Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenimo ir Šviesos etapas prasideda ne šiaip, kaip lavina, o tai yra kiekvieno nušvitimas Jėzaus lygiu. – pasakytas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 08 26

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvenimo ir Šviesos etapas prasideda ne šiaip, kaip lavina, o tai yra kiekvieno nušvitimas Jėzaus lygiu. – pasakytas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 08 26

Algimantas: Gyvajame Kelyje mes turim daugybę etapų. Tie etapai – be pabaigos. Pradiniame pasaulyje mums etapas – Gyvenimo ir Šviesos lygis mūsų kiekvieno viduje. Gyvenimo ir Šviesos etapas prasideda ne šiaip kaip lavina, o tai yra kiekvieno individo nušvitimas Jėzaus lygiu.
Kada mes pajuntam tą gyvąjį vedimą iš Kūrėjo, ir jam atsiduodam besąlygiškai, jausdami Kūrėjo meilę, mums nereikia savęs prievartaut, nereikia vykdyt, kokios nors pareigos, tiesiog yra Meilės užtvankos visų šliuzų pakėlimas, ir visi vožtuvai atidaryti, ir tas Meilės gyvas potvynis užlieja mus, ir mes nebegalim kitaip gyvent, tiktai suliet savo valią su Kūrėjo Valia. Ir štai tokioj būsenoj gyvenant atsiranda Brolystė – atsiranda Brolystė – ir ateina Kosminė įžvalga, kad tie praeities etapai atitarnavo savo vaidmenį ir dabar yra praeities kliuvinys dabarčiai. Tai yra – ekonomikoje – ekonominė konkurencija. Ji izoliuoja vienus nuo kitų ir siekia naikinti – naikinti – konkurentus, užimti jų rinkas, kad pelnai būtų didesni. O juk taip maitojami žmonių gyvenimai, tos kompanijos, kuriose gyvena ir dirba tie žmonės. Patyrus bankrotą, jie netenka pragyvenimo šaltinio – netenka pajamų tie broliai ir sesės, kurie maitina savo šeimas, finansuoja gydymą, finansuoja mokslą – nebetenka lėšų, jų griūna gyvenimas. Tai nėra šiaip sau teorija, tai yra realūs, tragiški žmonių gyvenimai, kurie atveda ne vieną prie savižudybės, depresijos. O tai yra dėl to, kad viešpatauja gyvulinis protas, kuris nepažaboja godumo, nepažaboja agresijos, pavirstančios į karą, karą savyje netgi. Bet vis akivaizdžiau – su Kosmine įžvalga – atsivėręs mirtingasis, save pripažindamas – būsena – Dievo-Kūrėjo sūnumi ar dukra, supranta, kad tiktai Brolystėje yra ateitis. Kada Meilė viešpatauja, tada yra bendradarbiavimas. Žmonėms stinga gyvenamojo būsto, nesvarbu, kur jie begyventų, bet kada yra Brolystė, sueina visi ir pastato tą namą, kuris reikalingas tam broliui ar sesei – pastato be jokių pinigų – pastato bendrom pastangom, panaudodami vietines medžiagas. Brolystės pasireiškimas turi Meilės nepaprastai didžiulę galią – energine prasme – bet tai yra ir patyrimas, kad tik bendradarbiavimu mes galime kurti Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimo lygiu, kada mes apjungiame individualius sugebėjimus-talentus į bedruomeninį pasireiškimą. Kaip ir religija yra asmeninė, o jos vaisiai yra bendruomeniniai. Mes, pavyzdžiui – kiekvienas – turėjom savo unikalų patyrimą, kaip gi mes atradom Tą Kūrėją, kaip mes Jo ieškojom. Tai buvo asmeninis ieškojimas, bet jis buvo nuoširdus. Ir atradus Kūrėją savo viduje, atsiranda poreikis kartu bendruomenėje su broliais ir sesėmis išreikšti tą dėkingumą Kūrėjui – šlovinti ir garbinti Jį ne vien tiktai asmeniškai-individualiai, bet taip pat ir kolektyviai. Tai yra vaisius tos asmeninės religijos – ne ritualo atlikimas, bet Širdies atsivėrimu ir Meilės patyrimu – būsena – yra noras dalyvaut kolektyviai su broliais ir sesėmis gyvojoje komunijoje.
Kada mes prisipildome Meilės Energijos, tada suprantame, kad štai mes, jeigu galėtume, mes tikrai pastatytume namus kiekvienas kiekvienam, kad jie turėtų kur pastogę gyvent, kad būtų visiems gėris pasireiškiantis realiai. Šiandien mes šito negalim padaryt. Mes tik galim melstis, kad tokia kryptis būtų prieinama mąstymui ir kitiems. Štai tada mes imam suvokt, kad pinigai – tai jau yra išsemta evoliucinė pakopa, nes pinigai buvo naudingi, kada natūrinius mainus reikėjo paverst į kažkokį patogų, adekvatų popierėlį, kurį galima nešiot kišenėje, kuris neužima daug vietos ir svorio, bet susitarimu jis laikomas labai vertingu – susitarimu, nieko daugiau. Tai yra popierėlis, bet susitarimas toks galingas, kad štai tas popierėlis gali nupirkt namą, automobilį, lėktuvą, gali nupirkt laivus, jachtas. Tas popierėlis! O jeigu mes susitarėm, kad be popierėlių – Meilės Galia – mes tą patį viską dirbam, ir dalinamės pagal poreikį – ir jachtom, ir laivais, ir lėktuvais dalinamės – jeigu man reikia, aš skrendu ten, kur veda širdis, be jokių bilietų. Ne – žmogaus protas yra gyvuliniame lygyje, kad be popierėlio – aš tavęs nepriimsiu į lėktuvą, nors liežuviu aš pasakysiu – tu esi mano brolis, taip, aš švenčiu šventes, esu katalikas, arba protestantas, bet nėra Brolystės, nėra to gyvo patyrimo, ir tada egzistuoja tiktai tas išorinis – teorinis – Brolystės suvokimas, o Kūrėjas yra sumanęs, kad Evoliucija būtų patiriama. Ji negali būti teorinė, ji turi būti tikra. Ir tada mes eisime vis daugiau link tų pinigų atsisakymo ... Štai žmonės jau supranta, jie sukūrė net kelias kripto valiutas, kurios neegzistuoja realiai, negali jų pačiupinėti, bet yra susitarimai žmonių, ir jie tas kripto valiutas per internetą platina – platina, kurias paskiau norint parduot, jau reikia mokėt tuos popierėlius, o šiaip jos neegzistuoja, taip, gali atsiskaityt pagal susitarimą, kas irgi turi tokių, pavyzdžiui, bitkoinų – tą tariamą valiutą – jie gali pirkt, bet pinigų reliai nemokėdami. Tai štai, tai yra polinkis, kad pinigai varžo. Tada prasideda išnaudojimas – tie, kurie turi daug pinigų, tampa įtakingais, kurie be pinigų, jie gali būti ir protingi, bet jie nebus pripažįstami aplinkos, kol kas.
Protas, išmintis nėra ta pagrindinė galia, pinigai – pagrindinė galia, kol kas. O ateis ta akimirka, kada mes ne tik bendruomeniškai gyvensime Brolystėje, bet Meilės Galia veikdami tai, kas reikalinga mums visiems, kad būtų geriau, suvienijus savo pastangas, bet mes patirtisime tokį Meilės antplūdį ir pasitikėjimą Kūrėju, ir savimi, kad galėsime – kai kurie – manipuliuoti Kūrėjo Energiją ir pagamint tai, kas reikia iš Energijos tiesiogiai, įskaitant ir namą, tiesiogiai pastatyt namą be statybinių medžiagų, iš Energijos, kurios bus materializuotos iš virpesių į staybines medžiagas be pinigų ir be kolektyvinių bendruomenės pastangų. Tai bus to individo įtikėjimo galios pasireiškimas – man reikia drabužio, aš jį iš energijos materializuoju tokį, koks man patinka šią akimirką. Nebereikia to drabužio, aš pakeičiu kitu, šitą paversdamas kitokiu drabužiu, šitą patį jau esantį energine išraiška – va, marškinius – aš paversiu į megztinį, jeigu man bus šalta. Vėl bus šilta, sugrąžinsiu į kitokius marškinius. Štai Kūrėjo sumanymas, kokia turi būti Evoliucija, kada mes pasiekiame pasitikėjimą Kūrėju ir savimi tuo Šviesos ir Gyvenimo aukštesnių etapų lygiu, ir tada dingsta pinigų galia – pinigų galia – kuri sukuria be dvasinio pamato tiktai didesnį gobšumo pasireiškimą ir išnaudojimą, kuris yra menkesnis – išnaudojimą, nes nėra dvasinio apjungimo į vieną Šeimą, į Brolystę.
Štai, mano mylimieji, dėl to mes turime tą Gyvąjį Kelią, kad būtume pradiniame etape į Šviesos ir Gyvenimo etapo pasireiškimą savo Širdyje. Amen.

Ačiū Violetai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-09-07 21:01:11

Komentarai

Labas Arūnai , kokiame laikraštyje perskaitei ištrauką kuri tave taip sudomino ?
Kokiam knygyne yra pardavinėjamos knygos ?

Kaip tu vienu prisėdimu perskaitei šimtą puslapių jeigu knygai neturėjai pinigų , o skaitei tik laikraštuką kuriame buvo minimas Jėzus ?

Kodėl rašai apie fizinius suvaržymus , apie kitų tikėjimų ritualus , dogmatinius rėmus , konkuruoji su kitu tikėjimu ? Kam reikia konkuruoti , tikėk teisingu Kūrėju ir nekonkuruok .
Kam tau reikia verkti , eik ir daryk žmonijai gerą be ašarų , ar čia taip reikia parašyti pagal schemą ?
Ar savo žmoną, artimuosius itraukei į šį neva tikėjimą ? Ar turi problemų nuėjąs kitu keliu ir atsisakei savo artimųjų ? Kiek pats rašei, turi problemų su broliu , nes neina tavo keliu.

Algimantas , tave iškarto nuteikė žinodamas kaip veikia schema , tai čia vadinasi ne sekta ? Kodėl reikia nuteikinėti artimuosius , kad tikėtų Algimantu ir šiuo tikėjimu, gal artimieji patys žino kokiu keliu jiems eiti laisva valia, ar visi aplink tamsūs ir nežino kokiu keliu eiti?

Aš nerašau , kad urantai tarpusavyje konkuruoja . Aš rašau , kad šis tikėjimas konkuruoja su visais kitais tikėjimais , kaip seime dėl balsų , kad pasiektų materialinių tikslų .
Kodėl turim tikėti grupe žmonių prisidengdama Kūrėjo vardu,kuri ištisai meluoja ?

Kodėl šis tikėjimas visur rašo - tikėjimas pasirenkamas laisva valia , o dabar rašai , kad tai spąstai ? Kam tada rašyti apie pasirinkimą laisva valia ir tuopačiu prieštarauti ?

Jeigu mama mokina savo dukrą parašyti sektos vadovo vardą, o ne senelių ar tėčio , tai čia norėtum pasakyti netraukiami į šią sektą ? Tai yra manipuliavimas nepilnamečias vaikais. Labai nemalonu , kad pati mama kolkas šito nesupranta .Yra nenormalu , kai vaikai ruošiami ateičiai . Nenormalu kai vaikai vaikšto su lankstinukais per žmonių namus dėl dėdžių materialinių tikslų, vietoj to ,kad siektų mokslų ir sužinotų kuo daugiau apie visatą.

Gal galėtum man atsakyti kodėl tavo sūnus liko vienas išvažiavęs į Vokietiją , galbūt dėl to , kad visi kiti nėjo jo keliu ? Gabūt perdaug kalbėjai su juo apie šią sektą ir sūnus paveiktas šio tikėjimo nebegali bendrauti su tais kurie neina jo keliu ?

Arūnai , labai malonu ,kad surandi laiko diskusijom , tavo pagalba padėsim žmonėm išlipti iš šios apgaulės ,padėsim žmonėm atmerkti akis ir sužinoti kas tai yra ištikrųjų.

Jeigu surasi laiko , padiskutuojam taippat ir Darjušo temoje .Haris

Pasiuntinys
2018-09-17 00:33:29Mielas Hari,

Nesistebėk, nes dabar tu man esi mielas. Seniai vartojau šį kreipinį
Aš pasistengsiu savais žodžiais tau pasakyti, ką galvoju ir patiriu

Prieš daug metų Urantijos Knyga susirado mane. Teko perskaityti viename laikraštukyje ištrauką iš JOS. Lietuvių kalba Jos dar nebuvo. Dabar žinau kodėl. Tą ištrauką perskaičius, aš buvau priblokštas ir suvokiau, kad skaitau būtent tai, ko visa gyvenimą ieškojau. Laukiau Jos knygynuose pasirodant. Ir vieną dieną sulaukiau. Įžengiau pro duris ir nuėjau tiesiai prie Jos. Neužteko pinigų, todėl namo nuskridau ir papasakojau savo biologinei mamai, kad radau tai, kas gali kardinaliai pakeisti visas žinias, visa supratimą apie Jėzų. Nes tame laikraštukyje buvo minimas Jėzus. Kalbama apie Mykolą
Trumpai tariant, aš vienu prisėdimu perskaičiau apie šimtą puslapių. Be turinio. Ir kai nustojau skaityti, žmonai pasakiau- per visa gyvenimą tiek nesužinojau, kiek dabar. Ir dar tada nežinojau, kad JĄ reikia studijuoti, norint suvokti gelmę. Savaime suprantama, kad pagalvojau, jog internete turėtų būti ir puslapis. Įvedžiau /URANTIJA/ ir radau..
Radau Laisvę. Be jokių fizinių suvaržymų, be nuolat ipiršinėjimų ritualų, jokių dogmatinių rėmų. Radau ne sektą, bet atgarsį savyje. Aš verkdavau skaitydamas, vėlyvais vakarais nepaleidau JOS iš rankų. Ir tai savaime paneigia bet kokį vergystės jausmą. Aš gi skaičiau vienas ir į Forumą dar ilgai nerašiau. Tik vėliau radau bendraminčių.
Aš kalbėjau šeimoje. Žmonai, vaikams, mamai. Visur, kur teko pabuvoti. Ir niekaip nesupratau aplinkinių reakcijos. Netgi buvau perspėtas, kad nereikia to, ką kalbu aš. Algimantas taip pat įspėjo, kad manes negirdės. Todėl savaime aišku, kad urantai nėra sekta. Koks gi sektos lyderis perspės, kad nebūsiu girdimas, būsiu įvardytas visokiais vardais. Atvirkščiai, kalbėtų tik saldžiai.

Netiesa, kad galima turėti Kūrėją, nepriklausant jokiai grupei. Tai bus pseudokūrėjas. Ir urantai nėra vien tik grupė. Ateis laikas ir mes visi pereisim tuos Mokymus, nepriklausomai ką beišpažintume ar nieko neišpažintume išvis.
Vienas iš kriterijų- tikėjimas be įrodymų. Tai nėra aklas tikėjimas, bet patiriant Garbinimo, Šlovinimo būseną, urantai realiai patiria gyvaisiais virpesiais. Ir tai jau- Įtikėjimas.

Urantai nekonkuruoja. Tiesiog, vieni yra pažengę daugiau dvasiniu keliu, kiti mažiau. Tie, kurie daugiau pažengę, turi gilesnę įžvalgą ir mato kitų dvasinio laiptelio pakopas. Urantai dalijasi patirtimis, kai kurie dar nedrąsiai. Bet viskam savo laikas.

Taip, tikėjimas pasirenkamas laisva valia. Bet tai- spąstai. Žmogui būdinga eiti lengvesnio pasipriešinimo keliu. Tuomet jis pritaiko laisvą valią savaip sau. Bet itin didelių pastangų reikia atrasti Kūrėją savyje. Net ir Biblijoje rašo, kad be Dievo žinios nenukris nė plaukas nuo galvos. Akivaizdu, kad kalba eina apie Minties Derintoją, Dievo Dvasios Dalelytę, Kūrėją. Bet Biblija turi omeny Dievą danguje, o ne savyje, savo prote.

Aš nesu priešiškai nusiteikęs ir čia noriu pasakyti, kad vaikai nėra per prievartą įtraukiami. Jie jaučia Tiesą nuoširdumu.
Rašai, kad vaikai turi siekti žinių ir t.t. Sutinku, bet tos žinios turi būti paremtos dvasinėmis vertybėmis. Ir kuo anksčiau. Juk pats matai dabartinės visuomenės degradaciją. Tiek dvasinę, tiek materialią. Pastaroji nesiremia amžinosiomis vertybėmis.
Čia skaudi tema apie vaikus. Skaudi man, bet tik kol kas.
Žinai, kada mano biologinis sūnus išvažiavo pirmą kartą į Vokietiją, jis liko vienas be draugų. Rašydavo man žinutes ir prasitardavo, kad jį palaiko tik JĖZAUS KRISTAUS KALBU JUMS VĖL. Aš nuolat galvoju- kodėl per mažai su juo apie tai kalbėdavau. Bet. Mes privalome paleisti savo vaikus. Jų gyvenimo neturime teisės įtakoti. Mes žlugdome juos, taip stabdydami Evoliuciją.
Tam kartui tiek, mielas Hari

Arunas
2018-09-13 19:35:38Arūnai , aš nepriklausau jokiai grupuotei , jokiai sektai .

Galima tūrėti savo Kūrėją nepriklausant jokiai grupei, kurios vadovai siekia per tikėjimą savo tikslų.

Kam reikia konstatuoti dogmatiškumą , kam reikia konkuruoti ? Gal čia kaip seime siekiama savo rinkėjų ?
Haris

Pasiuntinys
2018-09-10 22:58:14Niekada ir niekur nebuvo pilamas purvas, bet konstatuojamas dogmatiškumas.
Gyvenimas brolystėje yra dvasine prasme.
Atsakyk man. Kodėl meluoji, sakydamas 'pili purvą'? Kodėl rašei, kad yra Dievas griovė jas? Tuo tarpu Jis yra Kūrėjas. Net Biblijoje parašyta- Dievas yra Meilė.
Kaip Mylintis gali griauti?
Gal turi omeny Jahvę? Ir esi jo pasekėjas?

Arunas
2018-09-10 14:51:26Algimanati , kaip mes gyvensime visi kartu brolijoje jeigu tu pirmas pili purva ant kitų tikėjimų ir ant tų kurie neina tavo keliu ?

Kaip mes kartu statysim namą , plaukiosim jachtomis , skrisim lėktuvu jeigu tau visi priešai kurie neina tavo keliu ?

Pradėk apsivalymą nuo savęs mokytojau ....Haris

Pasiuntinys
2018-09-09 21:59:05[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal