Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Partnerystė – tai yra gyvenimas visų labui – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 07 28

Algimanto pamokomasis žodis – Partnerystė – tai yra gyvenimas visų labui – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 07 28

Mylimieji, šiandien man kilo toks mokymas Širdyje – reikia pakalbėt apie tai, ką aš jau esu jums aiškinęs – apie Partnerystę. Partnerystė yra gyvenimo pagrindas. Partnerystė yra vyro ir moters gyvenimas šeimoje taip, kaip suveda Kūrėjas, kad būtų žmonijos pratęsimas iš Meilės, Meilės vardan, ir visų Šviesos labui. Partnerystė – tai yra būsena, kurią patiria mirtingasis, gyvendamas šeimoje – tai nėra pareiga, nėra intelekto išmąstymas, ką reikėtų daryt, rūpinantis Partneriu ar Partnere, vaikais – tai yra būsena – būsena Kūrėjo Meile – nėra Partnerystėje kitos būsenos, kaip Meilė.
Jeigu yra baimės apraiška, aišku, ji pavirs į susierzinimą – ateis akimirka, kada tas susierzinimas pavirs galbūt net ir į neapykantą. Baimė turi milžinišką galią, todėl Partnerystei tai yra pats didžiausias nuodas – baimė. Ji yra reali, glūdinti pasąmonėje, jos negalima iš anksto numatyt, kaip ji gali pasireikšt – ji pasireiškia krizėje, kada susilpnėja įtikėjimas ir gyvasis ryšys su Kūrėju – Meilės Šaltiniu ir Centru.
Kūrėjas lieja vien tik Meilę. Reiškia, ir Partnerystėje, kuo daugiau atsiveri Tam Meilės Šaltiniui ir Centrui, kuo daugiau geri tą nuostabų Gyvąjį Vandenį, tuo daugiau Meilės tu jauti savo viduje, ir tada ta Meile gyveni, gyveni, ir toji būsena tau diktuoja visus sprendimus – tau nereikia išmąstyt – ką ir kaip reikėtų daryt – tau nereikia prisiverst – tu darai iš Meilės – viską – iš Meilės Partneriui, iš Meilės vaikams, iš Meilės aplinkai, ir kur bebūtum, net ir vienas būdamas ar viena būdama, tu visą laiką jauti Partnerį arba Partnerę – ryšys yra Meilės virpesiais iš Kūrėjo ir per Kūrėją. Todėl Partnerystėje negali būti šeimos vienos lyties dviejų asmenų – tai yra nuodėmė – tai yra nusikaltimas. Negali būt kuriama šeima ir dar turėt vaikų įvaikintų – paimtų iš kitų šeimų – čia yra nusikaltimas jau juridine prasme, politine prasme, o Kūrėjo prasme – tai yra nuodėmė – tai yra ėjimas prieš Kūrėjo valią – ėjimas prieš Evoliuciją, ėjimas prieš visų šviesinimą. Bet čia dar ne viskas. Pats pavojingiausias dalykas yra tai, kad žmonėms iškreipiama Evoliucijos samprata ir diegiama klaidinga mintis, kad gali du žmonės vienos lyties gyvent šeimoje. Negali. Tai yra maištas prieš Kūrėją, tai yra Šėtono, Kaligastijos – mūsų buvusio planetos Dvasinio Vadovo, ir Liuciferio – buvusio Vietinės Sistemos Vadovo – sukelto maišto prieš Kūrėją pasekmė. Maištas, įvykęs prieš du šimtus tūkstančių metų, mums dabar duoda skaudžias pasekmes, kad mes jau net įtraukiame į juridinius įstatymus leist vienos lyties asmenų šeimos egzistavimą, ir dar leist įsivaikint vaikus, šitaip traumuojant psichiką tų mažų vaikų, tuo pačiu ir jiems rodant, kad Kūrėjo nėra. Kūrėjas, sumanęs planetoje dviejų skirtingų lyčių Partnerystę, kurios mes nemokom vaikų – dėl to jie neatpažįsta vienas kito, kai Kūrėjas suveda bendrai Partnerystei du priešingos lyties asmenis – virpesiais neatpažįstam. Ir štai mes dabar juridiškai norim įteisinti tokias šeimas, ir dar jas kaip gražiai pavadindami – partnerystė. Tai yra nusikaltimas prieš žmoniją, prieš Kūrėją – nuodėmė, ir liūdniausia, kad tai – ta psichika iškreipta – traumuota psichika – paverčiama normalia tolerancija – tolerancija nuodėmei – tolerancija tam, kas yra prieš Kūrėją. Todėl Partnerystė tiktai tarp skirtingų lyčių dviejų asmenų gali būt. Ir ji pripildoma tada Meilės, kad būtų tęsiama žmonijos kita karta, kad ta kita karta taip pat paliktų šviesesnę aplinką iš jų sukurtoms kartoms. Partnerystė yra Šventa Kūrėjo Dovana, ir jos negalima nei suteršti, nei sumenkinti, nei suniekinti, tuo labiau, maištaujant prieš Kūrėją, prieš visą Jo Evoliucinį Planą, kuriame numatyta Šeima, kurioje būtų kartu su Kūrėju kuriami mūsų kitų ateinančių kartų vaikai. Todėl Partnerystė – tai yra Meilės būsena, kurią turi jaust, per atsivėrimą Kūrėjui, Partnerei. Būsena yra tas teisingas asmenybės impulsas, kurį asmenybė jaučia iš Kūrėjo, ir kuriuo ji pati pulsuoja ir kurį siunčia savo Partneriui, savo vaikams – tada vaikai mato tikrą gyvenimą, kupiną Meilės. Vaikai, kaip ir aplinka, žodžių negali iki galo suprasti, bet akys pasako daugiau, kada mato tą veiksmą, kuris yra kasdienos aplinkoje – akys moko daug daugiau negu žodis – žodis gali būt klaidingai interpretuojamas, tuo tarpu veiksmą matydamos akys supranta daugiau, ir labiau įsimena, ką mato. Kita vertus, nuolatiniai žodžiai protą atbukina, o matomi veiksmai nuolatiniai, jie yra tyliai atliekami. Ir jie – kasdieniai veiksmai, bet jeigu jie pripildyti Kūrėjo Meilės būsena, jie tampa gyvybingi. Jeigu jūs net skalbiat – rankom skalbiat bet ką – jūs skalbiat susierzinę – vaikai mato visiškai kitokius jūsų kūno judesius – rankų judesius, o jeigu jūs skalbiat su Meile Kūrėjui ir jūs pašvenčiat šitą darbą Kūrėjui ir Partneriui ar Partnerei, yra visiškai kitokie judesiai – elastingumas – visiškai kitokia būsena. Ir tada iš tikrųjų jūsų eilinis darbas yra taip pat ir mokymas, ir vaikai mokosi iš to. Ir tai yra nuostabi mokykla, nuostabi Kūrėjo apraiška per Partnerystę.
Partnerystė – tai yra gyvenimas visų labui, tai nėra šiaip jau jūsų pačių susimąstytas bendras gyvenimas santuokoje – ne, čia Kūrėjo Dovana, ir tą Kūrėjo Dovaną reikia brangint, puoselėt, ir ją pripildyt Kūrėjo Meile.
Partnerystė turi būti gyva, ir nešti vaisių – ji neturi būti tuščia, ji turi būti veikloje. Tai yra Kūrėjo atvaizdas – kaip Rojaus Trejybė-AŠ ESU Savuoju Tobulumo Šaltinio Lygiu bendradarbiauja Tarpusavyje Dvasinėje Absoliučioje Vienovėje – taip ir Partneriai tada bendradarbiauja, kada Centru yra Kūrėjas jų viduje ir jų veikloje, tai bendradarbiauja savo lygiu. Ir tada atsispindi Rojaus Trejybė-AŠ ESU – kaip kolektyvas – atsispindi Šeimoje – būsena. Būsena leidžia tuo Gyvuoju Vandeniu tada laistyti visą tą Šeimos Sodą, kad jisai vestų nuostabius žiedus, nuostabius vaisius. Ir tuos vedimo veiksmus mato aplinka, ir vaikai mato. Kada jie turės savąsias Šeimas, kada iš tikrųjų žinos, o būsena jaus, ir tada atpažins savo Partnerius, kurie taip pat bus amžini. Tai yra nuostabiausias Evoliucijos Kelias, Kūrėjo padovanotas tai planetai, kurioje gyvena mirtingieji skirtingų lyčių – dviejų lyčių mirtingieji – ir jie neturi suteršti Kūrėjo Evoliucinio Plano, kuriame yra Partnerystė, Šeima, Centras. Bet ją reikia pripildyti Kūrėjo gyvybinga Meile, tada sužydės tas planetos Gyvas Sodas Meilės tėkmėje Brolystės Žiedais.
Urantija bus ta nuostabios Šlovės, Šviesos, ir Spindėjimo Planeta, į kurią žvelgs, kaip į tą nuostabiausią Leliją, kur toks gaivinantis Žiedas, nors šaknys yra dumble – šaknys nematomos – tai mūsų tas praeities milžiniškas skausmingas patyrimas – jisai mums suteikia dabar tokią atgaivą, atradus Kūrėją savyje, patyrus Kūrėją savyje, ir Partnerystėje pasireiškiant Kūrėju visų Šviesos labui ir Meilės Galia. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-08-01 22:05:51

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal