Tiems, kurie siekia turtų

Spausdinti

Kiek metų žmogus begyventų šitame pasaulyje, Urantijoje, visi siekiai materialių turtų ar materialios karjeros vis vien yra labai laikini. Dėl to žmogus turėtų kreipti dėmesį ne į trumpalaikius dalykus, bet į amžinąsias vertybes, į tuos siekius, kurie jam gali užtikrinti amžiną išlikimą. O šį išlikimą dovanoja Dievas Tėvas kiekvienam, kuris nustoja gyventi iliuzijoje. Iliuzija - tai toks žmogaus mąstymas ir gyvensena, kada jis mano, jog šitas materialus gyvenimas yra viskas, ir daugiau po mirties jis niekada nebegyvens, dėl to stengiasi visko prisigriebti kuo daugiau ir bet kokia sąskaita. Tėvas dovanoja kiekvienam iš mūsų amžinąjį gyvenimą, bet ar šią dovaną priimsime, priklauso nuo mūsų savarankiško apsisprendimo laisva valia.

Jeigu kas nors tau atneš dovanų, gali jų atsisakyti ir nepriimti, bet net jų ir nepriimdamas, vis tiek jų dovanojimo fakto nepaneigi. Paprasčiausiai tąja dovana, tuomet, tu nebegali pasinaudoti. O išlikimo dovana yra amžina dovana, kurią tu taip pat gali atstumti. Jos tau per prievartą niekas nepirš. Bet siūlys visą laiką, kol galutinai priimsi tvirtą apsisprendimą - priimti arba ne. Ir šitą nuostabiausią iš nuostaibausių dovanų Tėvas siūlo per Savo dvasią, Minties Derintoją, veikiančią tavo protą iš vidaus, per Jėzaus Tiesos Dvasią, per angelą sargą, serafimą, per Urantijos Knygos Apreiškimą, per Naująjį Testamentą, per daugelį kitų šaltinių. Bet kadangi Tėvas yra dvasia, tai Jis ir siūlo dvasinę dovaną, kurios negali pačiupinėti materialiomis rankomis ar pamatyti materialiomis akimis. Nepaisant to šitoji dovana yra reali ir garantuota. Reikalingas tik tavo sprendimas priimti ją per ĮTIKĖJIMĄ į Tėvą.

Ir tuomet atsitinka nuostabus dalykas - įvyksta požiūrio į šitą gyvenimą pasikeitimas. Atsiranda noras dirbti VISŲ labui, kaip iki to momento buvo noras dirbti sau ar bent jau savo šeimos labui. Dabar imi vis giliau suvokti, kad šeima yra VISA ŽMONIJA, net visa KŪRINIJA, kurioje realiai gyvensi ir tarnausi daug aukštesniu lygiu jau po prisikėlimo. Ir tai bus daug realesnis ir tikresnis tarnavimas negu dabar. Dabar, patyrus tokį požiūrio pasikeitimą, turto kaupimas ir jo siekimas bet kokia kaina ima kelti pasibjaurėjimą, nes pradedi suvokti, kad juo reikėtų naudotis taip, kad vis labiau planetoje imtų skleistis Meilės ir Gėrio žiedai. Pradedi norėti dalį savo lėšų skirti dvasiniams dalykams ir paremti tuos, kurie skleidžia dvasinę šviesą visiems, kurie jos ieško ir nori ją gauti. Ir šitas noras yra ne išmąstytas, bet kylantis iš Dievo Tėvo dvasios, Minties Derintojo, poveikio tavo protui. Tai tik liudija, kad tu jau taip smarkiai nebesipriešini, ne taip kaip anksčiau, kai ir minčių tokių nekildavo, Minties Deirntojo vedimui iš vidaus. Ir jeigu su Juo užmegsi abipusį ryšį, tai ir pats imsi aktyviai dalyvauti dvasiniuose projetuose, kuriuos Jėzus ir Tėvas yra sumanę mūsų planetai. O jie iš tiesų stulbinantys - atstatyti Meilės, Tiesos, Gėrio, Gailestingumo, Grožio, Tarnavimo, Ištikimybės tokį spindėjimą, koks yra kitose, daug dvasingesnėse žmonėmis apgyvendintose planetose. Ir šitas planas bus įgyvendintas iki galo. Ir prie jo įgyvendinimo gali prisidėti kiekvienas. Nė vienas nėra ir nebus atstumtas.

Tik dorai sukauptas turtas gali būti panaudojamas dvasiniams projektams įgyvendinti. Įdomiausias dalykas yra toks, kad nuoširdžiai dorai pradėjus tvarkyti bet kokius verslo reikalus ir savo turtą pašventus ne tik savo, bet ir visų labui, tokiems verslininkams į pagalbą ateina dvasinės būtybės. Ir tie kriziniai laikotarpiai, kada atrodo viskas žlunga, tarsi dūmai išsisklaido ir pamatai nuostabų vaizdą ir pajunti nepakartojamą troškimą visą save atituoti Meilės ir Tiesos įtvirtinimui savojoje sferoje. Ir ne tik susitvarko finansiniai pašliję reikalai, bet jie ima pranokti ir tuos pasiekimus, kurie buvo klestėjimo laikais. Bet šito negalima pasiekti mechaniškai ištarus: "Aš noriu savo turtais dalintis su visa žmonija, su visais tais, kurie dirba dvasinį darbą, tarnauja žmonėms nešdami šviesą nemokamai." Tą turi sakyti ne lūpos, bet širdis. Kaip tą pasiekti? Tam ir skirti Jėzaus gyvenimas ir mokymai, pateikti Urantijos Knygoje. O taip pat ir visa Urantijos Knyga, kuri pirmą kartą žmonijos istorijoje taip susistemintai ir nuosekliai atskleidžia mums daug platesnį požiūrį į visą kūriniją ir kiekvieno iš mūsų vietą joje.

O pradžiai susipažink su šiuo puslapiu išsamiau. Ir pamąstyk, kodėl Jėzus apie turtą kalba būtent šitaip.

Tada pasakymas "pinigai daro pinigus" palaipsniui ims virsti į posakį, "pinigus UŽDIRBU tam, tam dalį jų panaudočiui VISŲ, milžiniškos šeimos, labui. O konkrečiai kaip, pasakys man širdis." Bet tai jau bus TIKRAS indėlis į dieviškosios šeimos kūrimą.

Apaštalams Jėzus sakė: "Jeigu jūs savo gyvenimą pašvęsite evangelijai, tada jūs tikrai pagal šitą evangeliją gyvensite. Jeigu jūs esate tiktai tikintieji mokiniai, tada jūs turite duoną užsidirbti sau patiems ir
PRISIDĖTI PRIE IŠLAIKYMO VISŲ TŲ, KURIE MOKO IR SKELBIA IR GYDO."

Algimantas

Spausdinti
Grįžti atgal