Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Supervisatų (galaktikų) organizacija. "Tiktai Visuotinis Tėvas žino apgyvendintų pasaulių vietą erdvėje ir tikrą skaičių; jis visus juos vadina vardu ir skaičiumi." 0165-06

"Tiktai Visuotinis Tėvas žino apgyvendintų pasaulių vietą erdvėje ir tikrą skaičių; jis visus juos vadina vardu ir skaičiumi. Aš galiu pateikti apgyvendintų arba apgyvendinamų planetų tiktai apykrį skaičių, nes kai kurios vietinės visatos turi daugiau pasaulių, tinkamų protingai gyvybei, už kitas. Taip apt nevisos suprojektuotos vietinės visatos buvo organizuotos. Dėl to tie apskaičiavimai, kuriuos aš siūlau, iš esmės turi tikslą suteikti tiktai tam tikrą supratimą apie materialios kūrinijos didumą." 0165-06
Kaip galėtumėte nežinantiems supervisatos (galaktikos) organizacijos ją pateikti taip, kad jūsų paaiškinimą skaitydami net ir pirmą kartą, jie susidarytų nors šiek tiek gilesnį ir sisteminį kūrinijos vaizdą? Ir kur esame mes šitoje pačioje kūrinijoje?


Algimantas
2006-11-21 17:15:57

Komentarai

meskit pagaliau į šoną tuos visokių tikėjimų ar netikėjimų kuo nors dalykus, šviesa negalima nei patikėti nei nepatikėti, juo labiau ,kaip buvo pasakyta apie ją, kad neva "girdėjo"(apie šviesą). Šviesa gali būti tik patiriama ir jokiu būdu ne tiesiogiai. Pats Jėzus irgi nėra šviesa, tik per jį gali būti patiriama, ir tas vardas nėra vienintelis, per kurį galima patirti Šviesą. O čia ėmė ir suskaičiavo ir tiesą, ir šviesos vardus, bet gi ji neturi vardo, ji turi tūkstančius vardų

Spraga
2006-11-23 14:15:02Mielas baimingas kably, naikinti nereikia nieko, reikia prikelti, kas dar nepabudęs, kad pabustų, atrastų Tėvą savyje, o tada pamatytų, kad iki šiol žaidė smėlio dėžėje su vaikiškais žaislais, kada šalia yra realus gyveniams su Tėvu. Ir jame reikia įnešti saov indėlį. Juk melas, korupcija, apgavystės, machinacijos, prievarta, alkoholizmas, narkomanija, prostitucija, azartiniai žaidimai, išnaudojimas ir kiti neigiami "gyvenimo" aspektai tik augs ir sukels tragediją. Ir atėjo metas nuo šitokio gauivalo apsivalyti per ĮTIKĖJIMĄ Į TĖVĄ. Ir nieko nereikia kovoti prieš tokias negeroves, tiesiog reikia ATRASTI TĖVĄ SAVYJE, ir visos šitos smėlio dėžėje statytos pilys sugrius kaip iliuzija.
Nieko kūtionijoje NIEKINTI IR GRIAUTI NEREIKIA, REIKIA TAI, KAS NEGYVA PAKEISTI GYVA PER GYVĄ RYĮĖ SU TĖVU, ATRASTU SAVYJE. Ir Tėvas yra toji Jėga, kuri vadinasi MEILĖ. O meilė tik GYVA IR KURIANTI.
O į Rojų mes nepateksime akimoju, nes mūsų laukia milijarus metų truksiantys mokymai ir tarnavimas, vis daugiau ir daugiau patiriant Tėvo MEILĘ IR KURIANT SAVE, KAIP IR NUMATĖ MUS, KIEKIVENĄ, KAD BŪTUME PAGAL TĖVO ATVAIZDĄ.
Ir niekada aš nesakiau, kad mes turime pasijuokti iš krikščionių, iš mokamedonų, iš budistų, aš sakiau, kad tikrai pasijuos visi PO RRISIKĖLIMO IŠ SAVO PAČIŲ BUVUSIO VAIKIŠKO UŽSISPYRIMO NETIKĖTI DIDESNE ŠVIESA, KURIĄ GIRDĖJO IR IŠ MANĘS, NES TAI NE MANO ŠVIESA. TAI - TĖVO ŠVIESA, KURIĄ AŠ ESU ĮGALIOTAS SKLEISTI IR SU DIDELIU NORU IR MEILE SKLEIDŽIU VISIEMS JUMS BE JOKIO SAVANAUDIŠKUMO.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2006-11-23 13:45:37Mielieji, jeigu būtų taip, kaip sako Jonas, tai žmogus jau seniai būtų nustojęs siekti vis didesnio pažinimo, nes jis apsirobotų tuo, ką turi. Būtent tai, kad yra Dievo vediams iš vidaus, ir gali vystytis mokslas. Tačiau, kada mokslininkas pradeda nutolti nuo Kūrėjo ir atsiduoti vien tik materijos, ir dar ne iki galo jo suvoktos, tyrinėjimui visiškai neatisžvelgdamas į GYVO KŪRĖJO veikimą toje pačioje materijoje, tada jis pradeda nuklysti nuo tikrovės. Ir dėl to, ką šiandien mokslas teigia, tai tik maža dalelė to, ką mokslininkai, susipažinę su Urantijos Knygos apreiškimu, koreguos ir keis savo moksliniuose darbuose.
O dar didesni atradimai laukia, kada žmonija atsisakys tokių kenksmingų energetinių šaltinių, kaip nafta ir dujos, kurių besaikis, GODUMU PAGRĮSTAS, EIKVOJIMAS KELIA MILŽINIŠKA PAVOJŲ GYVYBĖS IŠLIKIMUI IŠ VISO.
Ir žengti žingsnį į patikimesnius energetinius šaltinius padės mokslininko išplėstas ir pagilintas mąstymas, save suvokiant kaip milžiniškos kūrinijos sistemos dalį, kuri taip gilumine prasme pavaizduota Urantijos Knygoje.
Ir kokybinis šuolis įvyks visose mokslo sferose. Ir gamyboje. Bet iki to dar laukia daug sukrėtimų, skausmo, ir kančios.
O Jono teiginiai apie "padoresnį astronomijos interneto puslapį" tik iš dalies yra verti dėmesio, nes atrofizikai savo apskaičiamus grindžia TEORIJA, NE PRAKTIKA. O kaip žinote, tai ne vienas ir tas pats.
Tuo tarpu Urantijos Knygos, kai kuriuos, teiginius galima tikrinti jau šiandien praktikoje, tiek kas susiję su gyvybės evoliucija, tiek kas susiję su įvariomis naudingomis iškasenomis. Ir kai ką, dabar kai kurių iš jūsų per daug sureikšmintas, mokslas jau ir patvirtina - pavyzdžiui, kad visata ne sferinė, o plokštuminė, turinti viršutinę ir apatinę plokštumas, kad iki neandertaliečių buvo dar kiti žmonės, nors dar tik vakar buvo tvirtinama atvirkščiai.
Ir Jono pasakymas HAVONOS NĖRA nė menkiausiu laispniu Havonos buvimo nepaneigia. Teisiog, tai tik vėjavaikiškas teiginys.
O tai,kad egzistuoja kosminė erdvė ir joje matome žvaigždes, jau yra Havonos egzistavimo faktas, nes Havona yra Dievo tobulumo MATERIALUS pasireiškimas erdvės amžinybėje, lygiai taip, kaip Rojus, Rojaus Trejybės gyvenamoji buveinė, yra Jo tobulumo MATERIALUS pasireiškimas beerdvėje amžinybėje.
Tėvas ir gali materialiai pasireikšti ir kurti visatas kosmose vien tik dėl to, kad egzistuoja Havona taip pat kosmose, tuo tarpu Rojus nėra kosmose. Priešingu atveju, Jo visa veikla ir apsiribotų BEERDVIU ROJUMI. Tobulumo [asuliai erdvėje, tai ir yra Havonos vienas milijardas mūsų mokymo pasaulių, per keikiiveną iš jų pereisime ir vis labiau pažinsime ir tobulus pasulius ir Dievą, nes Havonos serpyni žiedai ir sumantyti mūsų INDIVIDIALIAM mokymui, kad atskirai pažintume Rojaus Trejybės asmenis, prieš patekdami pas Tėvą į Roju, jau mums gavus nuolatinį gyvenamąjį statusą, arba Rojaus pilietybę.
Havona yra būtina, kad pažintume Dievo tobulomo pasireiškimą ervėje ir laike, kada patesime į belaikę ir beerdvę amžinybę. Tėvo kūrinijoje viskas yra labai nuoseklu ir kiekivena nauja mūsų vystymo pakopa išplečia prieš tai patirtą, bet jos NEPANEIGIA. Dėl to mes ir į Rojų, kuris yra mažinas,bet neturi laiko ir erdvės, turėsime eiti per parengemąjį slenkstį - Havoną - kuri, nors yra amžina, bet yra jau erdvėje ir turi savo laiką. Ir tas net žmonėms yra girdėtas pasakymas, "su dievu ir tūkstantis metų, kaip viena diena." Būtent, Havonos centrinė visata savo standartinės dienos trukme ir prilygsta vienam tūkstančiui metų mūsų laiku.
Dėl to mums Urantijos Knygos apreiškimas viską ir pateikia tiek išsamiai, kad gaug kas išsigąsta tokios giluminės informacijos, ir tada ieško gelbėjimosi rato paviršiumi plaukinačioje informacijoje, ir ją vadina moksline. I rpateikia kaip absoliučia tiesą. Toks požiūris yra labai TRUMPEREGIŠKAS IR STABDANTIS TOKIO INDIVIDO VYSTYMĄSI. Tačiau tą gali suvokti tik giliau į kūriniją žvelgiantis Tėvo sūnus arba dukra.
Vėliau, po prisikėlimo, ir toks mirtingasis išsivaduos iš savo riboto požiūrio ir vis labiau ir labiau ims suvokti visos kūrinijos, tiek amžinosios jos dalies, tiek laiko ir erdvės, nepertraukiamą ryšį. O iš savo užsispyrusio ribotumo šiame pasaulyje tik pasijuoks ir išreiks tik apgailestavimą, kad tiek save suvaržė, kada galėjo ne tik sau, bei ir kitiems padėti žengti pirmyn į šviesą.
Dėl to ir jūs, tie, kurie dar bijote ir abejojate maniasiais žodžiais, tikrinkite juos atsiverdmai savo siela, patirkite jų pilnus jums meilės virpesius ir pajauskite mano troškimą jums padėti. Padėti pamatyti daugiau, negu mato materialios akys, ir sovikti daugiau, negu galite suvokti DABAR.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algmantas


Algimantas
2006-11-23 10:23:50"Tėvo kūrinijoje viskas yra labai nuoseklu ir kiekviena nauja mūsų vystymosi pakopa išplečia
prieš tai patirtą, bet jos NEPANEIGIA."
O iš savo užsispyrusio ribotumo šiame pasaulyje tik pasijuoks ir išreiks tik apgailestavimą, kad tiek save suvaržė, kada galėjo ne tik sau, bei ir kitiems padėti žengti pirmyn į šviesą.
Algimantas
2006-11-23 10:23
----------------
tai dabar ir pasijuokim iš visų, kuriuos vadiname sektantais, kuriuos vadiname trupmaregiškais, pasijuokime iš tų krikščionių, kurie bažnyčios prieglobstyje atranda sielovados daigų, iš tų,tarp kurių esama ir tokių, kurių tikėjimas pranoksta žinojimą, juokimės juokimės broli Algimantai, toks galingas juokas gali sugriauti visas anot jūsų žodžių labai nuoseklias vystymosi pakopas Tėvo kūrinijoje. Jaučiate jėgą? Sunaikinkime tai vardan to išsamiausio apreiškimo, kuris yra toks galingas kaip smūginė banga, ir kiekvieną sektantą gali akimoju perkelti į rojų

kablys
2006-11-23 10:57:00Be jokios abejonės, net ir tu, Algimantai, ir visi kiti - teisingai supratote, ką norėjau pasakyti. Dievas tikrai yra, o Havonos - babaaa, t.y. HAVONOS NĖRA. O tai reiškia, kad toliau skaityti UK nėra prasmės.
Ir nereikia, mielas Algimantai, pudrint smegenų su septynetais, vienetais ir daug nulių. Bet kuris iš jūsų, čia skaitančių, užeikit į bet kurį padoresnį astronomijos interneto puslapį, pavartykit ir palyginkit su Urantijos duomenim, ir jums, jei galvoj turite ne suinstaliuotą "minties derintoją", o bent šiek tiek sveiko mąstymo, visiškai nesvarbu kokio esate tikėjimo, turėtų tapti visai aišku, kad su UK mokymais jums nepakeliui.
Na, nebent naiviai patikėtumėte, kad "joks laiko ir erdvės tvarinys negali matyti šitos dieviškosios visatos, nes ją uždengia tamsiųjų erdvės kūnų dvi milžiniškos sienos, apsupdamos visą milžinišką Rojaus-Havonos sistemą." Bet be šito, jums reikės patikėti dar ir daugeliu kitų absurdų. Jei jau meluoji, Algimantai, tai turėk saiką.

Jonas
2006-11-22 19:01:01Ir dėl to, kad Jonas pasakė, "O realiai Havonos tai nėra, mielieji... Bet Dievas vis tiek yra, ane?" Tai vienu sakiniu paneigė Havonos egzistavimą, ir buvo arti paneigimo pates Dievo egzistavimo, tačiau kitu sakiniu vis tik pripažino, kad vis tik Dievas yra.
Algimantas
2006-11-22 12:31
----------------
Joneli, būk atsargus,- ragana ruošias tave iškepti! Esi kandidatas į prarasiančius amžinąją egziztenciją! Brolis Algimantas labai tiksliai diagnozuoja,- jis tikras dievo išpera

Barsas
2006-11-22 13:39:55Mielas Aidai, jeigu aš pateiksiu dar tokias citatas, ar tau taip pat tarp eilučių bus nesunku pamatyti, kieno ranka rašo. Pamąstyk:
"Orvontonas, septintoji supervisata, toji, kuriai priklauso jūsų vietinė visata, daugiausia yra žinomas dėl savo gausaus ir atsidavusio gailestingo tarnavimo, kurį dovanoja šių sferų mirtingiesiems. 0182-01
"Jūsų pasaulis vadinamas Urantija, ir jo numeris planetų grupėje, arba Satanijos sistemoje, yra 606. Ši sistema šiuo metu turi 619 apgyvendintų pasaulių, o daugiau negu du šimtai papildomų planetų palankiai vystosi link to, kad taptų apgyvendintais pasauliais kažkuriuo metu ateityje. 0182-04
"Satanija turi būstinės pasaulį, vadinamą Jerusemu, o Norlatiadeko žvaigždyne šios sistemos numeris yra dvidešimt ketvirtas. Jūsų žvaigždyną, Norlatiadeką, sudaro vienas šimtas vietinių sistemų, ir jis turi būstinės pasaulį, vadinamą Edentija. Norlatiadekas yra septyniasdešimtasis numeris Nebadono visatoje. Nebadono vietinę visatą sudaro vienas šimtas žvaigždynų, ir ji turi sostinę, žinomą Salvingtono vardu. Ensos mažajame sektoriuje Nebadono visata turi aštuoniasdešimt ketvirtą numerį. 0182-05
"Ensos mažąjį sektorių sudaro vienas šimtas vietinių visatų, ir jis turi sostinę, kuri vadinama Umažoji trečioji. Šitas mažasis sektorius turi trečiąjį numerį Splandono didžiajame sektoriuje. Spalndoną sudaro vienas šimtas mažųjų sektorių, ir jis turi pasaulio būstinę, kuri yra vadinama Udidžioji penktoji. Tai yra Orvontono supervisatos didžiosios visatos spetintojo segmento penktasis didysis sektorius. Šitokiu būdu jūs galite nustatyti savo planetos vietą visatų visatos organizacijos ir administracjos schemoje." 0182-06
"Didžiojoje visatoje jūsų pasaulio, Urantijos, numeris yra 5.342.482.337.666. Tai yra registracijos numeris Uversoje ir Rojuje, jūsų numeris apgyvendintų pasaulių kataloge. Aš žinau registracijos numerį fizinėje sferoje, bet jis yra tokio nepaprasto dydžio, kad mirtingojo protui turi mažai praktinės reikšmės."0182-07
"Jūsų planeta yra milžiniško kosmoso narys; jūs priklausote beveik begalinei pasaulių šeimai, bet jūsų sfera yra taip tiksliai administruojama ir taip su meile puoselėjama tarsi ji būtų vienintelis apgyvendintas pasaulis visoje egzistencijoje." 0183-01 [Pateikta Visuotinio Cenzoriaus, gyvenančio Uversoje.]
Uversa yra mūsų galaktikos, Paukščių Tako, arba septintosios supervisatos sostinė.
Beje, būtent Norlatiadeko žvaigždyno sostinės, Edentijos, garbei buvo pavadinta toji vieta, kur mūsų planetoje gyveno Adomas ir Ieva EDENO SODU. Dabar Edeno sodas yra po Viduržemio jūros rytiniais vandenimis.
Telydi tave ramybė.
Su broliška meile,
Algmantas


Algimantas
2006-11-22 13:24:51Taip taip Aidai aš ir esu ta ranka , kurią tu pamatei tarp eilučių. Bet sakai , kad tau patinka, taigi manau kad bendradarbiausim. Žinote tikrai juokinga , bet daugiau graudu, kad tokiuose prietaruose dar daugelis skendi.

rimantas ( Kaunas )
2006-11-22 13:10:43žodžiu kažkas tokio kaip disneilendas,- na bet tai skonio reikalas juk

ištroškęs reginių
2006-11-22 12:45:18Man labai patinka šita vieta:
"Sistema kurioje randamės mes vadinasi Satanijos sistema <....>, mes esame 606 planeta pagal eilės numerį."
Skaitant tarp eilučių nesunku pamatyti kieno "ranka rašo" :)


Aidas
2006-11-22 12:42:24
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal