Kokia organizuotos kūrinijos struktūra?

Spausdinti
Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas

Tiems, kurie pirmą kartą išgirdo apie Urantijos Knygą, žemiau pateikiamą informaciją bus sunku suprasti, bet, kurie jau ją perskaitė, padės įsivaizduoti, kur yra mūsų planeta, kur yra mūsų Satanijos sistema ir iš viso, kas yra dabartinėje organizuotoje kūrinijoje.

Skaičiai – 606 - pažymi, kelinta iš eilės yra mūsų planeta, Urantija, Satanijos sistemoje tarp kitų žmonėmis apgyvendintų planetų.
5.342.482.327.666 yra Urantijos numeris tarp 7.000.000.000.000 žmonėmis apgyvendintų arba apgyvendinamų planetų visoje šiandien organizuotoje kūrinijoje. (Bet šitas skaičius nepaprastai išaugs, kada bus sukurtos naujos visatos išorinėje erdvėje).

Monmatijos, taip vadinasi mūsų Saulės sistema, Žemė yra Satanijos # 606
URANTIJA yra # 5.342.482.327.666 Rojaus ir Uversos registracijos numeris.

Žemė taip pat yra žinoma kaip:
Pagrindinės visatos #7 Supervisatos,
Orvontono #5 Didžiojo sektoriaus,
Splandono #3 Mažojo sektoriaus,
Ensos #24 Vietinės visatos,
Nebadono #70 Žvaigždyno,
Norlatiadeko #24 Vietinės sistemos,
Satanijos 606 planeta Urantija.

Bet išstudijavę pateikiamą lentelę, galėsite suprasti ir visą informaciją, kuri pateikiama prieš lentelę

 

Supervisatos darinio bendrasis pavadinimas
Darinio, kuriam priklausome mes, pavadinimas
Darinio sostinės pavadinimas
Supervisata Orvontonas Uversa
Didysis sektorius Splandonas UDidžioji Penktoji
Mažasis sektorius Ensa UMažoji Trečioji
Vietinė visata Nebadonas Salvingtonas
Žvaigždynas Norlatiadekas Edentija
Vietinė sistema Satanija Jerusemas
Saulės sistema Monmatija  
Žemė Urantija  

Keliavimo schema iš Urantijos į Uversą, Orvontono supervisatos būstinę

Tapatumas Pavadinimas Nr.
Kiekis
Būstinė
Apima
Planetų kiekis su žmonėmis
Pastabos
Planeta URANTIJA 606 - - - - Čia gyvena žmonės ir Tarpinės būtybės.
Saulės sistemos pavadinimas yra Monmatija.
Rojaus reg. Nr.5.342.482.327.666
Valdo Makiventa Melkizedekas
Tikslas: Materialaus patyrimo klasė
Vietinė sistema SATANIJA 24 100 Jerusemas 1000 619 dabar Administratorius: Sistemos Valdovas. Lanaforgas, po Liuciferio maišto.
Bet didžioji dalis valdž. priklauso Žvaigždyno Tėvams 3 Patiems Aukštiesiems.
Tikslas: Morontinės motos įsisavinimas, charakterio ydų šalinimas.
Žvaigždynas NORLATIADEKAS 70 100 Edentija 100 vietinių sistemų 100.000 Administratorius: 3 Patys Aukštieji, taip pat žinomi kaip Žvaigždyno Tėvai
Ambasadorius: Trejybės Sūnus – Dienų Ištikimasis
Tikslas: asmenybės charakterio grūdinimas
Vietinė Visata NEBADONAS 24 100 Salvingtonas 100 žvaigždynų 10 milijonų Administratorius: Mykolas Sūnus Kūrėjas (taip pat Jėzus Urantijoje) Ambasadorius: Emanuelis, Dienų Sąjunga – Trejybės Sūnus
Tikslas:Susiliejimas su Derintoju
Mažasis sektorius ENSA 3 100 UMažoji Trečioji 100 vietinių visatų 1 milijardas Administratorius: 3 Dienų Nesenieji Tikslas: labiau išvystytos fizinės studijos
Didysis sektorius SPLANDONAS 5 10 UDidžioji Penktoji 100 mažųjų sektorių 100 milijardų Administratorius: Dienų Tobulieji
Tikslas: išvystytas intelektualus lavinimas
Supervisata ORVONTONAS 7 7 Uversa 10 didžiųjų sektorių 1 trilijonas (1000 milijardų) Administratorius:3 Dienų Senieji
Tikslas: išvystytas dvasinis mokymas

SUPERVISATOJE YRA:

Didžiųjų sektorių – 10
Mažųjų sektorių – 1.000
Vietinių visatų – 100.000
Žvaigždynų – 10.000.000
Vietinių sistemų – 1.000.000.000
Apgyvendintų pasaulių – 1.000.000.000.000

Vietinė sistema turi 1.000 apgyvendintų pasaulių
Žvaigždynas turi 100.000 apgyvendintų pasaulių.
Vietinė visata turi 10.000.000 apgyvendintų pasaulių.
Mažasis sektorius turi 1.000.000.000 apgyvendintų pasaulių.
Didysis sektorius turi 100.000.000.000 apgyvendintų pasaulių.
Supervisata turi 1.000.000.000.000 apgyvendintų pasaulių.  

DIDŽIOJOJE VISATOJE YRA:

7 supervisatos
70 didžiųjų sektorių
7.000 mažųjų sektorių
700.000 vietinių visatų
70.000.000 žvaigždynų.
7.000.000.000 vietinių sistemų
7.000.000.000.000 apgyvendintų pasaulių


Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal