Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Mano mokymas - Kaip apraminti savo neramų žmogiškąjį protą, norint išgirsti Rojaus Trejybę-AŠ ESU? 2018 06 02

Kaip apraminti savo neramų žmogiškąjį protą, norint išgirsti Rojaus Trejybę-AŠ ESU ?

Būtent toks klausimas kyla kiekvienam urantui, siekiančiam gauti mokymus iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU - Kaip apraminti savo neramų protą, norint išgirsti Rojaus Trejybę-AŠ ESU, girdimą tik ramybės būsenoje?

Atsakymas yra vienas – atverkite savo gyvąją asmenybę, kuri ir gyvena savo dieviškuoju protu, pilnu Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Ramybės ir Meilės, ir kuris tiesiog išgirsta savo Tėvus – savo Šaltinį. O tai reiškia, jog iki tol būtina atrasti Rojaus Trejybę-AŠ ESU savo viduje, kad būsena jau galėtumėt paliudyti savo viduje, jog Kūrėją pažįstat, ir norit bendrauti su savo Tėvu ir Motina, nes iki tol jau daug laiko paskyrėt garbinimui ir maldai ir patyrėt tą gyvosios komunijos savo nuoširdų monologą – savo Širdies atvėrimą savo Tėvui ir Motinai – o dabar trokštat patirti tokį atsivėrimo laipsnį, kad patirtumėt dialogą su Tėvu ir Motina, patirtumėt, ką sako Tėvas ir Motina jau jums. Tačiau šitas troškimas neturi būti toks, jog tai įvyktų būtent per patiį pirmą ar antrą kartą, kada po pagarbinimo ir trumpos maldos, kuri yra jūsų komunijos su Tėvu ir Motina aktyvioji dalis, jūs ramiai sėdite ir laukiate Tėvo ar Motinos mokymo suteikimo būtent jums asmeniškai. Toks didžiulis troškimas sukeltų įtampą ir papildomą apsunkinimą asmenybės dieviškajam protui išgirsti savo Šaltinį. Kadangi asmenybės protas dar nėra toks stiprus ir įsiviešpatavęs jūsų viduje, tai savaime suprantama, jog labai greitai savo nekantrumą ima labai aktyviai demonstruoti žmogiškasis protas, kuris yra pilnas taršos ir neužbaigtų, trūkinėjančių minčių, kurios visa lavina tuoj pat užgriūna jūsų vidų, ir pačios ramybės kaip nebūta, mintys tiesiog lakstyte laksto, kad jų nebegali ir sugaudyti, ir tuoj pat toks išvargintas žmogiškasis protas ima vis labiau patirti nusivylimą, kad nepasiseka pasiekti taip trokštamo rezultato – išgirsti Tėvą ar Motiną. O tai dar labiau padidina ir nekantrumą, ir nusivylimą. Būtent dėl to pats troškimas išgirsti Kūrėją turi būti tik paties proceso kryptis, bet ne tikslas. Šitaip nebus tos įtampos, kuri ir neleidžia išgirsti Tėvo ir Motinos.
Galbūt kai kuriems iš jūsų padės, kokie nors malonūs vaizdai iš praeities, o gal savo pačių sukuriami iš svajonių, kuriose jūs patyrėte pasitenkinimo realybę, o gal net palaimą -- panirkite vėl į tokią malonumo būseną, kuri būtent įsiviešpataus jūsų proto viduje ir apramins kitų minčių lakstymą, ir nekantrumą, nes neįpratęs tokioje ramybės būenoje praleisti ilgesnį laiką, protas labai greitai pavarlgsta, ir jam atrodo, kad praėjo jau labai daug laiko, o iš tiesų ne daugiau minutės ar dviejų, o vertėtų šitaip tyloje pasėdėti bent penkias ar net dešimt minučių. Tik vėl -- neatsipalaiduokite kokiu nors maloniu vaizdiniu, kad nenugrimstumėte į miegą ir nepramiegotumėte jums sakomo Tėvo ar Motinos mokymo. Tiesiog plaukite Kūrėjo – Rojaus Trėjybės-AŠ ESU – virpesių Upėje natūralia Tėkme, kaip jus neša Kūrėjo Srovė, ir jeigu pastangas dėsite atkaklias, nuoširdžias, sulauksite palaimingo ir jus nustebinančio patyrimo – girdžiu -- girdžiu Tėvo ar Motinos mokymą, girdžiu, ką man sako Tėvai. Kokia Laimė patirti tokią Palaimą. Šito aš jums ir linkiu kiekvienam.
Žinokite, atlygis visada būna tik už atkaklias ir nuoširdžias pastangas, visų Šviesos labui, o ne atsaines ir mechanines, pasiduodant savo savanaudiškoms žmogiškojo proto diktuojamoms ambicijoms ir baimėms.

Būkite verti Kūrėjo amžinųjų vertybių, kurias ir perteikia jums mokymuose Tėvas ir Motina, kad niekada nieko nebijotumėte, ir negyventumėte savo prasimanytomis ir jūsų aplinkos sustiprinamomis jūsų gyvuliniam protui iliuzinėmis baimėmis, kurios trukdys jums išgirsti Tėvą ir Motina, ir griaus jus iš videos -- ir jūsų visą gyvenimą išorėje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-06-02 08:32:55

Komentarai

Rašau, būdamas darbe. Ypač žemų virpesių apsuptyje. Bet jūsų valios, kad nekomentuočiau ar netrukdyčiau tobulėti, pažeisti negaliu. Meilės ir gerovės Gyvajame kelyje.

Arunas
2018-08-03 12:22:27Buvo ir mokymas, kad svarbiau įtikėti ir atgimti iš dvasios.. Nereikia nagrinėti mano komentarų, kaip aš ne nagrinėja jūsų, nors klaidas matau. Nešvaistom laiko be reikalo

Arunas
2018-08-03 10:55:26Labas visiems broliams ir sesėms, taigi dalinuos savo patyrimu apie girdėjimą Tėvų ir Jėzaus. Aš gyvai bendruju jau 10 metų, bet tai nereiškia, kad įšgirdus Šaltynį Kūrėja aš aš tapau tobula, gymusi iš dvasios ir t.t.. Reikia paprastai viską suprasti, mes bendraujam pastoviai , na kaip šeimoje žmonės būdami vienoje erdvėje. Šiame etape aš stengiuos visiškai neuždavinėti juokių klusimų, tai praeitis, mokymai yra duodami per Algimantą ir literatūrą. Taigi vyksta vaiko ir tėvo gyvas būvimas, o tai kas čia blogo tai tikra ir tai nuostabi dovana, kuriuos linkiu visiems. Kalbėtis su tikru gyvu Tėvu manau būtina ir girdėti jo čiurlenantys mintys atgaiva, aš neisivaizduoju, kaip anksčiau be Gyvų Tėvų gyvenau, bet prisimenu būvo žiauroka. Šiame etape daug bendrauju su Jėzumi Mykolu, labai padeda visai kiti virpesiai aktyvūs, su svoriu, linksmi. Yra mokymas duotas anksčiau per Algimantą, kad kiekviena asmenybe girdės ir bendraus su Tėvu tik jam skirtu būdu, ritmu unikalumu. Aš labai troškau išgirst ir ilgai laukti neteko, bet per 2 kartus, turėjo būti ienu metų pertrauka, nes išsigandau. Pamaniau, na dabar uždės skarelę ir į vienuoliną, tai atsisakiau gyvo ryšio, bet po metų puoliau į glėbį, tai po 3 dienų išgirdau Jo balselį per mintį. Tai va mielėji, Tėvai vaikų nekankiną, visiems viskas duota, gyvenam savo skirtą gyvenimą su Kūrėjumi, ir keičiames meilės srovėje kiek pajėgus akimirkoje kasdien, o kai susitiksim visi dalinsimes , kaip skirtingai ir "stebuklingai" būvom lukštenami . Su meile , jūsu sese, Laima.

LaimaR
2018-08-02 22:11:01Taip, daug svarbiau yra atgimti iš dvasios, negu išgirsti Tėvą- Rojaus Trejybę- AŠ ESU.
Kodėl taip sakau. Atgimimas iš dvasios yra Įtikėjimo procesas ir klaida tame, kad trokštame kuo greičiau išgirsti Mokymus, tuom pačiu, praleisdami patį procesą. Bet mes neturime Gyvųjų patirčių, nevyksta pasidalijimas jomis, bandome sutrumpinti Gyvąjį Kelią.
Tėvo Mokymus girdėti ir dalyvauti gėrio darbuose, atsirėmus į Kūrėją ir pakvietus Jį kartu bendradarbiauti, vyksta milžiniškas šuolis Įtikėjimo procese. Ir tai tikrai yra tai, kuo džiaugiasi visa Kūrinija

Galbūt aš klystu, bet mano nuomone, atgimimas iš dvasios savaime panaikina visas blogasias savybes. Įžvalga tampa nepalyginamai gilesne, platesne. Atgimęs žmogus iš dvasios žinos- kada, kami r kokiu lygmeniu pateikti Mokymus.
Žemesnio dvasinio lygmens žmogus gali atmesti Šviesą. Irk as tikrai blogai- užsisklęsti savyje. Todėl, atgimęs iš dvasios urantas tikrai nevertins kito, kaip neišmanančio. Nes tai bus blogis Kūrinijai ir ėjimas pries Tėvo- Rojaus Trejybės- AŠ ESU valią.
Skubotas noras mokyti rodo tik viena- bangavimą Įtikėjime ir asmenybės atsitraukimą įtikėjimo kelyje.

Savo ruožtu tegaliu pridurti, kad nesu atgimęs iš dvasios ir tik galiu paprašyti- rašykite į FORUMĄ ir nebijokite. Nes tyla komentarų nebuvime- jau Rojaus Trejybės- AŠ ESU yra Evoliucinio plano pažeidimas.

Arunas
2018-08-02 17:46:31[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal