2. Kodėl buvo perduodami šitie mokymai?

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Iš pat pradžių noriu jums, mano mylimi sielos broliai ir seserys, paaiškinti, kodėl ėmiausi perteikti šituos savo mokymus per savo mylimą brolį.

 

Aš perdaviau savo mokymus per vieną savo mylimą seserį, kuri gyvena Afrikoje, ir tie mano mokymai pavadinti Kristaus Laiškais. Su jais susipažino ir jūsų sielos brolis, kuris dabar ir priima mano naujus mokymus ir užrašo juos, kad galėtumėte juos skaityti ir jūs, kiekvienas, kurie dar negalite su manimi tiesiogiai taip bendrauti.

 

Kristaus Laiškai buvo perduoti per mano mylimą seserį anglų kalba, kad kuo lengviau būtų galima juos išversti į kitas pasaulio kalbas, kad jie galėtų paplisti po visą pasaulį. Ir jūsų sielos brolis, dabar užrašantis šiuos mano mokymus, perskaitęs Kristaus Laiškus, pajuto nenumaldomą troškimą juos išversti į jūsų gimtąją kalbą. Jis su manimi bendrauja tiesiogiai ne vienerius metus ir gauna mokymus iš manęs, lygiai taip, kaip toji mano mylima sielos sesuo, užrašiusi mano mokymus, pavadintus Kristaus Laiškais. Ir kada jis kreipėsi pagalbos į Tėvo dvasią, kuri taip pat gyvena kiekviename iš jūsų, ir su kuria jūs, kiekvienas, taip pat galite užmegzti tiesioginį ryšį, lygiai taip, kaip tą ryšį yra užmezgęs šis jūsų sielos brolis, tada jis paprašė Tėvo pagalbos verčiant Kristaus Laiškus į jūsų gimtąją kalbą. Ir tada jam kilo mintis tuos Kristaus Laiškus ne išversti, o taip pat užrašyti tiesiogiai iš bendravimo su manimi. Tėvas tokiai minčiai pritarė ir viską atidavė bendram mūsų sprendimui.

 

Toks mano sielos brolio apsisprendimas buvo būtent tas sprendimas, kokio ir norėjo Tėvas ir kokio norėjau aš, ir kokiam mano sielos brolis buvo ruošiamas ne vienerius metus. Dėl to aš labai apsidžiaugiau tokiu savo sielos brolio sprendimu ir su malonumu priėmiau tokį jo pasiūlymą perteikti jums, mano mielieji, skirtą mokymą, kuris ir atitinka mano perteiktus mokymus per mano mylimą sielos seserį Afrikoje anglų kalba ir pavadintus Kristaus Laiškais. Tačiau tai ne Kristaus Laiškų vertimas į lietuvių kalbą, ir ne jų atpasakojimas jūsų gimtąja kalba, bet manieji mokymai, skirti jums visiems, kas juos skaito lietuvių kalba. Nesvarbu kokios tautos mirtingasis juos skaito. Nesvarbu, kokią religiją jis išpažįsta. Nesvarbu, kokios rasės jis yra vaikas. Šitie mokymai yra skirti visiems, kas nori augti net daugiau negu patys gali įsivaizduoti, kad jie dar gali tiek augti dvasiniu savojo aš augimu, kuris iš tikrųjų yra nesibaigiantis.

 

Dvasinis augimas yra begalinis. Amžinas. Kaip ir visos kūrinijos pažinimas yra begalinis ir nesibaigiantis. Tik jūs, kiekvienas, esate savo paties augimo vienintelis stabdys – jeigu patys sau sakote, kad augti daugiau nenorite, jums šito užtenka, tai ir yra pagrindinė kliūtis ir pagrindinis stabdys jūsų asmeniniam augimui. Nėra jokios kitos jėgos, visoje Kūrinijoje, išskyrus jūsų pačių valią, asmeninę valią, savo paties dvasiniam augimui ir kūrinijos pažinimo augimui.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal