Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

GYVENIMAS ŠVIESOJE SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU

Šis gyvasis kelias yra GYVAS, nes yra PATIRTINIS, kiekvieno asmens viduje, nes tai Rojaus Trejybės-AŠ ESU pažinimo gyvasis kelias, gyvu patyrimu, kiekvieno asmens viduje, kaip savo ir visų tikrojo ir vienintelio Tėvo ir Motinos, dabar ir per visą amžinybę ateityje. Ir šitas Jos pažinimas mano viduje vis tęsiasi ir tęsiasi, iš tiesų dar gerokai anksčiau nei tik buvo atsiradusi Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus gyvoji šventovė, į kurią pirmą kartą ir atėjau. Jau prieš tai aš, pati pajutusi iš vidaus dvasinį impulsą, man nesuprantamą ir naują, ir visiškai neskatinama niekieno iš mano aplinkos žmonių, dar mokykloje besimokydama vyresnėse klasėse, praėjau kalbėtis labai nuoširdžiai ir atvirai savomis mintimis su Dievu, kuris mano mintyse buvo įvardijamas ir suvokiamas kaip DRAUGAS, ir pats geriausias, į kurį rėmiausi tuomet, remiuosi ir dabar, apie kurį mąstydama jaučiau viduje, kad niekas kitas man negali patarti, sustiprinti ir padėti atrasti teisingus sprendimus, atsakyti į klausimus, kylančius mano galvoje, o tik JIS, tik Jis tai gali padaryti tobulai. Nes tik Jis mane iš vidaus pažįsta tobulai, kaip aš pati savęs nepažįstu. Iki šiol nuo pat paauglystės taip jaučiu, savo viduje. Ir šitai mane skatina vis artimiau ir dažniau bendrauti su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, patirti dvasinį artumą. Ir nors mano gyvenime įvairių iššūkių ir pokyčių netrūksta, o vis daugiau atsiranda, aš vis labiau ir labiau jaučiu, kad būtent šis gyvas bendravimas kažkada paauglystėje su Dievu kaip Draugu, po to su patirtu Tėvu mano viduje, po to su Rojaus Trejybe, o dabar jau su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir yra vienintelis GYVASIS RYŠYS, kurį noriu puoselėti ir toliau, kurio dėka aš patiriu vis gyviau ir gyviau savo Tikrąjį TĖVĄ ir MOTINĄ, imu pažinti JĮ didėjančia dvasinio artumo būsena, ir pati imu atsiskleisti tokia, kokia nemaniau galinti būti, ir tai tik pradžia.
Kada daugiau kaip prieš savaitę, jau praeitais metais 2016 12 30, urantijos grupėje išgirdome nuostabų Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymą, apžvelgiantį mūsų urantų 2016 metus, tai šis mokymas buvo man kaip patvirtinimas ir didelis sustiprinimas į mano viduje vis iškylančias gyvos šviesos ir meilės mintis, kurios kol kas dar prasilenkia su mano ryžtingesniais šviesos veiksmais išorėje, aplinkoje:
„Ir Aš džiaugiuosi jūsų visų vadinamųjų urantų pasireiškimu, kiek jūs sau mąstote viduje, kiek jūs daug daugiau norėtumėte būti veiklesni, energingesni, ryžtingesni, geresni, dar daugiau prisipildę Manosios Meilės. Tai Mane malonina – jūsų gyvybingumas, jūsų troškimas. Juk svarbiausia ir yra ne tai, kuo jūs esate šią akimirką, bet tai, kuo šią akimirką jūs trokštate būti. Jūsų troškimas, kuo jūs norėtumėte pasireikšti, ir yra tas jūsų dvasinės asmenybės, Mūsų jums suteiktos amžinosios dovanos, dvasinio asmens, vektorius – į kurią pusę jūs ketinate žengti artimiausiu metu.“
Štai šitas vektorius – žengti į vis didesnę vienovės būseną su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir yra pati teisingiausia ir prasmingiausia kryptis tiek man, tiek kiekvienam urantui, tiek visai žmonijai, ir net kūrinijai. Vienovės su savo Tikruoju Tėvu ir Motina neįmanoma patirti, gyvai su Juo nebendraujant, net ir daugybę kartų dienoje, savo apmąstymus ir mintis nukreipiant jiems. Kaip gi štai vaikas galėtų patirti savo žemiškojo tėvo ir motinos meilę savyje, jei vis atstumtų juos, nesikalbėtų, nebendrautų su jais, nesidalintų savo džiaugsmais ir rūpesčiais, nusisuktų nuo jų, nors šie vis vien jį myli? Negalėtų patirti, nes bendravimo ryšys turi būti ABIPUSIS, o ne vienpusis. Taip ir Rojaus Trejybė-AŠ ESU mums yra padovanojusi savo gyvąją dalelę Minties Derintoją – nutiesusi gyvą ryšį mums ir mūsų labui, bet kiek mes atsakome į šį Jos kvietimą bendrauti su Ja? Retokai dar, retokai bendraujam su Ja, dar nepasitikim, dar atstumiam Ją manydami, kad patys galim kažką geriau, dar abejojam, todėl ir nepajaučiam gyvo nuoširdaus meilės atsako savyje iš Jų – Tikrojo Tėvo ir Motinos savyje.

Manyje irgi būna tokių susvyravimų, kada įvairūs pasąmonės ir sąmonės teršalai aptemdo nuoširdesnį bendravimą su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, bet aš vis vien nepasiduodu jiems ilgai bujoti manyje, o visada vėl ir vėl kreipiuosi į Ją nuoširdžiai savais žodžiais, ir vėl pajuntu gyvybingą palaimos būsenos atsaką savyje, pajuntu vėl užpildančią dvasinės stiprybės, meilės, nuoširdumo, ramybės ir gerovės būseną. Nes būtent šitaip išmintingai elgtis man suteikiamuose mokymuose mane moko Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Tai, ką Ji man pasako, aš galiausiai patvirtinu realiu veiksmu, kokia gyvybinga Jos energija, ir kaip per atsivėrimą ją įsisavinant vis labiau stiprėja fizinis kūnas, rimsta neramus žmogiškasis protas, mintys tampa šviesesnės ir imlesnės dvasiniams impulsams. Štai praeitą savaitę turėjau tokį patyrimą, kada praėjusį ketvirtadienį per pietus išėjau pasivaikščioti po savo namų apylinkes Riešėje, kur atsiveria gražūs gamtos vaizdai akims, kai aplink ramuma ir miškai, upelis, ežerėlis, laukai apramina ir panardina į prasmingus apmąstymus, jais bevaikštant. Taigi ta diena buvo labai šalta ir vėjuota, termometro stulpelis rodė gal -20 laipsnių šalčio, nors dangus saulėtas. Taigi aš vaikščiojau, ir nors buvau gerai apsirengusi, ir su šilta vilnone kepuraite, manau, kad visgi galėjo galvą perpūsti stiprus vėjas. Grįžusi namo gerai jaučiausi, tačiau vakare pajutau nedidelius galvos skausmus, bet nelabai kreipiau dėmesio, nes pagalvojau, kad esu nuvargusi ir laikas miegoti. Ryte penktadienį kai tik prasibudau, pajutau didelį galvos skausmą, kuris buvo geliantis ties viršugalviu, kad tas gėlimas, atrodė, jau juntamas ir ties kaklu, ir jau žemiau rankose. Atsimenu, kad pagalvojau kas čia darosi, ką daryti, kai neužilgo pajutau, kaip mane užliejo tokia aiški dvasinė būsena ir dvasinis žinojimas, ką gi daryti – tik gyvas bendravimas su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir nuolatinis Jos gyvojo vandens gėrimas mane visiškai atstatys. Tai buvo realiai patirta dvasinė būsena ir aiškus žinojimas, kad taip ir bus. Neatsimenu ar esu iki šiol patyrusi kažką panašaus, taip aiškiai. Na ir šitas dvasinis patyrimas mane labai sustiprino ir skatino vis bendrauti ir bendrauti su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, vis garbinti Ją, visą rytą, ir nepaisant labai didelių galvos skausmų, jaučiau, kai prasiveržia mano nuoširdumas ir meilė Jai, ir galvos skausmai be jokių vaistų ėmė slopti, rimti. Viduje buvo iškilęs toks palyginimas kaip vaizdinys, kad reikia atsukti kraną, kad nuolat tekėtų vanduo, ir nuolat jį gerti, tik šiuo atveju – dvasinį vandenį iš paties Šaltinio. Žinote, tą ir dariau, ir taip visą rytą, iki kol reikėjo važiuoti į urantijos grupę, ėmiau jaustis jau pakankamai gerai. Šitas patyrimas man yra dar vienas sustiprinimas, kad visada ateina išeitis ir pagalba, kai tik nuoširdžiai atsiremiame į Rojaus Trejybę-AŠ ESU. O juk netikėtų iššūkių būna visokių, ne tik susijusių su mūsų fizinio kūno negalavimais, bet ir su netikėtomis aplinkybėmis mums priimant teisingą sprendimą, kaip reikia pasielgti. Ir tai labai individualūs patyrimai, tačiau IŠEITIS VISADA YRA, ir ji yra suteikiama iš Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.

Kada vis dažniau išeinu pasivaikščioti į gamtą po savo namų apylinkes, labai dažnai panyru į apmąstymus, kuriuos irgi nuoširdžiai paskiriu Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Tiesiog mąstau savyje vienokius ar kitokius dalykus, stengiuosi pajausti teisingesnę išeitį, ir jau pastebėjau, kad mano apmąstymus netikėtai ir visai natūraliai užlieja dar ryškesnės šviesos mintys, dar labiau mane dvasiškai pakylėjančios, sustiprinančios, kaip aiškūs atsakymai, kad tokie pasivaikščiojimai man tampa nuostabiu malonumu. Ir aš jau žinau, kad tai yra suteikiama ryškesnė šviesa iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, mane pasiekianti per Minties Derintoją. Nes būna tokių šviesių minčių, apie kurias anksčiau aš visai nesusimąstydavau, kad taip įmanoma, nes niekada iki šiol neturėjau tokių patyrimų, kaip dabar. Ir vienas iš tokių patyrimų – motinystė. Ir štai per tokį nuoširdų bendravimą su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir apmąstymus vienumoje, pašvenčiant juos Jai, man ateina šviesios ir gyvybingos mintys, kad Jos gyvoji energija, mane vis labiau užpildanti palaimos dvasine būsena, kaip suteikia gyvybingumo kiekvienai fizinei kūno ląstelei, lygiai taip pat suteikia to paties gyvybingumo ir mažyliui, dar tik besivystančiam įsčiose. Ir kaip šitoji gyva energija pamaitina ir sustiprina, valo kiekvieną fizinę kūno ląstelę, tokį patį poveikį ji daro ir naujai gyvybei įsčiose, ir ne mažesnį. Tėvas štai mokyme sako:
„Ir šitoji būsena PAMAITINA jūsų būsimąjį kūdikį MANĄJA IR GYVĄJA MEILE – KOSMINIAIS ENERGETINIAIS VIRPESIAIS – TIESIAI IŠ MŪSŲ TRIJŲ IR ESANČIŲ ROJUJE.“ (Tėvo mokymas apie vaikų auklėjimą, mitybą, gydymą, 2011 03 26)
Ir kuo dažnesnis ir tuo pačiu nuoširdesnis tampa gyvas bendravimas su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, tuo mane vis stipriau užlieja būsena, aiškumas ir tvirtumas, kad gyvoji aukšto dažnio energinių virpesių energija yra pajėgi atstatyti ir sureguliuoti įvairius procesus, kokie vyksta moters kūne vystantis naujai gyvybei, tiek bet kuriam kitokiam fiziologiniam procesui žmogaus fiziniame kūne apskritai. Kada gydytojai kalba apie įvairius negalavimus, pasireiškiančius moters kūne, vystantis naujai gyvybei, jie tikrai nekalba, nes NEŽINO, kad yra toks Tobulumo šaltinis – Rojaus Trejybė-AŠ ESU, su kuria nuolat bendraujant, iš kurios nuolat ir nepertraukiamai geriant gyvąją energiją galima turėti sveiką ir gyvybingą kūną, sveiką gimsiantį mažylį, be jokių šalutinių reiškinių ir pasekmių, apie kuriuos kalba ir vis klausia štai ir mano gydytoja. Aš jai vis atsakau tą patį – gerai jaučiuosi, viskas puiku, jokių šalutinių reiškinių nejaučiu. O ir patvirtinimus iš būtinų medicininių tyrimų gaunu – viskas vystosi gerai, nes taip ir jaučiuosi. Būna, kad ir kai kurios urantės manęs paklausia, kaip gi aš jaučiuosi, ar man lengva vaikščioti, nes kai kurių jų patirtys praeityje buvo nelabai malonios, o aš vėl patvirtinu tą patį, kad gerai jaučiuosi, nes visą naujos gyvybės vystymosi procesą nuoširdžiai pašvenčiu Rojaus Trejybei-AŠ ESU.
Štai ir šį praėjusį savaitgalį, kai buvau su Robertu kaime sodyboje, pavakary sėdėjau ir skaičiau straipsnį internete per savo mobilųjį telefoną, ir pajutau, kaip ėmė spurdėti nauja gyvybė mano įsčiose, o tuomet jau sunkiau susikaupti skaityti, nes dėmesys nukrypsta į ją, visai natūraliai. Netrukus kilo mintis ir poreikis pabendrauti su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kad dar daugiau giluminės ramybės ir palaimos patirčiau savyje. Pradėjau labai nuoširdžiai garbinti Rojaus Trejybę-AŠ ESU, ir ėmiau patirti mane užliejančią nuostabią palaimos būseną, vis gilėjančią ir mane pakylėjančią, kuri visiškai apramino ir to mažylio spurdėjimus mano pilve, nes ir jį paveikė aukšto dažnio energiniai virpesiai. Tai štai kaip viskas tarpusavyje susieta, ir tą pajaučiu savuoju patyrimu, kaip mano gyvas įtikėjimas įtakoja tiek mano fizinį kūną ir tą naują gyvybę, besivystančią jame, tiek ir mane supančią aplinką.

Tokie įvairūs patyrimai, patirti gyvenime tik stiprina mano pasitikėjimą Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir apmąstymai apie juos vis plečia ir plečia mano suvokimą apie Jos gyvosios energijos aukšto dažnio energinių virpesių poveikį visur ir viskam, ne tik fizinio kūno gerovei, tiesiog šis gyvasis kelias dar naujas mums urantams, todėl natūralu, kad patys savo kasdieniame gyvenime ir išbandome ir patiriame tai, ko niekada iki šiol nesame patyrę. Kada štai mąstau apie fizinio kūno gyvybingumą, kuris toks svarbus mūsų – tikrųjų jo gyventojų – dvasinių asmenybių, veikimui materialioje aplinkoje, jaučiu dvasine būsena, jei yra koks nors juntamas negalavimas, skausmas ar kitoks nemalonus fizinio kūno patyrimas, vadinasi realiai trūksta gyvosios energijos, vadinasi žmogus per mažai arba visai nebendrauja su Gerovės Šaltiniu – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Vadinasi, jis atsukęs labai silpną srovę gyvojo vandens iš krano, arba tas vanduo vos kapsi. Reiškia, reikia dar daugiau atsukti krano čiaupą, kad galingesne srove tekėtų gyvasis vanduo. Rojaus Trejybė-AŠ ESU štai vakar rytą savo mokyme man vėl patvirtino, kad bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje, tiek artėjant įvairiems naujiems iššūkiams, gyvas ryšys su Ja turi būti NUOLATINIS. Tai reiškia, jis neturi nutrūkti niekada, visos dienos bėgyje, tiek netikėtai prasibudus naktį. Tik tuomet bet koks iššūkis nebus bauginantis, nes žmogiškasis protas vis labiau bus apramintas gyvosios energijos šviesos raminančiu ir gaivinančiu poveikiu. Toks turi būti Jos gyvojo sūnaus ar dukters gyvenimas – GYVENIMAS ŠVIESOJE. Ar šito moko gydytojai ar bet kokios srities atstovai? Kas rašoma straipsniuose internete? Juose vien tik tamsa, vien tik skausmingi žmonių patyrimai, bauginantys ir tempiantys žemyn į bedugnę, į vis didesnį proto degradavimą, įvairūs tušti plepalai ir barniai, melagystės, kovos, pasišaipymai vienas iš kito kaip nesubrendusio mažylio lygio, tik jau esant suaugusio žmogaus kūne, o gyvos dvasinės šviesos nors mažos spingsulės juose visai nėra. Ja gyvena tik urantai, ir tik jie gali savo laisva valia ir nuoširdžiai pasidalinti tokiais patyrimais, kaip gyvena ir kaip jaučiasi, ir koks tai milžiniškas skirtumas, kaip šiuo metu gyvena visa žmonija.

„Jūsų patyrimai, jūsų sprendimai, naujų iššūkių priėmimas, ir šitų iššūkių troškimas, jų siekis – tai yra Mano jums suteikti energiniai virpesiai, kurių impulsus jūs ir pradedate savyje vis stipriau jausti, dėl to jūs ir trokštate likti šitame Gyvajame Tikrovės kelyje, jūs trokštate pasireikšti Manimi kitų Šviesos ateičiai, savųjų dvasinių brolių ir sesių labui. Šitą troškimą jūs gaunate iš Manęs.” (Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės – apžvelgiant urantų 2016 metus – suteiktas Urantijos grupėje, Vilniuje, 2016 12 30)

Niekur kitur, o tik šitoje gyvosios šviesos svetainėje www.urantija.lt galima atrasti pačią teisingiausią kryptį, kuria linkme toliau žengti gyvenime, nes niekas nesidalina tokiais patyrimais, kaip urantai, kurie gyvena patirdami Tikrovės Šaltinį savyje, ir pasidalina tuo, patvirtindami, kad tai TIKROVĖ. Ir tai yra kiekvieno asmens asmeninis patyrimas, už kitą atsiverti šiam Šaltiniui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU negali, gali tik pats, asmeniškai. Nori patikrinti kiek šis kelias gyvas ir realus, kiek tikri šie dvasiniai patyrimai? Dėk pastangas dažniau ir nuoširdžiai bendraudamas su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – savo Tikruoju Tėvu ir Motina, ir galiausiai pajausi Ją realiai meilės, palaimos dvasine būsena savyje, pajausi, kaip viduje kyla vis nuoširdesnis troškimas dalintis iš Jos patiriama šviesa visų labui, patirsi troškimą gyventi sveikiau, ir šviesiau, nes atsiras dvasinis žinojimas, kad šitokiu gyvenimu tampi gyvu pavyzdžiu visiems, visai žmonijai. Šitaip gyveno Jėzus Kristus prieš daugiau kaip 2000 metų – savo gyvenimu ir skleidžiama gyvojo Tėvo evangelija buvo pavyzdžiu visai žmonijai, ir dar daugiau – visai savo sukurtai Nebadono vietinei visatai, esant Sūnaus Kūrėjo statusu. Šitaip, tik aukštesniu kokybiniu dvasiniu lygiu imame gyventi mes, urantai, gyvendami gyvą gyvenimą su viduje patiriama Rojaus Trejybe-AŠ ESU.

Taip, kaip Jėzus Kristus buvo Tėvo atspindžiu savo gyvenimu, teigdamas, kad kas mato jį, tas mato Tėvą, nes „Tėvas ir aš esame viena dvasioje“. Taip ir mes tampame Rojaus Trejybės-AŠ ESU atspindžiu savuoju gyvenimu, kada vis daugiau ir daugiau patiriame dvasinės vienovės būseną su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kada vis daugiau susiliejame su JA. Todėl jaučiu, kad yra teisinga teigti, kas mato mus, tas mato Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Aš suprantu, kad šitas ryškus teiginys dar tik procese, ir kad jis taps aktyviai realus ateityje, kada iš tiesų patirsime dvasinės vienovės būseną su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, per susiliejimą su Jos gyvąja dalele Minties Derintoju, mums padovanota, kai savo mintimis, žodžiais ir veiksmais liudysime šios būsenos patyrimo tikrovę savyje, visumos labui ir gerovei. Ir tą darysime per visą amžinybę ateityje, jau po šio fizinio kūno energijos išeikvojimo, ir prisikėlimo nauju morontiniu kūnu, po to dvasiniu kūnu, keliaudami iš pasaulio į pasaulį, link mūsų Gimtųjų Namų – Rojaus, visiems liudydami Rojaus Trejybę-AŠ ESU, patiriamą vis galingiau ir galingiau mūsų dvasinio asmens viduje.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2017-01-11 11:42:48

Komentarai

Šį rytą pabudau, o už lango skaisčiai švietė rytinė saulė, ir toks malonumas matyti ją ir jausti pakylėjimą viduje, nes labai mažai saulėtų dienų tokiu žiemos laikotarpiu, ir tiek daug niūrių ir apsiniaukusių. Pagarbinau Rojaus Trejybę-AŠ ESU ir pajutau nuoširdų norą su jumis pasidalinti tokiomis netikėtai iškylančiomis problemomis ir jų sprendimu, su kuriomis susiduria moterys, išnešiodamos gyvybę savo įsčiose, nes jau kurį laiką apie tai mąsčiau. O tokių problemų labai daug, ir jos susijusios su moters fizinio kūno sveikata. Tiek gydytojai, tiek akušerės, tiek internetas, knygos apie motinystę, net giminės ir artimieji tiesiog pilte pila informaciją apie tai, kokios šalutinės pasekmės laukia moters, išnešiojančios naują gyvybę. Tiesiog ištisa lavina ir iš visų pusių pasipila vien žemo dažnio energinių virpesių kupina informacija, kurios anksčiau tarsi nebuvo matyti, girdėti, nes nebuvo ir priežasties – naujos gyvybės atsiradimo, kokie fiziniai negalavimai kankina, ir tarsi „turi“ kankinti – pykinimas, nuotaikų kaita, kojų mėšlungis, skausmas, vėmimas, sunkumas kūne, nerimas, vitaminų ir maistinių medžiagų trūkumas organizmui, nuovargis, potraukis kažkokiems produktams, milžiniška prietarų baimė, ir t.t. Ir ką jūs manot, kai šitiek ir iš visų pusių gausu tokios žemo dažnio virpesius skleidžiančios informacijos, o niekur ir niekas neaiškina, kokios šių negalavimų priežastys, ką daryti ir kaip jų išvengti, kada išsigelbėjimui brukamos vien MATERIALIOS priemonės kaip vitaminai, įvairios žolelės, meditacijos ir kitokios praktikos, bet visiškai NIEKAS nekalba apie tai, kad visa ko priežastis yra Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU neatradimas ir nejautimas viduje, gyvenimas ne baimėje ir gūdžioje dvasinėje tamsoje, o kartu su Ja DVASINĖJE ŠVIESOJE. O kaip gali kalbėti, kada Rojaus Trejybės-AŠ ESU nėra atradę tie gydytojai, akušerės, seselės, mažylius įsčiose išnešiojančios moterys, giminaičiai, tada ir gaunasi, kad patiria įvairius fizinius negalavimus kaip pasekmę, tarsi privalu juos patirti, tarsi tai būtini simptomai, be kurių moteris apsieiti negali. Bet aš žinau ir jaučiu, kad yra priešingai – GALI, nes pati patiriu gerovę iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Kada aš einu gyvuoju Rojaus Trejybės-AŠ ESU keliu, ir dvasine būsena vis labiau jaučiu jo tikrumą, prasmę visų gerovės labui, tai natūraliai imu labai palaipsniui išsilaisvinti iš daugybės baimių, kurios anksčiau daug daugiau kankino ir neramino, nes tiek mano, tiek bet kurio kito žmogaus pasąmonė yra kupina baimių ir nerimo didžiulių klodų, ir jeigu aš vis giliau neatsiverčiau Rojaus Trejybei-AŠ ESU, jie patys savaime niekur neišnyktų, jie su metais tik dar labiau didėtų ir kaip sunki neįveikiama našta prislėgtų, kad imtų rastis visokie negalavimai ir degradavimas su tokiu milžinišku laipsniu, su kokiu ritasi į bedugnę visa žmonija, visose veiklos sferose be išimties. Dabar, kada yra apreikšta Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji religija, kada yra JOS vardo Gyvoji Šventovė, nebegalima paneigti fakto, kad nėra išeities iš sunkios bet kokios padėties, nes IŠEITIS JAU YRA. Tereikia nuoširdaus noro ieškoti, kelti savo atbukusį žvilgsnį aukščiau, aukščiau link paties Kūrėjo. Todėl aš, žinodama realią išeitį, ir nuolat atsiveriu Rojaus Trejybei-AŠ ESU, garbindama ir tiesiog savais žodžiais bendraudama su Ja, klausausi Jos perteikiamų man mokymų, labai labai sustiprinančių, kuriuose aiškina apie tai, kad man, kaip ir kiekvienam savo vaikui, Ji viską yra suteikusi, visą gerovę, kad būtume sveiki ir gyvybingi ir savo fiziniu kūnu, ir šviesūs mąstymu, kad tik per NUOLATINĮ kasdienį bendravimą su Ja aš įsisavinu Jos gyvąją energiją, kuri maitina mane ir naują gyvybę įsčiose, ramina protą, atpalaiduoja ir gydo visą centrinę nervų sistemą, o tai turi įtakos kiekvienos fizinės ląstelės gerovei ir sklandžiam kokybiškam veikimui visam kūnui, visumoje. Moko, kad Ji paskleidžia Savo gyvąją energiją po visą kūriniją visumos labui, o ne kažkam atskirai individualiai, ir kad mums suteikusi visas priemones, kad patys savo laisva valia įsileistume į save šią gyvybingą kuriančiąją energiją, vien per GYVO ĮTIKĖJIMO NUOLATINĮ GILINIMĄ, ir taip palaipsniui panašėsime į patį Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU tvirtėdami savo tikruoju charakteriu, dvasine būsena realiai pajausdami visas dvasines vertybes kaip meilę, išmintį, teisingumą, ramybę, dorą, tiesą, harmoniją, ryžtą, drąsą, atsiskleisdami realiai kaip dvasinės asmenybės, esančios tikrieji šeimininkai šitame materialiame kūne, kokias mus unikalias ir sukūrė Kūrėjas – Visumos Šaltinis. Taigi palaipsniui imsime atspindėti Rojaus Trejybę-AŠ ESU savo mintimis, žodžiais, ir veiksmais visų gerovės labui. Moko, kad bet kokie iššūkiai yra įveikiami vien nuoširdžiai atsiduodant Jos gyvam vedimui iš vidaus, pajaučiant dvasine būsena per nuoširdų atsivėrimą, kad bet kokia situacija yra išsprendžiama, kad ir naujos gyvybės sklandus vystymasis ir išnešiojimas įsčiose, ir gimdymas, ir tolimesnis mažylio auginimas bei priežiūra – viskas priklauso vien nuo gyvo įtikėjimo gilinimo, nuolat bendraujant ir bendradarbiaujant su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, Jos Apvaizda. Ir kuomet ne tik klausausi tokių gyvų asmeninių Jos mokymų, bet ir gyvenu jais, tai ir patiriu, kaip manęs nekankina jokie šalutiniai nemalonūs negalavimai, kaip kankina kitas būsimąsias motinas, ir vidinė ramybė viduje gilėja, ir kyla nuoširdus noras dar daugiau garbinti ir bendrauti su savo ir visų Tikruoju Tėvu ir Motina, kad dvasine būsena patiriamą palaimą ir gerovę pajaustų visas mano materialus kūnas, ir gyvybė įsčiose, kurią pamaitina ir labai apramina aukšto dažnio energiniai virpesiai, ir tą patiriu realiais patyrimais.

Štai prieš kelias dienas atsisėdusi prie kompiuterio rašiau pasirinktos pastraipos iš Urantijos Knygos analizę. Ir tą dariau atsiverdama Rojaus Trejybei-AŠ ESU, jausdama vedimą iš vidaus, ir visas savo mintis sutelkdama į šį darbą, tai ir mažylis įsčiose buvo ramus. Ir kada bebaigiant paskutinį sakinį, jau vakare, grįžo iš darbo Robertas, tuoj neužilgo pajutau, kaip šis mažylis įsčiose ėmė aktyviai judėti, spurdėti, ir mano mintys natūraliai nukrypo į jį ir į iš darbo grįžusį Robertą. Tačiau kai tik abu su Robertu susėdome prie stalo vakarieniauti, ir kada aš nuoširdžiai garsiai pasimeldžiau prieš maistą, ką jau nuolat darau, kad tiek aš, tiek Robertas patirtume Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją energiją savyje, mus maitinančią ir nuraminančią, ir maistą apvalančią, iškart pajutau, kaip iki tol spurdėjęs mažylis mano pilve nurimo, nes aš tuo metu patyriau mane užliejusią palaimos būseną, kuri dar labiau apramino tiek mane, tiek ir jį. Šitokiu patyrimu iškart pasidalinau su Robertu, ir abu tik nuoširdžiai pasidžiaugėm. Taigi galiu tik patvirtinti, kad aukšto dažnio energijos virpesių poveikis yra realus, gyvas. Ir kada aš meldžiuosi prieš maistą, tikiu ir jaučiu vidumi, kaip iš tiesų įsisavinu visas reikalingas maisto medžiagas, vitaminus ir mineralus ne tik iš to materialaus maisto, bet svarbiausia – iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios energijos, kurią pajaučiu dvasine būsena, ir būtent šitokias mintis pagarsinu maldoje kaip mokymą, kad jos taptų vis labiau savos ne tik man, bet ir Robertui. Kodėl tai taip svarbu? Ogi todėl, kad esu girdėjusi daug nemalonių patyrimų ir klaidingų nuostatų tiek iš giminaičių, tiek iš gydytojų, įvairių straipsnių internete, kad nauja gyvybė įsčiose tarsi iščiulpia visas reikalingas maistines medžiagas iš motinos, ir šiai pasireiškia jų trūkumas fiziniame kūne įvairiais šalutiniais reiškiniais kaip pablogėjusia odos, plaukų, nagų, dantų būkle, sunkumu ir nuovargiu visame kūne, net mąstyme. Ir šitokia informacija labai žalojančiai veikia, tiesiog apnuodija pasąmonę, suteršia protą ir įneša daug nerimo. Bet kadangi aš jau iki šito savo gyvenimo etapo tikėjau Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios energijos maitinančiu, gydančiu ir sustiprinančiu galingu poveikiu, tai ir dabar, vis labiau gilindama įtikėjimą, patiriu, kad yra visiškai kitaip, nei kalba ir liudija dauguma, o tiksliau žmonijos visa visuma. Ar gali būti Kūrėjas ne VISAGALIS, kai Jis toks YRA? Jis yra Visagalis, Tobulumo Šaltinis, tik žmogus, neatradęs Jo gyvo savyje, ir klaidingai, su baime išmąsto visaip, kad sunku pasipriešinti likimui, kad prieš vėją nepapūsi, kad laimės dalykas yra sveikata ir gerovė motinystės periodu. Bet aš gi žinau asmeniniu patyrimu, kad tai klaidingos nuostatos, kad tik nuolatinis ir gyvas bendravimas su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir leidžia pajausti dvasine būsena visokeriopą gerovę čia pat, dabar. Tai, ką liudija dauguma žmonių, net ir visa žmonija, dar nereiškia, kad jie yra teisūs. Gali ir VIENAS BŪTI TEISUS, kada gyvena su atrastu Gerovės Šaltiniu, Amžinybės Šaltiniu – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Toks gyvenimas yra GYVENIMAS ŠVIESOJE, gyvenimas TIKROVĖJE, jaučiantis vis labiau gyva Rojaus Trejybės-AŠ ESU dukra.

Ir tai tik maža dalelė visos didžiulės žemo dažnio energijos virpesių lavinos, įvairios bauginančios ir baimę keliančios informacijos pavidalu, su kokia susiduria naują gyvybę nešiojanti savyje moteris. Koks baisus srautas tarsi iš niekur, o iš tiesų iš visur pasipila įvairūs bauginantys prietarai, gąsdinimai, kurių niekaip neįmanoma įveikti, išsilaisvinti iš jų, kaip tik tai nuolat ir vis daugiau gyvai bendraujant su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir vis labiau ir labiau GILINANT šį gyvą įtikėjimą nuoseklių pastangų dėka. O juk baimėje gyvena visa žmonija, gyvena kaip laukiniai, dar visiški kūdikiai savo dvasiniu ūgiu. Dvasinės brandos NEBUVIMAS, TRŪKUMAS yra milžiniškas, visur, tiek politikoje, ekonomikoje, moksle, švietime, medicinoje, religijose, visokiose mokymo įstaigose, šeimose, ir paties asmens viduje. Ir išaugti iš šitokios dvasinės nebrandos neįmanoma niekaip kitaip, kaip tiktai atradus savyje Rojaus Trejybę-AŠ ESU, nuolat su Ja bendraujant, patiriant dvasine būsena artumo jausmą, Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnystės ar dukterystės statusą, bendradarbiaujant su Apvaizda visų gerovės labui. Tai vienintelis būdas, ir todėl mums visiems ir yra apreikštas šis GYVASIS KELIAS.

Visai neseniai susidūriau su dar vienu tokios gąsdinančios informacijos lavinos poveikiu, ko iš tiesų nesitikėjau, apie ką ir minėjau prieš tai. Sudalyvavau keliose paskaitose moterims apie motinystę, kad sužinočiau praktinių patarimų. Juos rengia daugiausia gydytojai ar akušerės įvairiose gydymo įstaigose, ir tuo siekia apšviesti būsimas motinas teisinga informacija. Bet ką jūs manot, ar iš tiesų šios paskaitos apšviečia moterį taip, kad ji jaustųsi rami ir saugi? Ar ta informacija iš tiesų yra teisinga? Ji yra pateikiama tokia iš patirties daugybės atvejų, kaip iš tiesų gyvena ir kokias problemas yra patyrusios moterys. Ir žinote, tos patirtys yra skausmingos, liūdnos ir baisios, ir didele dalimi, be tam tikrų vertingų paprastų praktinių patarimų paskaitose, kaip kokių perlų didžiulėje pelkėje, visa pateikiama susisteminta informacija yra bauginanti ir žalojanti moterį. Aš taip rašau todėl, kad apie tai niekas nekalba, nes taip pasireiškia DEGRADAVIMAS, ir didžiuliu mąstu, kada visiškai nėra gyvo įtikėjimo asmens viduje, ir degradavimo visai nejaučia bet kokie medicinos atstovai, kaip ir visi kiti žmonės, nes gyvena vien žemo dažnio energijos virpesiuose, kaip pelkėje. Ir šie žemo dažnio energiniai virpesiai jiems yra tapę natūralūs, todėl ir pasekmės kūnui, mąstymui yra atitinkamos, liūdnos, skausmingos. Ir tas degradavimas labai ryškus ir matomas man, nes anksčiau neturėjau būsimos motinystės patirties, todėl ir nežinojau tų problemų didžiulės apimties, kurias išgyvena moterys. Bet koks ankstesnis žinojimas ir pajautimas buvo labai miglotas, vien tik iš nuogirdų, bet ne iš asmeninės patirties. Toks jausmas, jog žmonės gyvena giliai pogrindyje, kai yra galimybė gyventi laisvai ant žemės, laisvai kvėpuoti grynu oru, būti sveikam ir gyvybingam, kurti grožį ir gerovę visumai – GYVENTI ŠVIESOJE su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Bet šito NĖRA, kol kas. Štai kokia liūdna situacija šitoje sferoje, kurios visos aprašyti neįmanoma, bet ji jaučiama, nes degradacija apėmusi žmonių protus kaip koks virusas, ir jeigu nebūtų apreikštos gyvosios Rojaus Trejybės-AŠ ESU religijos, nebūtų jokios išeities iš šitokios padėties. O dabar IŠEITIS YRA. Ir aš jaučiu, kad vien tik gyvo įtikėjimo gilinimas, vien tik nuoširdžios kasdienės, atkaklios ir ryžtingos pastangos vis dažniau ir daugiau bendraujant su mūsų visų Tikraisiais Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU padeda ir toliau padės iškilti iš šitokios tamsos lavinos, nesusitepti net gyvenant tokioje žemo dažnio virpesių terpėje, aplinkoje, o po truputį suspindėti gyva dvasine šviesa, kad apšviestume ir kitus, ieškančius tikros išeities, gyvos šviesos, ir niekur įprastinėje aplinkoje negalinčius surasti.

Mūsų urantų gyvenimas yra nuolatinis mokymasis, nuolat semiantis gyvosios šviesos, meilės, išminties, kosminės įžvalgos, teisingumo, gerumo, darnos iš ŠALTINIO – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Tėvas savo mokyme mums rašo:
„MAN atsivėrusi siela pati trokšte trokšta MOKYTIS, KAD GALĖTŲ MANE PERTEIKTI APLINKAI.
Štai kodėl Mes jums suteikėme ir apreiškimus, kad jūs galėtumėte lengviau MOKYTIS. O tada ir Mane atspindėti KUO RYŠKIAU IR TIKSLIAU, NES JŪS JAUSITE MANO RYŠKIĄ ŠVIESĄ IR SAVO VIDUJE IR JOS AKINIMO NEBEBIJOSITE, BET NORĖSITE DAR RYŠKESNIO MANO SPINDESIO JŪSŲ VIDUJE, KAD JUO PASIDALINTUMĖTE SAVO APLINKOJE SU TAIS, KURIE JAU PATYS, SAVO ATSIVĖRUSIA SIELA, TAIP PAT NUOŠIRDŽIAI TROKŠTE TROKŠTA KUO RYŠKESNĖS MANOSIOS ŠVIESOS, MANOJO MOKYMO.” (Tėvo mokymas - KAS yra MŪSŲ mokymasis? 2010 01 04)

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2017-02-09 14:27:29Miela Jurgita, tavo mokymą skaitant – buvo taip gera ir šilta viduje, toks nuoširdus ir GYVAS tavasis mokymas. Ačiū tau.
Telydi tave ramybė, patiriama iš Kūrėjo, Vita

vvita
2017-01-11 14:15:33Miela Jurgita, buvo TIKRA ATGAIVA - BŪSENA MANO PATIRIAMA - SKAITYTI TAVO NUOSTABŲ MOKYMĄ.
KOKIA TRYKŠTE TRYKŠTA IŠ GYVŲ TAVO TEIGINIŲ GYVOJI MEILĖ IR ŠVIESA, KOKIA GALIA IR GYVASTIS, KAD MANO AKYSE PASIRODĖ AŠAROS.
KAIP APLINKA YRA NUTOLUSI, SKAITANT TAVO MOKYMĄ, IR KAIP TAI APLINKAI STINGA TOKIOS TIKROVĖS IR ŠVIESOS, KAD ILIUZIJOS REALIUS ŠEŠĖLIUS GALĖTŲ IŠSIVALYTI KAIP VORANTINKLIUS TAMSIAME KAMBARYJE.
Miela Jurgita, nuostabūs tavo pamąstymai, patyrimai, ir įžvalgos, ir gilūs ir tikri tavo apibendrinimai.
Štai ką reiškia tavo nuolatinės, nuoširdžios, ir gyvos pastangos, kad tu JAU pateiki tokį Šviesos mokymą, kokio dar nepateikia jokie URANTIJOS filosofai, psichologai, ar mokytojai, nors tai ir yra būtent jų pagrindinė priedermė ŽMONIJAI NURODYTI - IR PATIEMS SAVO ASMENINIU GYVENIMU DEMONSTRUOTI - GYVENIMO KRYPTĮ, IR AIŠKINTI GYVENIMO SU KŪRĖJU, VISUMOS LABUI, REIKŠMĘ IR PRASMĘ. DEJA, JIE AKLI IR KURTI - NE TIK NEMATO, IR NEGIRDI, BET DAR IR PRIEŠTARAUJA TOKIOS ŠVIESOS SKLAIDAI. Dėl to tamsa tik tirštėja ir auga. Ir tuomet iššūkiu tampi net ir tu pati tai gydytojai, kuri iš tavęs išgirsta Tikrovės ir Kūrėjo apibūdinimą ir paaiškinimą, kokio ji iš viso savo gyvenime negirdėjo, o juk ji GYDO KITUS, PATI SIRGDAMA DVASIOJE. Koks neatitikimas ir nesiderinimas su tuo, ką sumanė Kūrėjas Savo Evoliucijos Plane visai kūrinijai, be jokios išimties nors vienam asmeniui.
Ir vis tiek Rojaus Trejybės-AŠ ESU ŠVIESA, TIESA, IR TIKROVĖ VIEŠPATAUS IR MŪSŲ PLANETOJE, URANTIJOJE.
Ir mes - urantai - įnešame gyvą indėlį į Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - šio PLANO realų įgyvendinimą net ir tokioje - kol kas - tamsioje mūsų planetoje - ŽMONIJOJE.

O tavęs dar laukia naujas ir nepatirtas Rojaus Trejybės-AŠ ESU GYVASIS PASIREIŠKIMAS TAVO VIDUJE - GYVYBĖS GIMIMAS DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU - KURIS TAU TEIKS MALONUMO IR PASITENKINIMO, KAD TU NET NEGALĖSI ATSISTEBĖTI, KOKS NUOSTABUS IR MALONUS BUVO VISO ŠIO PROCESO KULMINACINIS APVAINIKAVIMAS - NAUJOS GYVYBĖS PASIRODYMAS KŪRĖJO GLĖBYJE URANTIJOJE IR TAVO MOTINYSTĖS PRIEGLOBSTYJE.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2017-01-11 12:36:22
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal