3. Iš kur žinoma, kad Urantijos izoliacija pasibaigė tiktai vos prieš du dešimtmečius?

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Iš kur žinoma, kad Urantijos izoliacija pasibaigė tiktai vos prieš du dešimtmečius?

 

Apie Gabrielio prieš Liuciferį Dienų Senųjų teismo Uversoje pabaigą ir priimtą nuosprendį Urantijos Knygoje nerašoma kiek nors daugiau, kaip tik paaiškinant, kad bus laukiama, kol pagrindiniai maištininkai patys nuoširdžiai pripažins savo kaltę. Ir nesvarbu, kiek dar reikėtų laukti.

     Urantijos Knygoje įdėti dokumentai buvo baigti perduoti 1935 metais. Tolimesnis bendravimas su dvasinėmis būtybėmis dėl būsimosios Urantijos Knygos tęsėsi dar kelerius metus, bet naujų dokumentų nebebuvo pateikiama. Tuo tarpu knyga anglų kalba buvo atspausdinta 1955 metais. Tuo metu nei Liuceiferis, nei Šėtonas, nei Kaligastija dar savosios kaltės nebuvo nuoširdžiai pripažinę. Dėl to, Uversos teismas negalėjo priimti nuosprendžio, kuris būtų buvęs pateiktas ir Urantijos Knygoje. Bet kai šitas įvyko 1985 metais, tuomet maištininkams buvo pasiūlytas gailestingumas, kurį jie paniekinančiai atstūmė ir pasirinko savosios tapatybės sunaikinimą. Tas ir buvo padaryta. Dabar jų nebėra. Jie net ir išbraukti iš visų registrų. Tarsi jų ir nebūtų buvę. Bet paliktų jų sėklų duodamus derlius prireiks dar apie tūkstantį metų valyti. Paskelbus nuosprendį, buvo galima nutraukti izoliaciją tiek Satanijos sistemos 37 žmonėmis apgyvendintose neištikimose planetose, tiek ir pačios Satanijos sistemos, Žvaigždyno, Norlatiadeko, sudėtyje. Nutraukus izoliaciją, buvo atstatomos tarpplanetinės ryšio grandinės ir ryšio grandinės su Žvaigždynu ir Vietine Visata. Dėl to, buvo galima pradėti Ištaisomojo Laikotarpio Mokymo Misiją, suplanuotą mūsų Mykolo tuoj po savojo įsikūnijimo žmogaus pavidalu Urantijoje. Šitoji Mokymo Misija būtent ir naudojasi šitomis ryšio grandinėmis, kad perteiktų dvasinius mokymus žmonėms tose atsilikusiose planetose, įskaitant ir mūsų Urantiją. Ji buvo pradėta apie 1990-uosius metus Naujoje Zelandijoje, kur dvasinės būtybės užmezgė ryšį su Urantijos Knygos studijų grupėmis. Vėliau tokį ryšį užmezgė su Australijos Urantijos Knygos studijų grupėmis, dar vėliau - su JAV ir kitų kraštų. Tokios Urantijos Knygos studijų grupės buvo pasirinktos sąmoningai, nes būtent jos turėjo, ir tebeturi, giliausią ir plačiausią Dievo ir Jo veikimo kūrinijoje sampratą, kuri nebesirėmė ritualais ir dogmomis, kaip tas būdinga kitoms dvasinio ieškojimo ir tobulėjimo grupėms ar religinėms grupėms. Ir būtent šitos Mokymo Misijos mokytojai ir perdavė, nelabai seniai, šitoms grupėms žinią apie tokių ryšio grandinių atstatymą ir kodėl jas buvo dabar galima atstatyti. Lygiai taip pat jie perteikė žinią, kad dėl šitų ryšio grandinių atstatymo vyks didžiulis dvasinis virsmas visoje planetoje, galintis pasireikšti ir žmogaus baime, nerimu, nesuvokimu, kas jam galvoje dedasi, kokios lenda mintys ir panašiai. Mokymo Misija ir pateikia šią informaciją, kad žmonės neišsigąstų, kad jiems neatrodytų, kad jie kraustosi iš proto. Tai tiesiog dėl ryšio grandinių atstatymo dvasinių jėgų poveikis žmogui irgi pagerėja. O kadangi iki šiol šito nebuvo, tai šitam dalykui nepasirengusiems žmonėms galės atrodyti, jog kažkas nenormalaus vyksta jo prote. Juk jis nežino nieko nei apie Dievo dvasias, nei apie jų veikimą, nei apie ryšio grandines. Kada tamsiame kambaryje kažkas uždega šviesą, tai pirmąsias sekundes akyse aptemsta dėl staigios šviesos, bet palaipsniui akys pripranta ir ima matyti. Panašiai ir čia: nebuvo, nebuvo jokio dvasinio ryšio, išskyrus Dievo Tėvo dvasios gyvenimą žmogaus prote. Bet ir apie tai žmogus nieko konkretaus ir apčiuopiamo nežinojo iki Urantijos Knygos. Šitoji Tėvo dvasinio ryšio grandinė nepažeidžiama jokio maišto. Tiksliau pasakius, ji Tėvo nenutraukiama net ir izoliuotose planetose. Bet ne taip yra su gausybe kitų dvasinio ryšio grandinių. Tad dabar, priklausomai nuo žmonių didesnio siekimo dvasinio žinojimo, ir atveriamos vis naujos ir naujos ryšio grandinės. Ir tai vyksta visoje Urantijoje ir visoje Satanijoje. Ir jų dėka ir mes patys galime užmegzti individulų ryšį su dvasiniais mokytojais. Apie tai aš aiškinau mūsų svetainės forume, kur nagrinėjama tema "Kaip bendrauti su Tėvu, su Jėzumi tiesiogiai."

Algimantas

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal