Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvoji kūryba su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 02 21

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvoji kūryba su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Kaunas, 2016 02 21

Gyvajame Kelyje mes turime dvasinį Pamatą – Rojaus Trejybę – šis dvasinis Pamatas yra visai kūrinijai.Šitam pasauliui, šitai planetai, kuri apimta tamsos, yra tas pats Gyvasis dvasinis Pamatas. Bet jis nėra parengtas – jis yra ruošiamas per mus – per mus, kurie esam atradę dvasią viduje – tiek Kūrėjo dvasią, tiek ir savo dvasinę asmenybę atvėrę. Tai reiškia, septynių milijardų žmonija šitoje planetoje turi Pamatą tiek susiaurintą, nes mes gi esam ta mažytė saujelė, tai, įsivaizduokit, dabar visoje kūrinijoje dvasinis Pamatas yra Pagrindas, ant kurio stovi visa materiali kūrinija – viršuje yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU – tai yra kaip piramidė, viršuje turinti tą nuostabią, žėrinčią Žvaigždę – Kūrėją. O mūsų planetoje priešingai – Kūrėjas per mus kuria tą dvasinį Pamatą, o mūsų yra septyniems milijardams tiktai kelios dešimtys. Reiškia, mūsų planetoje šita piramidė yra apversta aukštyn kojom – smaigalys visų septynių milijardų sminga į mus – į tą Pamatą, kuriame mes iš tikrųjų turime Gyvąjį Kūrėją, atrastą savo viduje. Ir mes turime išlaikyti visą septynių milijardų žmoniją, kur piramidės smaigalys ir žvaigždė esame mes, urantai, atradę Rojaus Trejybės Tėvus savyje. O reikia, kad apversta būtų piramidė, kad visi būtų atradę Rojaus Trejybę-AŠ ESU savo viduje, ir tas dvasinis Pamatas įsitvirtintų kiekvieno viduje, tada visi septyni milijardai stovės ant to dvasinio Pamato ir žvelgs į visos kūrinijos spindinčią Žvaigždę – savo Dvasinius Tėvus – Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Štai kokia yra milžiniška rizika planetai, kada tas dvasinis Pamatas yra tiktai mūsų, atradusių Kūrėją savo viduje, saujelė – saujelė, kurioje mes turime sutalpint septynis milijardus žmonijos mūsų dvasios brolių ir sesių. Štai kokia yra rizika, kad tas mažytis mūsų pulkelis turi susiurbt visą žmoniją į save – kaip tai yra pavojinga, kai nėra Pamato visiems tiems septyniems milijardams. Ir Kūrėjas pasirinkimo neturi – arba dematerializuot visą žmoniją, kurie sutinka eit Gyvuoju Keliu, o likusius palikti susinaikinimui per ligas, per karus, per katastrofas, per stichines nelaimes, per įvairiausias virusų epidemijas, pandemijas, arba pasirinkt Gyvąjį, Kūrėjo nutiestą, Evoliucinį Kelią per urantus.
Kūrėjas surado mus, kadangi mes buvom imlūs Jo beldimui iš vidaus ir suteikė dar vieną galimybę žmonijai.
Kad ir koks būtų rizikingas tas mažytis mūsų segmentas – tas siauras Pamatas visiems septyniem milijardam mūsų žmonijos dvasios brolių ir sesių, vis tik Kūrėjo sumanymas yra toks, kad šitas Pamatas išlaikys septynis milijardus – ir plėsis. Jeigu šitaip nebūtų, Kūrėjas, žinodamas viską nuo pabaigos, nesiimtų ieškot urantų, kad jie taptų Kūrėjo pasireiškimu šitoje tamsoje. Reiškia, mums parodytas toks pasitikėjimas, kad mūsų Dvasiniai Tėvai mumis tiki. Tai jeigu Dvasiniai Tėvai – Kūrėjas – visos kūrinijos Kūrėjas – tiki mumis, tai argi mums tinka nepasitikėt tokiu Kūrėju, kuris pasitiki mumis? Reiškia, mūsų gyvenimas turi rutuliotis Kūrėjo Ritmu, kokį Jis yra sumanęs mums. Štai tas Ritmas yra kiekvieno Gyvenimas. Savo Tikrąjį Gyvenimą – be kaukės gyvenimą – kuris yra geriausias kiekvienam iš mūsų, ir visumai, kada mes atveriam save Kūrėjui, prisipildome Jo Šviesos, Jo Gyvasties, Dvasios – būsena – tada mes pradedame patirti, kokia yra palaima gyventi visumos labui kasdienį gyvenimą.
Ir aš šiandien, prieš važiuodamas į Kauną, įsijungiau televiziją, kaip tik dabar rodo laidą, man ji patinka – rusų laida, vadinasi – Grok Armonika – ir dabar sueina trisdešimt metų nuo pirmosios laidos. Ir žmonės yra tokie kūrybingi, iš visoj Rusijoj labai kūrybingi žmonės – ko gero pasaulyje kūrybingesnių nėra – ir vienas, jau pagyvenęs vyras sako – na, aš čia gulėjau ligoninėj ir sukūriau dainą. Jis armonika pagrojo, padainavo. Jis, būdamas ligoninėj, sirgdamas, jis dainuoja -kažkur Sibire yra tos juodos akys, kurios mane traukia – ir panašiai. Ir aš taip pradėjau mąstyt – štai žmogus išlieja savo kūrybą, bet jis dainuoja apie išorinį žmogaus jam įstrigusį kažkokį bruožą – vienas dainuoja apie akis, kitas apie lūpas, trečias apie ausis, dainuoja apie užpakalius, dainuoja apie viską, bet niekas nedainuoja apie charakterį – apie charakterį kaip Gėrį – apie vidinį Šviesos pojūtį!
Štai prasidėtų Gyvoji Kūryba! Gyvoji Kūryba, kada tu apdainuoji jau charakterio bruožus, o ne išorinę kažkokią tam tikrą grožio sampratos išraišką, tuo labiau, kad ji kinta – šitas pavidalas patiria visą tą procesą, kai sendamas netenka tų patrauklių bruožų, kurie apdainuojami.
Todėl ta laida, iš tikrųjų, na, nepaprastai populiari, kad eina gatvėse, dainuoja – parodė tas vietas – kur tiktai buvo filmuota, visur su tom armonikom, bajanais, įvairiausiais akordeonais groja – vien tiktai šitų instrumentų buvo pademonstruota devyniasdešimt skirtingų rūšių – ir šešiolika milijonų žmonių per trisdešimt metų dalyvavo, na, ten sukviečiant, ir kaip žiūrovus.
Įsivaizduokit, kokie skaičiai – šešiolika milijonų – nuvažiuota šeši milijonai kilometrų, nuskrista šeši milijonai – kokia galybė fizine prasme! Ir nė vienas neapdainuoja štai to charakterio – apdainuoja išorę. O juk per trisdešimt metų, kiek būtų paveikta visuomenė, jeigu būtų pradėta apdainuot štai tą vidinį Grožį.
Tai štai, dabar man parašė vienas iš Rusijos – Michailas jo vardas, labai, labai prasmingas vardas – Mykolas – yra Jėzaus statuso vardas, ir jisai taip domisi dvasiniais dalykais, Urantijos Knygą skaitęs, jis pateikia tokius klausimus iš tos galingos šalies, tokius klausimus, kur atrodo na, taigi savaime turėtų būt aišku, jeigu nors kiek tu mąstai, bet jam nieko neaišku – atsakai jam, jis vėl kelia klausimus. O jeigu būtų per tuos trisdešimt metų, štai ir tokios dainos, kurios ugdytų giluminį mąstymą – tai štai, ta galinga šalis iš tikrųjų turėtų tą kūrybinį proveržį, o dabar tos galingos šalies žmogus, o jis ne vienas jau skambina štai šitos liliputės šalies konkrečiam žmogui ir prašo paaiškinimo, reiškia, ta visa materiali gausa mineralų, visokiausių gamtos turtų – naftos, dujų – neužtikrina galios, nes jeigu užtikrintų, tai jie neklausinėtų nieko – jie taip pat neklaustų, jeigu būtų Rusijoj ko paklausti. Tai štai, tada nukreipia žvilgsnį į tą liliputinę šalelę – Lietuvą – nes čia yra urantai – ne Amerikoj, ne Rusijoj, ne Kinijoj – Lietuvoj.
Štai sumanytas Kūrėjo ir mūsų dvasinio Brolio Jėzaus – Šeimininko Sūnaus Kūrėjo – Ištaisomojo Laikotarpio Planas ir šitai planetai – tuo pačiu ir kitom planetom, kurios patyrė maišto patyrimą ir skaudžias jo pasekmes – per Gyvojo Kelio taikymą. Kokia bebūtų tamsa, Šviesa gali nugalėti, jeigu iš tikrųjų yra realiai žengiančių Gyvuoju Keliu – ne mąstančių apie žengimą Gyvuoju Keliu, bet gyvenančių Gyvajame Kelyje.
Štai kokia jums yra suteikta Garbė – Pasitikėjimas. Ir tą jūs kaip patvirtinimą kai kurie jau patiriate, kaip Apvaizda jums padeda – kaip jinai saugo atitinkamom aplinkybėm. Ir tada jūs pajuntate vidinį pasitenkinimą – kokia yra nuostabi toji akimirka, kurios jūs nemėginote atstumt, o joje pasielgėt pagal Kūrėjo valią ir Išmintį. Todėl jums dar didesnis atlygis laukia, kada po prisikėlimo jums bus parodyta jūsų pačių gyvenimo tėkmė, kurioje jūs priiminėjote sprendimus. Ir kaip jūs jausite pasitenkinimą, kada sprendimai buvo priimti visų Šviesos labui – visų Šviesos kryptimi, o ne savanaudiškai – jūs jausite nuostabų pasididžiavimą savo priimtais sprendimais šitame nuostabiame planetos pasaulyje. Ir dėkosite Kūrėjui, kad jūs turėjote būtent šitą planetą kaip savo pirminę planetą, įgyvendinant savąjį Likimą pakeliui į Rojų, nes būtent tokiomis sunkiomis sąlygomis jūs priimdavot sprendimus visų Šviesos labui. Reiškia, jūs pajutote tą vedimą iš vidaus, jums suteikiamą nuolat Kūrėjo – jūsų Dvasinių Tėvų – ir jūs jam neprieštaravot, o atsidavėt. Ir tas vedimas iš tikrųjų Kūrėjo buvo suteiktas realus – ne jūsų pačių sumanytas arba sau įsiteigtas – ir dėl to jūs turėsite nuostabų pasitenkinimą. O dar iš Kūrėjo jūs sulauksite tokių žodžių, kokių sulaukė ir Jėzus, kada pasikrikštijo Jordano upėje – Šituo Savo Sūnumi ar Dukra Aš esu labai patenkintas.
Ir tada jums bus dvasinė Pakilimo būsena.
Gyvenkite savimi, kurį sumanė Pats Kūrėjas. Jis padeda, suteikęs jums visas priemones, kad gyventumėt savo originalų, ne kopijuojantį kitus Gyvenimą, ir būtent taip, kaip Jisai Pats veda iš vidaus. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas
2018-09-16 19:57:30

Komentarai

Labai gilūs ir prasmingi teiginiai, kuriuos Jėzus išsakė Ganidui, ir netikėtai juos atradusi įkeliu visiems čia, pamąstymui:

„Tu negali atskleisti Dievo tiems, kurie jo neieško; tu negali nenorinčių sielų vesti į išgelbėjimo džiaugsmus. Žmogus turi pajusti alkį tiesai dėl gyvenimo patyrimų, arba jis turi trokšti pažinti Dievą dėl ryšių su gyvenimu tų, kurie yra susipažinę su dieviškuoju Tėvu, prieš tai, kada kita žmogiškoji būtybė gali veikti kaip priemonė, kuri tokį bičiulį mirtingąjį vestų pas Tėvą danguje. Jeigu mes pažįstame Dievą, tai mūsų tikrasis reikalas žemėje yra gyventi taip, kad leistume Tėvui save atskleisti mūsų gyvenimu, ir šitokiu būdu iš tikrųjų visi Dievo ieškantys žmonės pamatys Tėvą ir paprašys mūsų pagalbos, kad sužinotų daugiau apie tą Dievą, kuris šitokiu būdu pasireiškia mūsų gyvenime.” (1466-02)

“…religijos nėra sukuriamos. Žmonių religijos išsivysto per ilgą laiką, tuo tarpu Dievo apreiškimai žemę nutvieskia gyvenimu tų žmonių, kurie savo bičiuliams Dievą atskleidžia.” (1467-02-02)

“Ką dvasiškai mokoma ir vedama apšviesta ir mąstanti žmogiškoji vaizduotė iš visos širdies ir nesavanaudiškai nori daryti ir kuo nori būti, tas tampa kūrybingas tokiu laipsniu, kuris atitinka mirtingojo atsidavimo laipsnį dieviškai vykdyti Tėvo valią. Kada žmogus yra Dievo partneris, tada gali atsitikti, ir iš tikrųjų atsitinka, didingi dalykai.” (1467-05)

Ir dar keli svarbūs teiginiai iš šio Algimanto mokymo:
„...kokia yra rizika, kad tas mažytis mūsų pulkelis turi susiurbt visą žmoniją į save – kaip tai yra pavojinga, kai nėra Pamato visiems tiems septyniems milijardams. Ir KŪRĖJAS pasirinkimo neturi – arba dematerializuot visą žmoniją, kurie sutinka eit Gyvuoju Keliu, o likusius palikti susinaikinimui per ligas, per karus, per katastrofas, per stichines nelaimes, per įvairiausias virusų epidemijas, pandemijas, arba pasirinkt Gyvąjį, Kūrėjo nutiestą, Evoliucinį Kelią per urantus.
KŪRĖJAS SURADO MUS, KADANGI MES BUVOM IMLŪS JO BELDIMUI IŠ VIDAUS IR SUTEIKĖ DAR VIENĄ GALIMYBĘ ŽMONIJAI.“

Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU yra Meilės Galios Šaltinis ir Centras, ir Jo meilė skirta visiems. Jis nėra atskirų asmenų gerbėjas, jis apkabina savo Meilės Galia visą visumą! Tačiau tas, kuris Jį GYVĄ atranda savyje, tasai ir pasijunta toks mylimas, tarsi būtų vienintelis mylimiausias Kūrėjo sūnus ar dukra. Ir šitaip pasijunta kiekvienas asmuo. Tokiu būdu Kūrėjo meilės Galia mus ir apjungia į meilės kupiną brolystę, patiriamą ne vien šioje planetoje, bet ir visoje kūrinijoje.
O JO evoliucinis planas numato visos kūrinijos šviesėjimą, taigi ir visų kūrinijos segmentų šviesėjimą, ir mūsų planetos šviesėjimą, pasirenkant asmeniui šviesą savo laisva valia. Tačiau kiek daug dirba Kūrėjas ir Jo Apvaizda su mumis, kad mes savo laisva valia vis vien PASIRINKTUME gyvąją šviesą, kuomet aplinkui vyksta tamsuma – karai, žudynės, ligų epidemijos, melas, neteisybė, kitų asmenų išnaudojimas, apgaulė, prievarta įvairiais pavidalais, patyčios, pašaipos, skriaudos, smurtas, pyktis, agresija, savigrauža, baimė, savižudybės, puikybė, savęs iškėlimas aukščiau paties Kūrėjo. O Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU mums vis vien rodo vieną vienintelį – SAVO PAVYZDĮ – lieti visiems gyvąją meilę, lieti gyvąją šviesą, net ir taip, kaip tą daro JISAI PATS. Ir visada būti SAVIMI, net ir tokiais, kokius mus JIS sukūrė.

„Gyvenkite savimi, kurį sumanė Pats Kūrėjas. Jis padeda, suteikęs jums visas priemones, kad gyventumėt savo originalų, ne kopijuojantį kitus Gyvenimą, ir būtent taip, kaip Jisai Pats veda iš vidaus.”

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-09-21 14:46:33Vita , klausimas yra labai paprastas - kam reikia kovoti su septineriais milijardais ir grąsinti žmonėms sunikimu , jeigu tik neis šios sektos keliu ?

Ar likusieji septyni milijardai neturi Kūrėjo ?
Haris

Pasiuntinys
2018-09-20 22:07:02Mylimieji, kokią gausą nuostabių Šviesos teiginių mes galime atsigerti iš mums taip nuoširdžiai išsakomų mokymų, kurie – visada – yra suteikiami su Prasme – Gyvenkite savo originalų, ne kopijuojantį kitus Gyvenimą.
Deja, visa žmonija gyvena vieni kitus kopijuodami – iš baimės – bijo išsiskirti, bijo net gražų – nuoširdų – žodį ištarti. Tokį nuoširdų, kokie liejasi šiame, bei gausybėje kituose mums iš Meilės suteiktuose pamokomuose žodžiuose, talpinamuose šiame Forume – visumos vardan. Ir tik baimė – nes gyvenama be Kūrėjo atrasto viduje – neleidžia pamatyti-pajausti kokia Meilės Galia sklinda iš kiekvieno žodžio, kurį skaitome šioje svetainėje.
Tai kas Gyva – ir gali pajausti tik tas – kuris pats yra Gyvas. Gyvas savo vidiniu Grožiu. Reiškia – Gyvas Kūrėju. Ir nėra čia jokio stebuklingo recepto suteikto – taip, septynių milijardų žmonijai – kaip Gyventi Kūrėju – tereikia Išgirsti, Širdimi pajausti – tai kur gi ta Gyvoji Šviesa? O ją atradus Ja Gyventi.
Kas neieško, tas ir neras. Kas ieško – tas randa. Ir atradus nė nenori dairytis atgal, kaip dėl savo nuobodaus, sunkaus, varginančio, bet tik išorėje spindinčio kasdienio gyvenimo, nerandantys vidinės ramybės, todėl vieni kitus tik ir tesugebantys kopijuoti, baimės apimtieji – būtent, linkę dairytis atgal – nes gi rytojus neatneša ramybės – jis gal dar liūdnesnis nei vakar diena, ir tai tik paliudijimas, kad – konkurencija turi savą kainą.
Dėl to ir nėra toje septynių milijardų žmonijoje Gyvos Kūrybos, nes nėra jų Širdyse Kūrėjo, Kuris kviečia visus gyventi – BROLYSTĖJE.
Tam, kad būtų tarp žmonių brolystė, būtina – kiekvienam – pažvelgti į savo paties vidaus gelmes ir atsakyti į atrodytų paprastą klausimą – KAS AŠ TOKS? Bei – ką aš padariau-darau, kad – VISIEMS – būtų geriau?

Telydi jus mylimieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2018-09-20 01:22:40Jurgita , Kūrėjas bus piramidės viršuje , o kas bus piramidės apačioje ar per vidurį? Ar supranti , kad piramidės principas prieštarauja ligybei . Jūs patys sau prieštaraujat.

Ką reiškia visi septyni milijardai bus sunaikinti per ligas , per karus , per stichines nelaimes , per katastrofas , epidemijas jeigu tik neis šios sektos keliu ? Ar tikrasis Kūrėjas galėtų taip pasielgti ir manipuliuoti taikiais žmonėmis ?
Žmonės sprogdinasi , su lėktuvais atsimuša į dangoraižius lygiai taippat paveikti savo lyderių norėdami sunaikinti visus septynis milijardus . Manau nesupranti ,kad tu šiuo metu tokioje stadijoje , nes visai nenori skaityti ką rašo šioje schemoje apie žmonių sunaikinimą jeigu tik neis šios sektos keliu .
Ar supranti , kad septyniems milijardams negalima grąsinti žūtimi , jeigu neis šiuo keliu , tikėjimas pasirenkamas laisva valia .


Haris

Pasiuntinys
2018-09-19 23:48:24Aš manau labai svarbūs šie teiginiai, kurie yra Algimanto šio mokymo esmė:

“Gyvajame Kelyje mes turime dvasinį Pamatą – Rojaus Trejybę – šis dvasinis Pamatas yra visai kūrinijai.
“Bet jis nėra parengtas – jis yra ruošiamas per mus – per mus, kurie esam atradę dvasią viduje – tiek Kūrėjo dvasią, tiek ir savo dvasinę asmenybę atvėrę.
“…visoje kūrinijoje dvasinis Pamatas yra Pagrindas, ant kurio stovi visa materiali kūrinija – viršuje yra Rojaus Trejybė-AŠ ESU – tai yra kaip piramidė, viršuje turinti tą nuostabią, žėrinčią Žvaigždę – Kūrėją.
“O mūsų planetoje priešingai – Kūrėjas per mus kuria tą dvasinį Pamatą…
“Ir mes turime išlaikyti visą septynių milijardų žmoniją, kur piramidės smaigalys ir žvaigždė esame mes, urantai, atradę Rojaus Trejybės Tėvus savyje.
“Kūrėjas surado mus, kadangi mes buvom imlūs Jo beldimui iš vidaus ir suteikė dar vieną galimybę žmonijai.
“…Kūrėjo sumanymas yra toks, kad šitas Pamatas išlaikys septynis milijardus – ir plėsis.
“…mums parodytas toks pasitikėjimas, kad mūsų Dvasiniai Tėvai mumis tiki. Tai jeigu Dvasiniai Tėvai – Kūrėjas – visos kūrinijos Kūrėjas – tiki mumis, tai argi mums tinka nepasitikėt tokiu Kūrėju, kuris pasitiki mumis?
“Reiškia, mūsų gyvenimas turi rutuliotis Kūrėjo Ritmu, kokį Jis yra sumanęs mums.
“…kada mes atveriam save Kūrėjui, prisipildome Jo Šviesos, Jo Gyvasties, Dvasios – būsena – tada mes pradedame patirti, kokia yra palaima gyventi visumos labui kasdienį gyvenimą.
“Štai kokia jums yra suteikta Garbė – Pasitikėjimas.
“Ir tą jūs kaip patvirtinimą kai kurie jau patiriate, kaip Apvaizda jums padeda – kaip jinai saugo atitinkamom aplinkybėm. Ir tada jūs pajuntate vidinį pasitenkinimą – kokia yra nuostabi toji akimirka, kurios jūs nemėginote atstumt, o joje pasielgėt pagal Kūrėjo valią ir Išmintį.
“Todėl jums dar didesnis atlygis laukia, kada po prisikėlimo jums bus parodyta jūsų pačių gyvenimo tėkmė, kurioje jūs priiminėjote sprendimus. Ir kaip jūs jausite pasitenkinimą, kada sprendimai buvo priimti visų Šviesos labui – visų Šviesos kryptimi…
“Reiškia, jūs pajutote tą vedimą iš vidaus, jums suteikiamą nuolat Kūrėjo – jūsų Dvasinių Tėvų – ir jūs jam neprieštaravot, o atsidavėt. Ir tas vedimas iš tikrųjų Kūrėjo buvo suteiktas realus…
“O dar iš Kūrėjo jūs sulauksite tokių žodžių, kokių sulaukė ir Jėzus, kada pasikrikštijo Jordano upėje – Šituo Savo Sūnumi ar Dukra Aš esu labai patenkintas.
“Gyvenkite savimi, kurį sumanė Pats Kūrėjas. Jis padeda, suteikęs jums visas priemones, kad gyventumėt savo originalų, ne kopijuojantį kitus Gyvenimą, ir būtent taip, kaip Jisai Pats veda iš vidaus.“

Kiekviename mokyme svarbiausia – gyvasis šviesos TURINYS. GYVAS TURINYS, kadangi yra gyvai dvasine būsena patiriamas. Galiu pateikti palyginimą su plaukiojimu jūroje – ar plaukiojame tik jūros paviršiuje, ir dar jos pakrantėje turškiamės, ar išdrįstame plaukti gilyn ir neriame į jos gelmes, kad išvystume nuostabaus povandeninio pasaulio įvairovę ir grožį, tvirtai žinodami, kad esame saugūs. Saugūs nerdami kartu su Kūrėju, o ne vien dėl to, kad naudojame reikiamą plaukimo įrangą. Nes svarbu ne vien materialios priemonės, bet ir būsena veiksmo atlikimo metu. Baimė, ir iš jos kylanti panika mus gali pražudyti. Todėl visa, kas yra materialu – laikina ir greitai susidėvi, tik Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU yra Amžinas, nes yra Amžinybės Šaltinis ir Centras. Ir mes esame amžini TIK atradę Gyvą Kūrėją savyje, ir einantys Jo pasiūlytu Gyvuoju Keliu, savo laisva valia.

Taigi čia svarbiausia – ar pasitikime Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU tiek, kad išdrįstume nerti gilyn į Jos bekraščio Gyvojo Vandenyno Gelmes?


Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-09-19 19:21:57Algimantai , visai nesenai buvai sukūręs temą kurioje kovojai su septyneriais milijardais , jeigu pasidomėtum netolimoje ateityje tau reikės kovoti su aštuoniais milijardais . Gal geriau pradėk kovą su tomis sektomis kurios taippat sako pagal panašią, kaip tavo schemą - tas kuris neis mūsų keliu turi būti sunaikintas , o ne su taikiais žmonėmis kurie sveiku protu nori planetai tik gero. Kam tau reikia kovoti su visa planeta , nejaugi negauni pensijos ar nesusirandi kokio normalaus darbelio ?

Algimantai , gal tu nori būti žvaigždė piramidės viršuje ? Visai nesenai rašei , kad statysim kartu namus , skraidysim kartu lėktuvais ,visi būsim lygūs , tai apie kokius piramidės principus čia rašai ?

Algimantai , grąsini žmonėms mirti per ligas , per karus , per stichines nelaimes , per katastrofas , epidemijas jeigu tik žmonės neis tavo sektos keliu . Susidaro toks įspūdis , kad jau nebeskaitai ką nukopijuoji ir įdedi į šį forumą arba tu jau labai toli nuėjąs ....

Algimantai , rašai , kad laida Grok Armonika tau patinka ir tuo pačiu žemiau rašai , kad žmonės neapdainuoja vidinio grožio tik išorę. Kaip galima peikti žmones kurie dainuoja daugumai milijonų širdimi ir yra tokie populiarūs ? Galbūt norėtum , kad žmonės dainuotų apie tavo neva tikėjimą ir pritrauktų kuo daugiau žmonių į tavo schemą? . Iš tavo parašymo negali suprast ar tau patinka ši laida ar ne ?

Algimantai , kovok su kitomis sektomis konkurentėmis , ne su taikiais pasaulio žmonėmis , galbūt nejausi tokios didelės savo kaltės.Haris

Pasiuntinys
2018-09-19 00:26:23As stegiuosi,su Meile Arunelis

Arunelis
2018-09-17 07:52:33[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal