18. Kūrėjo supaprastinimas

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tačiau dar kartą noriu jums pakartoti, kad amžinybėje, per visą praeitį, tokio kūrybinio proceso, kokį dabar jums aiškinau, nebuvo, nes nebuvo tokios akimirkos per visą praeities amžinybę, kada neegzistavo visi Trys Šaltiniai ir Centrai, ir Rojus, kaip Jų buveinė.

 

Tai, ką dabar skaitėte, yra mano pastangomis jums perteiktas labai smarkiai supaprastintas Rojaus Trijų Amžinų Asmenybių – Visuotinio Tėvo, Amžinojo Sūnaus, ir Begalinės Dvasios – pavaizdavimas jūsų protui, kad nors kiek galėtumėte pamąstyti apie jų didingumą ir neaprėpiamumą. Kitokiu būdu mirtingojo proto pasiekti neįmanoma, kad jam būtų nors šiek tiek suprantama tiek amžinų asmenybių buvimas, tiek ir jų tarpusavio ryšiai.

 

Tačiau net ir iš šitokio mažyčio jums pateikto paaiškinimo jūs galite puikiai suvokti, kokia glūdi gelmė šituose amžinuose ir begaliniuose Trijuose Šaltiniuose ir Centruose. Ir kaip reikia juos supaprastinti, o tuo pačiu ir iškreipti tikrovės pavaizdavimą, kad tą suvokti galėtų jūsų protas. Ir vis tik, net ir toks iškreiptas vaizdas jums leis susidaryti daug geresnes sampratas negu iki šiol tiek apie Dievą, tiek apie kūriniją, nes toliau aš jums kalbėsiu apie Rojaus Trejybę.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal