31. Mano apsisprendimas

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Todėl mano apsisprendimas buvo tvirtas ir galutinis: “Aš turiu elgtis lygiai taip, kaip elgiasi visi aplinkiniai, niekuo savęs neišskirdamas iš kitų. Tik tada, kada jie matys, jog elgiuosi taip, kaip elgiasi jie, bet visada lieku su aukštesnės sąmonės meile, tiesa, ir gailestingumu, galės patys sekti paskui mane, galės eiti drauge su manimi, nes aš jiems nebūsiu nepasiekiamas ir save iškeliantis virš jų supratimo lygio. Aš jiems turiu rodyti tik tai, ką jie suprasti gali ir ką gali daryti ir patys.

Todėl mano sprendimai buvo visi tokie, kad aš neturiu imtis jokių papildomų priemonių tam, kad mėginčiau juos patraukti į savo pusę. Juos aš trauksiu savo kupinu Tėvo meilės gyvenimu kaip vienas iš jų ir tarp jų. Ir ne tik šitoje kartoje, bet per visas žmonių kartas. Ir ne tik šitoje planetoje, bet ir milijonuose kitų planetų. Dėl to aš nesikišiu į jokius ekonominius ir politinius įvykius, o savo gyvenimu rodysiu, kaip išmintingesni žmonių protai, pasiekę aukštesnių sąmonės virpesių, siunčiamų iš Pirmojo Šaltinio ir Centro, ir galės tvarkyti ekonominius, politinius, švietimo, šeimos, buitinius, ir kitokius reikalus. Būtent jiems reikalingas mano apšvietimas, kaip jie gali patys nušvisti, o būdami nušvitę, jie jau žinos kaip spręsti tokias problemas, kurios kamuoja juos šiandien. Jeigu aš imsiu duoti patarimus visiems, kaip tvarkyti konkrečius ekonominius ir politinius, finansinius ir švietimo, šeimos ir visuomenės reikalus kiekvienoje konkrečioje situacijoje, tai labai greitai, situacijai pasikeitus, mano patarimai bus nebetinkami.

Dėl to svarbiau yra parodyti žmogui kelią į šviesą ir didesnę išmintį, kad ja pasinaudodamas jis ir galėtų spręsti kylančius klausimus bet kurioje kartoje ir bet kuriame amžiuje.

Būtent todėl aš nusprendžiau nesinaudoti tokiomis viršgamtinėmis priemonėmis, kad tai nebūtų prieš Tėvo valią, kurią atėjau visiems savo sielos broliams ir seserims pademonstruoti. Kad ir jie žinotų, kaip vykdyti Tėvo valią jiems. Kasdien. Kiekvieną akimirką.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal