Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tarpinių Būtybių žaidimai

Tarpinių Būtybių žaidimai

Pastarosiomis savaitėmis Tarpinės Būtybės sumanė pabendrauti su manimi mėgindamos atkreipti mano dėmesį į Kūrėjo Energijos manipuliavimo plačias galimybes, o taip pat mėgindamos sustiprinti mane Gyvajame Kelyje, kad būčiau ir toliau ryžtingas ir drąsus ir nieko nebijočiau naujo iššūkio akivaizdoje, šitaip parodydamos, kad visą laiką yra drauge su manimi ir man yra prieinamos bet kuriuo metu, kada tik aš išreikšiu nors menkiausią pageidavimą su jomis pabendrauti ir bendradarbiauti.

Taigi istorija turi – kol kas – tris dalis.
Pirmoji dalis. Prieš kelias savaites šalia kompiuterio pasidėjau nagų dildę. Tik ji keistai man nuo staliuko nukrito ant grindų, nors apmąstęs negalėjau suvokti, kodėl ji nukrito, aš prie jos net neprisiliečiau, ir man buvo labai keista, kad jos niekur negalėjau surasti. Toje vietoje ant grindų laikau visą kupetą man reikalingų žodynų – kad po ranka būtų – lietuvių-anglų, anglų-lietuvių, anglų-rusų du tomai, rusų-anglų, anglų-anglų Vebsterio, ir kiti žodynai – iš viso didžiuliai devyni tomai. Galbūt kažkur dildė užkrito už jų. Visus patraukiau, išdėliojau po vieną šalia – dildės nėra, vienintelės, kurią turėjau. O nagų krapštukas, kuris gulėjo šalia dildės, ir dabar guli. Geriau jau jis būtų nukritęs, o dildė geriau būtų likusi ant stalo, nes nagų krapštukų turiu kelis. Po kelių valandų vis iš naujo paieškodavau dildės visur aplink tą vietą – niekur neradau. Taip kartojau kelias dienas ir jau nusprendžiau nusipirkti naują, bet vis tikėjausi gal dar atsiras. Ne, neatsirado. Nusipirkau naują dildę. Vieną penktadienį, siurbdamas kilimą, dar kartą pasižiūrėjau, ar nebus kur nors šalia nukritusi. Niekur jos nebuvo. Padėjau dulkių siurblį ir vėl pasižiūrėjau į tą vietą, kur gulėjo nagų krapštukas, kur neseniai mačiau, kad ten jis buvo vienas. O dabar šalia jo gulėjo mano tiek ieškota nagų dildė. Nuo mano paskutinio pasižiūrėjimo į tą vietą iki dildės atsiradimo nepraėjo ir poros minučių, į kambarį niekas nebuvo užėjęs, o aš taip pat niekur nebuvau išėjęs.

Antroji dalis. Prieš tris dienas išsiskalbiau vonioje keturias nosines. Ketvirtoji buvo pati naujausia ir gražiausia, arba, kai kas pasakytų, iš šiuolaikinės medžiagos, ne iš tų laikų medžiagos, kai važinėjo mašinos Moskvičiai. Tačiau kaip nustebau, kada atsinešęs į kambarį ant radiatoriaus padžiauti, rankoje turėjau tik tris išgręžtas nosines, kaip tik trūko tos naujausios. Net nusijuokiau, dingo, kaip būna pasakose burtininkui pamojus stebuklinga lazdele. Nuėjau atgal į vonią, gal kur nors iškrito – ne niekur jos nebuvo. Gal šlapios sulipo dvi nosines. Vėl tris nosines apžiūrėjau iš abiejų pusių – nėra.

Trečioji dalis. Vakar man paskambino viena studentė ir pasakė, kad jos teta nori skaityti Urantijos Knygą. Prieš pusmetį ji buvo prašiusi apreiškimų knygos Gyvoii Tyla, ją gavusi buvo labai patenkinta, kad dabar labai norinti Urantijos Knygos. Sutarėme, kad knygą jai perduosiu vienoje troleibusų stotelėje kitos dienos rytą.
Šiandien šalta – 14-15 laipsnių šalčio, tad apsimoviau storas pirštines. Tuo labiau, kad aną kartą teko ilgokai laukti, tad šiandien ryte bus menkas malonumas laukti tokiame šaltyje. Vos man atėjus į stotelę, kaip tik privažiavo troleibusas. Viduje šalta, langai užšalę, troleibusas beveik nešildomas. Tačiau vis tiek turėjau nusimauti pirštines, kad išsiimčiau eletroninio bilieto kortelę ir ją pažymėčiau pridėjęs prie elektroninio skaitytuvo. Pirštines įsidėjau į striukės abi kišenes, specialiai dar paspaudžiau, kad neiškristų. Ir pažymėjęs bilietą norėjau iškart vėl apsimauti pirštines, tik labai nustebau, kai vienoje kišenėje buvo tuščia. Išieškojau ir kitas kišenes – niekur vienos pirštinės nebuvo, ant troleibuso grindų – irgi nėra, vis dairiausi visą kelią.
Atvažiavau į sutartą vietą anksčiau, tad užėjau į parduotuvę, kad nereikėtų stovėti šaltyje, nusipirkau tris apelsinus, ir grįžęs į stotelę pamačiau ir studentę. Paklausiau, ar seniai laukia, pasakė, ką tik atėjo iš priešingos pusės. Atidaviau Urantijos Knygą ir pagalvojau, kad pėsčiam eiti atgal tokiame šaltyje per toli - ir kaip tik pamačiau atvažiuojant man tinkantį troleibusą. Tad su tuo pačiu pusvalandiniu bilietu dar ir sugrįžau atgal, tik nevažiavau iki man reikalingos stotelės, o išlipau viena stotele anksčiau, kad užeičiau į kioską ir nusipirkčiau naujų bilietų ateičiai. O iš kiosko žingsniavau ir vis tikrinau kišenes, ar pirštinė neatsirado, nes dabar labai praverstų. Neatsirado. Grįžęs išsiėmiau vieną pirštinę, o tada toptelėjo mintis, o kas jeigu dabar dingusi pirštinė kišenėje jau yra vėl? Tad su tokia mintimi ir nusprendžiau dar kartą pasitikrinti. Pirštinė buvo kišenėje.

Atvirai nusišypsojau dėl tokio Tarpinių Būtybių žaidimo.
------------------------------------
Jau parašius šiuos patyrimus, praėjus dar kelioms dienoms, šiandien, 2018 02 25, siurbiau kambarį ir pamačiau dingusią nosinę, kurios toje vietoje nebuvo, kada prieš kelias dienas jos ieškojau.

Vėl nusišypsojau, kad toks Tarpinių Būtybių žaidimas yra vis tik gyvas ir mane sustiprinantis. Ir tuo labai džiaugiuosi - yra Apvaizda ir padeda, net ir tokiu lengvu žaidimu.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-02-22 16:55:47

Komentarai

Mano mylimieji, studijuodamas Urantijos Knygą suradau - Derintojo pagalba - vieną praleistą žodį - evoliucija - lietuviškame vertime, tad ieškodamas kokios nors panašios temos, kur galėčiau nurodyti tos pastraipos vietą ir tikslų šio žodžio pavartojimą, kad galėtumėte savo knygose irgi pasitaisyti, užėjau būtent šitą temą, kad panorau pasidalinti savo nauju patyrimu.
Niekuo kitu, mano mylimieji, niekaip negaliu paaiškinti, kaip tik Tarpinių Būtybių žaidimais, kada iš spintos dingo vieninteliai stačia apykakle marškiniai, kuriuos aš vilkėdavau kokia nors proga, dažniausia važiuojant į Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją šventovę Kaune, o taip pat AŠ ESU spalvos megztukas. Taip būčiau šito gal net ir nepastebėjęs, bet kaip tik sumaniau prieš Kalėdas Kaune vilkėti tuos marškinius. Jų nebesuradau. Nuo tos dienos vis ieškau, bet jie išgaravo. Tas pats atsitiko su megztiniu, kada norėjau jį apsivilkti praėjusį šeštadienį į gyvąsias pamaldas Vilniuje, irgi jo niekur nesuradau.
Materialus daiktas gali pakeisti energijos išraiškos formą ir tiesiogine prasme išgaruot, tačiau tam būtina Energijos Reguliuotojų ir Fizinių Kontrolierių veikla, arba juos gali kur nors perkelti Tarpinės Būtybės, kad niekada ir neberasi.

Tai štai tokios tokelės su tom Tarpinėm Būtybėm.

Algimantas
2020-01-17 14:22:46Šiandien, vasario 25 dieną, nosinė atsirado kambaryje, kur jos, kelias dienas man ieškojus, nebuvo. Man buvo džiugu dėl tokio Tarpinių Būtybių žaidimo su manimi.

Talydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-02-25 14:33:26Nuostabūs Algimanto patyrimai, tikrai verčiantys nuoširdžiai nusišypsoti. Ir kokių gi išdaigų neiškrečia tarpinės būtybės, kad tik paskatintų giliau susimąstyti apie energijos manipuliavimo galimybes, ir patiems išdrįsti pasiraityti rankoves ir išbandyti. Žinoma, tam pirmiausia reikalingas pasitikėjimas Kūrėju ir savimi didinimas per nuolatiniį gyvą ryšį su Juo. Be pasitikėjimo Kūrėju ir savimi neišdrįsime ir neįstengsime nieko nuveikti šiame gyvajame kelyje, nei kažkam ištarti gyvąjį šviesos žodį, nei garsiai prireikus pasimelsti su tuo broliu ar seses, kuriam labai reikalinga malda, o tuo labiau vis daugiau įsisavinant Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją energiją, kad pabandytume manipuliuoti ja, ir vieninteliu motyvu - meilės motyvu visų šviesos labui, o ne tam, kad pasirodytume, kokie mes šaunūs ir štai kaip sugebame... net juokinga taip pagalvojus. Kaip gerai, kad viskas priklauso nuo mūsų gyvojo įtikėjimo gilinimo, keliant savo sąmonės virpesius vis aukštyn ir aukštyn.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-02-23 17:49:02Labai mane pralinksmino, vidų sušildė šitie Algimanto patyrimai, Tarpinių Būtybių žaidimai su juo. Visą laiką skaitydama šypsojausi.
Belieka tik pasidžiaugti dėl tokių puikių patyrimų drauge su Algimantu. Nuostabu.

Telydi jus Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-02-22 22:09:36[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal