24. Mano paties aiškinimasis

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Daugeliui iš jūsų ir šis mano aiškinimas atrodo neįtikėtinas ir neįmanomas. Tačiau neskubėkite su savosiomis išvadomis. Kada aš buvau žemėje kaip Jėzus iš Nazareto, tada irgi nemaniau, kad galėsiu sužinoti daugiau negu mato mano akys ir girdi mano ausys. Tačiau visą laiką mėgindamas kelti sau klausimus, kadangi pasitarti tokiais klausimais nerasdavau su kuo. Visi apie tai nenorėdavo nei kalbėtis, nei sukti sau galvos, kas nėra susiję su jiems suprantama tikrovės išraiška, kurią mato jų materialios akys ir girdi jų materialios ausys. Dėl to man ir likdavo šitie klausimai neatsakyti. O man vis norėjosi sužinoti, kas pastatė tokius kalnus? kas sugalvojo vandenį? iš kur atsirado gyvybė? ir kodėl ji tokia įvairi, bet vis tiek sugeba tarpusavyje susiderinti, kad išliktų? kas sukursto žmogui pyktį? kodėl yra pavydas, turtas, skurdas? kas yra tas Dievas, kuris visus valdo? kas Jį sukūrė? kaip jis gali būti nematomas, o turėti daugiau jėgos už patį stipriausią žvėrį, kurio ir joks žmogus neįveiks? Dėl to man tikrai tie klausimai tik augo ir augo, o tvirto atsakymo, kuris mane įtikintų, niekaip nesurasdavau.

 

Taip, aš priėmiau sau tokią nuostatą, kad sutinku, jog viską sukūrė Dievas Jahvė, Dievas, Izraelio Tėvas, bet kaip Jis tą padarė ir kodėl, vis sau sukau galvą ir nesugebėdavau surasti tokio suprantamo ir įtikinamo atsakymo.

 

Ir tik tada, kada mane pakrikštijo Jonas Krikštytojas Jordano upėje, man buvo parodytas nuostabus reginys. Tai Tėvo parodytas reginys, mano dieviškajai ir visuotinei sąmonei, ne materialioms akims, jog šitoje planetoje aš esu tokiu pavidalu ir tokioje aplinkoje, kad galėčiau atlikti daug aukštesnės Dieviškosios ir Visuotinės Sąmonės užduotį, misiją žemesnės sąmonės informaciniame energetiniame lauke, kad galėčiau šitą patį žemesnės sąmonės energetinį informacinį lauką ne tik pažinti iš vidaus, kaip tą pažinojau ir anksčiau, bet kad šitą sąmonės lygį pats patirčiau, tapdamas vienu iš tokios žemesnės sąmonės virpesių skleidėju. Tai mane sustiprino ir leido suvokti, kokia tai yra nuostabi ir kilni šviesos misija, kada savo aukštesnius sąmonės virpesius nužemini iki žemesnių sąmonės virpesių ir mėgini žemesnius sąmonės virpesius kelti vėl iki aukštesnių, iki tų, iš kurių nusileidai, kad įgytum naują patyrimą.

 

Patyrimas yra vienintelis kelias, kuris yra patikimas ir tvirtas bet kokios asmenybės charakterio brandinimui. Nesvarbu, kokios būtų aplinkybės, tačiau visada yra įmanoma savosios sąmonės energetinius virpesius nors kiek pakelti aukščiau negu jie yra tuo metu. Nėra tokios aplinkos, kurioje šito padaryti nebūtų galima ir įmanoma. Ir tik tada, kada sąmonės informaciniai energetiniai virpesiai yra pakeliami į aukštesnį dažnį, tik tada stiprėja charakteris. Ir tos asmenybės, kurios charakteris stiprėja, taip pat stiprėja ir materialus apvalkalas, kurį jūs vadinate kūnu.

 

Štai dėl ko yra reikalinga jūsų sąmonės virpesius kelti vis aukščiau ir aukščiau, nesvarbu, kiek aukštai būtumėte jau juos pakėlę. Vis tiek yra sąlygos juos pakelti dar per vieną laiptelį į viršų.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal