Algimantas KRIKŠČIONYBĖS DUŽENOS

Spausdinti

                Aš ŠLOVINU Rojaus Trejybę – Tėvą, Amžinąjį Sūnų-Motiną-Brolį, ir Begalinę Dvasią-Motiną-Sesę – VISOS KŪRINIJOS VIENINTELĮ DIEVĄ TRIJUOSE ASMENYSE, suteikusį pradinį kvėpsnį ir ateities amžinybę kosmosui ir jame esančiai gyvybei.
Tik Jo dėka ir mes esame gyvi ir AMŽINI į ateitį.
Ar pasirinksime meilės ir šviesos AMŽINYBĘ, kada tamsa, vakarykštė, visaip siekia nustelbti šviesą, šiandien?   

Aš dėkoju Rojaus Trejybei už giluminį ir tvirtą vedimą iš vidaus, kad JOS šviesa pasiektų mano sielos brolius ir seses, kurie skaitys šį mokymą.

Algimantas,
Vilnius, 2009 m. rugsėjo 9 diena

 

 Visas tekstas *.pdf formatu: Krikscionybes_duzenos (~1074 kB) 

 

Turinys

1. Krikščionybės susiskaldymas į sektas

2. Pirmieji Jėzaus pasekėjai iki krikščionybės atsiradimo

3. Evangelijų atsiradimas

4. Jėzaus gimimo aplinkybės Naujajame Testamente ir Urantijos Knygoje

5. Kiekvieno asmeninis sprendimas turi įtakos visiems

6. Jėzaus apsireiškimai po prisikėlimo, kad sustiprintų jo pasekėjų ĮTIKĖJIMĄ

7. Gyvoji Tėvo meilė pranoksta Dievo baimę

8. Ar Jėzus YRA teisėjas, ar NĖRA?

9. Įstatymo raidė iškyla aukščiau už GYVĄJĮ TĖVĄ

10. Viešpaties “įsakinėjimas” diskriminuoja moteris

11. Jėzaus požiūris į skyrybas ir šeimą

12. Pauliaus paaiškinimas, kad kalba JIS, o ne VIEŠPATS

13. Pauliaus nurodymai, koks turi būti VYSKUPAS

14. Pauliaus požiūris į moteris žemina jų orumą ir jas diskriminuoja

15. Žmogiškosios baimės pagimdytas gąsdinantis Dievas

16. Lengvatikių gąsdinimai neegzistuojančiu velniu ir pragaru

17. Naujojo Testamento tokio klaidinančio ir gundančio Dievo nėra

18. Jėzaus mokymas apie maldą ir jo malda – MŪSŲ TĖVE

19. Jėzus mylėjo visus vienodai, ir Joną taip pat ne daugiau

20. Dievas NIEKADA neatstumia nė vieno

21. Jėzus ieškojo Tėvo pats savyje dar vaikystėje

22. Jėzus nėra vyriausiasis kunigas ir niekada neįkūrė jokios bažnyčios

23. Naujojo Testamento Jėzus ir bažnyčia tapo centru, užtemdžiusių Tėvą

24. Gyvoji Rojaus Trejybės religija jau įkurta, ir įkurta Lietuvoje

25. Jėzaus mirtis už kitų nuodėmes neįmanoma

26. Šventosios Dvasios painiojimas su Tiesos Dvasia

27. Marijos ir Juozapo ŠEIMA, Gabrielio apsireiškimai Elžbietai ir Marijai

28. Dabartiniai biblininkai falsifikatoriai

29. Jėzaus gyvenimas Marijos ir Juozapo šeimoje

30. Paskutinioji vakarienė ir Atminimo vakarienė

31. Jėzaus suėmimas

32. Jono šmeižtas

33. Tuščios kapavietės suradimas

34. Jėzaus prisikėlimas

35. Mūsų prisikėlimas

36. “Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?”

37. Naujojo Testamento trumpinimai ir papildymai

38. Antikristo pasirodymas prieš Jėzaus antrąjį atėjimą

39. Jėzaus antrasis atėjimas

40. Naujojo Testamento blausi šviesa

41. Pabaiga

Spausdinti
Grįžti atgal