokymas, suteiktas jo žemiškojo gimtadienio proga Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 08 21

49. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Jo gimimo dienos išvakarėse, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2023 08 20

50. Makiventos Melkizedeko mokymas-atsakymas į Vandos klausimą – Kokia yra šios planetos dabartinė padėtis? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 12 16


Spausdinti
Grįžti atgal