Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Jėzus Kristus - KALBU JUMS VĖL (AUDIO KNYGA)

Nuo šiandien yra paleidžiama Jėzaus Kristaus - Kalbu Jums Vėl audio knygos demonstracinė versija.

Kairėje pusėje paspaudus "Jėzus Kristus KALBU JUMS VĖL" po šiuo užrašu atsiras "Jėzus Kristus - KALBU JUMS VĖL (AUDIO KNYGA), paspaudus ant nuorodos atsidarys puslapis su mėnesiu, paspaudus ant jo atsidarys sąrašas dokumentų, kurių pavadinimo gale rasite nuorodą "mp3", paspaudus šį simbolį galėsite paklausyti įrašo.

Prašymas visiems klausantiems: prašau klausyti itin atidžiai ir apie išgirstas klaidas, tarkim teksto pasikartojimą ar kitokią surastą klaidą pranešti šioje temoje, kadangi knygos garsinis variantas dar ruošiamas, tai klaidos bus operatyviai ištaisomos.

Audio įrašai bus atnaujinami/įkeliami kas savaitę. Kuomet bus baigtas redagavimas, įkelsiu instrukciją kaip galima atsisiųsti visą knygą ir įsirašyti pas save į kompiuterį ar kitokią laikmeną.

Dėkoju už bendradarbiavimą ir malonaus klausymo.
EvaldasV
2018-01-28 11:39:08

Komentarai

Brangus Evaldai, žemiau pateikiu Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, audio knygoje, mano pasirinktuose taisyti skyriuose – nuo 100 iki 120 – surastas klaidas.
Ačiū už nuoširdų bendradarbiavimą visų gerovės labui.

102 skyrius.
„Ne tie, kurie buvo, jų supratimu nieko neišmanantys apie žydų Dievą – Jahvę – bet tie, kurie save vadino raštų žinovais ir aiškintojais, tie, kurie mokė žydus Dievo žodžio ir reikalavo jo laikytis, tie, kurie privalėjo matyti toliau...“ (177-02-06) – o toliau garso įraše dingsta sakinys ir net kitas 07 sakinys.

„Ir kuo bus didesnis pažinimas, tuo greičiau pamatysite, kad esate ne tik ne kitokie, bet vieni ir tie patys broliai ir sesės dvasioje, tik turintys kitokius ritualus ir kalbantys skirtingomis kalbomis.“ (178-02-02) Praleistas žodis „tik“.

„Jūs nenorite, kad jūsų kūdikis kentėtų vien tik pasirinkdamas vieną religiją, atstumdamas kitą religiją.“ (178-04-03) Garso įraše ištarta: ...atstumtas kitą religiją. Turi būti: ... atstumdamas kitą religiją.

„Tačiau lygiai taip pat toks suartėjimo pavyzdys būtų rodomas ir kitų religijų susiskaidžiusioms sektoms.“ (178-06-08) Garso įraše ištarta: ...susiskaldžiusioms sektoms; turi būti ... susiskaidžiusioms sektoms.

104 skyrius.
„Toks apribojimas nėra nuo Tėvo.” (182-00-01) Garso įraše praleistas šitas sakinys, o iš karto eina kitas 02 sakinys.

„Religija, kaip ir moralė, gali tapti gyva ir nešančia nuostabų ir gyvybingą norą ją puoselėti tiktai tada, kada jos imama ragauti praktiniame gyvenime, kada vis labiau ir labiau suvokiama, kad gražūs žodžiai apie dorą elgesį yra ne tik teorija, bet kada šitie žodžiai turi gyvybingumą, kurį gali pajausti kiekvienas, kas tokių moralių nuostatų laikosi su Tėvu ir Jį atradęs savo viduje.“ (183-00-01) Garso įraše pasakyta: ...kas tokių moralinių nuostatų...; o turi būti - ... kas tokių moralių nuostatų.

105 skyrius.
„Tačiau jie jokiu būdu nėra kuo nors apdovanoti daugiau už jus, jie neturi jokių privilegijų daugiau už jus, jie jokiu būdu neturi didesnių garantijų, kad nenusigręš nuo manęs ar nuo Tėvo, kokias turite jūs, nes jie turi lygiai tokią pačią Tėvo suteiktą laivą valią, kaip ir jūs.“ (183-01-07) Šiame sakinyje ištrauka „...,jie jokiu būdu neturi didesnių garantijų, kad nenusigręš nuo manęs ar nuo Tėvo, kokias turite jūs, ...“ pasikartoja du kartus.

„Štai dėl ko aš jums suteikiu šiuos savo mokymus, kad jūs vis labiau žvelgtumėte į savo vidų ir atrastumėte Tėvą savo viduje, ir atiduotumėte tai, ką gaunate ir patiriate iš Tėvo tolyn į išorę, į visas rases, į visas religijas, net į visą kūriniją.“ (188-03-01) Garso įraše pasakyta: Štai dėl ko aš jums šiuos mokymus, ... – praleistas žodis „savo“.

„Ir laisva valia apsprendžia, kiek kiekvienas nori jam suteiktomis vienodomis galimybėmis išplėsti savo asmeninius sugebėjimus.“ (188-04-03) Garso įraše pasakyta: ... galimybėmis išspręsti savo asmeninius sugebėjimus; o turi būti - ... galimybėmis išplėsti savo asmeninius sugebėjimus.

107 skyrius.
„Ir šitas noras yra realus, nes jis yra iš pačios sielos gelmės, kurioje Tėvo meilė ir įleido savo gyvą šaknį, kad vis tvirčiau ir tvirčiau augtų tvirtas ir gyvas Tėvo meilės medis, nešantis gerų darbų dvasios vaisius.“ (192-03-04) Garso įraše pasakyta: ... Tėvo meilė ir įleido gyvą šaknį, ...; o turi būti - ... Tėvo meilė ir įleido savo gyvą šaknį, ...

„Štai dėl ko jūs turite atsisakyti negyvų ritualų ir dogmų, kurios ir laiko jus paėmusios į savo nelaisvę jau per daugelį kartų, kad iš jūsų atėmė laisvą valią su Tėvu ir su manimi bendrauti kaip su gyvais, mylimais, ir mylinčiais asmenimis, o ne su dogmų išpažinimu, kurios jus tik atskiria ir nutolina nuo mūsų.“ (194-03-01) Garso įraše pasakyta: paėmusios į savo nelaisvę per daugelį kartų,...; o turi būti - ... paėmusios į savo nelaisvę jau per daugelį kartų,...

108 skyrius.
„Jeigu ir neišgirsite Tėvo balso, nesijaudinkite. Tėvo balso virpesiai yra labai aukšto dažnio, o jūsų siela dar neturėjo kur iki šiol pasireikšti, kad pati galėtų irgi tokio aukšto dažnio virpesius pajausti. “ (196-05-03) Garso įraše pasakyta: ... pati galėtų tokio aukšto dažnio...; o turi būti- ... pati galėtų irgi tokio aukšto dažnio...

109 skyrius.
„Ir tada patys pradėsite trokšti pažinti tuos kituose kraštuose gyvenančius sielos brolius ir seseris ne žvelgdami per turistinio autobuso langą, bet betarpiškai bendraudami su jais pačiais, su jų šeimomis, su jų vaikais.“ (201-02-05) Garso įraše pasakyta: ... tuose kituose kraštuose...; turi būti - ... tuos kituose kraštuose...

111 skyrius.
„Jūs patys matote, kiek yra pasaulyje pagaminama įvairiausių ir gražiausių produktų, prekių, gaminių, kaip visa tai su blizgesiu pateikiama jūsų akims ir ausims, kaip visa tai peršama, kad tik jūsų protas būtų dar labiau gundomas siekti tokių daiktų visomis įmanomomis pastangomis.“ (204-02-01) Garso įraše pasakyta: ...siekti tokių dalykų...; turi būti – siekti tokių daiktų...

114 skyrius.
„Todėl ir mano mokymas yra skirtas tam, kad jūs turtėtumėte ir pajustumėte Tėvui meilę, kuri yra persmelkianti viską ir visus.“ (212-02-01) Garso įraše pasakyta: ... kad jūs turėtumėte ir pajustumėte...; turi būti – kad jūs turtėtumėte ir pajustumėte...

115 skyrius.
„Tačiau, atėjo laikas jums sužinoti daugiau, negu žino ir patys jūsų mokslininkai genetikai, psichologai, psichiatrai, antropologai – mirtingojo skaisčios sielos daigas gali sudygti ir prasikalti net ir pro patį tvirčiausią ir juodžiausią apvalkalą.“ (212-06-01) Garso įraše šioje eilutėje praleistas pirmasis žodis „Tačiau“.

„Valydami savo sielos langus nuo savo ydų purvo, jūs galite prisidėti prie visos žmonijos vaikų kaprizų išmintingo nukreipimo į tvirto charakterio formavimą be savanaudiškumo priemaišų.“ (214-03-01) Garso įraše pasakyta: ... jūs galėsite prisidėti prie...; turi būti – jūs galite prisidėti prie...

116 skyrius.
„O prie tokio galutinio Tėvo atstūmimo apsisprendimo savo laisva valia jus ir bus atvedusios jūsų dabartinės vaikiškos ydos, kaip mažo vaiko neravimi kaprizai atveda jį į savanaudišką suaugusiojo gyvenimą.“ (216-04-02)
Praleistas žodis – „savo“, turi būti ...apsisprendimo savo laisva valia...

119 skyrius.
„Jūsų vengimas spręsti eilinius kasdienius uždavinius jus ne tik vargina ir smukdo, bet tuo pačiu veda jus į neryžtingumą, nepasitikėjimą savo jėgomis, ir blogo įpročio stiprinimą – viską atidėlioti ateičiai.“ (221-02-01) Graso įraše pasakyta: ... – viską atidėti ateičiai; o turi būti ... – viską atidėlioti ateičiai.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-11-01 14:49:21Mielas Evaldai,
Ačiū tau už tokį milžinišką darbą visumos labui.
Skaitydamas JĖZAUS KRISTAUS KALBU JUMS VĖL antrą leidinį, pastebėjau kelias nežymias klaideles. Suprantu, kad kiekvienas žodis ar sakinio pora žodžių, gali trumpam sustabdyti, kad suvoktume Apreiškimo gelmę. Nevardinsiu jų, nes tiksliai neprisimenu kurioje vietoje. Pradiniuose puslapiuose.
Šįvakar klausiausi ir vos sulaukiau ašaras. Tarsi, Jėzus šalia sėdėtų ir kalbėtų.
Tiek atsakymų į klausimus, iškilusius pastarosiomis dienomis.
Kuo nuoširdžiausiai dėkoju tau ir kitiems, įdėjusiems savo indėlį į prasmingų mokymų įgarsinimą

Ramybės jums

Arunas
2018-07-07 18:04:43Mielas Evaldai, apačioje pateikiu Jėzaus Kristaus Kalbu Jums Vėl, audio knygoje, mano pasirinktuose taisyti skyriuose – nuo 50 iki 95 – surastas klaideles.
Ačiū už kantrybę laukiant kol užbaigsiu savo darbą.

090-03-01 nesusivokiate – nesuvokiate
095-05-03 teigimu – teiginiu
104-02-04 visa – visų
136-01-02 kurių net galite ir nepažinti – kurių net negalite nepažinti
155-02-02 skrydžio – žodžio
159-02-03 jokiu – tokiu
160-01-05 mirties – minties
160-02-03 žengta – nežengta
160-03-02 aukštesnį – ankstesnį

Telydi jus mielieji Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-06-07 01:22:57Papildinys
1. 325-02-02 ... kada jums stinga saulės šviesos ... turi būti -... kada jums taip stinga saulės šviesos, ..., 326-04-01 ... Nebijokite bendravimo su Tėvu, nesidrovėkite Jo kviesti. ... turi būti - ...Nebijokite bendravimo su Tėvu, nesidrovėkite Jo pasikviesti. ...
2. 327-08-03 ... kas jau yra šitame Apreiškime. Jame esu aš taip kaip mane pavadino

VJANINA
2018-04-28 14:35:01Tikrinta nuo 144 iki 156 dokumento, ir pirmiausia nurodau sakinyje klaidą, o paskui, kaip turi būti teisingai, o po to ir patį sakinį ar net pastraipą:
146 dok., 301 – 01 ..ir Jo perteiktai išminčiai.. o turi būt – .. ir Jo perteikiamai išminčiai..
Todėl jūs turite pasirengti, dvasiškai atsiduodami Tėvo vedimui iš vidaus ir Jo perteikiamai išminčiai, kad ja ir vadovautumėtės dėl to, kad galėtumėte ne tik atsilaikyti prieš jūsų būsimą puolimą iš įvairiausių pusių, net iš jūsų draugų pusės, bet ir dėl to, kad dar labiau sustiprintumėte savo įtikėjimą ir žingsnio tvirtumą savo dvasiniame kelyje.
147 dok., 302 – 02 – 05 ..su gyvu ir savo žemiškuoju tėvu.. o turi būt –.. su gyvu savo žemiškuoju tėvu..
Dėl to aš nesipriešinau tiems ritualams, bet išeidavau vienas pabendrauti su Tėvu savo žodžiais, savomis mintimis, taip, kaip man atrodė, galima bendrauti su gyvu savo žemiškuoju tėvu.
148 dok., 305 – 04 – 07 ..kiekviena ląstelė pajunta.. o turi būt – .. kiekviena gyva ląstelė pajunta.
Visa tai kuriam laikui apramina iškreiptą mąstymą, tačiau šituos pačius gyvus neuronų pernešamus iškreiptus smegenų mąstymo programos impulsus kiekviena gyva ląstelė pajunta.
149 dok., 307 – 02 ..jeigu streso akimirkos.. o turi būt – ..jeigu tai streso akimirkos..
ir ten pat kita klaida – ..jums per sunkų stresą.. o turi būt –..joms per sunkų stresą.
Pavartoję tokias dirbtinas priemones jūs apsiraminate ne dėl to, kad nuėmėte stresą, bet dėl to, kad apsvaiginote smegenis, ir jos nebegali normaliai reaguoti į aplinką, kad reikiamu metu įjungtų apsaugos priemones ir jūs tiesiog nustotumėte dirbę, o imtumėte ilsėtis, arba, jeigu tai streso akimirkos, pradėtumėte bendrauti su Tėvu, kad tos akimirkos įtampą Jis nuimtų nuo jūsų, tiesiog kaip dulkių siurblys susiurbia visus nešvarumus, taip Tėvas iš jūsų smegenų susiurbia joms per sunkų stresą.
149 dok., 308 – 05 – 02 ..tą padaryti ir kitiems.. o turi būt –.. tą patį padaryti ir kitiems..
Ir kada šitą padarysite, tik tada galėsite padėti tą patį padaryti ir kitiems, perteikdami tokius mokymus, kaip dabar aš perteikiu jums.
149 dok., 309 – 02 – 02 Tiesiog jis gūžėsi.. o turi būt – Todėl jis gūžėsi..
Todėl jis gūžėsi ir atsikalbinėjo nuo tokių praktinių žingsnių.
149 dok., 309 – 02 – 05 ..patys yra arti.. o turi būt – ..patys labai arti..
Tiems, kurie jau patys labai arti tokio savo aukštesniojo aš atskleidimo, toks žingsnis yra ir jų pasąmoninių siekių eiti tokiu tiesos keliu sustiprinimas ir patvirtinimas.
149 dok., 309 – 03 – 01 ..prieš žemesnįjį aš.. o turi būt – ..prieš jūsų žemesnįjį aš..
Tačiau, nepriklausomai nuo aplinkybių, jūsų aukštesniojo aš pergalė prieš jūsų žemesnįjį aš yra nulemta Tėvo.
149 dok., 310 – 01 – 03 Bus toks požiūris.. o turi būt – Bus toks pat požiūris..
Bus toks pat požiūris, kaip ir dabar mylinčioje gausioje šeimoje, kur brolis ar sesuo myli savo brolį ar seserį nepriklausomai nuo užimamų pareigų ar neprestižinės profesijos.
150 dok., 311 – 02 – 04 Šiame sakinyje skaitymas nutrūksta po tokių žodžių – ..ir jų aukštesniajam aš.. – ir po to pradedama skaityti sekanti pastraipa, kuri prasideda žodžiais – Ateis laikas, kada jų pakylėtas..
Jūs pripildote ne tik jų širdeles meilės virpesiais, bet taip pat ir jų aukštesniajam aš leidžiate vystytis jau nuo pat mažens, nesuteikdami galimybių įsitvirtinti jų žemam ir savanaudiškam aš.
Ateis laikas, kada jų pakylėtas ir šviesusis, o tuo pačiu tikrasis aš, įsigalės savo žemojo aš atžvilgiu, šiam taip ir nespėjus įleisti gilių šaknų ir nustelbti savo tikrąjį ir nesavanaudišką dieviškąjį aš. Ir tai bus jūsų indėlis į manosios evangelijos skleidimą.
153 dok., 315 – 01 – 01 ..ir tik juos pajaustumėte.. o turi būt – ..kad tik juos pajaustumėte..
Jeigu jūs norite atsiduoti savo žemiškosios šeimos griovimui ir paniekinimui, o dar blogiau jos naikinimui, Tėvo dvasia negali jums priešpastatyti nieko daugiau, kaip tik savo meilės jums siunčiamus virpesius, kad tik juos pajaustumėte ir nutrauktumėte bet kokias šeimą naikinančias pastangas.
154 dok., 317 – 03 – 03..kuris neatitinka iš viso.. o turi būt – ..kuris netinka iš viso..
Jūs pavadinate savo šeimas ne meilės židiniu, bet pačiu žiauriausiu žodžiu, kuris netinka iš viso, kad būtų vartojamas visoje kūrinijoje, ne tik kad atskiroje šeimoje.
155 dok., 321 – 02 – 01 Aš tą jums sakau ne tam, kaip.. o turi būt – Aš tą jums sakau ne taip, kaip..
Aš tą jums sakau ne taip, kaip jums sako jūsų dvasiniai akli vedliai kunigai, kurie gyvena ne Tėvo meile, bet evangelijos ritualiniu skaitymu, šaltu ir apskaičiuojančiu savo materialiu protu, bet kaip tas jūsų visųdvasinis vedlys, kuris visą laiką yra su Tėvu viena ir kuris trokšta, kad ir jūs, kiekvienas, su Tėvu būtumėte dvasioje viena.
155 dok., 321 – 05 – 04 Šitas sakinys pradedamas skaityti – Jūs renkatės tarp.. o toliau jau skaitoma, praleidžiant 05 sakinį, jau iš 06 sakinio dalies – ..gyvojo įtikėjimo, išlikimo, kelio ir išnykimo iš visos kūrinijos..
Jūs renkatės tarp tikrosios mirties ir amžinojo gyvenimo. Jūs nesirenkate tarp gero kelio, geresnio kelio, ir geriausio kelio. Jūs renkatės tarp gyvojo įtikėjimo, išlikimo, kelio ir išnykimo iš visos kūrinijos, per visą amžinybę, kelio.
155 dok., 322 – 02 – 01 ..atsigręžti į Tėvą ne tik toli danguje.. o turi būt –..atsigręžti į Tėvą ne toli danguje..
Mano mokymas jums suteiks ne tik supratimą, kad Tėvas yra jūsų, kiekvieno, viduje, bet taip pat suteiks ryžto atsigręžti į Tėvą ne toli danguje, kaip jūs mėgstate sakyti, bet arti savo viduje.
156 dok., 322 – 01 – 01 ..apie sugrįžimą tarp jūsų.. o turi būt –..apie savo sugrįžimą tarp jūsų..
Ir kada aš jums kalbėjau apie savo antrąjį atėjimą, apie savo sugrįžimą tarp jūsų, tada aš jums sakiau, kad sugrįšiu, kada būsiu šlovėje ir galioje, ir kada žmogus mane galės matyti savo dvasios akimis.
156 dok., 323 – 04 – 04 ..savo patyrimu perduoti kitiems.. o turi būt –..savo patyrimą perduoti kitiems..
Dar šitos kartos žmonės galės apie jį išgirsti ir net kai kurie su juo dirbti drauge, bendrauti su juo, kad dvasios patyrimas būtų perduodamas jūsų sieloms, o jūs galėtumėte savo patyrimą perduoti kitiems savo sielos broliams ir sesėms.
Visiems linkiu gerovės.

DDaiva
2018-04-26 22:22:24Jums sunku patikėti mano žodžiais, tačiau mano žodžius jums liudija, jau daugelį metų, dabartinis mano apaštalas, kuris iki šito ryšio su Tėvu užmezgimo irgi turėjo daug baimės ir nerimo, noro pasiekti materialių viršūnių, patyrė išdavimo skausmą, draugų nusigręžimą, visišką izoliaciją tiek aplinkos, tiek savo šeimos, ir tik tada, kada atrado Tėvą savyje, kada gimė iš dvasios, visi neigiami ir kankinantys iš vidaus jį patį charakterio bruožai buvo tarsi kažkieno nematomos rankos nuvalyti, kad pro nuostabiai švarų lango stiklą jo siela galėtų pamatyti tokį spalvingą ir gražų kūrinijos paveikslą, kuriame jūsų planeta yra tik mažytis aguonos grūdelis. (101 dok., 174-02-01)
Kad nereiktų Evaldui ieškoti klaidos viso ilgo sakinio klausantis, nurodau pastebėtą klaidą; garso įraše buvo ištarta: ...jau daugelį metų dirbantis mano apaštalas... o turėtų būti - dabartinis mano apaštalas.

Jurgita
2018-04-25 17:55:14Mieli urantai,
Tie kurie dabar redaguojate Jėzaus Kristaus Kalbu Jums Vėl audio knygą – pasiskirstėme šį savaitgalį kas kiek darbo atliks – kada rasite klaidą, ją nurodykite tokiu pačiu būdu kaip nurodome citatos vietą temoje – DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų – tai yra, nurodykite puslapį, po to – pastraipą, ir eilutę toje pastraipoje, kurioje radote klaidą.
Taip susitariau su Evaldu. Taigi, nereikia rašinėti klaidingo, po to teisingo sakinio ištraukų ar nurodinėti sakinyje aptiktos klaidos pažymint kokią sekundę klausantis ji buvo išgirsta ir panašiai.
Mano paminėtas klaidų žymėjimo variantas bus daug paprastesnis, mums. O Evaldui didelis ačiū už – kantrybę – šiame darbe, visų šviesos labui.

Telydi jus mielieji Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-04-24 00:51:00Šiandien įkėliau knygos papildinį, malonaus klausymo.

EvaldasV
2018-04-18 12:00:30Mielieji, kreipiuosi su prašymu.

Kadangi audio knygos redagavimas beveik baigtas, tai labai padėtumėt, jei surašytumėt pastabas dėl suklydimų, norisi pateikti kiek įmanoma sklandesnį audio knygos variantą. Ačiū už bendradarbiavimą.

EvaldasV
2018-04-15 09:29:45Mielas Evaldai, 102 skyriuje, klausantis 2.55 min. ties šitokio sakinio paskutiniais žodžiais – Ne tie, kurie buvo, jų supratimu, nieko neišmanantys apie žydų Dievą – Jahvę – bet tie, kurie mokė žydus Dievo žodžio ir reikalavo jo laikytis, tie, kurie privalėjo matyti toliau... – atsiranda pauzė ir pastraipa lieka neužbaigta. Šioje pauzėje trūksta sakinio pabaigos, ir dar vieno, pilno, neilgo sakinio. O tada nuo 3.03 min. skaitoma jau sekanti pastraipa.
Visiems linkiu gerovės ir apkabinu su Meile

DDaiva
2018-02-16 18:14:32
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal