Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Mano mokymas – Žvelkite į savo fizinį apvalkalą Kūrėjo Žvilgsniu, 2018 05 25

Mano mokymas – Žvelkite į savo fizinį apvalkalą Kūrėjo Žvilgsniu, 2018 05 25

Mielieji, Kūrėjo Meilė visada yra Judėjime – ji yra Gyva, jos negalima įkalinti savo viduje ir laikyti, nes toks gyvas Meilės Spaudimas tiek padidės viduje, kad pasirinkimas yra tik vienas – dalinti ją Gėrio ir Meilės darbais aplinkai, kiek tai aplinkai yra priimtinas, koks nors Gėrio ir Meilės veiksmas. Jeigu aplinka perdaug nepalanki Meilės ir Gėrio sklaidai taip, kaip veda iš vidaus Rojaus Trejybė-AŠ ESU, tuomet geriausia, ką galima padaryti, tai nuoširdžiai pasimelsti už tokią aplinką, kad ji būtų palankesnė Kūrėjo Šviesai. Ir dar yra vienas esminis dalykas – savo viduje Meilę nukreipti į fizinio organizmo mankštą, kad žmogaus kūnas taip pat patirtų judėjimą – sustiprintą apkrovą negu šiaip jis įpratintas judėti einant ne intensyviu, o jam įprastu ritmu.
Taigi, Kūrėjo Meilės proveržis turi būti nukreiptas ir į savo fizinį apvalkalą, kuriame mes – kiekvienas – ir esame – būdami šioje pradinėje planetoje, mums pradėjus realiai, o ne rituališkai ir dogmatiškai, kaip tą nevykusiai mėgina daryti vien tik žodžiais - be atvertos asmenybės Kūrėjui - negyvoje bažnyčioje – žengti į Amžinybę, ir pas savo Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – Rojuje.
Kadangi Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – skleidžia vien tik Meilę Savo Energijos virpesiais, tai ir mūsų materialus kūnas būtent Kūrėjo buvo sumanytas, kad būtų taip pat sukuriamas iš Meilės, pačios intymiausios tarp vyro ir moters sueities akimirką – drauge su Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Kūrėjas suteikė būtent tokią būseną, jog net ir be Kūrėjo tokiame intymiame gyvybės sukūrimo sueities momente prasiveržia meilės žodžiai, švelnumas, o ne pyktis ir įžeidinėjimai. Kada Kūrėjo Meilė savo energiniais virpesiais sužadina vyro ir moters smegenis, tuomet pagilėja abipusis Meilės ryšys, ir intymumas įgauna visiškai naują kokybę – jis tampa Kūrėjo suteikta būsena, kuri ir apjungia vyrą ir moterį gilumine nematoma, bet jaučiama energine jungtimi Meilės pasireiškimo, kūrimo, ir judėjimo akmirką. Ir būtent tokią akimirką padidėja vyro meilės pasireiškimas moteriai, o moters – vyrui, jeigu tik yra pats Meilės Šatinis ir Centras – Kūrėjas – Motina ir Tėvas – pakviestas dalyvauti tokiame intymiame Meilės vaikų pasireiškime.
Taigi, Kūrėjo Meilė yra visur ir visada – ji juda be sustojimo iš Kūrėjo – Meilės Šaltinio ir Centro – todėl ir mirtingasis save paskleisdamas su Meile ir Šviesa tokiu paču savo meilės žvilgsniu turi pasižiūrėti ir į savo materialų apvalkalą. Nėra jokios pateisinamos priežasties, kad ir kiek žmogus mėgintų rangytis pateisindamas savo tingumą ir neveiklumą, kad susirūpintų savo fiziniu kūnu – jo judėjimu. Koks trumparegiškumaas, kada manoma – ir šitokiomis nuostatomis egzistuojama – fizinė kultūra reikalinga tik tol, kol esi jaunas, o jau brandžiame amžiuje, kur ten kokia mankšta, kur ten jau man koks judėjimas, nebe tas amžius, o ir kaip tai atrodys kitiems, ką jie pamanys, kad išprotėjau, ne, ne , ne man , jau vėlu.
Taip prasideda nuodėmė – didžiulis blogis – savo paties ir ypač Kūrėjo atžvilgiu. Juk Kūrėjas blogio pasireiškimo neturi nė menkiausio šešėlio, tad mūsų pačių sąmoningas fizinio kūno poreikių – fizinio mankštinimo, fizinio judėjimo – ignoravimas, kad jis būtų sveikas ir stiprus, skirtas gėrio veiksmų atlikimui drauge su Kūrėju, yra jau nuodėmingas pasirinkimas, ir to pasirinkimo įgyvendinimas yra prieš Kūrėjo valią. Atrodo, kas čia blogo, gyvenu ir niekam netrukdau, o mano reikalas, mankštinuosi ar nesimankštinu. Gilumine prasme – tai blogio veiksmas – būti pasyviam, fizine prasme – tad ateis tokia akimirka ateityje, kada neišvengiamai dėl tokio klaidingo sprendimo, ir jo nuolatinio įgyvendinimo per visą gyvenimą, neišvengiamai susirgs šis kūnas, ko Kūrėjas nenumatė, kad būtų šis kūnas ligotas, kad sirgtų ir jus kankintų. Jeigu jau taip atsitiko, reiškia, kad jau ilgą laiką jūs pažeidinėjote Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės Įstatymą, nors fizinis organizmas daug laiko siuntė energinių virpesių impulsus – ne taip gyveni, man nuolat kenki – sustok, atsipeikėk, ir pamilk save manyje.
Tiesiog visos ligos liudija, kad buvo ilgą laiką pažeidinėjama Kūrėjo Valia, nebuvo viduje Kūrėjo Meilės būsenos ir savo fiziniam kūnui, todėl jis buvo visiškai apleistas, ignoruojamas, tarsi jo nebūtų iš viso, tarsi jis būtų nesvarbus – dvasiniam augimui dar rodomas šioks toks dėmesys, o fiziniam kūnui jo tarsi ir nebereikia, tarsi jis turi tiesiog savaime egzistuoti sveikas. Dar daugiau – kūnas buvo nuodijamas alkoholiu, tabaku, mėsa, pavydu, pykčiu, neapykanta, kerštu, kitų engimu, menkinimu, melu, apgaule, kyšiais, blogų minčių teršalais, siekimu pirmauti, valdyti kitus, net ir šeimoje, pajungti kito valią, primetant savąją, ir panašiai. Tai toks - be Kūrėjo Meilės - tiesiausias ir neišvengiamas kelias į ateities ligas ir kančias šitam fiziniam kūnui.
O fizinio kūno poreikių ignoravimas liudija akivaizdų silpną gyvą ryšį su Kūrėju, ir dėl to seklią įžvalga ir segmentišką, o ne suvienytą ir gyvą požiūrį į save kaip į gyvą sistemą, susietą su Kūrėju. Dėl to tokia klaidinga nuostata savo paties apvalkalo atžvilgiu apsunkina ir patį gyvą ryšį su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Juk jeigu jūs žvelgiate į save Rojaus Trejybės-AŠ ESU Žvilgsniu, tuomet jums tiesiog natūralu pasirūpinti ir fizinio kūno mankšta ir judėjimu, nes be Kūrėjo Meilės negali būti paliktas nemankštinamas ir nejudantis kūnas, kaip ir asmenybė, nekurianti Gėrio darbų drauge su Kūrėju, pradeda ristis žemyn – degraduoti. O šito Kūrėjo Evoliucinis Planas nenumato. Kūrėjas suteikia laisvą valią, ir sūnus ar dukra gali savo valia pasirinkti ne dalyvavimą Evoliucijoje, bet degradavimą. Ir savaime suprantama, jog degraduojant, kūnas patirs ligų ir kančių. Tai – neišvengiamas priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio pasireiškimas. O tada jau krizės sąlygomis sureguliuoti fizinio organizmo išsiderinusią energinę pusiausvyrą yra nepaprastai sunku. Tačiau mylintis sūnus ar mylinti dukra be išimties myli ir savo fizinį apvalkalą – kūną – ir juo pasirūpina. Ir tai taip pat yra Gėrio ir Meilės pasireiškimas vykdant Kūrėjo Valią. Ir dar daugiau, ir darant fizinę mankštą būtina pasikviesti ir Rojaus Trejybę-AŠ ESU, tai - irgi Meilės pasireškimas, o dar ir naujas patyrimas – su Kūrėju bus daugiau energijos, kuri, pakylėjimo būsenos dėka, bus išeikvojama daug mažiau mankštos metu, nors mankštos intensyvumas bus net didesnis. Tą aš patyriau važinėdamas dviračiu, o aš stengiuosi treniruotis kasdien – jeigu nelyja ir nešalta – stengiuosi nuvažiuoti po 30 kilometrų atstumą – tad tokia intensyvi treniruotė pareikalauja nemažai energijos, o dar labai dažnai būna stiprus vėjas, tad važiuojant prieš vėją reikia daug daugiau energijos, ir kada tik prašau Kūrėjo mane sustiprinti savo energija, tuoj pat pajuntu, kaip pagreitėja pedalų minimo dažnis, o energijos tam papildomai nenaudoju, intensyvumas lieka toks pat, nes įsijungia Kūrėjo energinis papildymas. Ir toks patyrimas iš pradžių mane ir džiugino, ir pakylėjo, vėliau jis tapo mano įprastu ir nuolatiniu bendradarbiavimu su Kūrėju. Dėl to ir jums tokį bendradarbiavimą siūlau užmegzti nuo pat pirmųjų kūno makštinimo akimirkų. Dar daugiau, aš jums siūlau, kad kūno mankštą už jus darytų pats Kūrėjas, o jums tereikėtų kūną tik lankstyti. Ir čia pajausite, kaip vėl pasikeičia jūsų mankštos ritmas ir atliekamų pratimų amplitudė.
Vakar man važiuojant dviračiu, kilo netikėta mintis iš įprastos man trasos pasirinkti man pačiam netikėtą maršrutą – Turniškes. Tai prezidento ir premjero rezidencijų ir kitų valdžios vyrų ir moterų gyvenamoji teritorija – rezervatas. Rezervatas, nes mane nustebino pastatyta tvora, kuri užtvėrė net visą gatvę, kuria anksčiau galėjai ramiai pravažiuoti pro namus, kuriuose gyveno prezidentai Brazauskas, Adamkus. Aš važiuodamas po Turniškes vis sustodavau pafotografuoti, kaip grobuoniškai ir įžūliai okupuojama tokia nuostabi gamtos vieta, paverčiant ją tiesiog siaubingų, toje vietoje netinkančių, namų, trinkelių, ir beskonybės belaisve. Privažiavęs prie rezervato tvoros ir skaitydamas užrašus, kad objektas saugomas, ir stebimas vaizdo kamerų pagalba, sulaukiau iš posto-namuko ateinančio sargybinio, kurio diržas buvo panaudotas ir pistoleto kabūro pritvirtinimui, ir jis buvo ne tuščias – su pistoletu. Buvo nemalonus jausmas – stoviu prie grotuotų vartų, užtvėrusių gatvę, o už vartų – dar už 20 metrų – skersai gatvės – geltonais-juodais dryžiai nudažyta kažkokia dar kita tvorelė, kad apsunkintų pravažiavimą. Jaučiausi tarsi Afrikos šalyje, kur vyksta protestuojančių prieš valdžią demonstrantų išvaikymas ir tvorų, barjerų pastatymas apsiginti nuo protestuojančiųjų. Policija juodomis uniformomis, ir šis sargybinis – visas juodas, visa uniforma juoda, ir kepurė taip pat juoda. – Laba diena, kaip čia atsitiko, kad dingo visa gatvė, ir nebegaliu važiuoti ja tolyn, pamatyti prezidento namą, kai anksčiau buvo ja galima važiuoti visiems. - Taip, anksčiau buvo galima ja važiuoti, o dabar tai jau saugoma teritorija. – Tai ir anksčiau buvo ji saugoma, tik ne visa gatvė buvo užtverta, o tik patys namai iš abiejų gatvės pusių, o gatve tarp namų buvo laisvas judėjimas. – Taip, tada buvo toks objektas, o dabar jis griežčiau saugomas. – O nuo ko jis taip saugomas? – Tai – valstybės nuosavybė, ir ji nusprendžia, kaip turi būti saugomas objektas. – O kas jį puls? – Daug kas. Taip yra ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje taip daroma. – Na, visas pasaulis mums ne pavyzdys. – O kas pavyzdys? – Čia rodomuoju pirštu parodžiau į dangų – Aukščiausiasis mums pavyzdys. – A, taip, sutinku, bet Aukščiausiasis – aukštai, ir toli. – Priešingai, Aukščiausiasis yra visai arti, net viduje – kiekvieno Širdyje, ir Jį reikia atrasti savo viduje. Mes turime Kūrėjo dvasią, kuri vadinasi Minties Derintojas, ir ji mūsų mintis derina miego metu, kada sąmonė yra atjungta, todėl viskas, ką pagalvojame gražaus ir gero, kada mylime ir jaučiame grožį, visa tai yra jausmai iš tos Kūrėjo Dvasios, kurią mes gauname dar nuo vaikystės – maždaug nuo šešerių metų. Tik ritualus mokanti atlikti bažnyčia viską sugadina ir nieko nemoko apie Kūrėjo atradimą savo viduje. – Labai įdomu. Sutinku su tuo, tik šito mokyti reikia dar mažus vaikus. – Labai teisingai. Mano vardas Algimantas, o koks tavo? – Laurynas. – Laurynai, dėl to, kad dvasiniai mokytojai yra patys svarbiausi, kad ir tėvus mokytų atrasti Kūrėją savo viduje, kad jau šie ir mokintų savo vaikus to paties, tai aš ir ruošiu dvasinius mokytojus. Nueik į svetainę neįprastu pavadinimu – www.urantija.lt - ir pasiskaityk, ten Forume matysi mano labai daug mokymų, jau daugiau kaip tūkstantis temų, pamatysi labai daug informacijos, ir pats galėsi patirti, ką aš sakau. – Koks svetainės pavadinimas? – Tkrai neįprastas – urantija.lt – Jeigu tik bus laiko, tikrai pasižiūrėsiu. – Laurynai, nelauk, kol bus laiko, o iš karto atsidaryk, nes atradus Kūrėją savo viduje sutaupysi daug energijos, ir darbas geriau seksis, ir bus nuostabi viduje būsena. Ir tada patvirtinsi mano žodžius. Linkiu tau, Laurynai, ramybės ir geros kloties. Sudie. – Ačiū. Viso gero. – Aš sėdau ant dviračio ir pasukau nuo tvoros atgal, viduje buvo maloni būsena, nes Laurynas buvo nuoširdus, ir net kantrus, ir, manau, kad tikrai jis atsidarys mūsų svetainę, ir skaitys.
Štai kaip Kūrėjas suderino mano treniruotę su Šviesos ir Meilės judėjimu, kad ji pasiektų Širdį to, kuris nuoširdžiai ieškoti pradės ne rytoj, bet kuris jau ieško ir sau kelia nemažai nuoširdžių klausimų, tik atsakymų dar negirdi. Štai ir atvedė Rojaus Trejybė-AŠ ESU mane prie Lauryno. Aš jau prieš savaitę buvau čia irgi atvažiavęs, tačiau tuo metu joks sargybinis neišėjo iš sargybinio namuko. Reiškia, ten nebuvo to, kuris ieškotų Kūrėjo Tiesos ir Meilės. O būtent šįkart išėjo Laurynas – ir sulaukė nuorodos į jam kylantį klausimą – kur gi surasti atsakymus, kas yra jis pats ir kokia gyvenimo prasmė šitame pasaulyje?
Tad ir jums pasirinkus begiojimą ar intensyvų vaikščiojimą, taip pat Rojaus Trejybė-AŠ ESU atves nuoširdų Tiesos Ieškotoją, kad ir jūs su juo pasidalintumėte savo Šviesa ir Tiesa – net ir apie fizinio kūno mankštinimo būtinumą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-05-25 13:01:02

Komentarai

Vakar sekmadienio rytą lauke, savo sodyboje, mankštinomės visa šeima. Besimankštinant vėl netikėtai atradau, kaip galima prasmingai ir žaismingai mankštintis su mūsų mažyle dukra, kad ir jai būtų linksma, malonu su mumis – žemiškaisiais tėvais bendrauti, mokytis.
Šįkart pritūpimus, kuriuos prieš tai jau aprašiau, kartu su Salomėja darė Robertas. Pats smagumas vaikui, nepriklausomai nuo jo lyties, tuo pat metu mankštinantis bendrauti su tėvu ir motina, stebėti, tyrinėti ir lavintis. Kitą pratimą – atsispaudimus nuo žemės Robertas darė pasiguldęs Salomėją ant savo nugaros, o ši laikėsi apsikabinusi jo kaklą, ir štai taip, su papildomu krūviu kūno raumenims, tebūnie padarant mažiau judesių, bet didelė nauda kūno ir tuo pačiu vaiko lavinimui. Šis pratimas stiprina krūtinės, pilvo preso, rankų, pečių ir nugaros raumenis.
Dar vienas smagus pratimas, kurį manau daugelis žino, tai ropojimas keturiomis ant žemės. Robertas, o po to ir aš užsikėlėme Salomėją ant nugaros, ir taip linksmai su vaiku paropojome keturioms – vaikui pats linksmumas, kaip ir mums, o tuo pačiu nauda kūnui – stiprinami nugaros raumenys. Tokį pratimą man parodė poliklinikoje, kai lankiau mankštas, dar įsčiose nešiodama šį vaikelį. Tuomet man aiškino, kad jis stiprina nugaros raumenis ir kartu atpalaiduoja, kuomet pilvas ima didėti nuo augančio vaisiaus įsčiose, ir gali pasireikšti nugaros skausmai, nes patiriama nuolatinė ir didėjanti apkrova stuburui, nugarai. Taigi, bet kokiu mūsų gyvenimo atveju, o tiksliau – visada, kūno mankšta yra reikalinga, o man dabar tai žaismingas bendravimo būdas su savo mažyle dukra.
Kuomet padariau keletą pratimų, ėmiau mąstyti, kokį dar pratimą galėčiau atlikti drauge su dukrele, kad ir jai patiktų, ir lavinčiau toliau ją, ir netikėtai atėjo mintis – atsakymas. Šį pratimą, kurį aprašysiu, retai darau, bet jis labai naudingas tuo, kad efektyviai stiprina pilvo raumenis, taip pat kojų, nugaros raumenis, lavina mūsų koordinaciją ir kūno balansą. Taigi atsisėdau ant žemės, nugarą laikiau tiesiai bet nuo žemės pasvirusią maždaug 45 laipsnių kampu, truputį sulenkiau kelius, o Salomėją pasisodinau ant kelių, ir prilaikydama ją už liemens, kad jaustųsi saugi ir nenukristų, ėmiau tarsi spyruokliuoti – krūtine priartėdama link savęs artyn traukiau kelius, viskas tuo pačiu metu, pėdomis neliesdama žemės, tai vėl atitolindama, kad kas kartą mano ir Salomėjos veidas tai priartėdavo, tai vėl nutoldavo. Iš šono stebint kūno padėtis panaši į „V“ raidę, kuri tai išsiplečia, tai susiaurėja. Vienintelė atrama ant žemės yra mūsų sėdimoji vieta – sėdmenys. Tokiam pratimui atlikti reikalinga išlaikyti kūno pusiausvyrą, darant lėtai ir dar su vaiku. Turi būti jaučiamas pilvo raumenų įsitempimas. Bet Salomėjai šis pratimas labai patiko ir sukėlė daug smagaus juoko, kai mano ir jos veidas tai suartėdavo, tai vėl nutoldavo. Ir žinoma, skaičiavau kiekvieną atliekamą judesį – suartėjimą. Taigi, ir malonus bendravimas su vaiku, ir jo lavinimas, mokinimas skaičiuoti, ir mano fizinio kūno stiprinimas – visapusiškai naudinga ir prasminga.
Po to mano vyras Robertas parodė ir paaiškino, kaip reikia stiprinti akis, kad ir jų raumenys turi būti mankštinami, ne tik mums įprasto fizinio kūno raumenys. Nes apie akis dažniausiai pamirštame, o juk akių raumenys įprastai nedirba, ir laikui bėgant ima silpti, o tada štai prireikia akinių, nes akys nebemato taip aiškiai, kaip norėtume. Robertas dar paaiškino, kad akis gadina ne kompiuteris, kaip daugelis teigia, o tai, kad nedaromos mažos pertraukėlės ir nemankštinami akių raumenys, kuomet akys beveik 8 darbo valandas, ir net dar ilgiau, žiūri vienodu atstumu į kompiuterio ekraną. Akių pratimai yra tie patys ir daugeliui žinomi, bet jie svarbūs tuo, kad jų metu akies raumenys įsitempia, o akies lęšis išsigaubia, kai, pavyzdžiui, savo žvilgsnį nukreipiame į savo nosies galiuką, o po to žvilgsnį nukreipiame į tolį, tuomet akies lęšis suplonėja – grįžta į savo įprastinę padėtį. Taip mankštinasi akis. Kiti pratimai – žvilgsnį nukreipti į kairę ir į dešinę, nejudinant galvos; aukštyn ir žemyn; nupiešti kvadratą, apskritimą laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi ir priešingai; žvilgsniu nupiešti begalybės ženklą, judinti žvilgsnį spirale aukštyn, žemyn aplink įsivaizduojamą medį ar koloną, žvilgsniu tarsi nematomu siūlu apvynioti įsivaizduojamą apskritimą vertikalia, ir horizontalia kryptimis. Svarbu tik atminti, kad po kiekvieno mažo pratimo, pasikartojančių judesių, reikia tankiai pamirksėti, kad atsipalaiduotų akies raumenys. Be to, esu ne kartą skaičiusi, kad akių mankšta iš tiesų labai pagerina pablogėjusį regėjimą. Robertas tokius akių pratimus atlieka savo darbe, padarydamas mažas pertraukėles, ir jaučia nuostabų poveikį.

Na o po tokios malonios mankštos mes su Salomėja šokame į balą nusimaudyti, kad nusipraustume švariu vėsiu vandeniu, kuomet kūno raumenys yra sušilę. Kai nėra tokios prabangos kaip bala ar ežeras, tuomet patariu nusimaudyti po vėsiu dušu vonioje, nes būtent vėsus vanduo, kaip ir kontrastinis dušas, papildomai suaktyvina viso kūno kraujotaką. Po tokios procedūros aš visada puikiai jaučiuosi.

Prieš darydami viso kūno mankštą nuoširdžiai pabendraukime su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, pagarbinkime ir pakvieskime daryti pratimus drauge, kad mankštintumėmės išmintingai, neviršydami savo tuometinių fizinio kūno galimybių, o palaipsniui nuosekliai didintume fizinį krūvį. Visur svarbios nuoseklios, ryžtingos ir kantrios pastangos. O mes urantai žinome, kad tik Kūrėjas yra Išminties Šaltinis, Jis ir lieja mums meilę, išmintį, kaip ir kitas amžinąsias dvasines vertybes, kad jas pajaustume būsena ir veiktume taip, kaip jaučiame, o tai ir yra Kūrėjo vedimo pajautimas mumyse, pajautimas Jo gyvų šviesos impulsų mumyse. Tik Jis mus geriausiai pažįsta iš vidaus, per mums padovanotą Minties Derintoją, kaip mes patys savęs dar nepažįstame. Telieka tik nuoširdžiai atsiduoti Jo vedimui mumyse, vis labiau ir labiau geriant ir maudantis Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvuoju vandeniu.

Visų šių mano aprašytų patyrimų esmė – nuoširdus ir gyvas kasdienis bendravimas su vaiku, kuris yra būtinas žemiškiesiems tėvams, įtraukiant į įvairias atliekamas veiklas ir savo mažylį kaip lygiavertį partnerį – šeimos narį, tačiau atsižvelgiant į jo amžių, galimybes, daug kartų kantriai ir su meile jam paaiškinant tuos pačius dalykus, lavinant per įvairius žaidimus. Ir visuomet veikime kartu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, Kuri iš tiesų štai pateikia tokių šviesių impulsų, šviesių minčių, kaip įdomiai bendrauti su savo mažyliu vaiku, o vėliau – kaip su ūgtelėjusiu, ir toliau bręstančiu, kad belieka tik įsiklausyti į šias šviesias mintis ir jas įgyvendinti. O kuo labiau giliname savo gyvąjį įtikėjimą, kuo labiau patiriame Gyvą Kūrėją savyje, tuo ir meilės būsena stipresnė, ir Jo šviesos impulsai aiškiau juntami, ir net mokymus galime išgirsti. Apribojimų nėra, baimė sukuria apribojimus mūsų prote, o Rojaus Trejybė-AŠ ESU išlaisvina iš bet kokių apribojimų ir baimių, žingsnis po žingsnio vis aktyviau žengiant Gyvuoju Keliu.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-06-04 12:31:29Nuostabus šis Algimanto mokymas ir šie šviesos teiginiai:
„Kūrėjo Meilė visada yra Judėjime – ji yra Gyva, jos negalima įkalinti savo viduje ir laikyti, nes toks gyvas Meilės Spaudimas tiek padidės viduje, kad pasirinkimas yra tik vienas – dalinti ją Gėrio ir Meilės darbais aplinkai, kiek tai aplinkai yra priimtinas, koks nors Gėrio ir Meilės veiksmas. „
Ir dar:
„...esminis dalykas – savo viduje Meilę nukreipti į fizinio organizmo mankštą, kad žmogaus kūnas taip pat patirtų judėjimą – sustiprintą apkrovą negu šiaip jis įpratintas judėti einant ne intensyviu, o jam įprastu ritmu.“
Pritariu minčiai, kad ir mes turime būti nuolatiniame judėjime kartu su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kartu bendradarbiaudami visapusiškai – gyvai bendraudami gyvoje komunijoje savais nuoširdžiais žodžiais, gyvosios šviesos mokymus ir apreiškimus studijuodami, sukauptais patyrimais meilės motyvu dalindamiesi visų labui, ir savo kūną mankštindami, kuris yra Jo materiali šventovė, todėl irgi turi būti gyvybingas nuolatiniame judėjime, sveikas ir stiprus.

Šiuo metu aš kartu su savo vienmete dukra Salomėja daug laiko praleidžiame mūsų šeimos sodyboje, kaime, nes oras puikus ir malonus nuolatiniam buvimui gamtoje, mums kartu vaikštinėjant po sodą, pievas, Salomėjai – su malonumu ir nuoširdžiu dėmesingumu tyrinėjant kiekvieną pastebėtą vabalėlį, gėlę, drugelį, augalo lapelį, net nusiskynus paragaujant, stebint praskrendančius paukščius, lėktuvus. Jai tai yra pats pradinis susipažinimas su aplinka, ir pats geriausias, nes natūralus, ne dirbtinis. Ir aš jaučiuosi daug geriau ir gyvybingiau vis daugiau laiko praleisdama tokioje ramioje ir šviesesnėje gamtos aplinkoje nei mieste ar užmiestyje, kur daug žemo dažnio energinių virpesių. Rytais lauke sportuoju, o Salomėja šalia vaikštinėja, mane stebi, bando jau kai kuriuos pratimus atkartoti judindama rankytėmis, ir kartu supančią gamtą tyrinėja. Kadangi dabar neturiu galimybių ir laisvo laiko išlėkti viena pabėgioti, nes nuolat būnu su vaiku, tai mankštinuosi namuose darydama įvairius tempimo pratimus, judinu sąnarius. Štai šį rytą dariau vieną pratimą, ir prie manęs priėjo Salomėja, ir netikėtai ėmiau tą patį pratimą daryti kartu su ja, kad buvo linksma ir vaikui, ir man nauda – kūno treniruotė. Tai buvo netikėtas prasmingas patyrimas. Po to kilo mintis, kaip kai kuriuos pratimus galima atlikti kartu su vaiku, kad ir jam būtų linksma, prasmingas patyrimas bendraujant drauge su mama ar tėvu, vaiko lavinimas, ir kartu fizinio kūno stiprinimas.
Taigi pratimas buvo toks – atsisėdau lauke ant žolės, nugara tiesiai, o kojos plačiai išskėstos į šalis, pėdos sulenktos. Ir tuomet ištiesusi rankas lenkiausi į priekį visu kūnu, kad šitokiu būdu jaučiau raumenų tempimą blauzdose ir šlaunų vidinėse pusėse. Tuo metu priėjo Salomėja man už nugaros, apsikabino mano kaklą ir ėmė juoktis, jai linksma kartu su manim pažaisti, o aš suėmiau jos abi rankytes ir vėl lenkiausi į priekį pasvirdama kartu su ja, skaičiuodama – vienas, du, trys... Dukra juokėsi, jai buvo linksma šitaip suptis ant mano nugaros, ir tuo pačiu man skaičiuojant kiekvieną atliktą judesį, klausėsi, juk tai žaismingas būdas išmokinti vaiką skaičiuoti, pajausti ritmą, per nuoširdų bendravimą net ir mankštinantis kartu. O skaičiuoti galima lietuvių, rusų, anglų kalbomis, nes vaikai imlūs, greitai išmoks, čia svarbiausia tėvų išmintingas ir žaismingas mokymo būdas. Taigi toks pratimas buvo ir pažaidimas su savo dukra, jos lavinimas, ir mano kūno raumenų stiprinimas.
Kitas pratimas, kurį galima atlikti kartu su savo mažyliu vaiku – pritūpimai. Štai priglaudžiau dukrą sau už nugaros taip, kad ji apsikabino kaklą, aš tuo tarpu dešine ranka suėmiau už jos rankų, o kita – prilaikiau už sėdmenų, kad vaikas būtų saugus, ir plačiau pražergusi kojas dariau įtūpstus, pritūpimus. Krūvis buvo didesnis nei šiaip tokį pratimą atliekant vienai, bet tai papildomas raumenų stiprinimas, papildomas krūvis, kūnui naudingas, o padarome tiek, kiek jaučiame pagal savo fizinį pasirengimą. Vėl gi, skaičiavau atliekamus pritūpimus – tai žaismingas vaiko mokymas ir skaičiuoti, ir gyvas pavyzdys kaip mankštinti savo fizinį kūną, ir nuoširdus bendravimas, ir mano fizinio kūno stiprinimas. O tokių pratimų galima prigalvoti daugybę, į tuos pačius žinomus pratimus pakviesti dalyvauti ir vaiką, kad ir jam būtų linksma, ir kartu žaismingas prasmingas patyrimas, lavinimas.

Pasidalinau šiais pratimais, nes žinau jie gali būti naudingi tėvams, auginantiems ar dar auginsiantiems savo mažylius, o ypač motinoms, kurios didžiausią laiko dalį praleidžia vienos su mažyliu namuose, neturi galimybės išlėkti į lauką vienos pasportuoti kada tik užsigeidžia, nes tuo tarpu kitas šeimos narys tėvas dirba darbe. Tačiau visada yra išeitis, kuomet viską darome su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, pasikviesti Ją veikti drauge, kaip bendrakūrėjai. JI suteikia tokių šviesos impulsų, kad mums belieka juos įgyvendinti, ir neapsileisti, neaptingti. Taigi ir su savo mažyliu namuose galime žaismingai sportuoti ir stiprėti, o mūsų žemiškųjų tėvų asmeninis pavyzdys yra pats geriausias mokymo būdams mūsų vaikams, demonstruojamas su meile, geriama nuolat gyvai iš Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-06-01 16:17:48[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal