41. Pabaiga

Spausdinti
Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas

Jau baigiant šito mokymo rašymą, gavau iš vieno savo sielos brolio elektroninį laiškutį, kuriame buvo ir klausimas: Jėzaus Kristaus apreiškime KALBU JUMS VĖL minimas kito Sūnaus atsiuntimas iki Jėzaus antrojo atėjimo į Urantiją, ar aš pažįstu šį Sūnų?
Pradėjau pats galvoti, kaip jam atsakyti, juk su šiuo Sūnumi nesu tiesiogiai bendravęs, taip, kaip bendravau su Jėzumi.
Ir nutariau pamėginti užmegzti su juo bendravimą. Tačiau prieš tai dar kreipiausi į Amžinąjį Sūnų-Motiną-Brolį, nes tas Sūnus priklauso Sūnų Arbitrų dvasių kategorijai, o jie visi yra kilę iš Rojaus Trejybės Dviejų Asmenų – Amžinojo Sūnaus ir Begalinės Dvasios.
Taigi jūsų dėmesiui siūlau dabar savo bendravimą, nes jis yra susijęs su Jėzaus antruoju atėjimu.

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu visą laiką skleidi meilę, tiesą, ir šviesą per visą kūriniją. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, aš pateikiu šį klausimą tau: Ar galiu tiesiogiai užmegzti ryšį su Sūnumi Arbitru, kurio vardas yra Mondžoronsonas, ir kuris turi ateiti į Urantiją? Kadangi tu esi vienas iš jo Tėvų, tai aš iš pradžių pateikiu šį klausimą Tau.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimas sūnau, tu gali ir tau leidžiama kreiptis į bet kokio rango dvasinį mokytoją ir tu būsi sujungtas su juo. Aš sveikinu tave, kad tu užmegsi ryšį su Sūnumi Arbitru.

Algimantas:

 

Mondžoronsonai, aš trokštu užmegzti ryšį su tavimi, kadangi man Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis, kai jam pateikiau klausimą, ar galiu su tavimi bendrauti tiesiogiai, atsakė teigiamai. Aš noriu bendrauti su tavimi ir gauti tavo mokymus, net ir taip, kaip juos gaunu iš Rojaus Trejybės ir iš mūsų Sūnaus Kūrėjo-Nebadono Mykolo-Jėzaus.

Mondžoronsonas:

Mano mylimas broli dvasioje tai esu aš, kurį tu vadini Mondžoronsonu ir kurį tu pažįsti iš mokymų apie mano atėjimą į Urantiją, perteiktų tau Tėvo, o taip pat ir kitų Rojaus Trejybės Lygiaverčių Asmenų.
Aš tikrai patvirtinu, kad tu užmezgei gyvą ryšį su manimi ir aš tikrai labai noriu perteikti tau savo mokymą apie mano atėjimą į jūsų planetą, kuri vadinama Urantija. Mano misija yra labai ilga, jūsų požiūriu, nusitęsianti beveik per vieną tūkstantį metų jūsų laiku, ir šita misija apims daugiapusę užduotį, pirmenybė bus teikiama teisingumo atstatymui jūsų planetoje per žmonių gyvo ryšio su Tėvu užmezgimą.
Bet tam, kad būtų įgyvendinta šita užduotis, man reikės daug pagalbininkų tarp jūsų, ir ji pareikalaus didelių pastangų iš tavo pusės, iš žmonių pusės, kad jūsų sielos broliai būtų mokomi šitokio gyvo ryšio su Tėvu, kad jie iš tikrųjų pradėtų gyventi teisų gyvenimą paremtą dieviškuoju teisingumu. Tam reikės bet kokios dabartinės valstybės Urantijoje visiškai kitokio pobūdžio valdymo ir tai atves jus į naujus tarpusavio ryšius visose jūsų gyvenimo sferose.
Klausimas:
Mondžoronsonai, aš tikrai esu atviras su tavimi, ir, kol kas, bendraudamas su tavimi nejaučiu tokio jausmo, jog tu būtum man toks artimas, toks brangus, koks artimas ir brangus man yra Tėvas, arba mūsų Sūnus Kūrėjas, Jėzus, todėl man reikia kažkokio geresnio tavęs pažinimo, kad patirčiau šitą meilės ryšį su tavimi, net ir tokį, kokį patiriu su Tėvu ar Jėzumi. Kaip tu galėtum pakomentuoti šitą padėtį?
Atsakymas:
Mano mylimas broli dvasioje, tu negali mylėti to, su kuriuo prieš tai niekada nebendravai, todėl jį pažįsti tik teoriškai, o Tėvo meilė yra reali, ji nėra teorinė.
Dėl to tu negali patirti savo meilės tiems, su kuriais prieš tai niekada nebendravai. Tu myli juos tiek, kiek giliai su jais bendrauji ir geriau imi juos pažinti praktiškai.
Tavo meilė yra reali realiems asmenims, o dėl to, kad tokio asmeninio patyrimo tau bendraujant su manimi nėra, tai tu dar ir nesukaupei savosios meilės man realumo. Bet tikrai tai pasikeis, ir labai greitai, kai tu pradėsi bendrauti su manimi dažniau, nes aš tave įtraukiau į mano materialų personalą mano misijai jūsų planetoje.
Todėl tu tikrai man suteiksi pagalbą parenkant mano kitus brolius dvasioje, esančius tarp jūsų, ir kurie pasiliks Urantijoje tiek ilgai, kiek tai bus iš tiesų reikalinga Rojaus Trejybės teisingumo ir šviesos manosios misijos užbaigimui.
Klausimas:
Mielas Mondžoronsonai, aš vadinu tave šituo vardu nuo pat pirmo karto, kai išgirdau apie tavo misiją šituo vardu iš mano sielos brolių, dalyvaujančių Mokymo Misijoje. Ar tai yra tikrasis tavo vardas, ar tu ateisi kitu vardu, nors ir būdamas tas pats asmuo, į kurį aš kreipiuosi Mondžoronsonu?
Atsakymas:
Tu turi žinoti, kad mūsų realūs vardai jums nieko nereiškia. Todėl visi vardai, kuriuos jūs vartojate, taikydami juos mums, jūsų aukštesniesiems dvasiniams partneriams, yra duodami tiktai jūsų žmogiškajam vartojimui, kad jūs pažintumėte mus tarp mūsų visų kitų.
Iš pradžių tokie vardai galėtų jums, kaip žmonėms, būti neįprasti, bet su laiku jūs priprasite prie jų ir jie atrodys jums labai patrauklūs, net ir lygiai taip, kai tu paklausei, kodėl nejauti tokio artumo man, kokį jauti Tėvui ir Jėzui.
Klausimas:
Ar tu gali bent užsiminti, kada tu pasirodysi žmogiškuoju pavidalu?
Atsakymas:
Mano mylimas broli, aš negaliu tau pasakyti šitos konkrečios dienos ar nakties, nes aš pats šito nežinau, kadangi visas savo misijas jūsų planetoje aš derinu su jūsų Sūnumi Kūrėju, kuris jums yra žinomas kaip Jėzus iš Nazareto. Ir mes aptarėme šitą reikalą kelis kartus, bet nepaskyrėme konkretaus laiko, kadangi įvykiai jūsų planetoje šiuo metu, kada jūsų planeta yra atstatyta į jos ankstesnes ryšio grandines, nors ir ne visu pajėgumu, vystosi greičiau negu prieš tai. Taigi, šis vystymasis ne tik padeda šviesai plisti pirmyn, bet taip pat ir išprovokuoja tamsą savigynai daug gyvybingiau ir net kartais daug nuožmiau.
Bet netgi jeigu ir žinočiau savojo atėjimo konkretų laiką, aš jo nepasakyčiau, nes žmonės yra tokie silpni, kadangi jie visada laukia bet kokio konkretaus meto ar tai būtų savaitgalis, atostogos, ar bet koks įvykis, kurio tikitės šituo konkrečiu laiku, vietoje to, kad mėgautumėtės gyvenimo su Tėvu kiekvieną dieną procesu. Šiuo atveju jūs savo dėmesį sutelkiate į ateities momentą ir niekada jums nepavyksta gyventi gyvenimo proceso su pačiu stipriausiu atsidavimu daryti gėrį savo sielos broliams ir jaučiant laimę dėl tokio gyvenimo kiekvieną dieną net ir nenukreipiant savo žvilgsnio į kokį nors konkretų momentą ateityje.
Turėk omeny, jog ateities įvykiai ateina patys, kada savo gyvenimą sutelki ties kokiu nors konkrečiu momentu gyvendamas dabartyje. O gyvendamas tokiu būdu tu vykdai Tėvo valią visą laiką. Priedo, tu jauti kiekvieną akimirką savo gyvenimo pilnatvę ir prasmę. Ir būtent šito mes jus mokome nuolat, net ir taip, kaip šitų pačių dalykų tave moko ir Tėvas.
Klausimas:
Mano mylimas Mondžoronsonai, aš jaučiu, kaip mano meilė tau auga šiuo metu, kai tęsiasi mūsų bendravimas. Ačiū tau už šį bendravimą su tavimi. Ar aš turėčiau pasidalinti šituo mokymu su savo sielos broliais, kaip juo pasidalinti mane paprašė Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis?
Atsakymas:
Mano mylimas dvasios broli, tikrai, prašau, pasidalink juo, kad žinia apie mano atėjimą pasiektų kiek įmanoma daugiau brolių dvasioje. Šita žinia turi plisti pasaulyje, kad tavo sielos broliai nebūtų užklupti netikėtai, kai aš pasirodysiu jūsų planetoje, kad jie mano atėjimui rengtų savo vaikus ir kad jų vaikams augant, jie tikėtųsi manojo atėjimo.
Mano atėjimą yra apsprendęs jūsų Sūnus Kūrėjas ir aš pats. Dėl to, neabejok, jog mano pasirodymas jūsų planetoje pakeis daug žmonių į gerąją pusę, o tai parengs kelią tam, kad didesnis skaičius mūsų brolių dvasioje atrastų Tėvą savyje, kadangi būtent vien tiktai jūsų žemas dvasinis lygis uždelsia antrąjį Jėzaus atėjimą kaip Šeimininkui Sūnui Kūrėjui.
Tokiu būdu, turėk omeny, jog kiekvienas iš jūsų, asmeniškai, esate susieti su Jėzaus žodžio ištęsėjimu, kad jis sugrįžtų vėl į šią planetą antrą kartą galioje ir šlovėje, ir kad jūs galėtumėte jį pamatyti savo dvasiniu regėjimu, o ne savo materialiomis akimis. Jis tikrai neateis žmogiškojoje formoje, tame pačiame kūne, kuriame jis gyveno savo gyvenimą kaip žmogiškoji būtybė, ir tokiame kūne, kokiame tikrai pasirodysiu aš tarp jūsų. Jis ateis sumažinto švytėjimo švytinčioje formoje kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas.
Taigi, kad nebūtų jokios būtinybės jo virpesius nužeminti iki tokio žemo dažnio, daug lengviau, ir mažiau pavojinga jūsų aplinkai, įskaitant jūsų elektroninę įrangą, tokią kaip atominę elektrinę, kurios veikimas tikrai sutriks dėl visiškai pakeistų energijos grandinių planetoje ir aplink ją, kad jūs galėtumėte prisidėti prie savosios sąmonės virpesių kėlimo užmegzdami gyvą komuniją su Tėvu dažniau ir nuoširdžiau ir labiau atsidavus.
Aš tikrai pasirodysiu, kad padėčiau jums šitą padaryti, ir tai tikrai bus mūsų bendra misija, drauge su jumis, mano dvasios broliai Urantijoje. Bendromis pastangomis mes iš tiesų parengsime kelią Mykolo, Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, jūsų Jėzaus iš Nazareto, antrajam atėjimui.
Jo antrojo atėjimo, kaip net ir manojo atėjimo žmogiškuoju pavidalu, Urantijoje laiko atskaita yra prasidėjusi kiekvieno iš jūsų viduje.
----------------------------------------------
Ačiū tau, Mondžoronsonai už tavo mokymą. Aš tikrai padarysiu viską, kas įmanoma, kad atlikčiau savo vaidmenį, net ir taip, kaip jį esate sumanę drauge su mūsų Šeimininku Sūnumi Kūrėju-Jėzumi iš Nazareto.
------------------------------------------
Mielieji, esu tikras, kad jums tiek šis Sūnaus Arbitro, Mondžoronsono, mokymas, tiek ir mano jums pateiktas mokymas, pasinaudojant Naujuoju Testamentu, o taip pat Urantijos Knygos epochiniu apreiškimu ir Jėzaus Kristaus apreiškimu KALBU JUMS VĖL suteiks didesnį supratimą tiek apie patį Naująjį Testamentą, tiek ir apie tikinčiuosius, kurie jį laiko Dievo žodžiu.

Iš Tėvo esate gavę Jo dvasią – Minties Derintoją, turite Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus Tiesos Dvasios suteikiamą nuolatinę pagalbą, ir taip pat turite Sūnaus Kūrėjo Partnerės-Vietinės Visatos Motinos Dvasios Šventosios Dvasios realų veikimą jūsų viduje ir išorėje. Todėl tiek, keik siekiate ryžtingai ir drąsiai didesnės šviesos ir tiesos, ir kiek ją trokštate dalinti su meile visiems, tai ir yra šitų nuostabių ir tobulų dvasių poveikis jūsų atsivėrusiai sielai. Ir tik atsivėrusi siela sugeba atpažinti didesnę tiesą ir šviesą, ir pati jos trokšta dar daugiau. Jokios tiesos ir šviesos neįmanoma ĮKALINTI JOKIUOSE RAŠTUOSE, NE JI YRA GYVA IR BESIPLEČIANTI. Štai todėl ir atėjo laikas Naująjį Testamentą padėti į muziejų ir imtis Urantijos Knygos epochinio apreiškimo ir Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL rimtų studijų, kad su meile ir tiesa nugyventumėte savo gyvenimą, atradę Tėvą savyje ir atsidavę Jo vedimui iš vidaus.

 

Tik šitaip paliksite kitoms kartoms didesnę šviesą ir meilę, kad jos ją dar daugiau išplėstų ateinančioms kartoms.  

 

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Vilnius, 2009 m. rugsėjo 9 diena


Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal