Tėvo mokymas apie energiją žmonijai 2010 05 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, nes tik tu esi gyvasis Šaltinis ir Centras, paverčiantis visą kūriniją gyva ir pulsuojančia, TIK TAVO dėka mes turime gyvastį savyje ir aplink mus, ir visame kosmose, TIK TAVO dėka mes augame ir patiriame vis naujus ir nepakartojamus patyrimus. Aš garbinu tave iš meilės ir Laisva Valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.

 

Mylimas Tėve, aš savo sielos brolio, Kazimiero, buvau paprašytas kreiptis į tave mokymo-atsakymo – ar tai, ką jis dabar jaučia, jaučia pokyčius energetiniu lygiu, bendraudamas virgulių dėka, ir jų dėka gaudamas sau atsakymus apie energijos pokyčius, pagal kuriuos net toks dirbtinis energijos šaltinis, kaip automobilio akumuliatorius, veikia daug prasčiau už Uralo toliau į rytus, ir dėl to net mašinos starteris veikia ne taip gerai, kaip iki Uralo kalnų. Ar jo tokie teiginiai yra teisingi, ir kaip jam juos pasitikrinti, ar jis eina teisingu keliu?

 

Tėvas:

 

Mano mylimas sūnau, net ir kaip visi kiti Mano mylimi sūnūs ir dukros, Aš tau nuoširdžiai tariu savo dieviškąjį ačiū, kad tu taip aktyviai ir ryžtingai ėmeisi Mano tau numatytų darbų, kurie tave suveda su naujais tavo sielos broliais ir sesėmis, ir kurie iš tavęs išgirsta tokių dalykų, apie kokius net ir tu pats prieš akimirką neįsivaizdavai, kad pasakysi. Tai tik liudija tavo vis augantį PASITIKĖJIMĄ MANIMI, kaip ir Mano Lygiaverčiais Partneriais-Šaltiniais ir Centrais iš Rojaus Trejybės.

 

Tačiau tu taip pat dar turi SAVO nepasitikėjimo laipsnį, kuris tau, KOL KAS, užkerta kelią priimti Mano mokymus tokiu lygiu, kuris padėtų atidengti ir energijos gilesnes paslaptis, nors jau tu pats asmeniškai esi daug daugiau gavęs Mano mokymų, susijusių ir su energijos panaudojimu ir manipuliavimu negu tai dabar yra perteikta žmonijos ateinančioms kartoms skirtame jūsų vadinamajame epochiniame apreiškime URANTIJOS KNYGA. Bet tai ne pabaiga ir tavosios sąmonės virpesių kėlimui, kad ir tu pats asmeniškai gautumei iš Manęs dar didesnes energijos paslaptis atveriančius mokymus.

 

Lygiai taip pat, tik daug didesniu laipsniu, Manimi nepasitiki ir Mano mylimas sūnus, tavo sielos brolis Kazimieras, kuris ir pateikė tau užduotį: sužinoti mokymus-atsakymus į jį dominančius klausimus energijos manipuliacijos sferoje. Jo būdas bendrauti su Manimi ne TIESIOGIAI, BET PER LAIDININKĄ-TARPININKĄ – virgules, daro jam meškos paslaugą, lygiai taip, kaip ramentai daro meškos paslaugą jau pasveikusiam po kojos lūžio ligoniui, kada gydytojas jam sako palikti ramentus nuošalyje ir eiti DRĄSIAI BE JŲ, o ligonio pasąmonėje tiek yra baimės, kad jis bijo žengti net patį menkiausią žingsnelį BE JŲ, NETIKĖDAMAS DAKTARO ŽODŽIAIS.

Štai kodėl mano mylimiausiam sūnui virgulės taip pat nebereikalingos, kad jis pats galėtų gauti iš Manęs mokymus ir energijos sferoje, ir bet kurioje kitoje srityje, tik jis, KOL KAS, tuo dar negali PATIKĖTI, IR PASITIKĖTI TIEK SAVO PATIES ŽINGSNIU, TIEK MANO GALIMYBĖMIS JAM ŠIUOS MOKYMUS PERTEIKTI.

ATĖJO LAIKAS ir jam nusimesti virgulių-ramentų tarpininkavimo tarp Manes ir jo paties pagalbos priemonę-metodą ir pradėti įsiklausyti į tai, ką sakau Aš, įsiklausyti BE ĮTAMPOS IR NEPAPRASTO SIEKIO-TROŠKIMO MANE BŪTINAI IŠGIRSTI TĄ PAČIĄ AKIMIRKĄ, NES PER DIDELIS TROŠKIMAS YRA TUO PAČIU IR KLIUVINYS MANE IŠGIRSTI, KADA AŠ ESU GIRDIMAS TIK TAM, KURIS YRA NURIMĘS, TUO METU, SAVO VIDUJE, IR JAM DAUGIAU NEBEEGZISTUOJA NIEKAS BE MANO RYŠIO. TUO TARPU KAS PER TĄ RYŠĮ MANO YRA SUTEIKIAMA NETURI – TUO METU – NEI JAUDINTI, NEI BLOKUOTI EMOCINIU LYGIU PROTO ENERGETINĖS VEIKLOS, NES NEĮPRATUSIAM PRIE TOKIO GYVO RYŠIO PAČIOS MENKIAUSIOS EMOCIJOS TUOJ PAT SUTRIKDYS GYVĄ ENERGETINĮ RYŠĮ IR MOKYMAS BUS NEBEPASIEKIAMAS, NORS PRIEŠ AKIMIRKĄ JIS LIEJOSI NENUTRŪKSTAMAI.

 

Tuo tarpu dėl pačių tavo pateiktų klausimų atsakysiu tiek, kad galėtų iš Mano atsakymų turėti didesnį supratimą apie energiją bet kas, kas tik susipažins su Mano atsakymais, kurie skirti TOKIO LYGIO SĄMONEI, KURI NUOŠIRDŽIAI SIEKIA NAUJŲ ENERGIJOS MANIPULIACIJOS GALIMYBIŲ VISŲ ŽMONIŲ LABUI.

 

Dabartinė žmonijos padėtis energetinių resursų sferoje yra ne tokia, kokią MES sumanėme, IR KOKIA BUS JŪSŲ ATEITIES PLANETOJE, kada  joje savanaudiškumas bus ištirpęs Mūsų meilėje, spinduliuojamoje vienų kitiems iš savo atsivėrusių Mums sielų. Todėl didele dalimi jūsų laukia nauji atradimai, kokių žmonija iki šiol nebuvo ne tik girdėjusi, bet net neįsivaizduoja ir šiuo metu, kad tokie dalykai galėtų būtų realiame tikrovės plane pagal evoliucijos Mūsų sumanymą, gimusį Mūsų viduje ir skirtame jums, kaip jūsų eksperimentinei planetai.

 

Jūs turite įsisąmoninti, kad visa kūrinija yra VIENTISA ENERGETINĖ SISTEMA, gaunanti visą energetinį maitinimą iš MŪSŲ, ESANČIŲ KŪRINIJOS GEOGRAFINIAME CENTRE – ROJUJE.

 

Štai kodėl jūs taip pat turėsite savo laiku, kada jūsų dvasinis lygis bus nepalyginamai aukštesnis, naudotis tokiomis energijos rūšimis, kurios nenaikina pačios planetos – nei augmenijos, nei gyvūnijos, ir nekelia grėsmės jūsų pačių gyvenamajai vietai.

 

Šiuo metu jūs šito padaryti dar negalite, nes perdaug jūsų asmeninis, ir ypač KOLEKTYVINIS, SĄMONĖS SIEKIS YRA SAVANAUDIŠKAS – IŠKELTI SAVE ARBA NEDIDELĘ GRUPĘ, AR VALSTYBĘ VIRŠ KITŲ, IR DĖL TO JŪS NEGALITE, KOL KAS, NAUDOTIS AUKŠTESNĖMIS ENERGIJOS RŪŠIMIS. Jūsų žemi energetiniai sąmonės ir pasąmonės virpesiai taip pat turi poveikio ir jūsų dabartiniams ENERGIJOS MATERIALIEMS ŠALTINIAMS TA PRASME, KAI JIE ILGAI IR PATIKIMAI VEIKIA BE SUTRIKIMŲ. Todėl ir akumuliatorių veikimas vienoje šalyje bus vienoks negu kitoje, ir ne tik dėl klimatinių ir temperatūros skirtingų sąlygų, bet ir dėl jūsų pačių skleidžiamų energetinių virpesių. Kuo aukštesnis dažnis, tuo mažiau trukdžių ir materialios energijos šaltinio veikimui. Tai būtų panašu, kaip šaltyje sustingsta tepalas ir sunku užvesti automobilio variklį, nes akumuliatoriaus energijos neužtenka tam, kad būtų pasukamas alkūninis velenas, kai greičių dėžėje tepalo masė yra sustingusi ir sukelia milžinišką molekulių trintį, kurią įveikti reikalingas stipresnis energijos šaltinis negu tas nusilpęs akumuliatorius. Kadangi šitą veiksmą mato jūsų materialus žvilgsnis, tai jūs ir tikite tokio veiksmo realumu. Tačiau jo realumu negali patikėti jūsų sielos broliai ir sesės, gyvenantys šiltuose kraštuose, o dar sunkiau patikėti tiems, kurie gyvena iš viso džiunglėse, ir net nėra matę automobilio, todėl jie nieko nesupras, ką jūs jiems mėginsite aiškinti iš savosios kasdienybės. Tuo tarpu jums, kol kas, dar šiuo metu taip pat per sunku patikėti, kad jūsų sąmonės virpesiai gali turėti poveikio materialių energetinių šaltinių veikimui, nors tai yra neatsiejama Manosios evoliucinės tikrovės dalis.

 

Jūs dabar jau gerai žinote, kad jūsų pasaulio dvasinio ryšio izoliacija yra panaikinta, ir šis ryšys PALAIPSNIUI ATSTATOMAS PAGAL POREIKĮ. Štai kodėl iki izoliacijos panaikinimo ir palaipsnio ryšio atstatymo jūs naudojotės Mano atitinkamų sūnų ir dukrų aktyvesne pagalba, kuri padėdavo tuos žemus dažnius, ir ilgomis bangomis sklindančius, iki tam tikro laipsnio sumažinti, nors ne iki tokio lygio, kad juos neutralizuotų visiškai. Tuo tarpu dabar jūs jau nebesate izoliuota planeta ir patys turite tvarkyti savo sąmonės energetinių virpesių dažnį savo pačių pastangomis, tam pasinaudodami Mūsų jums suteikiamomis visomis tam reikalingomis, ir jums prieinamomis, priemonėmis, kad savo energetinį dažnį keltumėte ATSIRĖMĘ Į MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS. IR TIK TADA GALĖSITE BŪTI PAJĖGŪS MANIPULIUOTI MANO JUMS SUTEIKIAMA ENERGIJA BE MATERIALIŲ ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ, KURIUOS JŪS DABAR IMATE IŠ SAVO PLANETOS GELMIŲ AR IŠ SAULĖS.

 

Jūs ne vienas esate pajutę, kad tarsi laikas pradėjo eiti greičiau, tarsi planeta sukasi greičiau, tarsi ji keičia sukimosi aplink savo ašį kampą ir greitį. Iš dalies tai yra tiesa, nes dabar tikrai planetos sukimosi aplink savo ašį ir greitis, ir kampas šiek tiek pasikeitė, tačiau buvo laikas, kada planetos sukimosi greitis buvo nepalyginamai didesnis negu jis yra šiuo metu. Tačiau tuo metu planetoje dar nebuvo jokios gyvybės.

 

Sukimosi aplink savo ašį pradinį greitį nustato pradinės karštos masės, išsviestos iš jūsų saulės, dėl jos karščio spaudimo iš centro į išorę, ir įveiktos slopinančios šį greitį saulės masės traukos jėgos skirtumas, kurį vėliau taip pat įtakojo šios pabėgusios iš saulės masės-energijos vėsimas ir kitos kosmose skriejusios materijos prisitraukimas. Tai buvo vis lėtinantys veiksniai sukimosi aplink savo ašį planetos greičiui. Planetos karšto branduolio vėsimas taip pat lėtino šį greitį.

 

Jums sunku patikėti, kadangi to negalite patikrinti, kaip jūsų sąmonės energetinių virpesių dažnio kitimas turi įtakos jūsų atmosferiniams reiškiniams, o taip pat ir jūsų planetos sukimosi greičiui. Kadangi jūsų sąmonės virpesiai yra labai žemo dažnio, šitą Aš sakau ne priekaištaudamas, bet suteikdamas mokymą ir kryptį, kurlink jums žvelgti savo kasdieniame gyvenime, kad galėtumėte geriau valdyti energiją savo sąmonės dėka, o ne kuriamų aparatų dėka, todėl jūs turite suvokti, kad jau esate pajėgūs kai kurie tą padaryti net ir šiuo metu, kad bet koks energijos panaudojimas kitų prietaisų o ne savo sąmonės dėka, o taip pat ir pasinaudojant Energijos Reguliuotojų veikimu, atitinkančiu Mano valią bendram evoliucijos plano tolimesniam vystymui šitoje planetoje, jūsų industrinį vystymąsi pasuktų visiškai kita kryptimi negu jis vyksta šiandien.

 

Dabar jūs stengiatės energiją išgauti įvairių mechaninių prietaisų būdų, net ir jūsų taip giriama vėjo ar saulės energija jums yra prieinama tik mechanistiniu būdu. O tai nėra patikimas būdas apsirūpinti energija jūsų visiems gyventojams, ir visiems kraštams vienodai ir patikimai. Todėl neeikvokite savosios energijos tokiems energetinių resursų įsisavinimo metodams, kurie reikalauja papildomų mechaninių priemonių tos energijos transportavimui ar perkeitimui, nes jūs galite tiesiogiai imti energiją iš energetinių grandinių, kurias kūrinijoje sukūriau Aš ir kurios yra prieinamos bet kuriame kūrinijos pakraštyje, ir jūsų planetoje taip pat.

 

Tačiau tam, kad jomis galėtumėte pasinaudoti, jūs turite ATSIVERTI MAN IR PAKELTI SAVOSIOS SĄMONĖS VIRPESIŲ DAŽNĮ IKI TOKIO LYGIO, KAD GAUTUMĖTE PATEKIMO Į TAS ENERGETINES GRANDINES KODĄ, KURĮ SUDARO JŪSŲ ASMENINIS GYVAS ATSIVĖRIMAS MAN, IR VISŲ LABUI, KURIS SUKURIA JŪSŲ VIDINĮ PASITIKĖJIMĄ MANIMI IR TŲ GRANDINIŲ NE TIK EGSIZTAVIMU, BET IR PRIEINAMUMU VISŲ LABUI.

 

Ir tik tada jūs suvoksite, kad dabartinė jūsų visa veikla materialioje srityje įsisavinant energiją jums patiems yra pražūtinga, teršianti ne tik jūsų aplinką, bet net ir kosminę erdvę, kurioje jūs jau dabar paliekate daug nereikalingų savo funkcijas atlikusių palydovų, kurie ir sudaro jūsų planetos sąvartyną erdvėje. Ir tai yra vien dėl to, kad jūsų sąmonė siekia veiklos vien tik savo intelekto dėka ir jos rezultatų savanaudiškais tikslais. Todėl jūsų mechanistinis požiūris į energiją niekada neduos jums norimų rezultatų, kad turėtumėte jos pakankamai visiems be kažkokio pradinio energijos šaltinio, kurio sukūrimui jums taip pat reikėtų energetinių resursų. Jūs patenkate į jūsų vadinamąjį užburtą ratą – kuriate energetinę grandinę savo aplinkoje mechaniniais prietaisais, kuriems sukurti taip pat jau reikalinga energija. Todėl toks kelias jokiu būdu neveda į Manosios evoliucijos plano sumanytą jums PAŽANGŲ IR BE JOKIŲ ATLIEKŲ energijos įsisavinimą.

 

Dabar jums dar sunku patikėti, kad jūs savo sąmonės aukštų virpesių dėka galite kurti tokius mechaninius aparatus, kurie suteiks jums galimybę keliauti iš vienos jūsų planetos vietos į kitą, kad jūs galite palaikyti jums patiems norimą namo temperatūrą be jokių katilų ir radiatorių, lygiai taip pat šildyti vandenį tiek, kiek jums reikia ir tokios temperatūros, kokios norite net nematavę tos temperatūros termometru.

 

Kadangi dabar jūsų visos pastangos yra nukreiptos vien tik į mechanistinį energijos įsisavinimą, tai jūs ir siekiate naujų jos įsisavinimo kelių, o tuo pačiu jūs nuvertinate, ir net iš viso nekreipiate jokio dėmesio į MANOSIOS energijos jums suteiktas grandines iš kurių TIESIOGIAI ir galite semtis energijos tiek, kiek jums jos reikia – kiekvienam asmeniškai pagal poreikius.

 

Kol jūsų visos mintys yra nukreiptos į mechaniką, tol jūs mąstote mechanistiškai ir izoliuotai nuo visos kūrinijos energetinių grandinių tinklo. Tai būtų panašu, kai jūsų dabartiniame energijos tiekimo tinkle sugedus vienam energijos šaltiniui ar jį sustabdžius profilaktikai, jūs nebegalėtumėte pasinaudoti tame pačiame tinkle esančio kito energijos šaltinio tiekiama energija. Jums toks kelias jau būtų nebepriimtinas. Todėl jūs ir sujungiate elektros energijos perdavimo linijomis skirtingus šios energijos gamybos šaltinius į ištisus tinklus, kad esant reikalui galėtumėte pasinaudoti energija iš kitų šaltinių, kai jūsų aplinkoje esantis šaltinis elektros energijos nebetiekia.

 

Taip būtų galima labai grubiai palyginti ir Mano energetinių grandinių tinklą kosmose. Tik aišku jos yra labai įvairios ir skirtos kiekvienos kūrinijos dalies poreikių tenkinimui. Todėl ir jūsų planetos, kaip ir kiekvienos apgyvendintos planetos poreikiams tenkinti yra puiki ir patikima energetinė sistema, kuri prieinama aukštai išvystytai sąmonei, ir susiliejusiai su Mano energetiniais virpesiais sąmonei, kuri trokšte trokšta kurti gėrį DRAUGE SU MANIMI, o jo kūrimui ji panaudoja visas jai Mano suteiktas priemones ir galimybes.

 

Tad ir energija bei keliavimo priemonės yra ne kas daugiau, kaip tik Mano suteikiamos priemonės BENDRAIM GĖRIO KŪRIMUI SU MANIMI VISŲ LABUI, O NE ATSIETAI NUO MANĘS. Be Manęs jūs sukuriate daugybę menkaverčių ir jums pavojingų priemonių, kurios jūsų jokiu būdu nedvasina, neugdo jūsų dvasiniu požiūriu visumos labui net ir energijos įsisavinimo sferoje. Todėl jūsų dabartinė veikla primena vaikų žaidimą aikštelėje, kada jie taip aktyviai žaidžia patį žaidimą rankose kiekvienas laikydamas aštrius peilius, ir niekas neateina ir nepasako jiems, kad šitoks žaidimas yra vaikiškas, o peiliai yra tikri ir pavojingi žaidžiančiųjų gyvybei, todėl juos reikia išmesti, o patį žaidimą paversti MANOSIOS TIKROVĖS KŪRYBINIU ŽAIDIMU DRAUGE SU MANIMI. TIK TADA NEBUS JOKIOS NESĖKMĖS IR JOKIO PAVOJAUS NĖ VIENAM. SU MANIMI VYKSTA VISKAS.

 

Algimantas:

 

Ačiū tau, mylimas Tėve, už tokį nuostabų mokymą, kuris suteikia daug minčių ir rodo kryptį mūsų ateičiai. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.                            

--------------- 

Vilnius, 2010 05 17

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas      


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal