Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Mes esame Gyvajame Kelyje, kur gairės yra tiktai mūsų viduje – viduje per gyvąjį Įtikėjimą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2016 03 12

Algimanto pamokomasis žodis – Mes esame Gyvajame Kelyje, kur gairės yra tiktai mūsų viduje – viduje per gyvąjį Įtikėjimą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2016 03 12

Mano mylimieji, Gyvasis Kelias sumanytas tam, kad jūs galėtumėt patirti daugialypius, prasmingus patyrimus, kad tie prasmingi patyrimai jus stiprintų kaip asmenybes – grūdintų charakterį ir teiktų jums pasitenkinimą – pasitenkinimą žengimu šitame Gyvajame Kelyje, pasitenkinimą savo gyvenimu – teiktų jums tvirtumą dėl to, kad atlikote Šviesos žingsnį – Šviesos darbą visų labui, net jeigu jus už tai kažkas pasmerkė, prakeikė dėl neišmanymo, nesupratimo, bet jums yra pasitenkinimas, kad jūs einate Tėvo, Motinos vedami iš vidaus kūrinijos Ritmu. Tą jūs galite patirt tiktai giliai atsivėrę ir žinodami tą vedimą – ne klaidingai interpretuodami su pasąmoniniais srautais, kurie gali jus sujaukti ir suklaidinti, bet jūs turite patirt tą giluminį ryšį, kad galėtumėt aiškiai pasakyt sau – aš žinau tą vedimą, patyriau jį, kas kartą jisai mane stiprino, ir dabar stiprina, ir tai yra mano dvasinės asmenybės atskleidimo labui.
Kūrėjas mums nesuteikia skausmingų patyrimų, bet jis suteikia iššūkius, kad dėdami pastangas mes galėtume išvengti skausmingų patyrimų, arba tie patyrimai nekeltų mums tokio skausmo, kuris iš tikrųjų neatsivėrusiam tampa net pražūtingas.
Atsivėrimas – tai yra toji Gyvoji Šviesa, žinojimas ir apsauga, kada mes einame į tai, kas nepatirta. Mes neturim jokių – jokių – gairių, kurios galėtų nurodyti kelio kelkraščius, kad mes iš to kelkraščio nenusiristume į bedugnę. Kada kelias užpustomas, tai veda tokios gairės iš abiejų pusių kelio, kad mašina pastebėtų, kai susilieja apsnigtas kelias ir pakraščiai į vienodą baltumą – tai nematai kelkraščio. Mes gi esame šitame Gyvajame Kelyje, kur gairės yra tiktai viduje – viduje per Gyvąjį Įtikėjimą. Jeigu jūs šitų gairių nematot, tuomet jūs turite stiprint Gyvą ryšį su Kūrėju, kad tas gaires išvystumėt dvasiniu žvilgsniu, kad išgirstumėt dvasine klausa, kada tai jums sako iš vidaus – Nebijokit, ženkit, tos gairės yra jums suteiktos, jūs nenuslysit nuo Kelio! – Bet jeigu jūs mėginsite tas gaires patys stumdyt, primesdami savo valią, štai tada jūs susilauksite skaudžių pasekmių – pasekmės skaudžios jūsų fiziniam pavidalui, materialiam protui ir visai jūsų asmenybei, kuri negali oriai, išsitiesusi žengti jausdama pasitenkinimą – pasitenkinimą savo veiksmu, savo mąstymu.
Todėl, kada mes einame Gyvuoju Keliu, dvasine prasme – tai yra mūsų tvirtas žinojimas kiekvieno veiksmo, kad tai yra veiksmas teisingas, nors kita žmonijos absoliuti dauguma jums sakytų – ne, šitaip gi nereikia elgtis – bet jūs žinote, kad tai yra toji būtent Kūrėjo suteikta jums išmėginimų arena, kurioje ir būtent taip reikia elgtis.
Žinojimas jums suteikia ryžtą, o jūsų ryžtas būtent ir suteikia jums drąsos įgyti šitą patyrimą, priimti šitą iššūkį, kad po kurio laiko, įsisavinus iššūkį, jūs galėtumėt patvirtint – gerai, kad aš nepabūgau žengti šito žingsnio, gerai, kad aš turėjau ryžto, Įtikėjimo, gerai, kad aš dabar juntu didesnį pasitikėjimą būtent dėl to įsisavinto iššūkio. Tai nėra taip, kaip sako mokytojai, nors mokytojai – tai yra patys nuostabiausi mūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie mokykloje rengia vaikus – deja, šiuo atveju jie yra akli, jie yra kurti, ir jie vaikus klaidina – klaidina visom programom, klaidina neatskleisdami gyvenimo prasmės, todėl dabar jie net nežino, ką reiškia būt mokytoju.
Tai štai, jūs esat tie Gyvojo Kelio Mokytojai – besiruošiantys tapt Mokytojais, ir jums tos programos, kurios egzistuoja – netinka. Jūs turite kurt savo programas, atsirėmę į vedimą iš vidaus, atsirėmę į Tėvą ir Motiną, esantį jūsų viduje ir suteikiantį tą programą – suteikiant vaikams laisvę – laisvę veikimui, laisvę mąstymui, laisvos valios apraiškoms, kad vaikai nebijotų, kad jie būtų akinami ir skatinami drąsiai išreikšti savo nuostatas, kad jie pajaustų vedimą iš vidaus, jums atskleidus, kas yra Tikrasis Tėvas ir Motina – jums pamokius, kaip atrasti Juos savo viduje.
Štai kokiame esam Kelyje, kuriame gairės yra kiekvienam viduje – kiekvienam pagal jūsų vidinę Šviesą, kiekvienam pagal jūsų patyrimus, ir kiekvienam pagal jūsų, Kūrėjo sumanytą, individualią misiją šitoje planetoje.
Aš jus akinu, kad jūs žengtumėte šituo Keliu, bet aš jūsų nereguliuoju – jūs turit laisvą valią. Ir kuo daugiau jūs turėsite viduje atsivėrimo, tuo jūs daugiau turėsite supratimo, kaip padėti sau! Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-08 13:29:24

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal