Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Begalinės Motinos sustiprinantis mokymas Dariui, 2017 09 25

Dar praeitais metais pas mus į Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvąją Šventovę, Vilniuje, pirmą kartą atėjo Darius. Jį kankina depresija. Susipažinusi su juo pakalbėjau, pasidalinau savo patyrimais šiame gyvajame kelyje. Galiausiai jis manęs paprašė, kad Kūrėjas per mane perteiktų jam mokymą, nes jis sakė jaučiasi pasimetęs ir nežino ką toliau daryti, ir labai nori išgirsti asmeninį mokymą. Ir štai užrašiau mokymą, gautą iš Begalinės Motinos. Nuo to momento praėjo daug laiko, ir Darius prisipažino, kad vis kartas nuo karto paskaito šį mokymą, ir pajaučia sustiprinimą. Man tai yra labai reti patyrimai, kad kam nors užrašyčiau mokymą, gautą iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, nes tam man reikalingas daug didesnis pasitikėjimas Kūrėju ir savimi, daug lengviau pačiai išgirsti asmeninį mokymą tiesiogiai, nes nėra sukaupto patyrimo, o be patyrimo sunku – apninka įvairios abejonės, nepasitikėjimas. Tačiau viską lemia atsivėrimo būsenos gelmė. Bet iš asmeninio patyrimo žinau, kad tik kasdienis bendravimas su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU, Jos mokymų klausymasis, valo sąmonę, pasąmonę ir skaidrina protą, o palaipsniui ir asmeniškai man perteikiami mokymai gilėja, šviesėja, būsena stiprėja. Tai yra procesas, bet tikrai prisipažinsiu, kaip labai labai gera girdėti Kūrėjo mokymus, kaip jie labai sustiprina, nuramina, pakylėja, ir visada nukreipia šviesia linkme tuomet, kada netikėtai užklumpa sunkumai, nerimas, baimė ar kitokios abejonės. Be to, daug dalykų jau pasitvirtino, kuriuos anksčiau mokymuose man yra pasakiusi Rojaus Trejybė-AŠ ESU, o tai mane sustiprina ir skatina labiau pasitikėti Jos mokymais. Juk visa tai gyvi energiniai virpesiai.
Taigi visai neseniai pasikalbėjau su Dariumi, ir jis pritarė, kad jam suteiktą asmeninį mokymą aš įkelčiau čia į mūsų svetainę visiems paskaityti.

Begalinės Motinos sustiprinantis mokymas Dariui, 2017 09 25

Mano mylimas sūnau Dariau, Aš esu Begalinė Motina, Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo ir Asmenybė, visus savo vaikus mylintis vienoda meile, ta pačia gyvybine energija užliejantis visą kūriniją, toji pati gyvoji energija, kupina aukšto dažnio energinių virpesių pasiekia ir tave, gyvenantį šitoje planetoje Urantijoje. Man nėra svarbus tavasis veiksmas praeityje, jis jau yra atliktas tavojoje praeityje, tačiau Man visi jūsų veiksmai, mintys, yra dabartyje. Visgi visų svarbiausia tavo gyvenime ir kiekvieno iš jūsų gyvenime yra gyvas įtikėjimas į Mane – į Kūrėją, nuoširdžiai ir savais paprastais žodžiais išsakant viską, ką norisi išsakyti, arba, kaip jūs sakote – širdį išlieti. Kada šitaip nuolat, kasdien ir daug kartų dienoje tu, mielas Dariau, Mano sūnau, bendrausi su Manimi savo mintis nukreipdamas į Mane, į visos kūrinijos Kūrėją, tu galiausiai imsi patirti savojo neramaus proto apraminimą, bet palaipsniui, po trupinėlį. Jei nesiliausi nuolat dėti pastangų, jos tau suteiks rezultatą – sustiprinimą, apraminimą, nes Manoji gyvoji energija tave pasiekia ir vis labiau šviesins tavąjį protą. O šviesesnis protas tampa imlesnis Manajai gyvai šviesai. Ir ateis laikas, kada Mane patirsi savyje ir pajausi, kad Aš visus savuosius vaikus laikau tame pačiame gyvame glėbyje, nepriklausomai nuo jų atliktų ar atliekamų blogio veiksmų, kurie buvo ir yra daromi dėl suklydimo, dėl jūsų proto tamsos, dėl tamsios aplinkos poveikio, jūsų žemiškosios šeimos netinkamo poveikio, ir visos aplinkybės tave baugino ir neskatino elgtis dorai ir šviesiai – tą skatinu tik Aš! Todėl dabar tau sakau, Mano mylimas sūnau Dariau, nukreipk visą savo žvilgsnį į Mane, nukreipk visus savo darbus į Mane, kad tavo visi veiksmų motyvai būtų šviesūs – vien iš meilės ir visų gerovės labui. O kuo daugiau gyvai bendrausi su Manimi, tuo labiau patirsi ramybės savo prote, taigi ir meilės, ryžto, teisingumo, doros, pasitikėjimo žengti šiuo Mano sumanytu gyvuoju keliu, visų labui. Tu pajausi, kaip Aš ištirpdau tave kankinančią baimę, nerimą dėl praeities blogio veiksmų, jie buvo padaryti tavo praeityje, bet dabar visų svarbiausia – tavo paties nuoširdus noras patirti būsena, jog esi Mano mylimas sūnus, jog nori savo laisva valia aktyviai bendrauti su Manimi, su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir veikti bendradarbiaudamas visų gerovės labui. Žingsnelis po žingsnelio žengdamas link gyvojo Manęs patyrimo savyje. Štai koks dabar tavęs laukia darbas – tiesiog gyvas gyvenimas su Manimi!
Nesigręžiok į praeitį atgal, palik viską praeityje, tegul tavęs nekankina tavo praeities netinkami ir klaidingi veiksmai, mintys. Dabar susitelk vien į Mane, bendrauk kuo nuoširdžiau ir dažniau, nuolat su Manimi, ir patirsi, kaip Mano gyvoji energija apramina tavo protą ir visus skausmingus praeities prisiminimus, jų jau nebepakeisi, bet gali pats pasikeisti, dabar ir ateityje, jei štai dabar aktyviai bendrausi su Manimi, ir po truputį pajausi Mano gyvą vedimą savyje, ir darysi gėrio darbus visų labui. Šitaip tu aktyviai prisidėsi prie visos aplinkos šviesinimo, gražinimo, vien savo atsivėrimu Man – Kūrėjui!
Lankydamas gyvąją Mano vardo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovę tu patirsi vis gilesnį tavojo proto apraminimą, ko negali patirti vienas namuose, būdamas tarp keturių sienų. Bet ir vienas būdamas susirask sau ramią vietą ir bendrauk su Manimi, Aš tave girdžiu ir klausausi, nors tu šito nejauti. Bet žinok, aš viską žinau, kas vyksta tavo prote.
Būk aktyvus ir ryžtingas, būk šviesus šiame gyvame kelyje Manasis mylimas sūnus, ir patirsi vis didesnę vienovę su Manimi. Vien tik kasdienės pastangos, jų nuolatinis dėjimas, tau galiausiai leis pajausti, kaip tau sveikai gyventi ir sveikai maitintis, stiprinti ir savo fizinį kūną aktyviu fiziniu krūviu, štai bėgiojant, ir leis tau vis aktyviau jaustis, kuomet ir protas taps ramesnis, ir imlesnis Mano šviesai, ir kūnas sutvirtės ir apsivalys.

Viso gyvenimo pagrindas per visą amžinybę esu Aš – Kūrėjas, ir Esu tavo viduje, atrask Mane savyje ir pajausi, kaip Aš nuolat tau kalbu, mokau, šviesinu, tik tu dar negirdi, tavasis protas per daug užterštas ir nukreiptas į savigraužą, į tamsą. Kryptis tavo minčių, veiksmų – Esu Aš!
Gyvenk Manimi! Bendrauk su Manimi! Veik su Manimi! Visų gerovės labui.

Ačiū tau Begaline Motina už suteiktą mokymą Dariui. Mano valia, tegul būna Tavoji, Rojaus Trejybe-AŠ ESU, valia. Amen.
Jurgita

Jurgita
2018-02-06 18:29:04

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal