Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Mano mokymas -- Pasaulio tregedija – žmogiškasis materialus protas, 2018 02 28

Pasaulio tregedija – žmogiškasis materialus protas

Nepaprastai džiaugiuosi, kad mūsų visų vieninteliai Tėvai – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – mano žmogiškąjį protą nuslopino dieviškojo asmenybės proto pažadinimu ir jo vis galingesniu įsiviešpatavimu mano viduje. Už tai esu taip pat nepaprastai dėkingas ir savo Minties Derintojui – mano nepailstančiam Gerajam Vedliui ir Locmanui. Tik jo dėka mąstau ir veikiu taip, kaip mąstau ir veikiu dabar. Tačiau tai yra ilgas ir skausmingas procesas. Jis turi savo duobių, nuopuolių, ir kančių.

Tuo tarpu jeigu aš būčiau ir toliau miegojęs letargo miegu kaip asmenybė, tai nieko giliau negu diktuoja materialaus proto loginis mąstymas dar ir dabar nesuvokčiau, ir jums negalėčiau pateikti jokių apreiškimų iš Kūrėjo, nes tokius apreiškimus materialus protas akimirksniu paneigtų kaip fantazijas ir svaičiojimus. Bet ką paneigti gali ir neišmintingas materialus protas, nes paneigimui jis argumentų net nesivargina ieškoti. Be to materialus protas net neprisileistų arti jokios minties, kad iš viso galima bendrauti su kažkokiu Kūrėju.
Taigi, nepateikčiau jums ir jokių savo mokymų, nes jie kyla iš dieviškojo mano proto – asmenybės proto – kyla iš manosios asmenybės, susijungusios su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kada ir mano kosminė įžvalga veikia daug ryškiau ir skvarbiau.
Juk mano žmogiškasis protas man visomis išgalėmis trukdė priimti sprendimą ir įkurti Šventovę, kada manoji įžvalga dar nebuvo tokia išplėsta.
Materialus protas visada suras daugybę argumentų nieko nekeisti, nesiekti nieko daugiau, kas iki tol nebuvo patirta, nebuvo paaiškinta, kada jis nejaučia saugumo jausmo, o baimė visada milžinišku laipsniu paralyžiuoja bet kokį ryškesnį siekį su Kūrėju, kuris materialiam protui nėra nei pažintas, nei patirtas. Dėl to jokiu būdu mano materialus protas nebūtų išdrįsęs įsiklausyti į Roberto žodžius – įsteigti Bažnyčią Lietuvoje. – Aš puikiai prisimenu, kai Robertas iš Australijos juos pirmą kartą man tarė, mums susitikus Jungtinėse Valstijose, ir kuriuos vis kartojo net kelias dienas, atvykęs pas mane į Lietuvą, o man buvo keista, kad jis kartoja ir kartoja tą patį prašymą, tad aš viduje vis mąsčiau – ko gi jis kartoja vieną ir tą patį, argi jis negirdi mano neigiamo atsakymo, argi jis neturi proto, juk aiškiai pasakiau, jokios bažnyčios net nesiruošiu kurti, nes jokiu būdu nereikia, kad Lietuvoje atsirastų dar viena sekta, kur atsiras terpė – kaip yra bažnyčioje – intrigoms, apkalboms, gandams, grupuotėms, savų interesų siekiams – naujiems ritualams ir naujoms dogmoms kilti ir plėtotis, ir naujoms davatkoms atsirasti.
Mano materialus protas, apimtas baimės, per akimirką paskleisdavo tiek žemo dažnio virpesių, kad Roberto kartojamas prašymas – tau reikia įkurti Bažnyčią – būdavo tiesiog nupučiamas tolyn. Štai tada mano Minties Derintojas ir įsikišo pats – Robertui ir man vėlų vakarą – jau apie 22 valandą - vakarieniaujant lauko kavinėje Savanorių prospekte po mūsų susitikimo su Urantijos grupe Kaune. Robertas dar iki to man sakė, kad šitoji žinia yra nuo Jėzaus. Tuo tarpu Minties Derintojas mano visas mintis ir argumentus užklojo savo virpesiais, sakydamas – gerai garbinti Tėvą vienam, gerai melstis Tėvui vienam, bet šito neužtenka, reikia Tėvą garbinti ir melstis Tėvui dar ir kolektyviai.
Ir asmenybės dieviškasis protas tuoj pat atsibudo ir tarė – tą pačią akimirką – Bažnyčia jau įkurta. Mano žemiškasis protas nespėjo nė cyptelti su priešingos pusės argumentais. Asmenybės išminties protas pajuto savojo Šaltinio ir Centro energinių virpesių galią ir tuoj pat sureagavo, tuoj pat atsiliepė į jų pažadinimą ir trauką, kad mano materialus protas nebespėjo ir sureaguoti savosiomis baimėmis ir trukdymais. O garsiai ištarus priimto sprendimo žodžius, jau šaukštai po pietų – asmenybės sprendimas ir priimtas, ir paskleistas garsiai kitam.
Robertui tariau – šventovė jau įkurta – nors tik prieš akimirką tam priešinausi. Jis visiškai nenustebo, ir mane pasveikino, paspaudėme vienas kitam rankas, ir pasimeldėme. Nuotaika buvo tokia pakili, kad mašina grįžome į Vilnių kaip ant sparnų. Aš dar išėjau į netoli esantį skverą ir meldžiausi vienas, nes trokšte troškau dalintis su Tėvu savo nuostabia pakylėta ir man nauja būsena man įkūrus gyvąją Šventovę. Bet gi ryte mane pažadino dar prieš šešias baimė – ką aš padariau, kaip aš galėjau taip pasakyti, kad Bažnyčia įkurta, kas gi mane tempė už liežuvio, kas mane privertė taip pasakyti, jog Bažnyčia jau įkurta.
Baimės būsena sukilo, mane apėme siaubas, ką daryti, kas dabar bus, juk reikia kažką daryti, o ką aš žinau, ką man daryti, ką reiškia tas mano pasakymas – Bažnyčia jau įkurta. – Tai tik Žodis, o Žodį dar reikia paversti Kūnu. O kaip gi tą padaryti, neturiu jokio supratimo. Na ir įkritau, kur man dabar dėtis? Gerai, kad žino tik vienas Robertas, o jis iš Australijos, kuri yra taip toli, kitiems nieko nesakysiu, negi Robertas atvažiuos iš Australijos vėl ir klaus, kaip ta Bažnyčia laikosi? O juk jai dar ir koks nors vardas reikalingas.
Ir kaip tik šią akimirką vėl manyje prabilo tas pats vakarykštis Balsas – Tu ją pavadinsi Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus vardu. – Aš čia net nustėrau, Tėvo? Kodėl taip aukštai, gal galima apsieiti be Tėvo vardo, gal galima kaip nors žemiškiau, arčiau žmogaus? – Ir man neleido tęsti mano minčių, tas pats Balsas ramiai, bet labai tvirtai taręs – Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų Tėvas vardas. – Ir nieko daugiau. Mudviejų dialogas baigėsi. Manyje sukilo šilumos banga ir aš pravirkau Šviesos ir Meilės ašaromis. Atsikėliau ir puoliau melstis.
Tas dienas mane visą laiką lydėjo nerimo ir baimės jausmas – ką aš padariau, ką reikės man daryti, kaip toji Bažnyčia turi atsirasti, nuo ko pradėti, kur žiūrėti, juk neturiu jokių pastatų, neturiu net kur pakviesti mano užsiėmimus Urantijos Knygos pagrindu lankančius Vilniaus Mokytojų namuose, o juk būtent jiems reikės pasakyti apie mano tokią avantiūrą, kuriai aš pats buvau visiškai nepasiruošęs, ir kurią garsinti bijojau. Jaučiau tikrą baimę, kuri pasiekdavo net panikos lygį, kai vis labiau artinosi toji diena, kada po vasaros pertraukos tradiciškai pirmąjį rugsėjo penktadienį vėl susirenkame į Mokytojų namus į Urantijos grupės užsiėmimus.
Ir visą laiką vis mąsčiau ir mąsčiau, kad su jokiais pastatais man nieko neišeina, teks visus kviesti lauke melstis. O juk dauguma būtent tokios atviros vietos lauke ir bijos dar labiau, ne tik pamaldų. Bet gi kito varianto neturėjau. Ir kada galutinai priėmiau sprendimą, tada ir pradėjau ieškoti vietos, kur būtų geriausia kolektyvinėms pamaldoms – nuošali vieta, netoli centro, uždara. Ir geriausia man tiko skveras prie senojo Žvėrymo tilto prieš rusų stačiatikių Znamenskoje cerkvę.
Tačiau materialus protas vis mane stabdė – dar padelsti su ta Bažnyčia, nebūtina juk tuoj pat pulti įgyvendinti šį sprendimą, juk galiu ir po mėnesio, ar po dviejų mėnesių, gal net po pusės metų, gal ir po metų ar dvejų tą sprendimą pradėti įgyvendinti. Bet koks laiko intervalas iki sprendimo įgyvendinimo pradžios mane ramino, kada šitap mąsčiau. Materialus protas vis mėgino siūlyti įvairius argumentus, kad tik atsisakyčiau savojo sprendimo įgyvendinimo tuoj pat. Bet asmenybės dieviškasis protas savo būsena, o ne loginiais argumentais rado tvirtesnį pamatą, jog reikia nieko nelaukiant pakviesti visus jau kitą dieną po Urantijos grupės užsiėmimo ateiti į pamaldas. To užsiėmimo pabaigoje tą ir padariau – visi buvo pritrenkti mano žinios, buvo tylūs, nes nežinojo, kaip reaguoti į tokį mano pasakymą, jog įkūriau Bažnyčią ir kitą rytą kviečiu ateiti į pamaldas prie senojo Žvėryno tilto esančiame skvere. Baimė ir jiems neleido džiaugtis tokia Šviesos žinia, kad jie galės kolektyviai melstis per gyvąsias pamaldas. Žmogaus materialus protas tuoj pat pasiduoda baimei, jeigu tik nors kiek yra prasilenkiama su iliuzine tamsa. Tik tamsoje toks protas slepiasi už kitų nugarų, nors vis tiek jaučia baimę. O čia gi reikės ateiti į gyvąsias pamaldas į skverą, ir dar kur – beveik Vilniaus centre. Tai – milžiniškas iššūkis net ir asmenybės dieviškajam, bet dar labai silpnam protui, o materialų protą varo tiesiog į paniką.
Ir man pačiam nuolat buvo baimė, kaip gi vesti tas pamaldas, kad susirinkę atskirtų, kad čia ne Urantijos grupės užsiėmimas, o pamaldos. Ir tos baimės poveikis buvo toks didelis, kad aš nieko negalėjau sugalvoti, todėl ėmiau remtis tuo, kokie man iš pasąmonės iškildavo vaizdiniai, kas gi išskiria katalikų ar stačiatikių pamaldas iš šiaip tokių žmonių sambūrio ne per pamaldas. Ir priėjau išvados, kad man reikia altoriaus, žvakių, gal net smilkalų, ir muzikos. Viską pasirengiau, net ir su Apvaizdos pagalba. Tačiau pamaldų rytą jaučiau, kad mano burna perdžiūvus iš baimės, kaip ir ką daryti reikės mėginau užsirašyti ant popieriaus, tačiau ir rankos drebėjo iš baimės, ir širdis daužėsi, ir negalėjau nutolinti taip greitai artėjančios pamaldų pradžios valandos, o galvoje viskas suvelta ir nieko neaišku, kas gi bus šiandien.
Atėjau į skverą su nešiojamu grotuvu, su parengtomis dainomis, su žvakutėmis, su altoriumi, bet nieko negalėjau savyje padaryti, kad išvaikyčiau baimės virpesius, taip smarkiai mane apėmusius. Atsisėdau ant sulankstomos kėdutės ir panarinęs galvą tarp delnų ėmiau melstis TĖVUI, kad vestų pamaldas būtent Jis – aš bijau ir nieko nežinau, kaip ir ką daryti. – Baimė aprimo, materialus protas palaipsniui savo vietą užleido asmenybės dieviškajam protui. Ir pradėjus garbinti Tėvą, tuoj pat įsijungė ne tik Asmenybės protas, bet ir Minties Derintojas. Ir pamaldos ne tik buvo Gyvos, bet dar ir buvo paskleistas dieviškas kvapas, kaip mus padrąsinantis simbolinis ženklas. O mane šis ženklas dar tą pačią dieną kelis kartus palydėjo – vieną kartą išvažiavus į treniruotę su dviračiu ir jau pasiekus Nemenčinės plentą, kitą kartą pamalonino jau po treniruotės, prausiantis duše, o tada dar naujas antras kvapas jau nusiprausus, ir išėjus iš vonios kambario, ir dar trečias kvapas – atėjus į kambarį. Ir pirmi trys kvapai – įskaitant tą pirmąjį per pamaldas – buvo vienodi, kad juos atpažinčiau, o kiti du buvo vienas už kitą skanesni – ir kambaryje paskleistas kvapas buvo subtiliausias. Tai mane sustiprino ir padrąsino, ir labai džiaugiausi savo priimtais sprendimais, kad neišsigandau, ir vis dėkojau Tėvui, kad Jis mane stiprino ir palaikė ir jaučiau savo būsena, kokia man tikrai buvo Šventė – pirmoji Gyvosios Šventovės ir Apreišktosios Tėvo religijos diena Urantijoje – 2002 metų rugsėjo 7-oji.

Mano žmogiškasis materialus protas niekada man nebūtų leidęs įkurti jokios apreikštosios Tėvo Religijos ir jokios Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus gyvosios šventovės. Šiandien tokia nuostata atrodo keista ir net juokinga, o tomis baimės akimirkomis man juokas neėmė. Šiandien, kas net pirmą kartą ateina į Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją šventovę, net ir nepagalvoja apie tai, kad jį galėtų apimti baimė, kokia buvo apėmusi mane prieš pirmąsias pamaldas.
Tad pasidavus baimei, kurią realiai jaučia materialus protas, tikrai nebūtų atsiradusios jokios Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios religijos ir gyvosios Šventovės, nes mano materialiam protui tokia baimės ir savų sampratų kliūtis būtų buvusi tikrai neįveikiama. O tai reiškia, jog nebūtų ir nė vieno iš jūsų dabartinių patyrimų ir net jūsų tokio įtikėjimo ir pasitikėjimo, nes nebūtų patirtas gyvasis atsivėrimas ir Kūrėjo gyvoji Meilė, o būtent Kūrėjo Meilė ir yra toji pati galingiausia Energinė Galia visoje kūrinijoje. Tad tuo metu man pasidavus materialaus proto jaučiamai baimei, viso šito nebūtų patirta nė vienam iš mūsų - mūsų tokie gyvi patyrimai gyvojoje Šventovėje.

Pasakysiu dar daugiau, Urantijos Fondas man liepė susirasti bent du kitus vertėjus į mano komandą, nes kitaip mano vertimo nepriims ir nespausdins. Ir jeigu aš būčiau pasidavęs savo baimei, kad tokie nurodymai man būtų tapę svarbiausiais, tai iki šiol dar ieškočiau tų dviejų neegzistuojančių vertėjų į savo komandą ir taip ir nebūčiau išvertęs Urantijos Knygos iš viso, ir jos nebūtų galima jums skaityti lietuvių kalba, o rusiškai tokį sudėtingą tekstą, ir dar tokį ilgą, nedaug kas Lietuvoje įstengtų perskaityti, tuo labiau dar perskaityti jį dieviškuoju ir pažadintu asmenybės protu, kurį ypač padeda žadinti kaip tik kolektyvinė komunija su Kūrėju ir brolystės ryšys tarpusavyje Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje. Tad viskas būtų įsprausta vien tik į loginio žmogiškojo materialaus proto sampratas, ir paklūstant vien tik tokio proto sprendimams ir teiginiams, kurie toli gražu neatspindi nei Rojaus Trejybės-AŠ ESU valios, nei pačios Tikrovės.
Ir tada Tikrovės apraiškos Urantijos dabartinėje iliuzijoje būtų tiesiog neįmanomos, nes baimė paralyžiuoja net ir asmenybės silpnai besiskleidžiančio proto mąstymą ir veikimą visų Šviesos labui, todėl žmonija palaipsniui tampa zombių zoologijos sodu, kur nejuntami jokie Kūrėjo Meilės virpesiai, nes kiekvienas kovoja už save, ir dėl savęs, nors iš baimės ir sako, kovoju už teisingumą ir tiesą, už vaikus ir savo šeimą, bet paties Kūrėjo, esančio kiekvieno viduje, nepriima.
Materialaus proto vedamas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento šeimos draugas ir prezidento žmonos visuomeninis patarėjas už prezidento inoguracijos dalies iškilmių parengimą ir įgyvendinimą savo neseniai įkurtos kompanijos sąskaiton susižėrė 26 milijonus dolerių, o sau asmeniškai apie pusantro milijono. Visos iškilmės kainavo apie 200 milijonų dolerių. Visa tai daroma iš baimės, kad naujos iškilmės nebūtų menkesnės negu ankstesnio prezidento organizuotos inoguracinės iškilmės, kainavusios apie 170 milijono dolerių. Iš baimės prezidentas savo giminę įdarbino savo tarnybose, kai pagal oficialią tvarką tik jo žmona turi oficialų pirmosios ponios statusą ir atitinkamą biudžetą jos personalui išlaikyti. Dabar gi pagrindine patarėja dirba prezidento dukra, kuri tam neturi jokio tinkamo pasirengimo, kaip ir jo žentas, atėjęs į Baltuosius rūmus iš verslo.
Asmenybės bebaimis protas visada siekia dar ryškesnės Kūrėjo Šviesos, tad ir baimės jis nejaučia, todėl ir tokių klaidingų ir Evoliuciją iškreipiančių sprendimų nepriima. Tačiau mirtingojo materialus protas iš baimės siekia tik naudos sau, todėl jam visų gerovė yra tik tokia, kuri gali jam ir suteikti daugiau naudos – ir kitų sąskaita – ir jeigu tik jis pajunta, kad baimė sukilo ir naudos nebus, tokių sprendimų jis nepriims.
Čia kaip seserys dvynės savo baime gyvena Rusija ir Lietuva. Abiejų tariamų šalių valdžia šaukia apie naujas pergales ekonomikos sferoje, o emigracija tik auga. Jokių gamyklų nestatoma, darbo vietų nekuriama iš viso, ir jokios rimtos gamybos ir veiklos iš esmės nėra nei Rusijoje, nei Lietuvoje, milžiniška gyventojų dalis gyvena vien iš pašalpų, ir degraduoja, nes perspektyvos nėra jokios, dėl to atmosfera pilna nerimo ir neužtikrintumo, kuris kelia baimę, kaip išmaitinti save, kaip sumokėti už butą, kaip neprarasti darbo, kaip verstis toliau, kada perkamoji galia taip ritasi žemyn, ir perkančiųjų vis mažėja, baimė ir įtampa tik stiprėja dėl menkiausio sveikatos sutrikimo. Tada ir reikia Rusijos prezidentui žaisti savo baimės siūlomą žaidimą – slopinti bet kokį opozicionierių, suimti jį, sodinti į kalėjimą be įrodymų, tiesiog sufabrikavus visą bylą. O juk tą gerai žino tokį nešvarų ir nusikalstamą darbą atliekantys, bet iš baimės jie tą daro ir toliau, jau beveik dvidešimtį metų. Ir Lietuvoje, kai jau antras milijonas emigruojančių beveik įpusėjo, bet kokiam Šviesos ir Tikrovės žodžiui prasiskverbti yra tiek pat neįmanoma, kaip ir Rusijoje.
Būtent iš baimės kyla visi konfliktai. Nėra nė vieno konflikto iš Meilės. Visi karai, perversmai, konkurencija yra baimės pagimdyti ir nesveiki reiškiniai, kurie turi išnykti su Kūrėjo Meilės Šviesa, nes jie graužia žmoniją tiek iš vidaus, tiek ir naikina iš išorės. O tokia kryptimi žmonijai degraduojant ir toliau pasaulinio masto tragedija akivaizdi.
Daug kas kalba, kad norėtų teisingumo, tiesos, meilės, gėrio, bet nė iš tolo nenori girdėti apie Kūrėją, kuris ir yra Teisingumo, Tiesos, Meilės, Gėrio Šaltinis ir Centras, kuris ir padovanoja asmenybės dovaną kiekvienam, kuri nejaučia jokios baimės, nes yra visa atsidavusi savo Šaltiniui ir Centrui – Tėvui ir Motinai – ir dėl to yra iškilusi daug aukščiau už žemo energinio dažnio baimės virpesius. Ir Evoliucijoje dalyvauja savo Šviesos sprendimais būtent asmenybė, ir jos protas, o ne susigūžęs mirtingasis, valdomas materialaus proto, kuris yra pilnas baimės.
Kuo įtikėjimo gelmė gilės, tuo mažiau pasireikš ir materialaus proto jaučiama baimė ir nepasitikėjimas, o asmenybės protui vis mažiau reikės kokių nors simbolių, kokių nors išorinių patvirtinančių ir sustiprinančių ženklų, kad tikrai galėtų ji sau patvirtinti, jog Gyvasis Kelias yra tikras ir realus Kūrėjo sumanymas Evoliucijos Tėkmėje. Asmenybė jau savo atsivėrimu Kūrėjui ir Kūrėjo pritekėjusiais į jos vidų virpesiais pati pajaus būsena Kūrėją, Meilę, ir Tikrovę be jokios, net menkiausios baimės apraiškos.
Štai kodėl urantai, jau patiriantys asmenybės proto pasireiškimą, kad ir silpną, nedrąsų, neryžtingą, bet vis tik žengiantys pirmyn, ir tokiu žengimu jie ir yra toji žmonijos druska, suteikianti skonį Evoliucijos žengimui pirmyn Urantijoje. Ir būtent tik jų dėka Urantija ir taps žydinčiu Kūrėjo Sodu visos kūrinijos Šviesos labui.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-02-28 17:37:53

Komentarai

Ačiū Algimantai už šį nuostabų mokymą, kuris labai nuoširdus, atviras, kupinas gyvosios meilės, tvirtumo ir pasitikėjimo Kūrėju ir savimi. Skaitant aprašytus patyrimus ir įveiktus iššūkius mane užplūdo prisiminimai, kaip aš atradau šį gyvąjį kelią, kaip aš nedrąsiai pravėriau Urantijos grupės kabineto duris ir atsisėdau šalia uranto Tomo. Atsimenu, jis šiltai nusišypsojo ir padrąsino mane sėstis. Buvau pirmoji jauniausia urantė, atėjusi į Urantijos grupės studijas ir kitą šeštadienio rytą į Tėvo bei Jo Sūnaus Jėzaus Gyvąją Šventovę, kurioje patirti įspūdžiai iki šiol išliko gyvi ir nuostabūs mano atmintyje. Oi kaip buvo nedrąsu, baugu iš pradžių, bet atradus šį gyvąjį kelią apėmė nuostabus pakylėjantis jausmas, kurį nešiojausi savyje, džiaugiausi, ir kaip buvo labai liūdna ir skaudu, kuomet tuometinė mano aplinka manęs nesuprato, tiesiog mačiau kaip išsigando, man prasitarus, bandė uždrausti kur nors eiti ten, neva pakliūsiu į sektą...Buvo labai skausmingos ir liūdnos gyvenimo aplinkybės, bet viduje jaučiau vis užliejantį didžiulį sustiprinimą eiti į Gyvąją Šventovę, nepasiduoti baimei ir bauginimams, ir atėjusi ten pasijausdavau pakylėta ir sustiprinta, aplinka atrodė nebe tokia baisi. Nuostabiausias yra Tėvo, po to Rojaus Trejybės, o dabar jau – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvas atradimas savyje, gyvas nuolatinis bendravimas, Jų mokymų klausymasis, kurių dėka anuo metu ir priėmiau sprendimą pasirinkti Tėvą, o ne tą mane varžiusią ir kaustančią baimės aplinką, iliuzinę šeimą, ir niekada nesigailėjau priimto sprendimo. O Kūrėjo Apvaizda nuostabiai palaipsniui išsprendė visas aplinkybes taip, kad galėjau vis aktyviau ir nuoširdžiau žengti gyvuoju keliu, dar labiau stiprėdama ir tvirtėdama, laisvėdama ir drąsėdama. Iš tiesų galiu tik patvirtinti savuoju patyrimu, kad tam tikri įveikti iššūkiai, nepasiduodant baimei, atsiduodant gyviems šviesos impulsams iš Kūrėjo, sustiprina taip, kad vis labiau aktyvus tampa asmenybės protas. Jis juk trokšta gyvos šviesos. Tai ilgas šviesėjimo procesas, tai pats GYVENIMAS, kuomet asmenybė pabunda ir GYVENA, o ne miega, ir jis realus ir vedantis į Tikrovę, vedantis į gilesnę vienovę su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU.
Algimanto mokymas paskatina labiau susimąstyti, nuoširdžiai pažvelgti į savo patyrimus, įveiktus iššūkius, kokią didelę įtaką jie daro mums patiems ir visai mus supančiai aplinkai, kurioje dabar gyvename, jei vis daugiau atsiduodame Kūrėjo vedimui iš vidaus, vis drąsiau priimdami šviesos sprendimus meilės motyvu ir visų gerovės labui.
Visi mes turime savus iššūkius, bet svarbiausia – visi galime patirti Gyvą Kūrėją savyje, ir būti savimi vienovėje su Juo. Jis žino, kaip mums išspręsti sunkias užduotis, kaip išsilaisvinti iš baimės ir nerimo kaustančių grandinių, kaip patirti ramybę viduje, kaip tapti sveikiems ir gyvybingiems, kaip nepalūžti kai mus smerkia, pašiepia ar pasityčioja, kaip labiau pasitikėti Juo ir savimi. Jis kiekvienam nuolat lieja mokymus, puikiai žinodamas mūsų asmenines gyvenimo aplinkybes, mūsų charakterį, Jis pateikia unikalius receptus, unikalius problemų, iššūkių sprendimo būdus, tik svarbiausia – nuoširdžiai įsiklausyti į Kūrėjo švelnų bet labai tvirtą vedimą mumyse, per mūsų Minties Derintoją. O tai įmanoma nuolat ir labai nuoširdžiai bendraujant su Juo, su savo Tikruoju Tėvu ir Motina, kuris mus kiekvieną myluoja daug labiau nei galime įsivaizduoti. Kuo daugiau įdedame tokių pastangų, tuo labiau rimsta mumyse baimė ir aktyvus tampa asmenybės protas, tuo labiau gilėja gyvojo įtikėjimo gelmė. Štai taip, pakopa po pakopos, vis aukštyn ir artyn link Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-03-02 00:10:40Šventovė – tai kas Šventa – ir kaip gi būtų įmanoma gyventi be to kas Šventa? Nė įsivaizduoti negaliu.
Kiek daug nuostabių patyrimų jau yra sukaupta per tuos metus, nuo tada kai pradėjau lankyti Gyvąją Šventovę. Gyvenimas visiškai pasikeitė, mąstymas, norai, supratimai...tą liudija visi urantai, siekiantys vis ryškesnės ir ryškesnės Šviesos.
Kažkada net nusišypsojau sau viduje pamąsčiusi, jog taip ir gyvenu septyneri metai – mintimis vien apie Šventovę – juk kiekvieną savaitę ten vykstame – tad natūralu ji tampa tavo Gyvenimu, tavo dalimi, tavo kvėpavimu. Dalis tavęs. Nuolat apie ją mąstai, o tai reiškia ir dar platesnį vandenyną – visi mokymai, studijos, apreiškimai, patyrimai, mylimieji broliai ir sesės, taip vieni kitų išsiilgę, nors matomės dažniau nei su savo biologiniais giminaičiais.. Mokytojas ir jo skleidžiama Galinga Meilė mums visiems, na, kur tu čia viską paminėsi, net neišeitų prisiminti. Žodžiu, Gyvenimas tuo kas Šventa. Ir visa tai prasidėjo nuo to pirmojo įžengimo į Gyvąją Šventovę. Atrodo, ir kaip ta žmonija žengia priešingu keliu? bent jau Lietuva, kai turim tiek daug ir galėtume daug daugiau, jei visi žvelgtume ta pačia kryptimi – Kūrėjo link Kryptimi.
Bet bent jau esame mes, urantai. O tai ir yra Pradžia, nedrąsi, bet Pradžia, taip reikalinga.
Nors ir daug kartų jau esu skaičiusi Šventovės įkūrimo istoriją, bet šį kartą ją perskaičiusi aš vis tik susimąsčiau – kaip yra svarbu kiekvienas mūsų veiksmas, kai vidus diktuoja jį atlikti ir neatidėlioti, kad ir kaip būtų tą akimirką baugu – bet gi mes nežinome kokių rezultatų mūsų Šviesos veiksmas atneš ateityje – jeigu jį priimsime, neatstumsime. Niekas neatliks už mus Šviesos veiksmų, mes patys turim. Ir atliksim, ir atliekam. Rezultatai Kūrėjo. Jis žino geriau kokie iššūkiai mums pagal pečius. Belieka atsiduoti Jo valiai ir nesispyrioti, jau ne kartą tuo įsitikinau ir tikiu, kad laukia dar nuostabesnių patyrimų ir meldžiu sau gilesnio įtikėjimo ir pasitikėjimo Kūrėju ir savimi, ir jums mielieji meldžiu to taip pat.
Ačiū Algimantai už šį mokymą, mums visiems, atskleidžiantį kokia milžiniška svarba yra nepasiduoti abejonėms, jeigu jos apninka, o klausytis asmenybės dieviškojo proto kuždesio, nes jis ir yra Tas Teisingasis Balsas.

Telydi jus mielieji Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-03-01 00:04:02[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal