5. Tikrovės virpesiai

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimas broli, mano visi kiti mylimi broliai ir sesės dvasioje, aš jums perduodu šituos savo mokymus dėl to, kad jūs galėtumėte giliau pažvelgti į jus supančią tikrovę ir į tą pačią tikrovę, kurioje esate ir jūs patys. Niekas, net ir aš, negali išsiveržti iš šitos tikrovės virpesių, nes tik iš šitų virpesių, kuriuos paskleidžia Pirmasis Šaltinis ir Centras, ir susideda Tikrovė. Ji yra sudaryta vien tik iš skirtingo dažnio energetinių virpesių. Jūsų mokslininkai kai kuriuos virpesius jau nagrinėja ir skverbiasi vis giliau į jų vidų. Tačiau jie neklausia, net ir patys savęs, kodėl ir iš kur yra tie virpesiai? Jie jau ima suvokti, kad kiekviena, net ir materiali ir žmogaus akiai matoma medžiaga yra sudaryta iš atitinkamų energetinių virpesių. Jie jau kalba ir tyrinėja atomo suskaidymą branduolinės reakcijos metu, jie mėgina tyrinėti atomo struktūrą teoriniu lygiu. Kol kas jie nekalba apie atomo mažesnių darinių – elektronų sandarą. Tačiau jie irgi turi dar didesnius energetinius virpesius negu atomo virpesiai ir šitų virpesių dažnumas nulemia ir atomo sandarą.

Visa aplinka, kurią jūs pavadinate negyva, taip pat yra gyva. Tik šitos, jūsų manymu, negyvos gamtos gyvybė yra labai žemų ir grubių energetinių virpesių pavidalu. Ir kiekviena dalelė yra judėjime, virpėjime, ir sukimesi. Kiekviena, net ir mažiausia dalelė, kad ir kokia jūsų materialiam žvilgsniui matoma kieta substancija, tokia kaip didžiausio kalno uola ar pats kiečiausias plienas yra taip pat gyva substancija. Tik šitos gyvos substancijos sudedamųjų dalių judėjimas-virpėjimas yra labai žemų dažnių. Dėl to jūs jų ir nematote. Dėl to ir laikote tokius savo akims matomus aplinkos objektus negyva gamta.

Jūs lygiai taip nematote ir labai aukšto dažnio virpesių. Dėl to jūs negalite matyti manęs dabartiniu ir realiu pavidalu. Kaip negalite matyti net visai šalia jūsų esančių ir jums tarnaujančių angelų – jūsų asmeninių sargų-serafimų – kaip ir daugybės daugybės kitų už šiuos serafimus aukštesnių dvasių, kurios realiai tarnauja jums savo atsidavimu visos kūrinijos Sutvėrėjui, visų šitų energetinių virpesių Centrui ir Paskleidėjui, kurį jūs ir pavadinote Dievu.

 

Tai ir teisinga, ir ne. Dievas yra visaapimantis ir visur esantis. Jis nėra konkrečios formos ir išvaizdos. Jis yra Pirmasis Didysis ir Amžinasis visų pačių aukščiausiųjų virpesių paskleidėjas ir rėmėjas ir visos visuminės Sąmonės Šaltinis ir Centras. Tik Jis vienas vienintelis yra visasuvokiantis ir visažinantis, visur matantis nuo pabaigos visą pradžią per visą amžinybę praeityje, kaip ir ateityje. Ir vis tik net ir būdamas toks, jums, pačių žemiausių virpesių pavidalams ir Jo visuminės sąmonės teatskleidusiems tik patį patį pradinį ir patį patį pirminį ir paprasčiausią supratimą, Jis yra asmuo ir asmenybė, su kuria jūs galite bendrauti kaip su pačiu mylimiausiu asmeniu, kuris pats yra Meilės Šaltinis. Jis yra meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal