Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL

Spausdinti

Visas tekstas:

 Turinys 

Paaiškinimas

1. Tiesos šaltinis – vidinis aš iš Tėvo

2. Kodėl buvo perduodami šitie mokymai?

3. Manojo gyvenimo žmogiškuoju pavidalu epizodai

4. Mano maldos

5. Tikrovės virpesiai

6. Dievo samprata Jėzui-vaikui, ieškančiam atsakymų savyje

7. Gyvo bendravimo su žmonėmis svarba

8. Psichologijos ir psichiatrijos problema

9. Mano aplinka

10. Mano apmąstymai

11. Mano vienatvė ir bendravimas su Tėvu

12. „Pasikalbėjimai su Tėvu“

13. Vaiko auklėjimas

14. Nereikia bijoti mirties

15. Tikrovės kūrinija ir jos Kūrėjas

16. Kūrėjas ir Tikrovė

17. Kūrimas

18. Kūrėjo supaprastinimas

19. Rojaus Trejybė

20. Rojaus Trejybės narių veiklos sferos

21. Dabartinis visatos amžius

22. Kas yra Dievas?

23. Žemesnioji sąmonė

24. Mano paties aiškinimasis

25. Ėjimas su Jonu Krikštytoju link kalno

26. Man parodytas kūrinijos vaizdinys

27. Informaciniai energetiniai virpesiai

28. Kūrinijos spalvingas energetinių virpesių vandenynas

29. Mano noras apreikšti Tėvą žmonėms

30. Su Tėvu įmanoma viskas

31. Mano apsisprendimas

32. Nusileidus nuo kalno

33. Įtikėjimas

34. Viskas yra judėjime

35. Mano geroji žinia jums

36. Kodėl aš kreipiuosi į jus pats?

37. Mane džiugina jūsų nuoširdžios maldos

38. Apaštalų aplinka

39. Manasis dvasinis statusas

40. Dvasinės karjeros laiptai

41. Mano misija gilumine prasme

42. Juozapas ir Marija

43. Mano lavinimas

44. Stebuklų nėra

45. Nukabinkite mane nuo kryžiaus ir garbinkite Tėvą

46. Laisva valia

47. Sielos vergovė

48. Mano mokymų iškraipymų priežastis

49. Komunija su Tėvu


Spausdinti
Grįžti atgal