Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Sportas yra žmonijos pati didžiausia masiškai propaguojamo nusikaltimo apraiška – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 09 29

Algimanto pamokomasis žodis – Sportas yra žmonijos pati didžiausia masiškai propaguojamo nusikaltimo apraiška – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 09 29

Mylimieji, Evoliucija yra nuostabus procesas, kuriame mes dalyvaujame atitikdami Kūrėjo valią. Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – veda mus iš vidaus. Turėdami savo valią, Jo taip pat padovanotą, mes galime prieštarauti Evoliucijai, galime nesutikt su Jo valia – turime savo išmintį, savo protą, ir tuo pačiu mes galime pasireikšti taip, kaip mums atrodo tą akimirką protinga. Laimei, Evoliucija yra vienakryptė – nėra dviejų krypčių arba daugybės krypčių – yra viena Kūrėjo kryptis. Mes ją galime lėtinti, galim padaryt apvažiavimą, bet vis tiek Evoliucija sugrįžta į tą pačią vagą, kurią numatė Kūrėjas. Upės vaga gali pasikeisti. Kūrėjo Upės Tėkmė yra numatyta per visą Amžinybę net ir šitai planetai – kokia jinai Kūrėjo sumanyta, tokia ji ir bus.
Šią akimirką mums sunku patikėti, kad Kūrėjas gali turėti tokio valios pasireiškimo mūsų planetoje Evoliucija, kad tai būtų tamsi žmonija – visa žmonija – pažeidžianti Kūrėjo Valią. Kaip gali atitikt Kūrėjo Sumanymą tokia žmonija, kada kariauja šalys tarp šalių, kada žmonės pykstasi, naikina vieni kitus emociškai, o labai dažnai ir fiziškai, kada narkotizuoja maistą ir pardavinėja tą sąmoningai žinodami, kad tai yra kenksminga kūnui, bet vis tiek pardavinėja užnuodytą maistą? Tokia yra dabartinės Evoliucijos pasireiškimo akimirka mūsų planetai, bet tai nereiškia, kad tokia Evoliucija toliau tęsis. Mes esam tie, kurie turime tokį Evoliucijos iškrypimą – arba vėžinę ląstelę – sustabdyt, kad ji nebesiplėstų. Urantai yra toji sveikoji ląstelė, atitinkanti Kūrėjo Evoliucinį Sumanymą šitai planetai. Kad mes galėtume pažinti, kokia yra iškreipta dabartinė Evoliucija, mes turime plėsti mūsų požiūrį, matymą.
Štai aš ir noriu vieną temą paliest – profesionalų sportą. Jame yra milžiniška užkoduota Liuciferio ir Šėtono maišto sėkla – sėkla, kuri naikina žmonių mąstymą – naikina tokį mąstymą, kuris atitiktų Kūrėjo Valią.
Jau nuo pat mažumės, kada vaikai mato sportines varžybas per televiziją arba realiai lankydami įvairias sportinių varžybų rungtynes, jie nori pamėgdžiot, jie nori būt tokie stiprūs, kokie jiems matomi tie sportininkai – jie mato tą išorinį apvalkalą, kuris patraukia iš tikrųjų – jie yra stiprūs, sveiki, ir atrodo labai patraukliai visiems, o kai kurios sporto šakos yra labai pelningos, moka kontraktus pasirašiusiems sportininkams milijoninius pinigus. Štai tėvai tada, nemąstydami giliau ir nežinodami, kokios gali būti priežastys vėlesnio tragiško jų gyvenimo, sutinka vaikus nuo pat mažų dienų pratinti prie tokio neišmintingo būsimojo gyvenimo labai dažnai nekreipdami dėmesio net į paties vaiko nenorą, laužydami to vaiko nenorą, versdami būti tokiu, kokiu jie projektuoja tą vaiką. Jie projektuoja kitą, kai tik Kūrėjas gali numatyti projekciją! – visą projektą nuo pabaigos! – bet ir tai, kad tas Jo numatytas sūnus ar dukra būtų ugdomas ant Jo Paties – Kūrėjo – amžinųjų dvasinių vertybių Pamato. O profesionalus sportas, jisai pažeidžia Kūrėjo Valią, nes jis numato kitų – savo konkurentų – sumenkinimą, suniekinimą, tiktai lipimą į pačią viršūnę per kitų galvas. Toks lipimas, ir natūralu, žmonių – nemąstančių žmonių, giliau nenumatančių pasekmių – šlovinimas tokių pasiekusių aukštų pergalių brolių ir sesių, yra toji irgi varomoji jėga dabartiniame laikmetyje, kad ir tie patys sportininkai dėl tokio populiarumo, tos patiriamos akimirkos irgi trokšta, trokšta šitų aplodismentų, pripažinimo, nesuvokdami, kad jie naikina savo charakterį, naikina save, ir tuo pačiu psichiką žaloja. Tai atsilieps jų šeimose, jų santykiuose su kitais broliais ir sesėmis, nes tas, kuris įpratęs laimėti, pamindamas kitus, jis taip pat siekia viešpatauti kitų atžvilgiu bet kurioj gyvenimo plotmėj, akimirkoj.
Sportas negali būt paverstas verslu, o jisai dabar tapęs nešvariu verslu, kitaip pasakius – nusikalstamu verslu – ne tik prieš Kūrėjo Valią einantis, bet jis yra žmonijos pati didžiausia masiškai propaguojamo nusikaltimo apraiška. Kodėl tai nusikaltimas? Todėl, kad norėdamas šlovės tiek sportininkas, tiek treneris siekia panaudoti visas nešvarias, nusikalstamas priemones, kad jo auklėtinis būtų pats geriausias. Šitos nusikalstamos priemonės – tai ir nešvarūs metodai ir narkotinės medžiagos. Štai tokia seka leidžia demonstruoti turtingesniam kraštam didesnius technologinius pasiekimus ir tuo pačiu nebūti demaskuotiems. Juk net ir cheminės priemonės, kurios panaudojamos, kaip narkotinės priemonės, kad stimuliuotų organizmą, o iš tikrųjų slopintų – slopintų smegenų veiklą, kada smegenys jau turėtų gauti impulsus, jog organizmas išsekintas ir jam reikalingas poilsis – tai toks signalas yra nuslopinamas. Bet tai jau nebėra dora konkurencija, nėra doros varžybos, nėra doras rungtyniavimas. Ir tie, kurie vartoja tokias priemones, jie žino, kad jie tą daro sąmoningai dėl pinigų, dėl šlovės, dėl garbės, dėl populiarumo. Bet tai nėra Kūrėjo Garbė ir Šlovė, kada mes, pavyzdžiui, garbinam Kūrėją ir sakome, kad Tavoji Garbė ir Šlovė yra gyva ir nesuteršiama – šita, žmogiškąja prasme, garbė ir šlovė yra prieštaraujanti – Tavo Šlovei ir Garbei. Ji suteršia žmogaus sąmonę, suteršia, nes toji pergalė pasiekiama nedorais metodais.
Kada aš dar mokykloje taip pat užsiiminėjau dviračių sportu, tada nebuvo to nešvaraus sporto – nebuvo dopingo – buvo natūralus organizmas, kuriam reikalinga poilsis. Ir nebuvo tokių milžiniškų krūvių, kokie šiandien egzistuoja, egzistuoja dėl to, kad niekas nebegali iš šitų pamišimo varžybų pasitraukti, nelikdamas pralaimėtoju. Jis turi tada priimti visos tos klaidingos prieš Kūrėjo Valią sumanytos sistemos taisykles, jeigu jis nori siekti tų viršūnių. O sistema neleidžia tų viršūnių pasiekti švariais metodais, tik nusikalstamais. Ir tam pajungta visa cheminė industrija, treneriai, gydytojai, kurie dirba su sportininkais – jie, jie prisideda prie nusikalstamos veiklos. Iš tikrųjų, profesionalus sportas turi būti uždraustas kaip žalojantis žmogaus psichiką. Bet visa sistema serga, visa žmonija serga – sergantis negali matyt sveikojo akimis, sveiko žvilgsniu, todėl jie negali uždrausti tos ligos, nes patys yra ligoniai. Ligonis negali uždrausti ligos, jis turi būti iškilęs virš ligos, kad galėtų kitiems padėti pagyti – o iškilt virš tos ligos gali tiktai atradęs Kūrėją savyje – ir tada suvokia, kad organizmui reikalinga fizkultūra – tai yra sportas vardan sveikatos, judėjimas vardan sveikatos, bet ne rungtyniavimas, kad vienas kitą sumenkintų ir nuskintų tą prizą, kuris kabo ant aukštos šakos.
Man dažnai sakydavo, kad tik sportas yra laisvalaikio daugybei žmonių praleidimo forma, štai kaip jie padeda kitiems žmonėms atsipalaiduot. Aš sakydavau – ne, nepadeda – tiems žmonėms yra įtampa – jeigu komanda laimi, jie džiaugiasi, bet jeigu pralaimi būna tokių infarkto, infarkto būsenoj – yra ne vienas tas, kuris ateina į varžybas – patyręs infarktą, miršta – miršta stadione. Kaip ir patys sportininkai jauni būdami patiria daug infarktų, ir būna fatališkų infarktų, pasibaigiančių mirtimi. Tai yra dėl to, kad dabar organizmas yra perkrautas – krūviai nuo pat vaikystės.
O patys tie, kurie ateina praleisti to laisvalaikio, jie tampa irgi agresyvesni. Kada aš prisimenu tuos, kurie lankydavo sporto renginius prieš keliasdešimt metų, jie visiškai dabar ne tokie – dabar yra grupuojami net pagal atskirus klubus tie pasekėjai, kurie vieni su kitais jau nebegali susikalbėt – yra susipriešinimas toks, kuris dažnai išsilieja į fizines riaušes – vienos komandos rėmėjų prieš kitos komandos rėmėjus. Tai yra laisvalaikio praleidimo forma? Tai yra žmonių charakterio ugdymas? Ar galima į rungtynes atsivesti vaiką? Galima, ir aš matau tokių per televiziją epizodų, kada net tokiame triukšme, kuris kenksmingas žmogaus organizmui, yra mažų vaikų. Bet tai yra jau tėvų nusikalstama veika prieš tą savo mažylį, kuriam jie tariamai demonstruoja meilę, bet iš tikrųjų žaloja jų psichiką. Negalima tokiam sportui vystytis, nesvarbu, kaip jį pavadinsime – verslu – bet jis yra nešvarus. Jisai numatytas Kūrėjo sužlugti, bet sužlugimas yra tiktai vienpusis – kada tie patys sportininkai, tie patys ateinantys žiūrovai atras Kūrėją savo viduje, kuris yra Meilės Šaltinis – Tyrasties Šaltinis, kuris yra Išminties Šaltinis. Negali mirtingasis, patirdamas Meilę, dalyvauti tokiame nešvariame žaidime net ir už didžiulius pinigus.
Pinigai dar yra viena Kūrėjo nenumatyta iš tikrųjų milžiniška, milžiniška dabartinei žmonijai, Rykštė – pinigai pavergė žmogų, pavergė jo mąstymą. Jis netenka savo orumo vien dėl to, kad nešvari sistema naudoja pinigus kaip veiksmingą tai sistemai išsaugoti rykštę – vienus lupa, kad jie gyventų pusbadžiu, be perspektyvos, ir vilties, o kiti mėgaujasi turtuose be jokių pastangų. Štai tas nedidelis popierėlis sumanytas – jisai dabar panaudojamas prieš Kūrėjo Valią. Bet tai yra laikinas Evoliucijos vėžinis susirgimas. Ir mes – urantai – esam tie, kurie tą vėžinį susirgimą turime išgydyti. Pradžia nuo mūsų – kiekvienas nuo savęs turime pradėti ir būti tie Kūrėjo sūnūs ir dukros, kuriuos Jis sumanė Savo Evoliuciniu Planu – ir kiekvienam iš mūsų suteikia galimybę būti sveika sveiko organizmo ląstele šitoje planetoje, šitoje kartoje, šitoje žmonijoje – sergančioje, tamsioje, apimtoje baimės, pasimetimo, kuris auga ir stiprėja.
Ateityje, na, aš turiu omeny net iš šitos dienos kitą akimirką, tas pasimetimas bus dar didesnis – didesnis – kadangi mūsų – urantų – yra nedaug, mes neturim tokio poveikio, kad galėtume aprėpt visą planetą akimirksniu ir nušviesint ją, nes Kūrėjas sumanęs šviesėjimą dedant pastangas – asmenines pastangas. Štai mes ir turime kiekvienas dėti pastangas, kaip mus viduje veda Kūrėjas – mes turime pajausti tą vedimą iš vidaus Širdimi, pajausti, kad galėtume atsiduoti tam vedimui. Gyvenimas yra ne šiaip vaikiškas pramogavimas – Gyvenimas yra Evoliucija Kūrėjo sumanyta. Ir kaip mes šitoje Evoliucijoje esam Kūrėjo sūnūs ir dukros, kiekvienas patiriam Širdimi – Širdimi – o Širdis plaka vienu Ritmu, nėra dviejų ritmų – tai yra Kūrėjo Ritmas. Ir mes turime suderinti savo Širdies plakimą su Kūrėjo Ritmu – ne Kūrėjas prie mūsų ritmo derinasi kiekvieno savaip. Bet Jis davė Savo Dalelę, į mūsų protą patalpinęs tam, kad padėtų mūsų ritmą suderinti su Jo Ritmu. Štai tada Širdies Ritmas, atitinkantis Kūrėjo Ritmo tą Didįjį Dūžį, jisai ir leidžia patirti, koks yra Kūrėjo Evoliucinis Planas šitai planetai, kad Meilė ir Šviesa, įsiviešpatavusi mūsų viduje, pasireikštų nuolat, pasireikštų mūsų aplinkoje, pasireikštų mūsų viduje, ir mes tuo būtume gyvi, nes Evoliucija yra gyva ir jos neįmanoma niekuo pakeist. Pradžia yra nuo kiekvieno iš mūsų – nėra pradžios nuo kaimyno, nuo sūnaus, dukros, brolio, sesės, tėvo, motinos – ne – nuo kiekvieno asmeniškai iš mūsų. Jūs esat savo valios, kurią jums padovanojo Rojaus Trejybė-AŠ ESU, šeimininkas. Tiktai savo valios ir tiktai savo asmens atžvilgiu jūs nukreipiate visas savo pastangas – jeigu jos bus Širdies Ritmu, kuris atitinka Kūrėjo Širdies Ritmo Dūžius, tuomet jūsų valia dalyvaus Evoliucijoje – dalyvaus pagal Kūrėjo valios išraišką, numatytą jums. Ir jūs tada patirsite, kad esate savimi, veikdami net ir su pačiais artimiausiais jums broliais ir sesėmis. Priešingai, kada jūs mėginate kitus taisyt, jūs susilaukiate neigiamų įvertinimų, neigiamų poveikių, todėl nukreipkite visas pastangas į didesnį atsivėrimą Kūrėjui savo viduje ir patirsite didesnį Ryžtą, didesnę Išmintį, didesnę Šviesą, patirsite Širdimi, kad mano pasakyti žodžiai jūsų viduje suranda atsaką ir vis stipriau tas atsakas ima pasireikšti ir jūsų viduje, kad jūs taip pat norite – norite – kad šitoje planetoje būtų Brolystė, ir įnešate indėlį jau realų, savo asmeninį kasdienį gyvenimą paversdami Kūrėjo pasireiškimo išraiška per jūsų asmeninį veikimą drauge su Kūrėju. Nėra kito kelio Evoliucijai žengti į priekį, tiesiog nėra. Jūs turite gyventi Kūrėju, jūs negalite sėdėti, manydami, kad kiti už jus tą padarys, ir tada jūs galėsite pasireikšti išėję į gatvę patirdami Brolystę. Brolystė prasideda nuo jūsų kiekvieno asmeniškai.
Būkite Brolystėje patys jausdami Širdimi. Taip kiekvieną dieną jūs įnešite savo indėlį be baimės, nuosekliai, bet visą laiką pasitikėdami Kūrėju ir savimi. Be šito niekaip neįmanoma sugrąžinti Evoliucijos į Kūrėjo Evoliucijos Upės Vagą. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-10-08 22:53:25

Komentarai

Valdai , dopingas yra blogai , tai manau visi supranta , tik kam reikia vadinti visų sporto šakų atstovus narkomanais ir t.t ?

Aš sunkiai suprantu, kaip galima tikėti schema kuri prisidengia Kūrėjo vardu , todėl ir užduodu man iškilusius klausimus . Man reikės dar daug perskaityti mokymų apie šią schemą, kuri sukurta manipuliuoti žmonėmis .

Gal galėtum pasidalinti savo patirtim , kaip galima nuvesti vaikus į būrelius , treniruotes kuriose nebus trenerių ? Ar vaikai patys pradės užsiminėti veiklomis be mokytojų , trenerių ?

Aš atėjau į šį forumą tikrai nesusipykti su Valdu . Atėjau tam , kad sužinoti kaip yra manipuliuojama žmonėmis.
Haris

Pasiuntinys
2018-10-17 10:27:01Jeigu tu ištikrųjų, taip puikiai supranti viską tai turėtum jau suvokti, kad Svarbu yra ne veiksmas o kokių ketinimų vedamas yra atliekamas veiksmas. Jeigu tavo ketinimas yra sveikata ir sportas kad palaikyti kūną sveika ir apkrauta tai tada tokie ketinimai yra puikus, bet jeigu tavo ketinimas savanaudiškas kad parodyti rezultatus, pasirodyti pasipuikuoti prieš kitus ir tam tu naudoji tabletes tai kokie tavo ketinimai tada Hari? Atsakyk?

Jeigu esi viską suprantantis tai reiškia, kad daugiau neliko ko mokytis, o tai jau savaime yra kvailas teiginys, todėl būk kuklesnis ir suvok kad geriau būti dar ne visai viską suprantanciu, tuomet visada liks vietos atverti naujiems potencialo klodams savo viduje ir aplinkoje. Atkreip dėmesį į žodį “būti”.

Ir dar nu ir kam reikalingas treneris? Tam, kad pasiekti rezultatu. Mokytojas jau rašė kad sportas yra puiku juk ir pats jis po 20 km važinėja su dviračiu kiekviena diena, bet po varžybų komandos ar sportininkai turėtų pasidalinti patyrimu taip kad ir kotas sportininkas ar komanda galetu dar geriau žaisti ar bėgti ir Brolyste ir meile įsivyrautų, o kas vyksta dabar su sportininkais Hari? Paziurek į futbolininku veidus kai jie išeina žaisti, ar su meile jie žiuri į savo varžovus?

Aš neturiu nei krislelio pykčio, bet neteisingai besielgiantis turi būti sudrausmintas, ta aš ir darau. Ateik į forumą duoti ir dalintis savo patyrimu apie gyvenimą, savo įžvalgomis, mokinkis duoti, būk geranoriškas, nusiteikęs sužinoti, išmokti, pasikeisti. O tu ateini ir sakai, ką jus čia kvailiai ir neišmanėliai nesąmones rasot, sektantai nelaimingi, nurodinėjat kaip kiti turi gyventi, norit savo nuomone užkabinti net vaikams ir tt ir panasiai, pats skaitydamas mokymus paviršutiniškai net nesistengdamas išgirsti kas ištiktųjų yra sakoma. Pakeisk savo ketinimus tapk geranorišku o ne bloganorisku Hari.

Pabaigsiu išmintingu žodžiu.

Šaltinis yra Šaltinis, ne veltui jis yra Šaltinis nes iš Šaltinio išteka visa kas yra, atrask šaltini savo viduje, ir elkis taip kaip elgiasi Šaltinis, Duoda, dalinasi, kuria gerove kitiems, Sunkumu nemažina, atkreipk dėmesį, sunkumai reikalingi, kad stiprėtų ir augtu kūrinija ir jos nariai. Myli ir vien tik myli. Mokinkis elgtis taip ir tu Hari, bet ir mokintis nereikia jeigu atrandi ir susilieji su šaltiniu, pats tampi panasus į Šaltini. Tai yra teisinga ištikrųjų, čia ne alegorija ar koks palyginimas, taip yra ištikrųjų. Su kuom sutapsi toks ir pats tapsi, taigi sutapk su Kūrėju, Šaltiniu, Rojaus Trimis Šaltiniais Ir Centrais, ir pamatysi, kad nebeturi noro aiškintis, diskutuoti, švaistyti energijos kažką įrodinejant, kvailus klausimus uždavinėti, bet atsakymai tekės taip, kad vos spėsi juos gaudyti dar neuždavus ir klausimo.

Ramybes tau Hari, nurimk ir prabusk iš iliuzijos miego. Jau laikas. O iliuzija baigsis tada kai pasirinksi kartais nežinoti, negu būti jau viską žinančiu. Nėra nei vienos būtybes visoje Kirinijoje žinančios viską. Ir pradėsi priimti pasaulį, ne tokį koks jis yra, bet tiesiog ji priimti, suvokti jo netobulumus, matysi visas tariamas neteisybes ir vistiek tik mylėsi, ir troksi vieno, tik dar labiau atsiverti Šaltiniams kad per tave tekėtų gerove ir meile visiems. Ir tik tokiu būdu gerėtų aplinka ir tarpusavio ryšys.

Ramybes visiems.
Su meile

ValdasA
2018-10-17 07:53:09Valdai , aš puikiai suprantu - sporte, kaip ir visur yra problemų , bet tai nereiškia , kad sportininkus reikia vadinti narkomanais ( pats mokytojas rašė ,apie tai kaip patys sportininkai išaiškino dopingo skandalus). Kūrėjas sukūrė mūsų pasaulį , taippat ir sportą , kad kuo mažiau pasaulyje būtų narkomanų ,kaip įrankį .

Valdai , pats Kūrėjas sukūrė vaikams sportą, trenerius , kad tik nenueitu blogu keliu neturėdami užsiemimo .

Eini šviesos keliu , nebūk toks piktas ....


Haris

Pasiuntinys
2018-10-17 00:02:06Hari, į savo klausimus pats ir atsakyk. Ar neužtenka suvokimo kad tas kuria naudoja narkotikus kad pasiekti rezultatu sporte yra narkomanas? Kaip tu ji pavadintum? Pajudink smegenis Hari, ar tau čia visi turi į tavo klausimus atsakinėti? O pats galvoti tingi? Parašyk savo nuomone o ne kvaila trijų eilučių komentarą. Ar manai kad Urantai už save pastovėti negali? Gali. Ir stovim.

Aš tau dar karta sakau. Kur baigiasi klausimai ten prasideda atsakymai. Nustok niekinti ir kenkti kitiems mes kenti nuo to pats.

Jeigu niekas iš čia esančiu tavo įžeidimu nepriima tai kam jie lieka? O gi tau. Tau reikia gyventi kiekviena akimirka su neapykanta, pagieža, sarkazmu, iliuziniu teisų prieš kitus. Tai tu save nuodini ir sau kenki rašydama tai k rasai, o sustabdyti Or pakeisti juk tu nieko negali. Tik save ir tik save.

Prabusk jau laikas.

ValdasA
2018-10-16 22:35:05Valdai , čia tema apie sportą .

Noriu ir tau užduoti klausimą - ar tu taippat manai , kad sportininkai, treneriai yra žemo intelekto , narkomanai ir t.t , kaip rašo tavo mokytojas ?

Galbūt neskaitei ką šioje temoje rašo tavo mokytojas ?

Ar tu taippat manai ,kad futbolas , dviračių sportas , beisbolas , krepšinis yra skirtas buko intelekto žmonėms ?

Atsakyk į mano buką nesąmoningą tusčią klausimąHaris

Pasiuntinys
2018-10-16 18:49:36Išmintingas žmogus laisva valia panaudoja tam kad mokytis ir nekenkti kitiems. Bet tu savo laisva valia panaudoji uždavinedamas bukus klausimus, kai tau į juos išsamiai atsakoma tai tuom tu nepasitenkini ir Atsakymus ignoruoji nes Jie neatitinka tavo siauro supratimo. O ką nors keisti ar mąstymą plėsti tau neužtenka drąsos, nes ką kiti pagalvos jei staiga pasikeisi. Tave taip nuo vaikystės išmokino butų “rimtu” vyru su “rimta” nuomone. Tu toliau šiukšlini atėjęs į forumą ir zemini vibracijas. O po to dar po tavęs reikia Mokytojui visus tokius rašymus, neturinčius jokios vertės dvasiniam atsivėrimui, valyti ir gaišti brangu laiką.

Išklausyti kitu nuomone aš galiu bet ją priimti arba ne spręsti man ir joks mokytojas to už mane nepadarys. Aš ne avis bet ori asmenybe, ir aš gerai skiriu šiukšles nuo deimantu.

Negaišk laiko rašinėdamas intelektualias ir tuščias nesąmones. Arba atsibusk ir pradėk judėti į priekį arba netrukdyk kitiems ramiai mokytis. Yra toks pasakymas “šuo loja o karavanas vistiek eina”. Nuo tavo piktu ir buku komentaru gyvasis kelias nesustos, ką Kūrėjas sumanė ta Jis įgyvendins.

Ramybes tau.

ValdasA
2018-10-16 13:44:45Valdai , aš užduodu forume klausimus laisva valia .

Susidaro tokia nuomonė , kad mokytojas kolkas tavęs neišmokino išklausyti ir kitų minčių.

Haris

Pasiuntinys
2018-10-15 21:16:02Paiuntini, Hari, jeigu tau mokymu nereikia ir be mokytoju tu viską supranti, tai gal jau laikas savo forumą susikurti ir su savo kvailom kalbom čia nešiukšlinti? Susitvarkyk su savo problemomis ir neapykanta pats, ir nėra reikalo rašinėti įžeidžiančiu ir kvailu, net buku tavo komentaru, ir nekaltinti kitu, o ypatingai mokytojo dėl savo problemu. Gal jau laikas užsikimšti ir pasimokyti? O jeigu nenori tai eik sau ir rašinėk savo kvailus komentarus kitur.
Tu pažeidinėji net įstatymus rašinėdamas neapykantos pripildytus rašinius. Arba pradėk mokytis čia atėjęs arba kaliauk sau su savo komentarais.

ValdasA
2018-10-15 15:39:50Algimantai , tai kaip iki galo supratau , sportinikai yra narkomanai , alkoholikai , siauro intelekto ir t.t žmonės .

Man atrodo tu jau šioje temoje pakankamai išsisakei , daugiau nereikia .
Haris

Pasiuntinys
2018-10-11 22:34:49Stadionai tokie, kokie dabar yra, iš viso nereikalingi, ir futbolas nereikalingas, nes labai kvailas žaidimas - paskui kamuolį begioja suaugę vyrai ir moterys - tiesiog kvailas begiojimas pirmyn-atgal, skersai-išilgai, ir tie bėgiojantys ir yra buko intelekto. Ir jokių finansų tam tikrai skirti nereikia, nes tai kenksminga žmogaus proto bukinimui veikla - dėl to ir staugia atėję į stadioną kaip papuasai, dabar dar kaip džiunglėse gyvenantys indėnai išsidažo veidus, dėvi įvairius galvos apdangalus, net su praeityje buvusių užkariautojų skandinavų vikingų raguotų šalmų kopijomis, žodžiu, žiūrovų intelektas degraduoja ne dienomis, o valandomis, tas pats dviračių sporte, beisbole, amerikietiškame futbole, krepšinyje, regbyje.

Aš aiškinau, jog dopingą vartoja visi, kurie siekia profesionalo karjeros., nes be jo nėra jokių galimybių pasiekti atitinkamo lygio rezultatų. Beje, kuriamas vis naujų rūšių dopingas, todėl niekas iš gaudančiųjų ir nežino, kaip jį atpažinti. Čia panašiai, kaip su kompiuteriinių porgramų virusais - vieni juos kuria ir paleidžia virusus, kiti už pinigus kuria antivirusines programas ir pardavinėja vartotojams, tik antivirusinės programos visada atsilieka nuo naujų virusų sukūrimo. Taip ir su naujomis dopingo rūšimis, kada jau išaiškina jų buvimą, tada puola drausti. Čia irgi lenktynės iki pamišimo.
Aš prieš keletą metų pas pažįstamą dvriratininkų trenerį paklausiau vieno septyniolikmečio, kurį jis parengė Lietuvos jaunimo rinktinei, kodėl jis vartoja visokius papildus, kurie kenkia jo sveikaitai, nes stimuliuoja visą organizmą tiek, kad smegenys nebejaučia perspėjimo sustoti ir ilsėtis, tai šis septyniolikmetis paaiškino - aš tą žinau, bet jeigu negersiu, ką duoda komandos gydytojai, neišsilaikysiu komandoje. Tą sakė septyniolikos metų vaikinas. Jis žino, jog rizilkuoja savo sveikata, ir net gyvybe, bet pasirenka ir toliau rizikuoti, nes nori garbės ir populiarumo, labai jau maga tą patirti - būti geriausiu. Juk Rumšas tiek buvo giriamas, koks stiprus Lietuvos dviratininkas, bet buvo pagautas ir diskvalifikuotas, ir nepasimokė, kada ir jo žmona su draudžiamais prepararais, ir dar dideliu kiekiu mašinoje buvo pagauta Prancūzijos policijos ir buvo suimta, ir vis tiek nepasimokė, tai ir abu sūnus suklaidino, tie irgi tapo dviratininkais, ir vienas iš jų neatlaikė krūvių ir buvo viešbutyje rastas jau negyvas.
O tai, kad kai kurie prisipažįsta, jog vartojo dopingą, tik patvirtina, kaip jiems sunku viduje, juk žiino, kad vartoja, ir kokia kaina pasiekia aukštų rezultatų, tad kai kuriems toks spaudimas tampa neištveriamas, ir jie patys tą prisipažįsta. Kiti gi nusižudo, dar kiti su ta našta mėgina gyventi, bet pasekmės jų centrinei nervų sistemai vis tiek yra skaudžios, ir tai atsiliepia jų santykiams šeimoje. Daug boksininkų dėl to po karjeros prasilošia kazino, tampa net elgetomis, nors turėjo šimtus milijonų banko sąskaitoje. Nebėra populiaraus statuso, nebežino, kaip pritapti prie net ir tokios tamsios aplinkos, mokslų nebaigę, pinigų daugiau negu proto, bet nesuvokia gyvenimo nei esmės, nei prasmės. Štai ir proto bukumas.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-10-11 21:20:37
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal