Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Mano mokymas - Vaiko mąstymas, 2018 08 09

Mano mokymas - Vaiko mąstymas, 2018 08 09

Ką tik mano perskaityti Vitos aprašyti patyrimai, susieti su Kotryna, man pasufleravo parašyti šį mokymą apie vaiko mąstymą.

Priminsiu Vitos aprašyto patyrimo esmę, pacituodamas vieną aprašyto patyrimo pastraipą, kurioje jų mažoji penkerių metų dukrelė, Kotryna, jiems visai šeimai laukiant jau užsakytų patiekalų lauko kavinėje, pasiūlo –
Pasimeldžiam. – Nelabai kas sureaguojam, gal šiaip pasakė? – Pasimeldžiam. – Sako mažoji jau taip, kad išgirstam ne tik mes, bet net ir aplink sėdintys. – Gerai – pasigirsta iš vieno, iš kito mūsų šeimos nario.
Prieš užmerkiant akis spėju pamatyti įtariai mus stebinčių prie kito staliuko sėdinčiųjų žvilgsnius.
Pasigirsta Kotrynos malda – Meldžiu mamai, Viktorijai, Matui gerovės. Taip pat močiutei ir seneliui, kaimo močiutei ir diedukui. Meldžiu, kad tėtis geriau jaustųsi. Meldžiuosi už Algimantą ir Holą, kurios jau nėra. Amen.

Tai labai trumpas epizodas dienos tėkmėje, tačiau kiek daug jis atskleidžia apie vaiko mąstymo lygį. Mes turime suvokti, kad tiek suaugęs, tiek vaikai savo viduje mąsto daug daugiau ir atviriau negu išsako garsiai. Ir vis tik, jeigu tokio amžiaus vaikas – ne jo tėvai – pasiūlo pasimelsti, tai būtent ir parodo, kuo tas vaikas kvėpuoja, kuo jis maitinasi per dienų dienas būdamas vienas, apie ką jis mąsto daugiausia. Ir jeigu vaikas apie Kūrėją mąsto vis daugiau ir daugiau, tai tik rodo jo nuoširdų norą bendrauti su Kūrėju vienam esant, tiesiog būti su savo Rojaus Tėvais, kuriais pasitiki daug daugiau negu Rojaus Tėvais pasitiki žemiškieji tėvai, dėl to jam ir savaime natūralu būti savimi su savo Dieviškaisiais Tėvais, dėl to jam taip pat natūralu pasiūlyti ir visai žemiškai šeimai pasimelsti net ir kavinėje. O koks gi čia nuoširdžiam vaikui skirtumas, negi yra tokia vieta, kur nebegalima bendrauti su Rojaus Tėvais? Iš viso, ką reiškia pasimelsti – o gi atsiverti savimi mūsų mylimiems Tėvams – bet gi, ar tikrai mylimiems, jeigu suaugęs nepasiūlo pasimelsti – jam ir į galvą neateina, kad galėtų iš viso melstis kavinėje, čia gi ne bažnyčia, čia mes poilsiaujame, juk atėjome pavalgyti materialaus maisto, ir pabendrauti kitokioje aplinkoje. Tačiau toks požiūris yra segmentuotas, ir yra būtent dėl to, kad trūksta gyvo ryšio su Rojaus Tėvais gelmės, arba jo iš viso nėra, ir, aišku, nėra pačios gyvos Meilės būsenos viduje tokiu laipsniu, kad viduje kiltų troškimas pabendrauti su Rojaus Trejybe-AŠ ESU net ir kavinėje, todėl nėra ir nuoširdumo gelmės, o tuo pačiu ir noro melstis kavinėje, nes čia melstis, tariamai, nepriimta. O kas taip nustatė? O gi niekas, tik vidinė baimė. Ir dėl to tuomet žmogaus protas dirbtinai sau sukuria tabu sferas, ir užprogramuoja siauro mąstymo kryptį - nustato sau priimtinas ar nepriimtinas vietas bendravimui su Kūrėju. O vaikai, kol jų mąstymo nesuvaržo patys tėvai, tariamai juos mylintys ir saugantys nuo blogos įtakos, yra dar laisvi nuo tos baimės, dar nepakliuvę - tėvų klaidingu ir neišmanėlišku auklėjimu be Kūrėjo ir prieš Kūrėjo valią ir Evoliuciją - į baimės nelaisvę ir net vergovę, kuri ir duoda proto baimės ir degradacijos vaisių jau jų suaugusių ir naujų kartų gyvenime.
Kotrinos malda buvo ne toji malda, kada paprastai urantai meldžiasi prieš valgį, nes ši malda buvo gyvosios komunijos su Kūrėju Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje malda – tai buvo gyvas jos Širdies bendravimas su pačiu Kūrėju dėl kitų Gerovės, dėl kitų Palaimos ir Ramybės, dėl tarpusavio Brolystės ir Rojaus Trejybės-AŠ ESU Tėvystės ir Motinystės, kad mirtingasis greičiau pabustų iš dvasios miego, kad asmenybė atrastų savo viduje Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU, kad gyvenimo kiekybinė materiali egzistencija pakiltų į Gyvo Gyvenimo su Kūrėju kokybišką dvasinį laiptelį, kuriame asmenybės gyvenime centrinę vietą vis daugiau ir daugiau ir užima Rojaus Trejybė-AŠ ESU, ir visa materiali civilizacija paklūsta ir pasiduoda dvasiniam Meilės Pagrindui.
Apskritai, tėvai su mažais vaikais nebendrauja nuoširdžiai, nors patys ir mano, jog su jais yra nuoširdūs. Būtent dėl to jie stengiasi juos apsaugoti nuo įvairių problemų, kurių bus visada šeimoje, kol tiek tėvas, tiek motina savyje nebus atradę dieviškųjų Rojaus Tėvų. Tad tėvai mėgina užsidėti kaukę ir gyventi po ja dirbtinį gyvenimą, o vaikams šypsotis netikra šypsena, vietoje to, kad ir vaikams, palaipsniui, vis daugiau atskleistų ir šeimos patiriamus iššūkius, kurie gali pakirsti visos šeimos gyvenimo ramybę.
Vaikai neturi baimės tiek, kiek suaugę, dėl to jie yra ir stipresni, ir galės tikrai sustiprinti net savo žemiškus tėvus, sakydami, kad ne tokia čia didelė problema, kad tiek krimstis, juk yra Kūrėjas, kuris padeda spręsti visas problemas, kurias sukelia žmonės, o ne Kūrėjas.
Ir jeigu Kotryna, sulaukusi penkerių metų, visai šeimai pasiūlo pasimelsti tokioje visiems, bet tik ne jai, atrodančioje maldai netinkančioje vietoje – kavinėje – tai liudija, kad jos viduje Rojaus Trejybė-AŠ ESU – Kūrėjas – jau viešpatauija, Kūrėjas jau yra Tas Šaltinis, kuris ir globoja, ir maitina asmenybę Meile ir Šviesa, dėl to Kotrynai jau nėra jokios netinkamos vietos maldai. Ir vis tik tokį savosios asmenybės potencialo išsiskleidimo aktualu vektorių ji gavo iš žemiškųjų tėvų, kurie pasuko Gyvuoju Keliu, ir žengdami gyvus, nors iš pradžių netvirtus žngsnius, bet vis daugiau dėdami pastangų, ėmė patirti savyje daug pasikeitimų, o atradę savyje Rojaus Trejybę-AŠ ESU – pradėjo savo lygiu spinduliuoti Kūrėjo Meilę ir Šviesą savo žemiškiems vaikams, kad jų asmenybės savyje kuo anksčiau atrastų savo Šaltinį ir Centrą – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. O tai jau žemiškųjų tėvų priedermė pasirūpinti Gyvąja Meile ir Šviesa. Juk vaikus labai lengva pripildyti tiek Meilės ir Šviesos, tiek ir iliuzinio blogio, nes vaikai labai nuoširdžiai iki penkerių metų viską geria, ką tik jiems siūlo tėvai – gėrį, arba blogį – o taip pat jie savo būsena jaučia daug stipriau negu per savo vaikystės ir suaugusio gyvenimą užteršti jų žemiškieji tėvai, jau gyvenantys baimėje, jau patyrę daug skausmo ir kančios, ir dėl to jau išmokę dėvėti daug kaukių, kas jų baimę dar labiau padidina. Štai kodėl vaikų dvasinis stuburas bus daug stipresnis už suaugusiųjų, nors fiziniu amžiumi jie bus penkiamečai ar šešiamečiai, bet Meile ir Šviesa jie toli pralenks savo žemiškuosius tėvus, ir juos galės jau daug kur pamokyti didesnės Šviesos savo natūraliu elgesiu ir paprastais samprotavimais. Svarbu, kad patys tėvai prisidėtų prie vaikų kosminės įžvalgos sustiprinimo savo bendravimu vieno su kitu ir su vaikais, kad vaikai pajaustų Šeimoje Meilės Virpesių Lauką, kurį ir jie galėtų sustiprinti savo nuoširdžiu bendravimu ir bendradarbiavimu ir su tėvais. Šai kodėl suaugusiųjų įtikėjimas ir pasitikėjimas Kūrėju ir savimi turi būti toks tyras ir nuoširdus, kaip vaikų. Ir tuomet tokioje šeimoije nekils jokių konfliktų. Atrodytų to būti negali – gali, man tiesiog yra nesuvokiama, kaip gali šeimoje kilti problemų tarp vienas kitą mylinčių tėvų ir vaikų, kur Kūrėjas yra Šaltinis ir Centras. Konfliktas kyla tik tada, kada tėvų, net ir vieno kurio iš tėvų, viduje nutrūksta, arba nusenka, gyvas ryšys su Kūrėju, nes Kūrėjas Savo Meile visus, net ir buvusius, konfliktus ištirpdo Meilėje.

Tad jūs turite turėti minty, jog su vaikais galite bendrauti ir bendradarbiauti daug aukštesniu lygiu negu manėte iki šiol vien tik trypčiodami – o tikrovėje patys degraduodami ir silpnėdami, ir vaikams neleisdami vystytis vis aukščiau – kada jūs vengiate įtraukti vaikus į gyvą šeimos gyvenimą, o vietoje šito vis mėgindami pačią šeimą segmentuoti ir vaikams šeimoje palikti vien tik žaidimus ir pramogas, tuo pačiu šeimos problemas ir net vaikų darbinį lavinimą ir ugdymą, darbo įgūdžių formavimą, atskirti nuo pačių vaikų - dar mažas, bus dar laiko, tegu pasidžiaugia savo laiminga vaikyste. Koks negailestingumas vaikų atžvilgiu iš gailesčio. O būtent gailestis ir griauna vaiko charakterį ir klaidingai formuoja vaiko psichiką. Toks požiūris ne tik klaidingas, bet ir ydingas, nes jis nebeleidžia tėvams būti savimi net su vaikais, jiems vis reikia suspėti kaitalioti kaukes, tik buvus apimtiems liūdesio, reikia pradėti vaidinti jau linksmos dėvimos kaukės vaidmenį, o juk vidus negali per prievartą ilgai ištverti šypsenos, jeigu vidus pilnas kančios.

Vaikai yra daug imlesni iš Kūrėjo – Minties Derintojo veikimo dėka – perduodamiems mokymams, todėl jų išreiškiamos Šviesos mintys ir yra Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikiamos jų pasąmonei mintys, pagarsintos tėvams, kad juos sustiprintų ir nuramintų, net ir taip, kaip Kūrėjas ramina ir stiprina iš vidaus.

Štai kodėl daugiau pasitikėkite savo vaikais ir bendraukite su jais kaip su suaugusiais, ir jums jie atsilygins Šviesos mintimis, kurios stebins jus gelme ir branda, ko paprastai vaikai taip ir nepasiekia, nes tėvai juos panardina į baimės ir kaukių iliuzinę tamsą, kad kur ten kokiai Šviesos minčiai iš Kūrėjo beprasiskverbti per tokį sujauktą ir chaotišką bruzgyną viduje, pasireiškiantį nuolatiniais kaprizais, greitu susierzinimu, užsiplieskimu, pykčio demonstravimu, agresijos išraiška, nenoru dirbti, vien tik savanaudišku siekimu pramogų ir tinginystės puoselėjimu. Ir tai yra vien dėl iškreipto požiūrio į vaikus, su kuriais, manoma, negalima aptarti rimtų dalykų, tik – vaikiškus.
Argi dažnai suaugęs pakelia akis į dangų ir mąsto apie Kūrėją ir kūriniją? Tuo tarpu vaikai labai imliai ir noriai klausosi pasakojimų ir apie Kūrėją, ir apie kūriniją, tik nelaikykite tokių Šviesos žinių, gautų iš apreiškimų, vien tik sau ir savyje, išpasakokite tas žinias savo mažiems vaikeliams, pasidalinkite savo patyrimais ir apmąstymais, savo sampratomis, mokykite vaikus analizuoti ir save, ir aplinką - priešastis, veiksmus, ir pasekmes, kad gilėtų jų kosminė įžvalga, atskleiskite Kūrėjo Meilę ir jūsų asmeninius Kūrėjo Meilės pasireiškimo jūsų viduje patyrimus. Tačiau dar svarbiau yra vaikams atskleisti ir save, išsipasakoti ir savo skausmus, pergyvenimus ir svajones, viltis ir siekius, kad vaikai jus pradėtų pažinti gilumine prasme, o ne vien tik kaip mamą ar tėtį, bet ir kaip žmogų, jūsų dėka taip jiems atskleidžiant ir paties žmogaus esmę šitame pasaulyje – atrasti Kūrėją savo viduje ir kurti drauge su Kūrėju, tampant Bendrakūrėju, Gėrio ir Šviesos darbus Meilės motyvu visų labui. Ir tegu jie tuo metu nesuvoks visų jūsų teiginių reikšmės sąmonės lygiu, tačiau į jų pasąmonę nusės Kūrėjo, ir jūsų, Meilės būsenos aukšto dažnio virpesiai, ir greitu metu duos ir savo vaisių – kokybinį šuolį vaiko mąstyme.

Pasitikėkite Kūrėju, kuris veikia ir vaikų protą, ir vaikų prote.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.


Algimantas
2018-08-09 14:27:06

Komentarai

Tas, kuris kaltina kitus, turi ilgą kelionę. Tas, kuris kaltina tik save - jau įpusėjęs. Buda.

Robertas
2018-08-25 21:38:32Labas Vita , pagal tave kiti zmones ir tikejimai nenori ,kad pasaulyje butu taika ir darna ? Tik shis tikejimas shito nori ? Visi kiti tikejimai tik skleidzia blogy ?

Kodel negali atsakyti i konkrecius klausimus parashytus apacioje , galbut taip mes padetume pasauliui buti geresniam ?

Padiskutuojam apie tavo virpesius stomatologiai , apie mokytojo bandyma pritraukti svetimus vaikus i savo tikejima , apie pacio mokytojo sheimos istorija , del ko zmones turi ishsiskirti su broliais ir seserimis jeigu tik neina shiuo keliu ?


Telydi tave tikras tyras tikejimas

Haris

Pasiuntinys
2018-08-22 17:16:46Labas Hari, labas. Šią temą sukūrė tas, kuriam ne tas pats kaip gyvena VISO pasaulio šeimos, tas – kuris iš visos širdies trokšta, kad pasaulyje būtų taika ir darna; tas – kuris Myli viso pasaulio žmones, ir Myli taip, kaip niekas kitas. Šią temą sukūrė tas – kuris VIENINTELIS gali mokyti taip, kaip ir moko tik jis – skleisdamas Kūrėjo Gyvą Meilę – Savimi – savo veiksmais, žodžiais, net mintimis, nes jo viduje sutelpa – viskas.
Šią temą sukūrė tas, kurį aš labai myliu ir tuo skiriuosi nuo tavęs, nes jeigu mylėtum ir tu – tavo vidus tau diktuotų kitokio turinio eilutes. Vat štai čia mūsų keliai ir išsiskiria – jeigu tu nenori suprasti mano Dvasinio Mokytojo – Širdimi nenori suprasti – tai tu nenori suprasti ir manęs.
Nenori suprasti tų, kurie eina Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvuoju Keliu, ne mūsų Dvasinio Mokytojo susigalvotu keliu, o – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvuoju Keliu.

Kam tada gaišti laiką iš viso rašydamas? Sakau tau – sudie.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-08-22 14:20:59Labas Vita , esme yra tame kas sukure shia tema . Ar jusu mokytojas pats gyvena darnioje sheimoje ? Ar gali toks mokytojas kishtis i kaimynu vaiku auklejima , jeigu pats yra ishskyres daugely sheimu , supykdes tarpusavyje brolius seseris vien tik del to , kad neina jo keliu ?
Taigi , musu vaiku mastyma formuoja gimdytojai , bet vaiku tikrai negali formuoti per tevus kaimynas , kuris nurodo kokiu keliu eiti , cia jau butu ne laisva valia. Taip, tevai su vaiku turi bendrauti kaip lygus su lygiu , bet negali pasitelkti savo mastymo pranashumais ir nukreipti sau norimu keliu i savo tikejima . Vaikas kazkada pats pasirinks kuom tiketi ir kuom ne .
Kokie yra jusu virpesiai zemo ar aukshto daznio , kai pilat purva ant stomatologes kuri padejo jusu vaikui nezinodama apie jusu tikejima, visai nieko neitardama pasakydama zody kirminukas ?

Taigi Vita , rashau cia kolkas nebijodamas ( kaip anksciau rashet) , kaip pradesiu bijoti neberashysiu.


Telydi jus savas tikras tikejimas , o neishgalvota schema .Haris

Pasiuntinys
2018-08-21 20:59:03Mielas Hari, aš atsakysiu tau į tavo klausimėlį, dar kartą, kuriam atsakymą tu jau gavai, tereikėjo neskubėti, paanalizuoti mano atsakymą tau, bei pačią temą, kurioje tu taip atkakliai šįkart apsistojai. Bet tu nori, kad kiti už tave tai padarytų, o tau nereikėtų per daug mąstyti, dėl to dažnai savo komentaruose prašai, kad tau tebūtų atsakyta kuo trumpiau. O tu, na, pasistenk suprasti kas tau norima pasakyti, jeigu jau klausi ir vėl klausi.
Taigi, tema vadinasi – vaiko mąstymas. Tai apie tai ir pakalbėkim. Kas formuoja vaiko teisingą pasaulėžiūrą, mąstymą? Iš ko mažametis mokosi imliausiai? Iš to kas nuolat šalia jo, vadinasi – iš gimdytojų. Taigi tai yra mūsų, gimdytojų, atsakomybė, kad vaikui būtų laiku ir tinkamai atskleidžiama – tikrovė. Tam reikalingas – nuoširdumas. Tik būdamas pats nuoširdus – o nuoširdumas yra Kūrėjo charakterio savybė, kuria tu pasireiški atsiverdamas Jam – tu labai anksti suprasi, kad na, negali tu savo mylimam vaikui – meluoti. Tiesiog kvailinti jo. Būdamas nuoširdus tu bendrausi su juo kaip lygus su lygiu, bet išmintingai. Tam ir duotas protas – kad mąstytum.
Tik vidinė baimė suaugusįjį verčia elgtis su vaiku taip, kad su juo kalbama kaip su mažiuku, nieko neišmanančiu – ir būtent suaugusieji vaikus tokiais ir paverčia – patys nesuprasdami, kad bet koks dirbtinas bendravimas su vaiku ir programuoja jam siauros mąstysenos kryptį net ir jau kai jis bus suaugęs. Tai klaidingas auklėjimas, einantis prieš Kūrėjo valią.
Išmintingi tėvai, atradę Kūrėją savyje ir Juo gyvenantys, vaikui – savo gyvenimu – atskleidžia Kūrėjo Tikrovės įvairiausius niuansus – tiesiog būdami savimi. Ir tai yra esminis dalykas, be kurio tu negalėsi išugdyti savo vaiko stipriu vidumi. Būti savimi, tai aš jau rašiau – reiškia gyventi Kūrėjo Meilės virpesiais – Kūrėjo.
Taip kad, jeigu tu nusisukęs esi nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU, tu akivaizdu, mąstysi siaurai – nuvesi savo vaikutį pas stomatologą, ir nė nesukrutėsi kai jis ar ji pradės kalbėti nebūtus dalykus apie visokius kirminukus. O nereaguosi ar net ir šypsosiesi, nes mąstysi – kokia maloni gydytoja – nesuprasdamas, kad tokia absurdiška informacija kitą vaiką gali net ir išgąsdinti. Negi taip sunku suvokti, kad vaikas viską priima už tikra – jis pasitiki suaugusiu – nori pasitikėti.
Kirminukai ir dantukų fėjos – nėra aukšto dažnio energiniai virpesiai, nes jie neatspindi – tikrovės, Kūrėjo Tikrovės. Ir būtent tą ir reikia paaiškinti kuriančiam pasakas stomatologui, nes jis gi nežino, kad žemo energinio dažnio virpesiai, susargdina. O štai aukšto energinio dažnio virpesiai – gydo, stiprina, pakylėja. Tai jeigu tai atskleisi nežinančiam tokių dalykų bet kokiam gydytojui – tai ir bus tavoji pagalba jam. Stomatologė mano vaikui sutvarkydama dantuką, suteikė pagalbą savo lygiu. Bet aš galiu jai atskleisti – daugiau – nes aš žinau daugiau.

Na, o tokie tavo užduoti man klausimai kaip, kad – ant ko jūs pykstat? ir panašūs – tai visiškai nepagrįsti, nes tokio jausmo kaip pyktis, mano atsakymuose nė krislelio nėra, ir tu būtent tą puikiai supranti ir jauti – bet gi tu taip nori, kad tau būtų atsakyta – tad kabiniesi už visko kas tik įmanoma, kad tik nebūtum paliktas vienas. Visi trokšta bendrauti, taip, bet kiekvienas turi ir savo motyvą. Manasis visada toks – kokį diktuoja Širdis, ir jis remiasi įtikėjimu.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-08-21 07:34:04Vita , kam reikia pilti purva ant daktares kuri padejo jusu vaikuciui, shito atsakymo ir nera.
Tai ir ishkyla klausimas gal tai griovejas ?
Kodel jus taip prieshishkai nusistatot po uzduodamo paprasto klausimelio , kodel negalima paanalizuoti , labai daznai naudojat zody mielas, tai ant ko jus pykstat?

Pasiuntinys
2018-08-20 00:28:00Algimantai , ar jus turit savo darne sheima? Jeigu to nera , kaip jus galit mokinti kitus jeigu pats dar to neishmokot ?
Atsakykit taip arba ne, negaishkit laiko , nereikia cia daug rashyti .

Pasiuntinys
2018-08-19 23:57:10Mielas Hari, aš puikiai žinau kokį indėlį aš duodu kūrinijai būdama savimi Gyvajame Kelyje. O būti savimi tu gali tik atradęs Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje, patyręs Jo gyvus energinius Meilės virpesius ir gyvendamas jais, kiekvieną dieną. Ir tai yra nuostabus pilnas iššūkių Gyvasis Kelias, kuriuo žengia mirtingasis laisva valia, čia nėra nė krislelio prievartos – nori eik, nori degraduok – tavo reikalas. Bet – kiekvienas, kuris maištauja prieš Kūrėją, žinok turės už tai atsakyti.
Kūrinijoje – o tai reiškia ir mūsų planetoje – Urantijoje – veikia Priežasties-Veiksmo-Pasekmės dėsnis. Jeigu supaprastintai tai būtų taip – ką darai, ta turi. Mielas Hari, pažvelk į savo motyvus šiandieninius – ir tu sužinosi kokia ateitis tavęs laukia.
Rašyti ar ne į forumą – ir ką rašyti – kiekvienam padiktuoja vidus. Jeigu vidus suvaržytas, pilnas baimės ir kitų gyvuliškų charakterio savybių – toks mirtingasis užsisklendžia savyje ir – bijo – tarti žodį viešai. Arba – tai gali būti gražūs žodžiai, bet be turinio, supranti – Širdis neatverta. Toks mirtingasis svaidosi paviršutiniškais žodžiais, demonstruoja tariamą drąsą, o viduje yra bailys. Baimė ir turi tokius bruožus kaip – slėptis arba šaukti kiek gerklė leidžia. Ir Ramybės čia nė krislelio nematyti, nes Ramybė yra patiriama iš Kūrėjo-Ramybės Šaltinio ir Centro.
Tai štai, tas, kuris atveria save Rojaus Trejybei-AŠ ESU, tas ir dalinasi – Savimi – ir jokiu būdu ne tam, kad save pademonstruotų – tokio jausmo jau net nėra atsivėrusioje asmenybėje – o tam, kad padėtų kitiems. Tokia asmenybė – nori – padėti artimui, nes taip ją veda Kūrėjas. Atsivėrusiai asmenybei ne tas pats kaip gyvena mirtingųjų šeimos, ne tas pats kaip gyvens kitos kartos, tokia asmenybė ne tik rūpinasi savo žemiškosios šeimos gerove, bet rūpinasi – visuma. Rūpintis savo žemiškąja šeima neužtenka, o jeigu tik ties tuo apsistojama – tokia šeima – butaforinė šeima – iširs. Ir nereikia tada kaltinti Kūrėjo – koks aš nelaimingas ar nelaiminga – juk pats nenorėjai žvelgti giliau, nenorėjai atsigręžti į Šviesą, kuri buvo visai panosėje, o tu ją piktžiugiškai atstūmei. Nekaltas Kūrėjas, kada tokius mirtinguosius žiūrėk netrukus jau ir ligos užpuola – tai Priežasties-Veiksmo-Pasekmės dėsnis, kuris galioja be išimčių – kiekvienam.
Kada mirtingasis mąsto tik apie save – tai tik tokiam ir iškyla klausimas – Kūrėjas ar griovėjas? O pats nė nesupranta, kad būtent jis ir yra tas – griovėjas, kuris stabdo Evoliucijos sklandų žengimą į priekį, bet – niekada nesustabdys – nes Meilės Galia yra pati galingiausia Galia. Pamilk ir – tu.

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-08-15 17:40:14Mielas Hari, mano mokymai yra skirti visiems Urantjios žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, tautybės, šalies, kurioje jie gyvena, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena šeimose, ar vieni, turi jie vaikų ar neturi, nesvarbu, kokios jų pareigos - ar mirtingasis būtų JAV prezidentas, ar Rusijos prezidentas, ar Kinijos komunistų partijos lyderis ir premjeras, ar Didžiosios Britanijos, Nyderlandų karalienė, ar Ispanijos ar Jordanijos karalius, ar Saudo Arabijos princas ar šeichas, ar Irano imamas ar dvasinis lyderis, ar Šiaurės Korėjos diktatorius ar Tibeto Dalai Lama, ar Vatikano Popiežius ar kardinolas, mormonas ar budistas, musulmonas ar judėjus, nesvarbu, ar jis milijardierius ar beturtis ir banamis - nė vienas nėra išimtis, ir visiems jiems yra skirti mano mokymai, kurie apima įvairias sritis - ir vaikų auklėjimą - tiek šioje planetoje, tiek ir po prisikėlimo kituose pasauliuose būsimo gyvenimo kai kurias sferas, nes mano mokymai yra iš Kūrėjo, tik perteikiami mano lūpomis visų Meilės ir Šviesos labui, kad planetoje Evoliucija būtų sugrąžinta Rojaus Trejybės-AŠ ESU valios pasireiškimu -- per kiekvieno iš mūsų nušvitimą ir veikimą Meilės motyvu ir galia drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU -- į Kūrėjo numatytą Vagą, kuri buvo iškreipta prieš 200 tūkstančių metų mūsų planetos tuometiniam dvasiniam vadovui, Kaligastijai, prisijungus prie Vietinės Sistemos, Satanijos, kuriai ir priklauso mūsų planeta, tuometinių vadovų Luciferino ir Šėtono sukelto maišto prieš Tėvą.
Tad ir tu nesi išimtis, mano mokymai skirti ir tau, tik juos skaityk Širdimi.
Aš nesu susijęs su jokia Amerikos kompanija, su jokia žemiška organizacija.

Aš esu susijęs vien tik -- ir išimtinai -- su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir su Kūrėjo Apvaizda.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-08-15 16:38:16Vita , nesuprantu ,kaip galima pilti purva ant zmogaus kuris padejo tavo vaikuciui. Galbut stomatologe pagalvojo , kad jusu dukryte nezino zodzio kariesas ?

Pirmas tavo, Vita , indelis butu ramiai pamastyti ar tai yra Kurejas ar Griovejas . Turetum labai ramiai pamastyti kiek ishskyrei broliu seseru cia taip aktyviai dalyvaudama . Labai rimtai pamastyk apie savo shita veikla prie ko ji veda . Tai butu tavo pirmas zingsnis zmoniu gerovei

Pasiuntinys
2018-08-15 09:57:15
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal