Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Nuostabi Apvaizdos veikimo ir pasireiškimo Gyvoji Sistema – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2016 03 19

Algimanto pamokomasis žodis – Nuostabi Apvaizdos veikimo ir pasireiškimo Gyvoji Sistema – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2016 03 19

Kaip Apvaizda mums modeliuoja aplinkybes? Kad jums būtų aiškiau, tai vakar, ką patyriau po Urantijos grupės užsiėmimo, noriu pasakyt jums, kad galėtumėt realiai suprast. Aš užmiršau telefoną ant stalo, Urantijos grupės užsiėmime, toje auditorijoje – Mokytojų namuose. Bet aš nežinojau, kad užmiršau. Ėjau ne pėsčias, paprastai einu pėsčias, bet vakar – stiprus, šaltas vėjas – maniau – važiuosiu troleibusu. Važiuojant kilo mintis – išlipt iš troleibuso, kadangi mano bilietas pusei valandos – aš spėsiu užeit už kampo į parduotuvę ir nusipirkt kitai dienai Holai išvirt kruopų, nes visas pabaigiau. Išlipau, apsipirkau, ir kada išėjau iš parduotuvės, troleibusas jau stovėjo prie sankryžos – raudona šviesa – man beliko tiktai, na, dvidešimt metrų nueit. Ir jeigu aš būčiau parduotuvėj užgaišęs ilgiau, aš būčiau nespėjęs į šitą troleibusą. Įlipu į troleibusą, sėdi Violeta, ir man ištiesia telefoną, sakau – kas čia yra? kieno čia telefonas? Sako – tai tu jį užmiršai. – Aš? Aš negalėjau patikėt, kad užmiršau telefoną, bet aš net nepajaučiau, kad jį palikau. O Violeta sako – aš ketinau užeit pas tave jau, ir perduot. Bet jeigu aš būčiau nors kiek užgaišęs, na, trisdešimt sekundžių daugiau – troleibusas būtų nuvažiavęs – jinai būtų atėjusi, manęs būtų nesuradusi – aš būčiau grįžęs jau kitu troleibusu ir pajautęs, kad nėra telefono, prasidėtų milžiniškos vidinio sukrėtimo bangos – tai kur tas telefonas, kaip aš galėjau kur išmest? – jau ramybė būtų prarasta. O ten visi telefonai kitų – kur jo ieškot? Aišku, aš tada nebe apie šunį galvočiau, galbūt aš važiuočiau į tuos Mokytojų namus ieškot, o ten užrakinta auditorija, kur aš jį surasčiau? Štai, kaip sudėliojo Apvaizda aplinkybes, kad aš net nežinodamas, kad aš tą telefoną užmiršau, gavau jį į rankas. Violetai irgi net nereikėjo iš troleibuso išlipt, kad eit ir atnešt, nes ji važiavo ten kaip sumanius.
Štai jums ir parodymas, kaip yra sustyguojamos aplinkybės, tiesiog, lietuviškai tariant – tiutelka v tiutelku – kiekvienas milimetras sueina su kitu milimetru, kad būtų sistema tokia, kad perduotų telefoną. Kas perdavė? – Violeta. Ji buvo tik panaudota kaip priemonė – perdavė Apvaizda – mus gi panaudoja taip pat kaip Apvaizdos pilnateisius narius. Ir taip yra kiekvieno atveju. Bet kada jūs, sakykim, tą, ką aš papasakojau, šitų istorijų neišgirstate, tai jūs tiktai pasiimat patį paskutinį segmentą, kuriame yra ta priežastis, kurią jūs patiriate, o visų tų aplinkybių sklaidos, jų suderinimo, jūs gi nežinote – tuomet jums atrodo, kad čia atsitiktinai tai gali būt – čia niekas prie to neprisidėjo, man pasisekė, pavyko. Todėl už kiekvieno rezultato, už kiekvienų pasekmių yra nuostabi Apvaizdos veikimo ir pasireiškimo Gyvoji Sistema, ir joje mes taip pat esame tikri – pilnateisiai – Apvaizdos irgi nariai, jeigu mes atliekam tą darbą, koks yra sumanytas Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – visų labui – ir tokį darbą, kuris atitinka Kūrėjo valią. Todėl mes eidami Gyvuoju Keliu ir esame ne tik Kūrėjo sūnūs ir dukros – Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnūs ir dukros – bet tuo pačiu ir patys esam Apvaizdos nariai, to milžiniško kolektyvo, kuris mums padeda. Mes taip pat esam tie nariai, kada padedam kitiems – kada vykdom Kūrėjo valią, nes toji valia vykdoma, kad būtų suteikiama pagalba aplinkai, suteikiama žmonijai, suteikiama kūrinijai mūsų lygiu, kokiam mes esam jau dabar kvalifikuoti – parengti. Svarbu, kad mes būtume ryžtingi, jaučiantys vedimą iš vidaus, ir nesispyriojantys – Apvaizda nesispyrioja. Tai jeigu mes esam pilnateisiai Apvaizdos nariai, turime kaip tik jaust tą vedimą iš vidaus ir tuo gyvent. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-18 11:52:44

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal