Skaitytojų mintys

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šitos mintys skirtos ne vien tik apmąstymams, bet ir tam, kad jas po truputį imtum įgyvendinti. Jeigu nori GYVENTI

Algimantas

 

 • Gyvenimas – tai kasdienis buvimas savimi; tapk juo.
 • Gyvenimas – tai Dievo Meilė širdyje; atraski ją.
 • Gyvenimas – tai veiksmas, žodis, ir mintis vienovėj; pasieki ją.
 • Gyvenimas – tai tavo sielos virpesiai kitam, jei myli kūnu tik, ne siela, tu sužeistas esi; suraski kitą sielą, kur gydytų tave.
 • Gyvenimas – tai audinys gražiausias, kur veiksmas – raštas, žodis – dažas, mintis sudaro siūlus; auski jį.
 • Gyvenimas – tai žingsnis į realų išlikimą amžinybėj; nebijoki jo.
 • Gyvenimas – tai tarnavimas; neignoruoki jo.
 • Gyvenimas – tai ramybė; atraski ją per Tėvo dvasios ryšį savo viduje.
 • Gyvenimas – tai dosnumas; dalink kitiems tik gėrį.
 • Gyvenimas – tai kilnumas; būk atlaidus kitiems.
 • Gyvenimas – tai išmintis; neišbarstyki jo, kur papuls, naudoki išmintingai jį.
 • Gyvenimas – tai augimas; dalyvauk jame.
 • Gyvenimas – tai žengimas pirmyn; nelėtink jo.
 • Gyvenimas – tai ryžtingumas; jį ne tik stebėk, bet jame ir veik.
 • Gyvenimas – tai siekiai; nemažink jų.
 • Gyvenimas – tai kantrybė; gyvenki ja.
 • Gyvenimas – tai džiaugsmas; kaupk jį.
 • Gyvenimas – tai pramoga; keisk savo požiūrį į jį ir laikykis tokio, kuriame Dievas taptų tuo Gyvenimo Režisieriumi, kuris tave ir linksmina.
 • Gyvenimas – tai brolystė; nelaikyk saves iškilusiu aukščiau už kitus, bet su kitais dalinkis savo požiūriu be baimės.
 • Gyvenimas – tai ryšys; plėsk žemiškąją žmonijos šeimą, pradėdamas savąja ir savo artimu iki žemės pakraščių, ir šį ryšį visada užmegzki dvasiniu pagrindu.
 • Gyvenimas – tai pasirinkimas; rinkis tą išmintingą.
 • Gyvenimas tai sūnystė; atverki savo širdį, kad netikėtai atrastum, jog esi Dievo sūnus ar dukra.
 • Gyvenimas – tai dvasinė meilė; skaistink ją bendraudamas su Tėvu.
 • Gyvenimas – tai grožis; žavėkis juo kaip tikrovės dalimi.
 • Gyvenimas – tai pokštas; Pokštininkas yra pats Tėvas danguje.
 • Gyvenimas – tai kūryba; kurk save tokį, kokio tavęs nori Dievas, nes Jis yra Kūrybos Šaltinis ir Autorius, o tu - atlikėjas.
 • Gyvenimas – tai turtas tavo viduje; dalinki savo turtą kiekvienam, o ypač savo vyrui, žmonai, ir vaikams, kad jie pajustų ir mokėtų lygiai taip daryt kitiems.
 • Gyvenimas – tai Tėvo valia; vykdyk ją darydamas gerus darbus bet kur ir visur, kur eini.
 • Gyvenimas – tai druska: užbėrus ant žaizdos, nudegins, kad verksi, be druskos maistą prėską ir beskonį, ko gero paliksi neliestą; vertink ją.
 • Gyvenimas – tai nuolatinis kopimas į kalną: užlipai ant vieno, apidairei, pasidžiaugei, kad jau nemažai nukeliavai, atsikvėpei šiek tiek, ir vėl matai, kad prieš akis – naujas kalnas; niekada neišsigąsk šitokio kelio, bet ženki juo pasitikėdamas Dievu.
 • Gyvenimas – tai nuolatinis egzaminas gėrio ir blogio kryžkelėse: mokinys – tu, mokytojas – Dievas; laikyk šį egzaminą atsiremdamas į Jį visa širdimi.


O šitos visos man kilusios mintys sutelpa į Tėvo vieną mintį, skirtą visiems ir kiekvienam:

“Būk tobulas, net ir toks tobulas, koks tobulas esu Aš.”

Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal