Algimanto mokymas apie aplinkos žemų virpesių energinį lauką, 2020 03 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mums, urantams, suvokiantiems, kas yra Gyvasis Kelias, mūsų dabartinė padėtis yra tokioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU ryškioje Šviesoje, kad visų kitų – visos žmonijos, visos Lietuvos – mūsų dvasinių brolių ir sesių sampratos yra artimos viduramžių tamsybei, nors materiali civilizacija yra pasiekusi gana aukštą išsivystymą. Deja, viskas yra pasiekta be Rojaus Trejybės-AŠ ESU – net ir pati bažnyčia yra be Dievo – vien tik materialūs ritualai ir negyvos dogmos. Todėl niekas mūsų ir negali suprasti, o ateityje, dar labiau nesupras. Ir nieko nepadarysi, būsime vis labiau atribojami nuo tokios tamsios žmonijos – ir Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Išmintimi ir kosmine Įžvalga visiškai nemąstančios žmonijos. Dėl to neįmanoma jiems ir paaiškinti nei kas yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU, nei kas yra Tikrovė, akimirksniu užkertamas bet koks ryškesnės Šviesos imlumas, ir visomis išgalėmis laikomasi įsikibus jau ir taip skaudžiai kankinančios tiek pavienius mirtinguosius, tiek ir visą žmoniją viduramžių tamsybės. O tam net eikvojama – švaistoma – Kūrėjo Energija – kad tik nieko nepakeitus, kad tik palikus taip, kaip yra. Bet gi Rojaus Trejybė-AŠ ESU sumanė Evoliuciją – tai yra, vis ryškesnę Šviesą kiekvienoje kitoje kartoje, nes atsisakymas eiti pirmyn, savaime prieštarauja Rojaus Trejybės-AŠ ESU valiai, ir atsisakantys siekti ryškesnės Šviesos, ima nesustojamai degraduoti savo mąstymu ir gyvulinio proto diktuojamais sprendimais ir jų įgyvendinimu prieš Rojaus Trejybės-AŠ ESU valią ir Evoliuciją. Tai yra darvinizmo degradacija. Jeigu Darvinui suvokiama, jog darbas iš beždžionės padarė žmogų, tai dabartiniu laikmečiu jau šitai nebetinka, nes tas pats darbas, tarpusavyje konkuruojant, ir nuskriaudžiant šitokiu būdu kitus, vis giliau veda į susvetimėjimą tarp žmonių ir mirtingųjų savanaudiškumo ir žvėriškumo augimą, kada siekiama didesnio turto, posto, ir kąsnio kitų sąskaita – kitiems įkandant, ir tai jau tapo norma – žmogus degraduoja į beždžionės lygį.
Štai Sirijoje kita šalis – tiksliau jos pseudoprezidentai, ir juos remiančios grupuotės – Turkija, Rusija, Amerika – susigalvoja, ir siunčia kariuomenę ir bombarduoja Sirijos miestus – žudo savo dvasinius brolius ir seses – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – mylimiausius vaikus. O iš kur tie pseudoprezidentai gavo teisę – kas jiems ją suteikė – žudyti kitus. Niekas ir niekada nėra gavęs tokios teisės žudyti kitus Rojaus Trejybės-AŠ ESU mylimiausius vaikus. Todėl tai yra nuodėmė visiems – pseudoprezidentams ir generolams, duodantiems tokius įsakymus, kaip ir tiems, kurie tuos kvailus įsakymus vykdo kariuomenėje, ar visuomenėje. O taip yra – mums, urantams, aišku – dėl to, kad nėra dvasinių mokytojų, kurie būtent Kūrėjo dvasine Įžvalga ir Išmintimi galėtų apšviesti ir tuos dvasinius brolius, kurie dabar yra pseudoprezidentai, ir visus kitus dvasinius brolius ir seses – ir pirmiausia – mokyklų mokytojus, vaikų darželių auklėtojus, kunigus, daktarus, verslininkus, teisėsaugininkus, tėvus. Būtent dėl to, kad nėra dvasinių mokytojų, Urantijoje, tuo pačiu ir Lietuvoje, klesti neteisingumas, apgaulė, žmonių engimas, o Lietuvoje dar papildomai pasireiškia ir atsainus požiūris į darbą, o taip pat ir milžiniškas skirtumas tarp atlyginimo dydžio, kurį gauna eilinis ir viršininkas. Pagal šį rodiklį Lietuva Europos pseudosąjungoje telenkia Bulgariją ir Rumuniją. Ir tokius dalykus urantai iš manęs girdėjo daugybę kartų. Šįkart pasinaudosiu nesenu pokalbiu su viena moterimi, kad dar labiau išplėsčiau jūsų sampratas apie mūsų ryšį su Rojaus Trejybe-AŠ ESU.
Prieš porą dienų man paskambino moteris iš Utenos, ir tuoj pat ėmė kaltinti mane, kad aš ant šiukšlių konteinerių klijuoju lipdukus, kurie užklijuoti tokioje vietoje teršia Dievo vardą. Aš jai mėginau aiškinti, kad ne aš juos klijuoju, bet ji net neleidžia įsiterpti. Sako – Ten gi jūsų telefonas parašytas. Na, nuplėšia juos, o kitą dieną, jie vėl užklijuoti. Argi galima šitaip užklijavus ant šiukšlių konteinerio tyčiotis iš Dievo. Tiesiog gėda žiūrėti. – Šią akimirką jai tiesiai pasakiau su jumoru – Jeigu jau gėda žiūrėti, tai ir nežiūrėk – užsimerk. – Na, žinoma, jūs tik ir tegalite iš Dievo pasišaipyti. – Ir išjungė telefono ryšį.
Tai štai, šios moters vidus yra pilnas baimės žemo dažnio virpesių, ir, aišku, jai tiek tėvai, tiek kunigai, tiek skaitytos Naujojo Testamento mintys suformavo ir tokias nuostatas, kad lipduko su Rojaus Trejybės simboliniu ženklu ir užrašu – www.urantija.lt ir Rojaus Trejybė-AŠ ESU – Ačiū Tau! – visiškai netinka ant šiukšlių konteinerių. Ir daug kas su tokia nuostata sutiks, ir dar atšaus – net Biblijoje pasakyta – Neminėk Dievo vardo be reikalo. – Ir šitą biblininkai supranta net ir taip, kad neminėk Dievo vardo per dažnai, nors pats tas teiginys reiškia – Neminėk Dievo vardo netinkamai, nederamoje vietoje, o ne per dažnai, tik iškilus rimtam reikalui. O ne šiaip čia kas minutę išdrįsti Dievą atitraukti nuo svarbių reikalų.
Taigi kokia yra tinkama vieta minėti Kūrėjo vardą. Kodėl šiukšlių konteinerio vieta tam netinkama, kodėl čia jau tokia išskirtinė vieta, kad nedera atkreipti dėmesį į Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Tai gal geriau tegu tie konteineriai būna išteplioti chuliganų grafiti teplionėmis, o gal dar geriau, kokiais nors keiksmažodžiais? Ar ne taip?
Po šio skambučio viduje jaučiau vidinį kartėlį. Kreipiausi į Kūrėją, kad vėl atgaučiau man normalius viduje sklindančius Rojaus Trejybės-AŠ ESU energinius virpesius. Aišku, man teikiami mokymai mane visada stiprina, bet tuo pačiu ir atskleidžia didesnę ateities perspektyvą, kuri man nėra artima širdžiai, nes vis stipriau degraduojanti aplinka manęs nesupras nei dabar, nei ateityje gilumine prasme, ir man teks vis labiau patirti izoliaciją ir vis gilesnį ryšį su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, tad man tegalės padėti tik nedidelė saujelė mano dvasinių brolių ir sesių, kurių bus atverta Širdis. Ir taip yra dėl to, kad dar labai gerai gyvena visi Lietuvoje, kad jie panorėtų ką nors savo gyvenime keisti, ir išgirsti mano mokymus šioje kartoje, jiems mat kyla priekaištai ir kaltinimai dėl to, kad pamato ir perskaito lipduką su Rojaus Trejybės-AŠ ESU simboliu ir užrašu. Iš tikrųjų nuoširdus žmogus labai apsidžiaugtų, pamatęs Kūrėją pagarbinantį lipduką ir dar su išreikšta padėka. Juk tai ir yra Gyvoji Meilė, kurią ir jaučia viduje būtent ir tas mūsų dvasinis brolis – Kęstas – kuris pats ėmėsi tokio kilnaus ir kupino Meilės veiksmo – pagamino tuos lipdukus, ir juos pats platina, kad ir kiti atkreiptų dėmesį į Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Jo motyvas yra dieviškas ir kilnus.
Ir bet kas, kuris priekaištauja už tokį Šviesos ir Meilės darbą, pats tikrai yra nusigręžęs nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės, nors gali net ir kasdien eiti į ritualinę ir negyvą bažnyčią ir klausytis tariamų žodžių apie Dievą, o Širdyje visą laiką jausti tuštumą ir šaltį, ir kritikuoti visus tuos, kurie siekia ryškesnės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šviesos. Ir nėra nė vienos vietos, kuri būtų neverta Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardo pagarsinimo. Juk visa planeta – kaip ir visa kūrinija – yra iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU energijos, nesvarbu, kad ji pasklido iš materialios saulės, bet vis tiek pirminis Energijos Šaltinis yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Net jeigu kas nors Rojaus Trejybę-AŠ ESU keikia, vis tiek tai yra tos pačios Rojaus Trejybės-AŠ ESU Energijos išraiška, tik manipuliuojama tokio mirtingojo, kurio viduje toji Energija nėra pakilusi iš gyvulinio proto žemų virpesių dažnio į dvasinio ir dieviško proto lygį, tačiau net ir tokiu atveju vis tiek naujos – kokios nors kitos – energijos nėra, ji vis vien yra iš To Vieno Šaltinio – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Ir niekaip neįmanoma Rojaus Trejybės-AŠ ESU nei įžeisti, nei suteršti, netgi iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU neįmanoma pasišaipyti. Būtent tokį teiginį tamsos apimtai žmonijai sunku suvokti. O iš tikrųjų tai ne žmonija apimta tamsos, bet ji pati savo žemais vidiniais virpesiais būtent tą tamsą ir sukuria iš Kūrėjo Meilės Energijos, kada kiekvienas asmeniškai – realiai – iš baimės Meilės Energiją iškreipia, ir tuomet jau pats paskleidžia žemo dažnio virpesius. Štai tuomet ir susiformuoja bendras žemų energinių virpesių žmonijos – planetos, šalies, ar tautos – laukas.
Dar vienas šios dienos epizodas. Šiandien po daugelio metų paskambinau į Pūko radiją, kai laidos vedėja pasiūlė diskusiją apie karūnos viruso tokį poveikį, kad dabar net visose ligoninėse siūloma įvesti karantiną. Aš pradėjau aiškinti, jog iš pradžių būtina sužinoti apskritai, iš kur gi atsiranda virusai, kai to vis tik nežino niekas, net ir patys virusologai negali pasakyti, iš kur gi kyla tas virusas. Jie būtent viruso jau šaltiniu laiko tą, kuris tampa pirmąja jo perdavimo kitiems grandimi. Bet gi perdavimo pirmoji grandis – tai ne viruso kilmės šaltinis. Aš sakiau, kad dabartinė materiali civilizacija yra sukurta be Kūrėjo – Rojaus Trejybės – todėl ir viešpatauja žemų virpesių dažnis, ko virusams tik ir tereikia, kad pradėtų veikti tokioje jiems palankioje terpėje. Taip buvo su AIDS, su Ebola virusais Afrikoje.
Ir liūdna buvo, kai to net nenorėjo suvokti laidos vedėja, ir mane nemandagiai nutraukė ir išjungė ryšį. Po tokios netikėtos laido vedėjos grubios reakcijos mano viduje buvo liūdesys. Toji moteris neleido kitiems sužinoti ryškesnės Šviesos, tuo ji nuskriaudė ne tik save, bet svarbiausia nuskriaudė kitus, kurie nuoširdžiai norėjo manojo aiškinimo klausytis toliau. Štai ką reiškia vieno žmogaus baimės padiktuotas netinkamas sprendimas ir jo įgyvendinimas – apribojo kitiems gauti Tikrovės Šaltinio Mokymą, kad jie sužinotų, kokia dabar turi būti išeitis, kaip tvarkytis su karūnos virusu, kada jokie karantinai niekam nereikalingi, bet gi šito nežino nei valdžia, nei daktarai. Kinija kaip kalėjime laiko apie milijardą žmonių, ir tai yra vienintelė priemonė – neleisti iš tų miestų niekur keliauti, net iki parduotuvės. Bet gi tai nepašalina viruso. Jis dings tik pakėlus energinių virpesių dažnį iki nepalankaus tam virusui pasireikšti mirtingojo organizme. Kinijoje mirė – fizine mirtimi – penkiasdešimtmetis vyras, kuris buvo jau pagydytas nuo to viruso. O tai reiškia, kad net ir persirgus šiuo virusu jokio imuniteto organizmas neįgauna, tuo labiau jis imuniteto neįgaus ir panaudojus kokią nors vakciną, kurios nėra, ir tinkamos nebus.
Tai štai – Pūko laidos vedėja elgėsi su manimi lygiai taip, kaip toji moteris, kuri kaltino mane dėl klijuojamų ant šiukšlių konteinerio lipdukų su Rojaus Trejybės-AŠ ESU simboliu ir užrašu. Baimė kausto mirtingąjį, gyvenantį vidinėje ir išorinėje tamsoje, ir skleidžiantį tamsą toliau ir kitiems. Toks mirtingasis tampa baimės mąstymo įkaitu, ir stengiasi, kuo toliau bėgti nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šviesos, kurios negirdėjo ir nesupranta. Pūko laida buvo skirta tam, kad apšviestų žmones, o apšviesti neleidžiama iš baimės, todėl ir toliau baimės žemi virpesiai viešpataus ir Pūko radijo laidose, nors bus tariama daug gražių žodžių apie meilę, gėrį, bet tai bus dirbtiniai žodžiai, be Širdies-Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės gyvasties, nes baimė yra gyvosios Meilės nuodas. O juk Meilės Šaltinis yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Tad ir tiek toji moteris, nuplėšusi Kūrėjo lipduką nuo šiukšlių konteinerio, tiek ir toji laidos vedėja, uždraudusi man paskleisti tikrosios Kūrėjo Šviesos apie karūnos viruso kilmės šaltinį ir išeitį iš šios padėties, pasielgė prieš Rojaus Trejybės-AŠ ESU valią, ir šituo pačiu pačios paneigė savo visas kalbas, kada jos kitiems ką nors sako apie Dievą – jeigu iš viso ką nors išdrįsta pasakyti apie Dievą – apie Meilę, Gėrį, Grožį, Teisingumą, Tiesą savo namiškiams, savo vaikams, draugams, savo darbe, ar net savo viduje. Ir būtent jų tokie žemo dažnio virpesiai sustiprina bendrą žmonijos, ir Lietuvos, energinį lauką. O tai reiškia, kad evoliucija ir toliau dar labiau degraduos, Lietuvoje įsisiautės neteisingumas ir patyčios, žmonių išnaudojimas ir depresija. Na, ir virusas atvyks savomis pastangomis, nepaisant jokių karantinų ligoninėse, nes labai jau patraukli jam Lietuvos tokia savanaudiška ir susipriešinusi, susvetimėjusi ir susipainiojusi žemelė – tikra viruso šalelė.
Taip kad karūną nuo viruso nuimti bus sudėtinga, kada tokios nuostatos viešpatauja galvose. Pasitikite karūnos virusą su Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šypsena Širdyje, tik šitaip būsite saugūs ir ramūs visada ir visur.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal