Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Nematomas informacijos perteikimas, 2018 08 22

Nematomas informacijos perteikimas, 2018 08 22

Ką tik paskambinau savo vaikystės draugui, su kuriuo visada pasimatau nuvažiavęs į Uteną, pasikalbėjome, kaip paprastai jam sakiau, kad viskas keičiais tik tiek, kad degraduoja nepaprastai dideliu greičiu – visos sferos visoje planetoje, o Lietuovje ypač, nes niekas lietuvių nemoko analitinio mąstymo, todėl lietuviai tiesiog nepajėgia suvokti sąsajų tarp priežasčių, veiksmų ir pasekmių – per kartų kartas, ir ypač šiame amžiuje, kada viskas taip tapo susieta visoje planetoje, niekas nesuvokia, kokias sukelia pasekmes iš žmonių sklindantys žemo energinio dažnio virpesiai ir kaip jie veikia mūsų proto sprendimus ir jų įgyvendinimą, niekas nesuvokia, koks milžiniškas yra pasąmoninės baimės poveikis žmogaus protui, kada ji prasiveržia iki sąmonės lygio. Aš jam pasakiau, jog šiandien būtent aš urantus ir mokau šitokio giluminio analitinio mąstymo ir Kūrėjo atradimo savyje, nes be savyje atrasto Kūrėjo giluminio analitinio mąstymo žmogui pasiekti tiesiog neįmanoma, jau nekalbu apie kosminę įžvalgą.

Mano draugas tuoj pat mane nutraukė – Viskas, keičiam temą, nekalbam apie jokį Kūrėją. – Aš jam sakau – taip tu šneki dabar, tačiau ateis laikas, kada pasikeisi, ir imsi net galiėtis, kaip ilgai neigei mane ir nesiklausei, ką aš tau kalbėjau, ir jausiesi tuomet nepatogiai, kad tiek tuščiai iššvaistei ir laiko, ir energijos, o juk galėjai pakeisti savo gyvenimo didelę dalį prasmingu gyvenimo tarpsniu.

Ne, ne, ne, aš nepasikeisiu. – Neskubėk, šiandien gali ir nepasikeisti, o rytoj gali būti ir toks, kuris man pritarsi. Taigi tu gali pasikeisti net ir per dieną. Pradėk skaityti Jėzaus knygą Kalbu Jums Vėl, Urantijos Knygą, kurias turi. – Ne, neskaitysiu. Žiūrėk, man čia paskambino tavo viena urantė. – Na, jau na, taip ir urantė, iš kur gi urantė gali žinoti tavo telefono numerį, kurio aš niekam nedaviau, ir kam urantams tavo telefono numeris. – Nežinau, ji man pasisakė savo vardą – Aldona – ir pavardę, sakė, kad gyvena Pakalniuose, kad pas ją atvažiuoja urantai. – Tai pas Aldoną ir vyksta Pakalniuose gyvosios pamaldos. – Aš draugui apibūdinau tą vietą, ir jis man patvirtino, kad ir jam skambinusi urantė taip pat nupasakojo vietą, kur ji gyvena, ir sake, kad ji labai džiaugiasi ir šventove, ir Gyvuoju Keliu, ir manimi kaip dvasiniu mokytoju, į tą mano draugas tuoj sureagavo ir pasiūlė tai urantei – Mesk tą kelią, jus ten apgaudinėja, eikit greičiau iš to kelio ir iš tos šventovės. – Aldona su juo nesutiko, sakė, kad jų mokytojas nemeluoja, ir jau nuo vaikystės buvo kaip šventas. – Čia mano draugas pats pradėjo juoktis atpasakojęs urantės žodžius – Oi koks šventas, jaunystėje buvo daug ko – bet kaip tu šitaip supainiojai žmonių protus, kaip jie tavimi taip tiki. – Aš šventas tikrai nebuvau. Juk net ir apaštalas Paulius anksčiau nebuvo šventas, jis buvo Saulius, ir net persekiojo Jėzaus pasekėjus, bet vėliau pakeliui į Damaską nukrito nuo arklio ir apako, ir dėl to labai išsigando. Tačiau jį nuramino kažkoks Balsas. Saulius paklausė – Kas tu? – Tas, kurį tu persekioji. – ir patarė toliau keliauti į Damaską, kur jis greitai regėjimą atgaus. Kada taip atsitiko, Sauliaus viduje įvyko transformacija, ir jis vietoje persekiotojo tapo Jėzaus išpažinėju ir pasekėju, o savo Sauliaus vardą pakeitė į Pauliaus, ir net tapo Jėzaus apaštalu. Taip, kad su Kūrėju įmanomos tokios kokybinės transformacijos, kad iš žudiko gali tapti šventuoju. Tu man pasakyk, o kaip gi prasidėjo pats pokalbis, negi tu nepaklausei jos, kam ji skambina? – Kada pasisveikinome, tai ji sakė, kad buvo Utenoje, šitame aš nieko keisto nepastebėjau, juk aš irgi Utenoje, maniau kad tuoj ji pasisakys kam skambina. Bet ji kalbėjo toliau niekuo nesistebėdama su kuo kalba ir neaiškindama, dėl ko skambina. – A, tai tau buvo jau tiesiog smalsu išgirsti, gal ką dar pasakys įdomaus gyvuliniam protui. – Taip taip, smalsumas buvo. – Tai žinai, čia žinia ir tau – važiuok į Pakalnius į Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją šventovę. – Ne, nevažiuosiu į jokią šventovę, netikiu aš tuo. Tai gal tu važiuosi? – Taip, tikrai važiuosiu, nes tai yra man žinia atvažiuoti į Pakalnius šį sekmadienį, dešimtą valandą į gyvąsias pamaldas.
Tuo tarpu urantų proto aš nesupainiojau, tiesiog juos mokau atrasti Kūrėją savyje, o tada būtent Kūrėjas keičia nuoširdžių urantų charakterį, ir tada jie pradeda vis giliau mąstyti, matyti aplinkui daug skvarbiau, nuosekliau, suvokti priežastis ir veiksmų pasekmes, ir savyje patirti amžinąsias vertybes – Meilę, Tiesą, Teisingumą, Gailestingumą, Gėrį, Grožį, ir tada jų mąstymas gilėja, o aš juos mokau analitinio ir giluminio mąstymo. Ir ši urantė yra paprasta moteris, aukštųjų mokslų nėjusi, bet ji tau papasakotų, ko tu nežinai, ir ko nežino net ir universitetus baigę profesoriai.

O aš su savo draugu neseniai kalbėjausi, tad šiandien net nesiruošiau jam skambinti vėl, bet impulsas buvo netikėtas prieš pat skambinimą, ir būtent iš draugo išgirdau mane šiek tiek nustebinusį jo pasakojimą apie pasikalbėjimą su jam nepažįstama urante, kuri mano draugo irgi nepažįsta, ir jokio mano draugo telefono tikrai neturėjo. Tad šiuo atveju pati Apvaizda ir sujungė šiuos telefono numerius, o Rojaus Trejybė-AŠ ESU panaudojo šiuos asmenis kaip informacinį kanalą man perduoti šią informaciją, nes į Uteną ir Pakalnius neketinau artimu metu važiuoti. O dabar važiuosiu jau šį sekmadienį. Tokia Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – valia man.

Įdomu? Man – labai.

O Apvaizda kūrybingai šitaip panaudoja ir kitus mūsų brolius ir seses, jiems net nesuvokiant, kad jie gali šitokiu būtu perduoti informaciją tiems, kuriems ji ir skirta ir suprantma. Taip man buvo perduota informacija nuvykti į Kryžių kalną prie Šiaulių – Meškučiuose – kada su Urantijos Knyga atlikau pirmąją kelionę po Lietuvos miestus ir miestelius, skelbdamas Tėvo Gyvąjį Žodį tiesiog jų gatvėse, ir pristatydamas Urantijos Knygą.

Tad šį sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną, 10 valandą kviečiu jus į Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją šventovę į gyvąsias pamaldas Pakalniuose, Kalno g. Nr.8, pas Aldoną.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-08-22 22:53:00

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal