Lietuvos URANTIJOS KNYGOS bičiulių II-asis sambūris 2004 m.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Lietuvos URANTIJOS KNYGOS bičiulių II-asis sambūris
prie Bebrusų ežero Molėtų rajone
2004 m. birželio 4-6 d.d.

JĖZAUS ĮTIKĖJIMAS
BIRŽELIO 4 D. (penktadienis)

14.oo -  16.oo   Atvykimas.
16.oo                Sambūrio pradžia.
16.oo – 16.3o    Pamaldos.
16.3o – 18.oo    Pirmasis posėdis.               

“EIK SU MANIMI”
Pagrindinis žodis (Algimantas – Vilnius)  
Pasisakymai, pasidalinant savuoju patyrimu.

 Atsakymai į klausimus.                      

18.oo – 19.oo     Poilsis.
19.oo – 20.oo     Vakarienė. Malda prieš valgį* (Loreta – Vilnius).
20.3o                  Vakaronė prie laužo.

BIRŽELIO 5 D. (ŠEŠTADIENIS)

  8.3o – 9.3o        Pusryčiai. Malda prieš valgį (Aida – Kaunas).
10.oo – 10.3o      Pamaldos.
10.3o – 12.oo      Antrasis posėdis.                

JĖZAUS ĮTIKĖJIMAS
Pagrindinis žodis (Violeta – Vilnius)      

                            Pasisakymai.
                            Atsakymai į klausimus.
12.3o – 13.3o      Pietūs. Malda prieš valgį (Saulius – Kaunas).
14.3o – 16.3o      Trečiasis posėdis.              

TĖVO VALIOS VYKDYMAS
Pagrindinis žodis. (Judita – Marijampolė)

               .            Pasisakymai.
                            Atsakymai į klausimus.
16.3o – 19.oo       Laisvalaikis.
19.oo – 20.oo       Vakarienė. Malda prieš valgį (Ada – Vilnius)
20.3o                    Vakaronė.

BIRŽELIO 6 D. (sekmadienis)

  8.3o –   9.3o        Pusryčiai. Malda prieš valgį (Juozas – Vilnius).
10.oo – 11.3o        Ketvirtasis posėdis.          

JĖZAUS EVANGELIJA: DIEVO TĖVYSTĖ, ŽMONIŲ BROLYSTĖ
Pagrindinis žodis – (Aleksandras – Vilnius)

                              Pasisakymai
                              Atsakymai į klausimus.
12.oo – 12.5o         Pietūs. Malda prieš valgį (Romas – Vilnius).
13.oo – 14.3o         Baigiamasis posėdis. 
                               Kokia padėtis su Urantijos Knygos leidimu lietuvių kalba?
                               Urantijos Knygos sutrumpinto varianto leidimo galimybių
                               aptarimas.
                               Urantijos grupių veikla.
14.3o – 15.oo         Pamaldos.  
_________________________
*  Maldos prieš valgį metu pageidautinas ir trumpas maldai vadovaujančiojo pasisakymas bet kokia aktualia dvasine tema jo paties nuožiūra.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal