Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai maldai 2007m. sausio 1d.22val. Ir tokiai bendrai maldai kviečiu susiburti KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ tuo pačiu laiku.

Kviečiu jus prisijungti prie manęs, kad galėtume kolektyvinėje maldoje 2007 metų sausio 1 dieną 22 valandą savais žodžiais pasimelsti už tuos, kurie yra pilni pykčio, pagiežos, paniekos, keršto, pavydo, pasimelsti už juos, kad mūsų atsivėrusių sielų meilės virpesiai paliestų jų dar nepabudusias sielas, kurios dar nepatyrė Tėvo meilės, nes tų žmonių savasis gyvulinis ego neleidžia išsivaduoti jų dieviškajam - sielos - ego, kurio viduje viešpatautų Tėvo meilė, tiesa, gėris, gailestingumas, tarnavimas, grožis.
Čia tik paskelbiu savo kvietimą jums atskira tema, kad nepradingtų tarp kitų pasisakymų, tačiau apie tai aš šiandien parašiau kitoje temoje, reaguodamas į vieno mūsų Forumo dalyvio pyktį, kuris ir pasufleravo man išeitį iš dabartinės tokios tamsos situacijos - pradėti bendras maldas.
Todėl pradėkime nuo pykčio valymo savo meile, gaunama iš Tėvo.
Tie, kurie dar negali melstis savai žodžiais, aš parašiau Tėvo garbinimo maldą ir prašymų maldą temoje - Jėzus Kristus KALBU JUMS ŠIANDIEN VĖL apreiškimo knyga... - dėl to atsiverskite ją ir galite sausio 1d. 22val. ją skaityti, tačiau iki tol vertėtų šią maldą suprasti tiek, kad kiekvienas jos žodis jums taptų SAVAS, KAD JĮ PAJAUSTŲ JŪSŲ ATVERTA SIELA, NES MALDOJE REIKALINGAS JŪSŲ NUOŠIRDUS ATSIVĖRIMAS, O NE JOS GARSINIS PERSKAITYMAS.
O po ateinančio pirmadienio jus kviečiu į bendrą maldą KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ 22 VAL. LIETUVOS LAIKU, NESVARBU KUR JŪS BŪTUMĖTE. Mūsų dvasiniam ryšiui jokie atstumai neegzistuoja. Svarbu, kad mūsų būtų nuoširdus dvasinis atsivėrimas, tada mes patirsime ir REALŲ DVASINĮ RYŠĮ PER TĖVĄ. O tada ir patys pajausite, kokia tai nuostabi GYVO RYŠIO SU GYVUOJU TĖVU IR TARPUSAVYJE DVASINĖ JUNGTIS. JŪS PATIRSITE SAVYJE NUOSTABIĄ, NEPAKARTOJAMĄ RAMYBĘ. IR TOS RAMYBĖS BŪSENOJE JŪSŲ MEILĖS VIRPESIAI IR PASKLIS PO VISĄ LIETUVĄ, PO VISUS MIESTUS, MIESTELIUS, KAIMUS, IR VIENKIEMIUS. JIE IŠSIVERŠ IŠ LIETUVOS IR APIMS VISĄ PLANETĄ, IŠSIVERŠ IR IŠ JOS IR PASKLIS PO VISĄ KŪRINIJĄ.
Už ką norėtumėte melstis bendroje maldoje, kad labiau nušvistų Tėvo šviesa mūsų šalyje ir visame pasaulyje, jūs galite pasiūlyti ir patys. Tada aš jums parašysiu kitų maldų, tiems, kurie taip pat galėtų jomis pasinaudodami, įsijungti į bendrą maldą, kol įpras patys atsiverti ir pati siela ir jiems pradės diktuoti maldos žodžius.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2006-12-30 18:36:20

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio maldą (2007 04 23) 22val. už tuos, kurie yra beviltiškoje padėtyje, ir nebežino ką daryti, kad iš jos išbristų.
Pirmiausia pagarbinkime Tėvą savais žodžiais. Tiems, kuriems dar sunku tą daryti savarankiškai, pasinaudokite mano siūlomomis maldomis, svarbu, kad suvoktumėte žodžių prasmę atsivėrusia širdimi-siela.
--------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir esi Pradžia be pradžios, Pabaiga be pabaigos.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad kurdamas visą kūriniją joje numatei vietą ir mums, kiekvienam.
Mylimas Tėve, aš garbiu Tave, kad Tu sukūrei visą kūrinijią iš MEILĖS.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu paskleidi meilę iš savęs, nes esi Meilės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meile apima visus ir viską, ir atsivėrusi siela pajunta jos virpesius savyje ir pati trokšta juos siųskti kiekvienam, kaip ir Tu juos siunti kiekvienam.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu kiekvieną iš mūsų laikai pačiu mylimiausiu savo vaiku tarsi jis ir būtų vienas vienintelis visoje kūrinijoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus vedi į pas save į Rojų, nors šito kelio diidngumo mes dar nepajėgiame suvokti, bet Tavoji dvasia mūsų viduje jau leidžia pajausti, kad tai pats gyvybingiausias ir šviesiausias kelias, nes jame spindi Tavoji meilė.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus lakai savajame glėbyje ir visą laiką ugdai mūsų dieviškąjį aš, kokį Tu ir padovanojai, kaip asmenybės dovaną, kurios prasmę mes dar tik retas pradedame suvokti jau dabar.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, likite ramybės būsenoje, kad siela galėtų kuo daugiau prisigerti Tėvo meilės virpesių, o tada pareikite prie prašymų maldos už tuos, kurie yra beviltiškoje padėtyje.
-------------------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma iš mūsų žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, kurią dauguma iš mūsų žino tik kaip Šventąją Dvasią, Tėve, ačiū Tau už mūsų vis labiau atveriamas sielas, kad jos trokšta bendros KOMUNIJOS, BENDROS MALDOS.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, kad ten, kur du ir daugiau tikinčiųjų į Tėvą ar tave, tarp jų esi ir tu per savo Tiesos Dvasią. Aš dabar tavęs prašau, kad tavoji Tiesos Dvasia įeitų į kiekvieną iš mūsų dalyvaujantį mūsų bendroje maldoje, kaip mūsų viduje VISADA YRA IR TĖVO DVASIA – MINTIES DERINTOJAS.
Sūnau Kūrėjau, Motina Dvasia, Tėve, aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm, dalyvaujančiais mūsų bendroje maldoje, ir ne tik mirtingaisiais, bet mūsų angelais serafimais, tarpinėmis būtybėmis, ir įvariomis dvasiomis, kurios taip pat prisijungė prie mūsų maldos šiandien meldžiuosi už tuos savo sielos brolius, kurie yra atsidūrę beviltiškoje padėtyje, kurie nebežino, kaip surasti išeitį iš jos.
Mes meildžaimės už tuos, kurie dabar yra palikti patys sau ligos patale, kaip beviltiški ligoniai, nes gydytojai nebeturi jokių priemonių jiems padėti, nes mokslas bejėgis prieš jų ligas. Mes meldžiamės už šiuos paliktus mirčiai mūsų sielos brolius ir seses, meldžiamės, kad jie patirtų savyje Tave, mylimas Tėve, kad jų įtampa ir nerimas šitoje beviltiškoje jiems atrodančioje padėtyje atslūgtų, o tada ir jų siela galėtų pajausti Tavo, mylimas Tėve, dvasios perteikiamą jiems meilės gyvą tekėjimą. Ir šitas gyvas meilės tėkėjimas sužadintų kiekvieną pažeistą kūno ląstelę, kad ji imtų pati prisipildyti gyvybingumo, kurio jai taip dabar stinga ir ji visa vysta, apleista ir pasmerkta. Mes meldžiame, kad tie mūsų sielos broliai ir sesės pajaustų ir mūsų atsivėrusių sielų jiems siunčiamus meilės virpesius ir iš išorės, ne tik Tavo, mylimas Tėvo, meilės virpesius iš vidaus, ir pajaustų, kad mūsų atsivėrusios sielos trokšta jų pasveikimo, kad jos galėtų liudyti VISIEMS savo pasveikimą, atėjusį iš Tvęs, mylimas Tėve, kada visi jie buvo palikti bejėgiai ir išstumti iš šio pasaulio gyvenimo. Mylimas Tėve, tegu Tavoji meilė juos prikelia gyvenimui čia, jeigu jiems čia dar būtų verta pasilikti, kad galėtų liudyti Tave ir kitiems savuoju gyvenimu čia.
Mes meldžiamės už tuos, kurie dabar gai būti ištikti įvairiausių katastrofų, gali būti džiunglėse, ar kalnuose, karuose ar nusikaltėlių rankose, kad jie pajaustų mūsų meilės virpesius iš atsivėrusių mūsų sielų, ir imtų jausti jėgų antplūdį, kokio nejautė iki šios akimirkos, imtų labiau atsiduoti Tau, mylimas Tėve, o ne nusiminti iš beviltiškumo. Tegu šitokia mūsų sielų meilės virpesių banga pasiekia mūsų tokius sielos brolius ir seses visur – Europoje, Azojoje, Afrikoje,. Amerikoje, Australijoje, Antarktidoje, visur, kur tik reikalinga tokie mūsų meilės virpesiai, kad sustiprintų palūžtančius ir prarandančius viltį mūsų sielos brolius ir seses, kad jie patys sau padėtų atsiverdami Tau, mylimas Tėve, ir pasitikėdami TAVO valia ir vedimu iš vidaus.
Mes meldžiame Tave, mylimas Tėve, Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, kad šiuo metu neturintys namų, neturintys pastogės vaikai, palikti savo tėvų, nenusiristų į bedugnę, kurioje viešpatauja juoda tamsa, bet kad jie pajaustų ir mūsų sielų jiems siunčiamą sustiprinimą iš Lietuvos, kad šis gyvas sustiprinimas mūsų sielų meilės virpesiais yra lygiai toji pati Tėvo meilė, kurią Tėvas jiems siunčia be perstojo iš vidaus. Mes meldžiame, kad mūsų atsivėrusios sielos siųstų savo meilės virpesius visiems neturintiems pastogės, neturintiems maisto, neturintiems jokios regimos galimybės jo gauti. Tegu šitoji mūsų meilės banga palaiko jų fizinius kūnus, kol jie gaus maisto.
Mes meldžiamės už visus mūsų sielos brolius ir seses Irake, Afganistane, Sudane, Somalyje, Etiopijoje, Ugandoje, visoje Afrikoje, kur yra milijonai netekusių pastogės, maisto, drabužių, ramybės, kasdienio gyvenimo, ir jie nežino, ką daryti, ką keisti, kad nors menka prošvaistė nušvistų jų aplinkoje. Mes meldžiame jiems nušvitimo, ramybės, ir palaimos iš Tavęs, mylimas Tėve. Mes meldžiame dvasinės ramybės tiems amerikiečiams, kurių vaikai žūsta neteisingame kare Irake ir Afganistane, ir jie nežino, kaip šitą karą sustabdyti, nes galinga karo-pinigų grobuonių mašina ryja jų gyvus vaikus, Tėvo sūnus ir dukras. Mes meldžiame, kad jų prezidentas Bušas praregėtų ir atradęs Tave, mylimas Tėve, savyje sugebėtų ištrūkti iš nusikalstamo karinio komplekso gniaužtų, kad jo dabartinė beviltiška padėtis nebesėtų gyvų Tėvo vaikų MIRTIES.
Mes meldžiamės už tuos amerikiečius, kurie šiandien neberanda vietos, kai jų sūnūs ir dukros negrįžo iš mokyklos, nes joje savo gyvybes paliko jų vaikai dėl jų pačių bendraamžio žudiko beprotybės, prire kurios jį ir privedė jo asmeninis gyvenimas, visos aplinkos gyvenimas be Tavęs, mylimas Tėve, atrasto savyje. Mes meldžiamės ir už šio pasiklydusio materializmo bejausmėse džiunglėse sielą ir už jo nužudytų sielos brolių ir sesių sielas.
Aš meldžiu su savo sielos broliais ir sesėm, kad pasaulio beviltiškas ritimasis į komercijos ir materializmo nasrus, savanaudiškumo ir godumo gniaužtus būtų sustabdytas per kuo skubesnį mūsų sielos brolių ir sesių atsisukimą į Tave, mylimas Tėve, kad kuo skubiau jie atrastų Tave savyje, net ir taip, kap Tave esu atradęs aš, nes tik toks yra Tavasis kelias atnešti Urantijai taiką ir ramybę.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyliai kelias minutes, tegu jūsų siela klausosi, ką jai kalba Tėvas viduje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
AlgimantasAlgimantas
2007-04-22 08:58:11Mielieji, kviečiu jus prsijungti prie mūsų kolektyvinės maldos pirmadienį (2007 04 16) 22 val. Šįkart pasimelskime už mūsų visų TARNAVIMĄ VIENI KITIEMS.
Iš pradžių pagarbinkime tėvą savais žodžiais. Jeigu sunku tą padaryti savais žodžiais, pasinaudokite mano siūlomomis maldomis. Svarbu, kad tik NUOŠIRDŽIAI, SKAITYTUMĖTE JAS.
Mano mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir dallini savo meilę mums visiems. Ir net savo dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją suteikei kiekvienam iš mūsų, kad tik PADĖTUM mums atrasti Tave savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kada visa savo atsivėrusia siela trokštu patirti tavąją palaimą savo viduje.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mūsų akims suteikei tokią gamtos grožybę, kurioje kiekvienas gėlės žiedas yra nuostabus ir jaudinantis į ją žvelgiant sielos žvilgsniu, TAVUOJU žvilgsniu, kaip Tu ir mokai mus žvelgti MEILĖS žvilgsniu į visą kūriniją.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji milžiniška šeima visus globoja ir myli, ir nė vieno neatstumia, ir šitaip elgit ir mus Tu mokai iš vidaus per savo dvasią.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji gėrio ir grožio vaivorykštė sujungia mus visus į nuostabų Tavosios kūrinijos ornamentą, kurio kiekvieno autorius yra mūsų siela, pajutusi Tave savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mes galime patirti Tave savyje, pajausti Tavąjį vedimą kaip nematomą, bet labai tvirtą meilės virpesį, kuris ir veda mus į ten, kur dar nesame iki šiol išdrįsę žengti – į mūsų pačių AUGIMĄ TAVYJE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad šita nuostabi gamta, miškai, laukai, ežerai, žolė, yra visa tai gyva ir jaudina atsivėrusią mano sielą, ir jaudina kasdien, ir tai yra TAVOJI dovana materialioms akims ir sielos žvilgsniui. Būtent šitoji gamtos nuolat ir nuolat besikeičianti spalvų ir nepakartojamo grožio gama ir leidžia pajausti, kokia yra didinga Tavoji spalvų paletė, kurios negali atkartoti nė vienas mirtingasis, net ir pats genialiausias, nes Tu TAPAI GYVA MEILE IR GYVAIS GROŽIO ORNAMENTAIS, kuriuos ir pastebi tik TAVE MYLINTI SIELA.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir visai kūrinijai, ir garbinu Tave laisva valia, kurią kiekvienas iš mūsų gauname iš Tavęs taip pat.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite ramiai, tyloje. Dabar siela ypač imli Tėvo meilės virpesiams. O tada pereikite prie maldos už tarnavimą.
----------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai iš mūsų žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai iš mūsų žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, šį vakarą mes susijungėme į šitą nuostabią dvasinę komuniją tam, kad galėtume dar labiau atverti savo sielas ir Tau, ir vieni kitiems, kad paprašytume sustiprinimo mūsų tarnystėje.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei būdamas kaip vienas iš mūsų ir tarp mūsų Jėzaus iš Nazareto pavidalu, kad ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų susirenka draugėn, tarp jų esi ir tu per savo Tiesos Dvasią. Aš dabar tavęs prašau, kad tavoji Tiesos Dvasia, kuri yra tavasis pasireiškimas tarp mūsų ir kuri nuolat beldžia į mūsų širdies duris, kad jas atvertume, įeitų į kiekvieno iš mūsų vidų, kad mes pajustume esantį tave gyvą ir realų, ne mistinį ir išsigalvotą, kad pajustume ir Tėvą savo viduje, kai Jis per savo dvasią, Minties Derintoją, yra mūsų viduje visą laiką. Tegu mūsų visų dalyvaujančių šioje vakaro maldoje sielos patiria giluminį ryšį ir su Tavimi ir tarpusavyje.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm, kurie dabar gali būti savo fiziniu pavidalu už daugybės kilometrų, bet per šią maldą jie visi DVASIŠKAI yra ŠALIA, meldžiu TAVE mums visiems didesnio tarnavimo tarpusavyje.
Meldžiu gydytojams tarnavimo savo ligoniams, net ir tokio tarnavimo, kaip ir tu, Jėzau tarnavai savo sielos broliams ir sesėms su meile ir ištikimybe juos guosdamas ir gydydamas.
Aš meldžiu mūsų sielos broliams ir sesėms gydytojams tokio TAVOJO TARNAVIMO ATSIDAVIMO, kad jie savo darbo dieną pradėtų bent jau trumpu pabendravimu su tavimi, su Tėvu, kad šitas pabendravimas jiems suteiktų papildomų meilės impulsų juos nešti visiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie dabar patiria fizinių ir dvasinių kančių. Aš meldžiu jiems GYVO TARNAVIMO KASDIEN, kuris nepaprastai prisidės prie neišgydomų ligonių pasveikimo, jeigu Tėve Tu esi TĄ NUMATĘS, kad tam tetrūksta tik meiliės impulso iš TARNAUJANČIO TAU IR LIGONIUI GYDOTOJO SIELOS, KAD TAS IMPULSAS PASIEKTŲ IR KEIČIANTĮ SIELOS BROLĮ AR SESĘ IR JIS IMTŲ SVEIKTI.
Aš meldžiu Tavojo tarnavimo savo sielos broliams ir sesėms, kurie šiandien valdo mūsų šalį, kad jie pajaustų TAVO MEMILĘ SAVYJE ir pradėtų patirti, jog visi esame ne tik Lietuvos gyventojai, bet esame SIELOS BROLIAI IR SESĖS. Ir tada pradėtų vertinti gyvenimo prasmę per ryšį su Tavimi, mylimas Tėve, ir su Tavimi mylimas Sūnau Kūrėjau-Jėzau. Ir tik tada jie pradės savo tarnystę VISIEMS savo sielos broliams ir sesėms, o ne tik tiems, kurie yra susieti kaip giminės, draugai, partneriai. Valstybės TARNYSTĖ yra pati atsakingiausia tarnystė, nes joje tarnaujantis sielos brolis ar sesė turi GALIĄ padėti VISIEMS SAVO PAVYZDŽIU IR GYVU TARNAVIMU VISUMOS LABUI, NE SAVO LABUI. Aš meldžiu, savo sielos broliams ir sesėms pabudimo TIKRAJAM TARANVIMUI, NET IR TOKIAM, KOKĮ RODEI TU JĖZAU. Ir šiotokio tarnavimo meldžiu ir visų pasaulio šalių politikams, kad jie pamatytų, kad visi žmonės yra jų ir mūsų sielos broliai ir sesės, turintys, kaip ir jie patys, vieną Tėvą – TAVE, MANO MYLIMAS TĖVE..
Aš meldžiu tarnavimo dvasios mokytojams ir tėvams, nes tik nuo jų MEILĖS IR ŠVIESOS priklauso, AR vaikai išaugs – TAVO, MYLIMAS TĖVE, SŪNUMIS IR DUKROMIS, savo gyvenimo prasmę matydami TARNAVIME, DIRBDAMI SAVO ASMENINIUS DARBUS VISUMOS LABUI SU MEILE IR TIESOJE IR DOROJE.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, aš meldžiu tarnavimo dvasios pabudimo kiekvienam Urantijos mirtingajam, kad jis pajustų, kokia yra nuostabi palaima daryti GĖRĮ VISIEMS, KURIE YRA IR ARTI IR TOLI, daryti gėrį gražiomis mintimis, gerais ir dorais poelgiais, teisingu gyvenimu, prasminga veikla, dvasingu ir GYVU ryšiu su TAVIMI, MYLIMAS TĖVE.
Aš meldžiu šitokio dvasinio tarnavimo pabudimo visiems savo sielos broliams, kurie miega ilgalaikiu letargo miegu, o tiems, kurie jau pradėjo šitokią tarnystę, meldžių dar didesnio ryšio su Tėvu ir platesnio tarnavimo lauko.
Derlius toks gausus, tik maža jame darbininkų.
Sūnau Kūrėjau, Viosatos Motina Dvasia, Tėve, meldžiuosi iš meilės TAU, ir laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------------------
Po maldos vėl pasėdėkite tyloje. Tegu jūsų siela geria Tėvo meilės virpesius palaimos būsenoje. Taip ji prisipildo energijos TARNAVIMUI.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2007-04-13 16:02:54Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2007 04 09 ) 22 val. maldos. Šįkart pasimelkime už GYVĄ Jėzų ir mūsų GYVĄ RYŠĮ SU JUO.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą saavis žodžiais. Jeigu kam sunku Tėvą garbinti savais žodžiais, kaip ir melstis, tai galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitytkite,kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę, o tada skaitykite ramiai ATSIVĖRUSIA SIELA per mūsų maldą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave.
Tėve, aš garbinu Tave, kad sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Tėve, aš garbinu Tave, kad visą mūsų nuostabią planetą taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje.
Tėve, aš garbinu Tave, kad visus mus ugdai panašiais į save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo sūnų – visos mūsų vietinės visatos Sutvėrėją ir Valdovą, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad su tokia meile Tu mus vedi vis arčiau savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su Tavimi mus kiekvieną. Tik per JI mes pasieksime TAVE, MYLIMAS TĖVE.
Tėve, aš garbinu Tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė tiek daug skausmo ir kančios dėl savo dvasinių vadovų išdavystės ir maišto prieš Tave, Tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo meilę ir šviesą kiekvIenam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu leidi mums, jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame Tau savo siela.
MylimAs Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau, ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Pasėdėkite dar minutę kitą po Tėvo pagarbinimo atsivėrusia siela, nes dabar ji ypač imli Tėvo dvasios mokymui, pateikiamam iš vidaus.
--------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū TAU, kad pakvieti mūsų vis labiau atsiveriančias sielas susiburti į bendrą mūsų maldą, kurios metu mes užmezgame dvasinę KOMUNIJĄ su TAVIMI ir TARPUSAVYJE.
Šio pirmadienio mūsų bendra malda yra skirta TAU, mūsų mylimas Sūnau Kūrėjau, mylimas Jėzau. Aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm meldžiu tave, kad tavoji Tiesos Dvasia dabar įeitų į kiekvieną iš mūsų, kaip kiekviename iš mūsų yra ir Tėvo dvasia, Minties Derintojas, kaip kiekviename iš mūsų yra ir Motinos Dvasios dvasia, Šventoji Dvasia, ir kad mes REALIAI patirtume TAVE GYVĄ.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, mūsų nuostabūs sielų virpesiai sujungia su jumis kiekvieną, sujungia mus visus tarpusavyje, nesvarbu, kur jie bebūtų per šitą maldą – šalia vienas kito ar pačiame tolimausiame planetos kampelyje, ar net jau po prisikėlimo žengiantys tolyn kitose planetose, sujungia ir visas dvasias, kurios dabar dalyvauja mūsų maldoje. Ir sujungia taip, kaip mylimos TAVO TĖVE, KŪRINIJOS ŠEIMOS VIENAS KITĄ MYLINČIUS NARIUS, PILNATEISIUS NARIUS.
Mes meldžiamės už tuos savo sielos brolius ir seses, kurie kasmet Sūnau Kūrėjau, tave pakabina ant kryžiaus, kad tu vėl ir vėl prisimintum savo skausmą, ir šitame skausme jie gyvena. Ir patys visą savo gyvenimą niekaip nepajėgdami iš jo išsivaduoti, todėl mes meldžiamės už juos, kad jie UŽMIRŠTŲ NEGYVĄ KRYŽIŲ, ATSIVĖRĘ TAU, MYLIMAS JĖZAU, PRISIKĖLUSIAM IR GYVAM.
Sūnau Kūrėjau, TU ESI GYVAS IR TOKS BŪSI PER AMŽIUS,
TU, NET BŪDAMAS VISATOS VIENAS IŠ SUTVĖRĖJŲ IR VALDOVŲ, NEMINI ŠITOS SAVO SKAUSMO ANT KRYŽIAUS VALANDOS KASMET, IR MUS ŠITO PATIES PRAŠAI, KAD MES GYVENTUME SU TAVIMI GYVUOJU, ir gyventume su tavuoju džiaugsmu ir Tėvo palaima, kaip ir tu gyvenai, dėl to ir meldžiame šitokio dvasinio ryšio su TAVIMI GYVUOJU tiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie taip kasmet panyra į tavąjį skausmą, o GYVO tavęs taip ir NEPATIRIA, net ir nepastebi.
Mes meldžiame jiems VISIEMS DVASINIO PABUDIMO IR PAJAUTIMO, KAIP TU JIEMS BELDI Į JŲ ŠIRDIS, KAD TIK JIE TAVE GYVĄ ĮSILEISTŲ Į SAVO ŠIRDIS JAS ATVĖRĘ TAU, O TADA IR TĖVUI, NET IR TAIP, KAIP IR TU BUVAI JĄ ATVĖRĘS TĖVUI BŪDAMAS TARP MŪSŲ KAIP JĖZUS IŠ NAZARETO.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, kad pajaustų, Jėzau, tave GYVĄ SAVO ŠIRDYJE visi kunigai, pastoriai, teologai, vienuoliai, ir bet kokie kiti dvasiniai lyderiai, kurie dabar kasmet tiek daug dėmesio paskiria tavajai mirčiai ant kryžiaus, ir visiškai nieko nemoko apie TAVO ir MŪSŲ TĖVO atradimą savyje, kaip šito mokai TU, gyvasis Jėzau, tu, kuris pats buvai atradęs Tėvą savo viduje, gyvendamas žmogiškuoju pavidalu kaip vienas iš mūsų ir tarp mūsų ir kaip tu pats TIK JO DĖKA ATĖJAI PAS MUS KAD APREIŠKTUM NE SAVE, BET PATĮ TĖVĄ MUMS VISIEMS IR KIEKVIENAM.
Aš meldžiu tave, kad mūsų akli dvasiniai vedliai praregėtų ir įsileistų tave į savo širdis, o tada ir kitus pradėtų mokyti TAVOSIOS, MYLIMAS SŪNAU KŪRĖJAU, MŪSŲ JĖZAU, evangelijos – Dievo Tėvystės, žmonių brolystės – ir net VISOS KŪRINIJOS BROLYSTĖS, o ne negyvo kryžiaus įsiviešaptavusio simbolio. Tu sakei ir sakai, nes TĄ tu PATYREI IR PATS ASMENIŠKAI – GEROJI NAUJIENA YRA TAVOJI EVANGELIJA, IR ĮTIKĖJIMAS Į JĄ GARANTUOJA PRISIKĖLIMĄ KIEKVIENAM BE JOKIŲ KITŲ SĄLYGŲ. Nėra nei kryžiaus, nei TAVOSIOS MIRTIES tavo evangelijoje, kuri suteikia išgelbėjimą kiekvienam, dėl to ir meldžiu KIEKVIENAM DABAR GYVENANČIAM SU TAVIMI RITUALINIU GYVO BENDRAVIMO, GYVO RYŠIO SU TAVIMI PRISIKĖLUSIU IR GYVU, KURIS IŠ PATIES TĖVO YRA GAVĘS PAČIĄ AUKŠČIAUSIĄJĄ VALDŽIĄ IR GALIĄ SAVO VISATOJE SUSIGRĄŽINTI SAU GYVYBĘ IR GYVENTI SU TĖVU PER VISĄ AMŽINYBĘ. Ir šito GYVOJO RYŠIO TU MOKAI DABAR MUS VISUS, KAD IR MES BŪTUME GYVI SU TĖVU, ATRASTU SAVYJE, IR SU GYVUOJU TAVIMI.
Aš meldžiu jiems šito gyvo ryšio su gyvuoju TAVIMI, JĖZAU, IŠ MEILĖS Tėvui, tau, Viosatos Motinai Dvasiai, visiems savo sielos broliams ir sesėms, ir VISAI TĖVO DVASINEI ŠEIMAI, IR LAISVA VALIA, GAUTA IŠ TĖVO.
MANOJI valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
---------------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu siela klausosi, ką jai kalba TĖVAS viduje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-04-06 13:16:01Mielieji, mes visi esame VIENA dvasioje.
Viena dvasioje yra Tėvas ir Jėzus, Tėvas, Jėzus, ir Visatos Motina Dvasia, o taip pat Tėvas, Jėzus, Visatos Motina Dvasia, ir kiekvienas mirtingasis, ATRADĘS TĖVĄ SAVYJE IR PAJUTĖS, KAD IR JIS YRA TĖVO VAIKAS, KAD IR JIS PRIKLAUSO TĖVO, VIENINTELIO TĖVO DIEVIŠKAI KŪRINIJOS ŠEIMAI, KURIOJE VISI JOS NARIAI YRA VIENA DVASIOJE.
Tapkime TĖVO ŠEIMOS MYLINČIAIS VAIKAIS. Tai yra jums VISIEMS mano palinkėjimas tariant labanakt.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2007-04-02 22:19:38Ačiū Valdai. Kažką panašaus norėjau parašyti Vaidui. Tas pats iš Algimanto sklinda apie visą krikščionybę, apie dogmas, ritualus... jis juk irgi šių dalykų dorai nepažįsta. Dėl būtinybės perskaityti visą UK, kaip papildomą sąlygą viską suprasti, kategoriškai prieštarauju. Vaidas štai irgi neperskaitęs nei Biblijos, nei UK, na ir kas? Vientisą kūrinį įmanoma suvokti be jokių "žvaigždučių" :) perskaičius tik jo dalį. Ir čia reikalinga tam tikra vidinė nuostata, o ne teksto apimtis. O jei įtari, kad tai apgaulė, reikia tikrinti sveiku protu.
Jėzus kalbėjo tiesiai šviesiai, kad visi suprastų. Jį iš karto suprato tie, kurių širdys buvo tyros, o ne tie, kurie daugiau ar ilgiau jį girdėjo. Iš atskirų Evangelijos fragmentų (ne žodžių) galima susidaryti neklaidingą nuomonę apie visą Evangeliją. Šiek tiek įdėmiau paskaičius, įmanoma ir apie UK. Ir šios dvi knygos savo dvasinėmis nuostatomis yra PRIEŠINGOS. Aš gal perskaičiau mažiau UK puslapių už kai kuriuos iš jūsų, bet tam, kad susidaryčiau nuomonę, man pilnai pakanka.
Kviečiu įsiklausyti į Jėzaus žodžius, : Mt5
33 „Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas.[i11] 34 O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – Dievo sostas,[i12] 35 nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. 36 Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. 37 Verčiau jūs sakykite: 'Taip', jei taip, 'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.

Jonas
2007-04-02 20:13:28Vaidai, rasai Jonui:
"Įsivaizduok žmogus neskaitęs biblijos, sakytų kad ji yra kenksminga kitiems, o tu ką tokiam sakytum??"
Noriu paklausti taves Vaidai, ar gi ne ta ir sakote jus su Algimantu apie Biblija? Argi netvirtinate, kad joje rasoma jog pakanka atlikti rituala ir zmogus bus isgelbetas? Ar tai nera Biblijos mokymo iskreipimas? Ir panasu kad tokias isvadas tu esi padares ir skelbi neskaites pacios Biblijos.


Valdas
2007-04-02 19:30:27Jonas rašo: "aš manau, kad Urantijos knygos ir tavo asmeniškai mokymai yra DESTRUKTYVŪS IR GALI PAKENKTI visoms toms sieloms, apie kurias kalbi." Tu taip sakai tada kai nesi perskaitęs Urantijos Knygos, suprantu kad gali pasirodyti galbūt kasnors nesuprantama, bet juk yra žmonės kurie perskaitė ir gerai atsiliepia, argi tai nėra priežastis susimąstyti? Įsivaizduok žmogus neskaitęs biblijos, sakytų kad ji yra kenksminga kitiems, o tu ką tokiam sakytum??
***
Dar rašai kad mokaisi dvasinių dalykų, labai norėčiau sužinoti iš kokių knygų ar šaltinių mokaisi, ką pavyko suprasti iki šiol. O vėliau bus įdomu paklausti ką gero pavyko sužinoti.
***
pašnekove <Vaidui>, esmė tame kad Urantijos Knyga nėra vienintelis apreiškimas, yra ir kitų. Iš jo ir kitų viskas susisieja. Urantijos knyga nėra "imkit ir tikėkit", viskas yra susieta su tikrove, ir tuo galima įsitikinti, viskas logiška. Kodėl pvz Jėzus tikėjo tiek kad skelbė gerąją naujieną? Vienintelė galimybė dar galėtų būti kad ir pats Jėzus ir kiti dvasiniai mokytojai buvo paveikti kokių ateivių, kad urantijos knyga irgi tarsi jų sukurta kad kažką pasiekti šiuo atveju panašu kad siekiama taika žemėje, tarpusavio brolystė, Dievo Tėvystė. Bet kai pagalvoji kad tai filosofiškai ir logiškai atrodo pati ta tiesa, kada žmogui yra suteikiama laimė, ir ramumas. Kada tiek daug žinai ir viskas susisieją į vieną ir tapatį, nebėra jokių abejonių. Yra tik darbas ir konkrečios pastangos kuriomis kiekvienas galime prisidėti prie labiau dvasinės visuomenės sukūrimo. (gamta, gyvunai, žmogus, dvasios, Dievas) pagal sąmonės lygį žmonės turi susivokti kad jų gyvenimo prasmė yra daugiau nei gyvuliškų poreikių tenkinimas, o Dievas Tėvas yra visų tikslas.
Man priešingai, būtų labai keista jeigu krikščionis perskaitęs Urantijos knygą nesuvoktu jos kaip išplėtimo biblijos, kada tiek kalbama apie tikrai geras dvasines vertybes, apie tikrąjį Dievą ir gyvumą, neįsivaizduoju kaip toliau žmogus galėtų bandyti įtikti Dievui, ar galvoti apie Jėzų kaip auką Dievui kuri atperka nuodėmes ir numalšina Dievo įtūžį. Dievas nėra žmogiškas, kažkuria prasme.

Vaidas
2007-04-02 19:07:14Gerai, jeigu UK tikrai yra apreiškimas.
O jeigu tai tik /neminimos tautybės/ asmenų išmislas? Ne dyvai, kad psichiatras prisiklausė tokių kaip Svedenborgas - pilni beprotnamiai save laikančių napoleonais, jėzumis ir pan. - surinko grupę padėjėjų ir prirašė 2000 puslapių. Per 10-15 metų 10 žmonių tai nėra labai didelis darbas. Kad beversdamas tokį kiekį vienas Algimantas patikėjo, kad čia teisybė, irgi nieko nuostabaus, vertimas - darbas sunkus, nuo pervargimo dar ir ne tuo galima patikėti. Keista tik, kad save ištikimai visą gyvenimą tikinčiais katalikais laikę asmenys ano tikėjimo atsisakė. O va čia klausimas - kodėl.

Vaidui
2007-04-02 18:44:13Mielas Algimantai, pats atrodai tarsi patekęs į aklavietę, ir nežinantis ką daryt. Jei manai, kad mano išsakyti argumentai yra neteisingi, tu juos įveik savo stipresniais argumentais, ir viskas bus tvarkoj. Jei tu to padaryti nesugebi, reiškia tu PRALAIMĖJAI.
Dabar tu desperatiškai stengiesi aiškinti, kokį BLOGĮ aš sėju forume, kaip aš čia dusinu sielas, kaip aš būsiu atsakingas dėl jūsų nelaimių...
Algimantai, aš labai atsakingai tau sakau - aš manau, kad Urantijos knygos ir tavo asmeniškai mokymai yra DESTRUKTYVŪS IR GALI PAKENKTI visoms toms sieloms, apie kurias kalbi. O man, kaip bendruomenės nariui, yra ne tas pats, pakenks ar ne. Todėl aš stengiuosi pateikti atsveriančią nuomonę, ir bent jau suteikti galimybę kitiems pasižiūrėti į visus šiuos mokymus kitu kampu. Bet kuriuo atveju, kuo tikėti, renkasi kiekvienas asmeniškai. Ir aš esu labai laimingas, jei mano dalyvavimas forume bent kiek gali kažkam padėti. Mes abu stengiamės, tačiau tavo užnugaris yra per silpnas.
Šitoj šviesoj man tikrai atrodo gaila, skaitant apie Vaido norą padėti ar Algimanto bandymą mane "gydyti", uždedant rankas ir meldžiantis. Deja, kol kas nežinau ar galiu pakviesti Algimantą į dvasinio išgydymo pamaldas - tu tikrai neatrodai pasiruošęs, bent kol kas, nors... Bet jei kas nors iš jūsų jaučiate, kad esat dvasiškai sužeistas, ir norėtų apsivalyti nuo Urantijos knygos ir Algimanto puoselėjamo mokslo, tai žinokite, kad tokios tikrai GYVOS ir tolerantiškos pamaldos vyksta kiekvieną antrąjį mėnesio pirmadienį Vytauto bažnyčioje Kaune, berods nuo 17 val, jei tik gerai prisimenu. Šį mėnesį, kiek žinau, jos vyks savaite vėliau, nes antras pirmadienis išeina antroji Velykų diena. Taigi aš irgi kviečiu - nebijokite!
*
Vaidai, dėl patarimo mokymosi dvasinių dalykų, ačiū tau labai. Aš mokausi. Gal ne taip intensyviai kaip tamsta, bet tikiuosi kad šiek tiek labiau kryptingai.

Jonas
2007-04-02 18:38:53Vaidai, o tu domiesi akimirka, kurią tau ir Algimantui bus pateikta sąskaita nors už tą vieną sielą, ar įžiūri ją, ar tik tas matai, kur Jonas pražudys? Pastarosios neatsiliepė, kol kas dar, bet ta viena turi nemažą svorį. Ar nesijauti kaltas dėl jos kartu su Algimantu? Ar manote, kad jeigu nesąmoningai nudobėte, tai neįskaičiuos?

auka
2007-04-02 18:34:40
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal