Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Begalinės Motinos mokymas apie urantus, iškeliavusius į morontinius pasaulius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose, 2017 08 13

Begalinės Motinos mokymas apie urantus, iškeliavusius į morontinius pasaulius, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose, 2017 08 13

Algimantas:
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį atsakymą, kas susiję su mūsų, urantų, jau iškeliavusių iš šio pasaulio į morontinius, Tavuosius milžiniškus horizontus, kad sužinotume, kaip jiems sekasi, kokia jų yra aplinka, kokie jie yra savojoje aplinkoje.

Begalinė Motina:

Mano mylimas sūnau, kaip ir Mano visi kiti mylimi vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamojoje Rojaus Trejybėje, ir Kurią jūs nuostabiai su meile apibūdinate, pavadindami Begaline Motina. Aš esu tas Veiksmo Kūrėjas, kaip ir Mes visi kiti esame lygiaverčiai Veiksmo Kūrėjai, Rojaus Trejybės Asmenys ir Asmenybės. Aš trokšte trokštu, kad jūs patirtumėte, kokie yra virpesiai po pažadinimo morontiniuose lygiuose, kada jūs geriate Manąją Energiją atsivėrimu, nebijodami aplinkos, kuri jus gali sumaitoti, kaip ji maitoja šitame pradiniame jūsų Urantijos pasaulyje, dėl to jūsų baimė apima jus tiek iš vidaus, tiek iš aplinkos žemo energinio dažnio virpesių lauku, ir jums sunku skleistis tokiame pasaulyje, kur Šviesa šiandien yra nustelbta tamsios aplinkos, viešpatavusios jau 200.000 metų, kada buvo sukurstytas maištas Mano neištikimų vaikų prieš Mane.

Po pažadinimo jūs gaunate nuostabią aplinką, kurioje nėra nė krislelio prievartos, ir tuo pačiu pasityčiojimo iš žengiančiųjų Gyvuoju Keliu, priešingai – jūs pajausite didžiulį diskomfortą, kada patirsite pažadinimą, ir matysite aplinkoje daug Gėrio ir Šviesos veiksmų, tuo tarpu jūsų pačių vidus nebus pakeistas – patyrus išėjimą iš pradinio pasaulio ir perėjus į aukštesnio energinio dažnio virpesių pasaulį morontiniu lygiu. Jūsų asmenybės potencialas nebus ūgtelėjęs, kad pavirstų į aukštesnio lygio aktualą, todėl jūsų viduje buvusi baimė neleis jums žengti ryžtingo žingsnio, nes matant aplinkoje taip gražiai tarpusavyje sutariančius ir bendradarbiaujančius, o jūs neturėsite tokių įgūdžių, dėl to jums stigs drąsos, ryžto prisijungti prie šitaip nuostabiai sąveikaujančių Mano mylimiausių vaikų. Jūs mėginsite slėptis už kitų nugarų – tą ir daro jūsų broliai ir sesės, pakilę į aukštesnį energinės išraiškos pasaulį, ir neišugdę savyje pradiniame pasaulyje bendradarbiavimo pojūčio ir įgūdžių, todėl baimės apraiškos, kada jūs jaučiate didžiulį kontrastą tarp savojo vidaus ir aplinkos išorinio pasireiškimo visų labui, jums atima vidinį norą žengti savo praktinį žingsnį. Todėl urantai susiduria su milžinišku vidiniu diskomfortu, kada aplinka, atrodytų, toli pranoksta jų vidų. Todėl tas diskomfortas nėra lengvai pašalinamas, tai užtrunka ilgą procesą, ir tas procesas sumanytas palaipsnis – niekas neįvyksta per akimirką. Todėl ir urantų žengimas morontiniu lygiu pasireiškia mažais, smulkiais žingsneliais, ir siekiant kuo mažiau įdėti pastangų, nes neįpratus dėti pastangų labai sunku žengti Gyvajame Pastangų kelyje, ir tuo labiau matyti aplinką, kuri turi sukaupusi įgūdžių, ir atrodo jiems taip lengva atlikti įvairiausius veiksmus.

Urantai susiduria su savo pačių nepasitikėjimu ir menku įtikėjimu, todėl ryžtas tą pačią akimirką išgaruoja, kada reikia žengti į praktinį veiksmą atliekant užduotis.
Štai kodėl tokia yra vertybė jūsų pradinis pasaulis, kuriame jūs turite negailėti pastangų, prisidėdami prie Manosios visuminės Šviesos sklaidos jūsų aplinkoje, įdedant materialių veiksmų įnašą – indėlį – į Manąjį Šviesos banką.


Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Motina už šį atsakymą. Manoji valia yra amžiams sulieta – ir amžinybėje – su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU valia. Amen.

Ačiū Jurgitai už šio mokymo įrašymą ir iššifravimą.
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2017-09-16 13:32:05

Komentarai

Mielas Petrai, radau aš tą Begalinės Motinos mokymą apie urantus, iškeliavusius į morontinius pasaulius. Jis buvo suteiktas Rojaus Trejybės –AŠ ESU gyvojoje šventovėje ,Pakalniuose 2017 08 13d. Jau dabar ne tik kad išrankioji kažkokias tau naudingas frazes, bet ir išvis prigalvoji, ko Begalinė Motina visiškai nesakė savo mokyme. Nebuvo jokio mūsų Dvasinio Mokytojo įvertinimo, jokių priekaištų. Algimantas ,kaip Dvasinis Mokytojas yra puikus, tiems kurie yra atvėrę savo Širdis Kūrėjui - Rojaus Trejybei – AŠ ESU, kurie yra imlūs Kūrėjo mokymams, perteikiamiems per Algimantą. Kiek kartų Algimantas mus akino, kad mes rašytumėme į forumą, vis klausdamas baigiantis pamaldoms, gal kas turi savo mokymą. Visi žinom kiek yra rašančių ir sakančių mokymus. Tai gi ne Algimantą reikia kaltinti, o mūsų neryžtingumą. Kai atsivėrimas yra per seklus, tai nėra ir drąsos, ir ryžtingumo, nes mes tik kaupiam patyrimus, juk esame Gyvojo Kelio pradžioje.
Labai panašia tema buvo suteiktas Begalinės Motinos mokymas-atsakymas į Vandos klausimą – Kaip žengia Evoliuciniu Keliu urantai, kurie paliko šitą pasaulį anksčiau? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2021 10 23
Tai įdedu dvi nuostabias citatas iš šio mokymo :
Jūs pasiekėte milžiniškų pergalių žengdami Gyvuoju Keliu, palyginus su jūsų dvasiniais broliais ir sesėmis, Mano kitais vaikais, jūsų planetoje, kurių materialus dvasinis įmygis yra toks gilus kaip meška, miegodama žiemos miegu! Ji jaučia – jaučia – virpesiais tą aplinką, bet ji tiek įmigusi, kad negali pabusti. Taip ir Mano Vaikai, jūsų dvasiniai broliai ir sesės, šitame pasaulyje įmigę giluminiu, ilgalaikiu, tūkstantmečiais nusitęsusiu miegu, dvasioje – nepažadinti. Dėl to jūsų spindėjimas suteikia tokią atgaivą, ir didžiulį pasitenkinimą, kad Mūsų pastangos nenuėjo veltui, kad Mūsų Meilės ir Šviesos virpesiai surado tinkamą Širdį, ir joje patyrė gausinimą. Ir dabar jūsų jau yra nebe vienas – yra urantų kolektyvas, net pabiręs į įvairias vietas, net ir į kitas šalis! (2pastraipa)
Kada jūs paliekate šitą pasaulį, ir patiriate prisikėlimą, naujoje aplinkoje jūs patiriate visiškai kitokių virpesių antplūdį – daug aukštesnio energinio dažnio negu jums įprastas jūsų pasaulyje. Dėl to kurį laiką jums reikia prisiderinti prie naujos aplinkos. Jie jus ima šokiruoti, bauginti, kad jūs negalėsite prisitaikyti prie tos aplinkos, nes jums stinga patyrimo ir tuo pačiu Kosminės Įžvalgos, kaip prisiderinti prie tų virpesių, kurie jūsų viduje dar nėra tapę savais. Todėl ir jūsų tie dvasiniai broliai ir sesės, kurie patyrė prisikėlimą, patyrė – tam tikra išraiška – energinį sukrėtimą! Galima tai būtų pavadinti dvasiniu šoku, nes jie atsinešė iš šito pasaulio patyrimą, kokia yra šito pasaulio gyvenimo tėkmė, kuri nėra panaši į tą aplinką, kurioje atsidūrė jų pati ta pati asmenybė po prisikėlimo. Protas taip pat yra toks, koks patyrė paskutinį energinį išraiškos pliūpsnį šitame pasaulyje. Kiek buvo ydų, baimių – jos niekur nedingo! Po pažadinimo protas išlieka adekvatus tam, koks paliko šitą pasaulį tą paskutiniąją akimirką šitame pasaulyje. Dėl to tas pastangų indėlis, kokį patiria kiekvienas po prisikėlimo, didele dalimi priklauso nuo jūsų charakterio, nuo temperamento. Visa tai leidžia jums labiau atsiduoti Gyvajam Keliui, arba patirti nepasitikėjimą juo. (3 pastraipa)

VioletaP
2021-10-27 20:54:59[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal