13. Tėvo mokymas apie mitybą 2006 01 31 13 val. 30 min

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Nevisiems šitie klausimai yra vienodai svarbūs šituo metu, bet susipažinti su pačiomis mintimis pravartu, nes vis tiek jos tikrai pravers kada nors ateityje.

Mano mylimas Tėve, aš tikrai noriu gauti Tavo mokymą apie mitybą. Kas šiandien svarbiausia žmogui, kada yra tiek daug įvairiausių produktų, kurie taip ir masina akį ir skrandį. Kaip žmogus turi maitintis, kad būtų sveikas ir galėtų tarnauti Tau, ir kūrinijai?

Tėvas: Mano mylimas sūnau, mityba yra labai svarbus komponentas jūsų fiziniam apvalkalui, kad Manasis vaikas galėtų gyventi palaimoje su Manimi, atrastu savo širdyje. Bet taip, kaip absoliuti jūsų dauguma ­neišgirsta Mano dvasinio balso savo viduje, lygiai taip nekreipia dėmesio ir į tuos mokymus, kuriuos Aš perteikiu per Mane mylinčius ir ­gyvenančius Manimi savo vaikus tiems, kurie Manęs dar neatrado ir kurie ­nesivadovauja Manosios meilės įstatymu.

Jūsų gyvybės fizinis apvalkalas juk irgi yra gyvas. Palyginkite tą kūną, kuris savo energiją jau išnaudojo, su dar tebesinaudojančiu savo ­energetine atsarga. Ir jūs pamatysite, kad jie – nesulyginami, nes pirmame jokio matomo gyvybės judėjimo nebėra, nes vyksta tik irimo-judėjimo procesas, kada likusi materija keičia savo statinį būvį. Dėl to jums ir baugu likti šalia irstančio materijos kūno, kuris nebeturi ­Manosios ­gyvybinės energijos.

Tuo tarpu gyvas fizinis kūnas, kuris turi Manosios energijos gausius išteklius, yra sveikas ir žvalus. Aš čia turiu mintyje ne vidinį dvasinį žvalumą, bet fizinių ląstelių žvalumą, kurios gauna energetinį maitinimą per maistą, kuris lygiai taip pat paverčia mano fizinę energiją – vandens, oro, šviesos – į gyvybinę-fizinę energiją ląstelei. Ir šitoji fizinė energija yra tuo veiksmingesnė, kuo subtilesnis yra tavosios asmenybės ryšys su gyvuoju Manimi. Tada yra darna ir harmonija tarp dvasios ir kūno arba kaip jūs mėgstate sakyti – sveikame kūne yra sveika siela.

Ir tai yra labai svarbus elementas, kokį maistą gauna jūsų fizinis kūnas. Kuo grubesnis maistas, kuo daugiau jam gauti yra panaudojama grubios fizinės jėgos ir prievartos, tuo kenksmingesnis yra to maisto poveikis jūsų kūnui. Nes tu labai gerai žinai, kad Mano virpesiai yra labai subtilūs ir švelnūs. Dėl to ir maistas turi atitikti šituos virpesius. Ir kuo jis yra ­artimesnis Maniesiems virpesiams, tuo jis sveikesnis kiekvienai jūsų kūno ląstelei, nes kiekviena ląstelė labai subtiliai reaguoja į šituos ­virpesius.

Kad tuo įsitikintumėte, jums užtenka užvalgyti bet kokio skirtingų virpesių maisto ir pajausite didžiulį skirtumą. Jeigu imsite vaisius, ­pamatysite, kad jie turi daug sulčių ir gyvybinės energijos jūsų kūnui. Jūs valgydami šviežią ir gerai prinokusį maistą, jaučiate malonų skonį ir palaimos jausmą dėl to, kad toks nuostabus skonis. Ir tai jau yra Manosios energijos pasireiškimas per jūsų skonio receptorius, valgant vaisių.

Ir kuo grubesnės vibracijos vieno ar kito produkto, tuo daugiau reikia energijos jį įsisavinti jūsų fiziniam apvalkalui. O pats grubiausias maistas yra tas, kurį jūs išverdate. Nes taip jūs suardote Mano sukurtą ­harmoningą gyvybės ryšį tarp to produkto, kuris auga gamtoje, ir savojo fizinio kūno, kuriam ir skirta šitoji, santykinai, grubi energija.

Ir vis tik tai dar nėra pats kenksmingiausias dalykas. Daug baisesnis maistas, jūsų kūnui, yra tas, kurį jūs turite nužudyti prieš tai, kada jį ­turėsite išvirti.

Toks žudymo mechanizmas šiandieninėje Urantijos civilizacijoje pasiekė tokią iškreiptą formą ir tokiu milžinišku mastu, kad jūs ėmėte net specialiai steigti masinio žudymo fabrikus, kurie vieni augina nekaltus gyvūnus, o kiti juos žudo, kad patiektų jums pietų maistą. Štai šitoks žudynių konvejeris reikalauja net atskiro planavimo, kad visą laiką būtų pakankamai maisto ant jūsų stalo.

Ir tas yra daroma sąmoningai ir neatsižvelgiant į Mano dvasingų vaikų įspėjimus, kad toks nedarnus Manosios energijos panaudojimas sukels milžinišką antplūdį tiek ligų, tiek skausmo, tiek kančios, kad prieš jas nublanks bet kokio karo pasekmės. Jūs dabar tikrų tikriausiai kariaujate ir žudote patys save. Šito sąmoningai nedaro net žemesni už jus gyvūnai. Jie žudo paklusdami savo instinktams, o jūs tą darote iš anksto planuodami ir žinodami, kad taip daryti ne tik negerai, bet jau ir nuodėminga. Juk puikiai prisimenate savo neigiamą veiklą suvaržančius nurodymus, kuriuos jūs vadinate dešimt Mano įsakymų. Ir tarp jų yra ir nurodymas „nežudyk!“ Ir tai buvo pasakyta tuo metu, kada žmogaus žudymas buvo toks įprastas, kad reikėjo atskiro draudimo šitą sustabdyti. Bet šalia šito šitas pats draudimas numato ne tik žmogaus gyvybės išsaugojimą, bet ir gyvūno. Ir tai ne dėl to, kad jūs galėtumėte pasiteisinti, kad esate geri ir nebežudote, bet tam, kad pajutę Meilę Man, norite gyventi tik Manojoje Meilėje per visą kūriniją.

Dėl to, jeigu jūs esate Mano vaikai, kurie pajutote Mano meilę savo viduje, tai pajusite ją ir visai Mano kūrinijai. Manoji Meilė pasiekia visus jos kampelius. Nėra nė vieno kūrinijos pakraščio, kuriame nebūtų Manosios meilės. Ir vienodai paskleistos. Visiems. Ir tvariniams, ­turintiems laisvą valią, ir jos neturintiems, bet lygiai taip pat Mano ­mylimiems. Ir ­augalams, ir upėms, miškams, kalnams, pievoms, visa kam, ką ­priglaudžiu ­Savajame glėbyje. Ir niekas šitame Meilės glėbyje nėra nuskriaustas, kuris tik pajunta Mano Meilę savo viduje.

Dėl to, Mano mielas sūnau, kada žmogus nustoja vartoti nužudyto gyvūno mėsą, jis ima subtiliau jausti ir Mane ir ryšį su visa kūrinija. Tą jūs galite patys patikrinti. Paklausk bet kurio, valgančio gyvulinį maistą ir jo nevalgantį, ir pamatysi, kad valgantis tokį maistą suras įvairiausių ­priežasčių, dėl ko jis valgo tokį maistą, bet apie Mano meilę savo visiems tvariniams, tuo pačiu ir gyvūnams, jis nekalbės. O nevalgantis tokio maisto, labai greitai ims kalbėti apie Mano meilę ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams.

Tai ir rodo subtilesnį žmogaus dvasinio išsivystymo lygį ir ryšį tiek su Manimi, tiek ir su Mano ir jūsų kūrinija. Kada tik jūs pajusite, kad šitoji kūrinija yra ne tik Mano, bet taip pat ir jūsų, kad joje veikia Mano meilės įstatymas, tada jums nebekils ranka atimti gyvybę tam, kuris apsiginti nuo jūsų nepajėgus. O Aš juk jums duodu maisto pakankamai, kad palaikytumėte savo gyvybę sveikame fiziniame apvalkale. Savo šventovėje, kuri yra ir Mano šventovė materialiu pavidalu, nes būtent joje Aš patalpinau savo dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją. Tai nejaugi jūs manote, jog toks, gyvūnus žudantis, elgesys atitiktų Mano valią, kad pamaitintumėte Mano materialią šventovę nužudydami mano lygiai taip pat mylimą tvarinį, kaip ir jus pačius. Tai visiškai sugriautų Manosios meilės įstatymą, kuris galioja visoje kūrinijoje.

Tu puikiai suvoki, kad ir dabartinės žvėrių rūšys, kurios laikosi tik dėl to, kad minta kitomis rūšimis, yra tik evoliucinis etapas. Ir jis nėra aukšto lygio etapas, kol egzistuoja vienos rūšies baimė kitai rūšiai. Ateis laikas, kada evoliucija pažengs į priekį ir gyvūnijos pasaulyje. Ir plėšrūnai, bet kokie plėšrūnai, mutuos į naujas, bet neplėšrias rūšis, kad galėtų ­santykinai taikiai bendrabūviauti kaimynystėje.

Bet jūs esate nepalyginamai aukštesnio lygio už visą gyvūniją paimtą drauge, nes jūs turite Mano paties dalelę. Ir dėl to jūsų dvasinis ­laiptelis nepaprastai aukštas, kokio neturi ir neturės jokie gyvūnai. Jus vedu ­asmeniškai Aš pats. Tai nejaugi jūs manote, kad Aš jus vedu ten, kur turi būti atimama kita gyvybė, kur turi būti praliejamas kraujas, kad jūs ­pasitenkintumėte tuo nužudytu maistu.

Aš jums užauginu sveiko maisto jūsų fiziniam apvalkalui. Ir kuo labiau jūs laikysitės Manojo vedimo iš vidaus, tuo imsite maitintis ­sveikiau. Ir tada jūsų kūnas pajus tas subtilias fizinės energijos ­vibracijas, kurias gauna betarpiškai iš gyvojo maisto, ir ims reaguoti teigiamais ­pasikeitimais kiekvienoje ląstelėje.

Bet ir čia jūs turite būti nuoseklūs ir atsidavę Man. Jūs dabar dėl savo didelio godumo vartojate per daug cheminių stimuliantų, kad ­padidintumėte derlius. Bet šituo pačiu jūs nualinate dirvožemį ir ­neleidžiate jam atsigauti. Tada imate dar daugiau berti trąšų, kad ­palaikytumėte derlių lygį. Ir šitaip jūs patys kertate tą šaką, ant kurios sėdite. Ir nesvarbu, kad chemikalų jūsų akys nepastebi, bet jų poveikį jaučia kiekviena ląstelė. Nesvarbu, sveika ji ar sutrikusi.

Dėl to jūs turite nuoširdžiai, ne mechaniškai, melstis prieš kiekvieną maisto vartojimą, kad visus neigiamus cheminius ir energetinius ­poveikius pašalinčiau, ir jūsų kūnas gautų pilnavertį ir sveiką maistą. Nebijokite ­atsiduoti Man. Aš niekada niekam nepadarysiu taip, kad pakenkčiau. Tuo labiau, kad kasdienė malda prieš maistą jus ir nuramins, leis geriau veikti virškinimo sistemai.

Dabartinis jūsų gyvenimo ritmas yra pilnas įtampos ir nepaprasto greičio, kuris jums duoda ne naudos, bet tik žalos. Ir kuo greičiau imsite suvokti, kad lenktynių ritmas nėra Mano metodas, bet vietoje šito ramus ir užtikrintas, bet giluminis tekėjimas, kur juda viskas, bet visada tik pirmyn, tuo greičiau pajusite, kad ir mityba turi būti ne tik nuosekli, bet taip pat ir pats valgymo procesas ramus ir imlus bendravimas su Manimi.

Algimantas: Mylimas Tėve, tai kodėl yra tiek daug sergančių tarp tų, kurie maitinasi ir negyvuliniu maistu? Tuo labiau, kad mokslas tvirtina, kad augalinis maistas yra stokojantis kai kurių amino rūgščių bei ­vitaminų. Ir jų trūkumą galima pašalinti tik vartojant gyvulinį maistą. O augalinis maistas akivaizdžiai veda į fizinio kūno labai ankstyvą mirtį?

Tėvas: Mylimas sūnau, kodėl tu klausai tų, kurie patys anksti miršta, o ignoruoji Mano pasakymą, kad meilė yra ten, kur nėra žudymo ir ­prievartos, kur nėra baimės ir siekio pabėgti. Dėl to tas maistas, kuris yra sklidinai pripildytas Manosios meilės vibracijų, kurios ir padeda tavo materialiam kūnui sveikos aplinkos sąlygomis pasigaminti visas amino rūgštis ir visus vitaminus, pasigaminti visko tiek, kiek reikalinga sveikai ir palaimingai Manosios kūrinijos meilės ląstelei gyvybingai ir su tąja pačia Mano meile nenuilstamai pulsuoti tarnaujant Man ir kūrinijai.

Žinok, daug tariamai mokytų mirtingųjų nepajėgia suvokti labai paprastų tiesų, o būtent, Aš Esu ir Aš dovanoju save ir visą kūriniją jums visiems su Meile. Tai kaip gi tu įsivaizduoji, kad Aš būdamas ­tobulumo Šaltinis ir Centras nepasirūpinsiu jūsų sveiku maistu kiekvienam iš jūsų užtektinai, jeigu jūs pajutę Mano meilę savo viduje, atsisakysite kitų Mano tvarinių žudymo savosios materialios energijos papildymui ­fiziniame apvalkale. Tuomet Aš nebegalėčiau būti Meilės Šaltinis ir ­Kūrinijos Šaltinis, nes tapčiau naikinimo šaltiniu. Aš tau dar kartą sakau, kad esu Pirmasis Šaltinis ir Centras viso to, kas yra sudaryta iš Manosios Meilės vibracijų. Aš esu meilė ir nežinau, ką reiškia žudyti, nes per visą ­amžinybę, Aš ­nenužudžiau nė vieno tvarinio, nė vieno nesunaikinau dėl savo ­įgeidžių patenkinimo. Suteikęs laisvą valią, Aš jos neriboju. Dėl to jūs ir žudote, galėdami sveikai ir laimingai gyventi, jūs nejausdami savo valios ­apribojimo iš Mano pusės, imate savo veiksmus pateisinti net ir Mano Sūnaus Jėzaus vardu, kad jis irgi valgė mėsą ir gėrė vyną. Tai, ką darė Jėzus, turėjo priešingus motyvus jūsų motyvams. Jis tą darė dėl jūsų, kad neišsiskirtų iš jūsų. Ir tą darė su didžiuliu skauduliu savo širdyje, kad žmogus buvo tuo metu neišsivysčiusio barbaro lygyje, kad vietoje Mano šviesos jis klaidžiojo begalinėje tamsoje. Ir Jėzus žinojo tobulai, kad per stipriai uždegęs Manąją šviesą, išbaidys ir taip nedaugelį Manosios Tiesos ir Meilės ieškotojų. Ir jis turėjo pats prisiversti maitintis tuo maistu, kokį vartojo tos dienos ir tos kartos žmogus. Bet net ir tokiomis sąlygomis jis nesutiko su ėriuko paaukojimu Man Perėjimo šventės proga ir aiškino, kad Aš nereikalauju jokios aukos iš Savo tvarinių, išskyrus Manosios meilės pojūčio, savo viduje, pasidalijimą su Manimi ir visa kūrinija.

Dėl to, Mano mylimas sūnau, visos, absoliučiai visos amino rūgštys, ir absoliučiai visi vitaminai yra gaminami tavo organizme pagal Mano virpesius, kuriuos jis gauna iš gyvo maisto ir Manosios meilės. Ir tai yra Mano plano dalis. Žinok, ateis tas laikas, kada ir žmogui, nors ir materialiam tvariniui, nebebus reikalingas materialus maistas, net ir augalinis. Tuomet energetinio apvalkalo materialiu pavidalu gyvybingas palaikymas bus tiesiogiai iš energetinių grandinių. Ir tas laikas prasideda jau dabar. Nors tam yra pasirengę vienetai. Ir kada šiandien nevartojantys gyvulinio maisto kaltinami, kad jie atima gyvybę, vis tiek atima ją iš augalų, tie yra teisūs savo kaltinimu. Dėl to Manoji evoliucija ir numato tokį žmogaus dvasinį išsivystymo lygį, kad jis galėtų maitintis tik iš Manosios gyvosios energijos. Ir tą darytų tiesiogiai. Bet kaip tu pats puikiai suvoki, kol kas mūsų kelias veda per atsisakymą atimti gyvybę iš tų, kurie patys juda, kurie turi labai panašius į jūsų pojūčius ir receptorius. Tai ilgas etapas. Dėl to žingsniai yra nedideli. Bet net ir tokie maži žingsneliai daugumai jūsų yra per dideli. Dėl to, žingsniuokite palengva ir su Manimi savo viduje. Atsiremkite tik į Mane ir jūs vis daugiau ir daugiau pajusite Manąją meilę savo viduje ir vis labiau pamilsite Mane ir visą kūriniją, kad jums ir mintis nebekils, jog galėtumėte gyventi nors vieną dieną be Manosios meilės, nužudydami nors vieną mano tvarinį, kurį Aš sutvėriau, kad ir jam ­padalintumėte Mano meilę, pajutę ją savyje.

Tai, kad vartojantys augalinį maistą serga, yra ne dėl to, kad jie vartoja būtent augalinį maistą, bet dėl to, kad jie vartoja negyvą ­augalinį maistą, netinkamai suderintą, netinkamu kiekiu, ir neatranda gyvo Manęs savo viduje. Kiekviena gyva ląstelė labai subtiliai reaguoja į bet kokius aplinkos ir maisto pokyčius. Ir šitoji reakcija grubiam apvalkalui, jūsų fiziniam kūnui, yra nejuntama ilgus metus, dešimtmečius. O kada jau yra signalai, tai jau reiškia, kad pati ląstelė yra pakitusi, ji jau ­nebegali nei priešintis, nei atsistatyti, dėl to ir pajunta žmogus skausmą savo kūne. O jį ­pašalinti žmogus nežino kaip. Jis vėl griebiasi naujų streso priemonių, kurias ­pavadino vaistais. Bet šitie vadinamieji vaistai tik nustelbia normalų skausmo signalą ir manoma, kad žmogus jau pasveiko. O liga tik dar labiau pagilėja, nes žmogus, dėl užslopinto skausmo signalo, ir toliau netinkamai gyvena. Tuo labiau, kad jis įgavo lyg ir pasitikėjimą tais vaistais, ir sau mano, kad vėl atsidūrus panašioje padėtyje, padės sau tuo pačiu būdu. Toks ratas tampa užburtu ratu, bet jis turi savyje nematomą pelkės sūkurį, kuris traukia vis gilyn ir gilyn. Dėl to išsiveržti iš tokio rato nepajėgus nė vienas žmogus, nesvarbu ar jis vartoja gyvulinį ar augalinį maistą, jeigu jis neužmezga gyvo ryšio su Manimi, kad jam individualiai Aš pasakyčiau, kaip gi gyventi toliau ir nesiblaškyti apimtam baimės ir panikos.

Visa Manoji kūrinija yra sistema. Ir žmogaus materialus apvalkalas yra taip pat šitos sistemos nepakeičiama dalis. Dėl to, norėdamas sveikai ir laimingai gyventi, mirtingasis turi gimti iš dvasios ir pajusti gyvą ryšį tiek su Manimi atrastu savo viduje, tiek ir su kūrinija. Į tokio ryšio ­skleidžiamus virpesius iš Manęs reaguoja kiekviena ląstelė. Ir tik tai yra vaistai nuo bet kokių ligų. Ir tik toks gydymas su kiekviena akimirka vis labiau ir labiau yra patiriamas kiekvienos ląstelės ir skausmas dingsta ne dėl to, kad jis nuslopinamas, bet kad pašalinamas nesveikos ląstelės ­atsiradimo šaltinis, priežastis.

Aš ištirpdau visą ir visų skausmą: ir dvasinį, ir fizinį. Aš esu sveikatos Šaltinis – tiek dvasinės, tiek fizinės. Ir jums, kiekvienam, Aš nekainuoju nieko. Aš jums dar sutaupau daugybę jūsų dabar vartojamų pinigų, kuriuos jūs tiek neapdairiai išleidžiate vadinamiesiems vaistams ir kitokiems taip pat vadinamiesiems sveikiems pomėgiams. Su Manimi visi šitie poreikiai iš tikrųjų transformuosis į sveiką gyvenimą su Manimi ir Manyje. Tik nebijokite žengti Mano apšviestu keliu į sveikatą. Tie keliai, kuriuos siūlau Aš, tikrai yra patys saugiausi ir patikimiausi kiekvienam iš jūsų.

Algimantas: Kai kurios mintys yra tikrai dabarties žmogui per ryškios, kad jomis patikėtų. Bet augant pasitikėjimui Tėvu, ateis ir nauji ­patyrimai, kurie leis savo gyvenime pasiekti tokių lygių, kad dabar atrodančios tik tolima perspektyva kai kurios išsakytos mintys jau pavirs kasdiene ­praktika. Juk su Dievu įmanoma viskas. Ir tai ne šiaip tik tuščias teiginys.

Telydi jus ramybė. Su broliška meile, Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal