Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvasis Kelias neturi kompromisų, jame nėra ritualų, bet jame yra Širdis – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 01 26

Algimanto pamokomasis žodis – Gyvasis Kelias neturi kompromisų, jame nėra ritualų, bet jame yra Širdis – pasakytas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2019 01 26

Mano mylimieji, gyvenimas Gyvajame Kelyje yra Tas Iššūkis mums kiekvienam. Labai dažnai mes ieškom lengvesnio takelio, ne išimtis yra ir Gyvajame Kelyje einantys, kurie neturi gilaus įtikėjimo, tuo pačiu stinga jiems ir pasitikėjimo tiek Kūrėju, tiek ir savimi. Štai tos abejonės, kurios dar silpnina įtikėjimą, yra labai pavojingos. Kodėl?
Kadangi Gyvasis Kelias neturi ritualų, tai mes jame esame gyvi tiktai tiek, kiek atliekame praktinius žingsnius – žengiame Gyvuoju Keliu. Jeigu takeliu niekas neina, labai greit jį pasigrobia piktžolės ir po kurio laiko tu net nesuvoksi, kad čia buvo tas kelias, kuriuo galėjai žengt, fizine prasme.
Tuo tarpu dvasiniame Evoliuciniame gyvenime tai yra dar sunkiau mums, kadangi mes nematome tos materialiam žvilgsniui rodomos krypties – tą reikia pajausti Širdimi, o Širdis labai dažnai turi įvairių priemaišų – troškimų, įvairių siekių, svajonių, ir tarp visų šitų reikia atskirt, koks gi yra vedimas iš Kūrėjo, kad mes galėtume jausti pasitenkinimą dėl savo atliekamų veiksmų. Kada tie veiksmai mums suteikia atitinkamų vidinių būsenų – kada mes prasilenkiam su Kūrėjo valia, ir taip pat priimam sprendimus ir juos įgyvendinam, tada mes juntame viduje sunkumą – tai yra tos skausmingos pasekmės. Ir labai dažnai tos pasekmės dar duoda papildomą emocinį stresą, jeigu yra šeimoje gyvenantys ir dėl tų mūsų padarytų veiksmų, neišmintingų veiksmų, mus užsipuola, netgi šmeižia, ir labai aktyviai. Mums tai kelia skausmą, tai jau yra skausmingesnė pasekmė, kad tą akimirką mes tikrai nebegalvojame, kad gyvenimas Gyvajame Kelyje teikia Palaimą ir Pasitenkinimą. Mes mąstome streso apimti, eikvodami savo tokią brangią Energiją, kurią mums siunčia mūsų Tėvai, mes mąstome kaip ištverti toje aplinkoje, o Palaima, Palaima – tai išvis nepasiekiamas dalykas. Ne, mylimieji. Evoliucija – tai yra Palaima. Jeigu jūs nejaučiate Palaimos, reiškia jūsų vidinėje karalystėje kažkas negerai, reiškia jūs turite reguliuot save - reguliuot viena kryptim – gilesniu atsivėrimu. Reiškia, jūs arba nepakankamai nuoširdžiai atsiveriat, arba kiti interesai jus nuveda tolyn nuo Gyvojo Kelio ir atsiduriat netikėtai šalikelėje, kur yra daug spyglių, daug piktžolių, ir jos trukdo žengti ir pamatyti tą Kelio Šviesą – Tikrovę – pajausti pasitenkinimą.
Koks bebūtų iššūkis, kada mes esam gyvajame ryšyje su pačiu Tėvu ir Motina yra virpesiai iš Tėvo ir Motinos galingesni už mūsų abejones, už tą stresą, ir mes tuos virpesius jausdami ir juntame Palaimą ir Pasitenkinimą. Ir jeigu mes giliname šitą dvasinę Komuniją ir ją panaudojame tam, kad stipriau pajaustume vedimą iš vidaus ir jam atsiduotume, tada ir mes juntame Palaimą, nes mūsų sprendimai būna išmintingi – sprendimai, kuriuos mums diktuoja Kūrėjas.

Kada dabar aš žvelgiu į aplinką ir matau kariškius – žmogus karine uniforma, yra barbaras – jis pasirengęs kitą žudyt. Jis mokosi žudyt, ne šiaip sau jisai nori žudyt, jisai yra rengiamas žudyt –jis rengiamas psichologiškai – ir agresyvėja, degraduoja visa kariuomenė. Aš žiūriu, kad jie – dabar jau seniai bemačiau – bet per televiziją matydavau kaip jie išsiteplioja veidus, apkaišo save įvairiom samanom – pasislėpt, pasislėpt nuo ko? – kurį vadino ir vadina priešu. Jų mastymas yra viena kryptimi – paneigt Kūrėją – tai yra praktiškai Liuciferio maištas – paneigt Kūrėją. Dėvėt karinę uniformą – tai paneigt Kūrėją. Kūrėjas skleidžia Meilę ir nieko daugiau, tik Meilę. Kam jūs priskirsite saulę, kokiai politinei grupuotei? Kam jūs ją atiduosite, kad ji šviestų tiktai jiems, tiems gerėsiems, o priešams – ne, užtemdysite tą pusę saulės, kad ji nešviestų. Apsirenkite žudiko uniformą, dar to neužtenka, dar pinigus moka iš biudžeto tiems, kurie dėvi uniformą eidami prieš Kūrėją, mokydami jaunus protus – ir dar ne tiktai vyrus, bet ir moteris, kurios bus motinos – ko jos galės išmokyt savo vaikus? – Meilės? mylėt visus – visus iki vieno? – kaip tą demonstravo mūsų brolis, būdamas čia, šitame pasaulyje, prieš du tūkstančius metų Jėzaus iš Nazareto tapatybe. Mūsų Sūnus Kūrėjas, vienas iš dviejų mūsų Vietinės Nebadono visatos sutvėrėjas, atėjęs čia mums demonstruot Meilę savuoju gyvenimu. O mes ką darom? Žudom vieni kitus. Dabar su pasimėgavimu draskom Venesuelą, drasko amerikonai.
Štai jums ta godumo, godumo dideliems pinigams politika – reikia sunaikint tuos, kurie neatitinka mūsų mąstymo standarto, tada reikia pasiųst tenai tuos, kurie galėtų sukiršint net ir vieną ir tą pačią tautą, kad vienai pusei šviestų saulė, o kitai būtų uždengta, o dar geriau – užgesinta, kad jie sušaltų.

Mano mylimieji, Gyvasis Kelias neturi kompromisų, jame nėra ritualų, bet jame yra Širdis. Širdis neturi priešų. Laikyti priešais išmoko jus akli politiniai vedliai, laikyti priešais tuos mūsų dvasinius brolius ir seses, kurie neatitinka tų politinių vedlių mąstymo standartų. Argi Meilė turi kokį nors priešo atspindį, kokią nors priešo priemaišą, kad galėtume sakyti – mylėk tiktai šitą, o ano nebemylėk.
Ateina laikas, kada jūs turite pažvelgt į Tikrovę ne iliuzinėmis baimės akimis, bet Šviesos akimis, Kūrėjo Meilės akimis – į visus – nėra sienų jūsų širdyje. Sienas politikai pastato vardan savo interesų tenkinimo, ir tada jie privatizuoja šitą nuostabų planetos gaublį, tą mūsų planetą – Urantiją – skirtą visiems. Juk ji yra apgyvendinta Kūrėjo, kad čia Evoliucija pasireikštų, kad čia pasireikštų Meilė, Šviesa, Tiesa ir Teisingumas, kad joje nebūtų nė vieno kareivio, nė vieno generolo, nė vieno, kad nebūtų nė vieno ginklo – tiktai Apvaizda, Kūrėjas, ir mūsų Meilė yra pakankama garantija, kad čia nebus žudynių, kad čia nebus represijų, kad čia bus Šviesa ir Tiesa, Gėris ir Grožis, Teisingumas, Gailestingumas Meilės išraiška – Meilės visiems.
Taip kad užmirškite tą prezidentūrą, užmirškite tuos politinius standartus, politikų rinkimus, atsiduokite Kūrėjui – Kūrėjui – kuris mus veda į ryškesnę Šviesą. Gyvenkite Kūrėju kas akimirką, ir Meilės darbais ir veiksmais demonstruokite Kūrėjo charakterio savybes mylėdami visus, neatstumdami nė vieno, neišskirdami nė vieno, o Meilę reikšdami savuoju gyvenimu, ir tada bus paprasta. Pajausite, kad Gyvasis Kelias ir Evoliucija jums teikia Pasitenkinimą, nes išnyks šitos problemos, kurios šiandien spaudžia žmones – neteisingumas, nelygybė.
Mane stebina, kad dvidešimt pirmame amžiuje moterys gauna atlyginimą mažesnį negu vyrai, už tokį patį darbą. Kokia tai barbarų mąstysena – moterį nužemint, vyrą iškelt pinigais, tokiu atlygiu. Tai – kvailystė – akivaizdi kvailystė, kurios negali būti, jeigu čia yra dvidešimt pirmo amžiaus mąstymo standartas – Kūrėjas – Kūrėjas, bet ne bažnytinis, dogmatinis, bet gyvasis mūsų Tėvas ir Motina, suteikęs mums Evoliuciją ir Gyvąjį Kelią, kuriame mes turime pasireikšti taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, būdami savimi, be kaukės, visu savo nuoširdumu.
Myliu jus visus, trokštu jus visus apkabint ir apkabinu. Būkite šitame glėbyje Meilės virpesiais pamaitinti.

Ačiū Vitai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-02-10 15:39:23

Komentarai

Petrai , tu klysti , aš nepriklausau jokiai sektai .

Man įdomu, kaip jūs savo neva mokymuose pastoviai konkuruojat dažniausiai su katalikų tikėjimu.

Kodėl jūsų mokymuose nesijaučia pasipriešinimo kitiems tikėjimams , o tik katalikams ? Gal su kitais tikėjimais neapsimoka konkuruoti , nes jų mūsų šalyje nedaug ? Gal kiti tikėjimai neturi ritualų ?
Jeigu norėtum mane pamatyti , galėsim butinai susitikti , man vis norisi su tavim pasikalbėti , kaip baigėsi Darjušo istorija .

Haris

Pasiuntinys
2019-03-25 21:32:38Mielas Hari (jeigu toks išvis egzistuoji), aš tavęs nematęs. Bet pagal tavo giliai išmąstytų klausimų dvasinę brandą ir gausą, pagal tai, kokį prasmingą ir tuo pačiu paslaptingą išsirinkęs slapyvardį ,,Pasiuntinys“ (lyg būtum atskraidintas iš kitų pasaulių), pagal tai, kaip aršiai gini katalikybę ir kitas krikščioniškąsias vertybes, drįstu spėti, kad esi kokių 60-ties metų pamaldus praktikuojantis katalikas, kiekvieną mielą sekmadienį skubantis į bažnyčią išklausyti šventų mišių, be to, kiekvieną kartą atliekantis kunigui išpažintį, po to už padarytas nuodėmes gavęs išrišimą ir sukalbėjęs keletą ,,Sveikų Marijų“, kukliai eini prie altoriaus, pamaldžiai nudelbęs akis prasižioji ir nuryji kunigo riebiais dieviškais pirštais į tavo burną meistriškai įdėtą paplotėlį. Ir taip, ,,pasimaitinęs Dievu“, palaimintas leki į namus atlikti prasmingų gėrio darbų visumos labui – suregzti eilinį klausimą Forumo dalyviams.
Na ir kaip tavimi, Hari, nesigėrėti. Tokiu šventu, tyru, nuoširdžiu.
Telydi tave Kūrėjo Meilė ir Ramybė.

PetrasK
2019-03-25 09:02:06Violeta , Petras šiame mokyme nekonkuruoja su kitu tikėjimu ?
Haris

Pasiuntinys
2019-03-21 21:14:33Mielas Hari, Petras yra tikras .Jo vardas tikrai yra Petras. Nieko jis čia nekonkuruoja. Petras parašė nuostabų mokymą , pasidalino savo įžvalgomis. Ačiū jam už tai. Jis tikrai neturi jokio paruošto teksto, viskas gimsta įtikėjus į Kūrėją.
Violeta

VioletaP
2019-03-21 09:01:09Petrai (jeigu toks išvis egzistuoji ) , kodėl konkuruoji su katalikų tikėjimu ? Kodėl nekonkuruoji su musulmonais ar dar kitais tikėjimais ? Kodėl neaprašai jų apeigų ?
Gal neturi paruošto teksto skirto kitiems tikėjimams ?


Haris

Pasiuntinys
2019-03-20 21:13:46Tąkart ,,visa“ Lietuva laukė popiežiaus atvykimo. Šimtai piligrimų su vėliavomis ir giesmėmis pėsčiomis traukė į Vilnių. Bažnytkaimių ir miestelių katalikų bendruomenių aktyvas kartu su klebonais, klierikais, zakristijonais ir vargonininkais-chorvedžiais samdėsi autobusus ir riedėjo į sostinę.
O aš sėdžiu prieš televizorių ir stebiu reportažus apie būsimą popiežiaus vizitą. Verda darbas – repetuoja chorai, statybininkai montuoja pakylas, klierikai nešioja suolus, blaškosi vienuolės.
Žinoma, vyksta ir akiai nematoma-užkulisinė veikla. Politikai, verslininkai ir kt. tautos išrinktieji iš anksto rikiuojasi į eilę popiežiaus palaiminimui, pamokslininkai kurpia kalbas, gerai pasirodžius prieš popiežių ir vietinius dvasininkijos hierarchus ne vienas klebonas jau matė save įsitaisiusius geresnėse-pelningesnėse parapijose, o liaudis studijavo popiežiaus judėjimo maršrutus, kad užsiimtų patogesnes vietas stebėjimui.

18val.30min. prasiseda pavakario žinios ir vėl tas pats – apie vizitą. Kiek vyriausybė skyrė šiam vizitui pinigų, kiek kainuos popiežiaus apsauga ir kur pastarasis miegos. Toliau diskusijos, ar mes prieš pasaulį nepasirodysim per daug taupūs, ar nevertėtų daugiau skirti lėšų, ar mūsų pastangos bus deramai įvertintos pasaulyje ir džiugesys, džiugesys, džiugesys, kad vėl eilinį kartą mes save priminsim pasauliui, o pasaulis prisimins mus. Ir gale virtinės reportažų – sportas ir orai.
O orų pranešėjas ima ir nuliūdina tautą – mat prie Lietuvos iš vakarų (gerai kad ne iš rytų, tai žinotumėm ką apkaltinti) priartėjo su lietumi ir žvarbiu, gūsingu vėju ciklonas. Lenkijoje pila kaip iš kibiro ir jau paryčiais, popiežiaus sutikimo metu, ciklono bus apimta visa Lietuva. Siūlo pranešėjas visiems šilčiau apsirengti, turėti lietpalčius, lietsargius (su lietsargiais atsargiau – vėjas ir apsaugininkai jų nemėgsta).
Sėdžiu ir šypsausi. Va tau ir popiežius, Dievo vietininkas žemėje, o su oru nesusitvarko.
Vakare vėl reportažas. Vėl tie patys vaizdai, tos pačios kalbos. O reportažo pabaigoje katalikų hierarchas kreipiasi į tikinčiuosius – visi pasimelskime, kad popiežiaus vizito dienomis būtų geras oras. Ir viskas. Taškas. Siūlo ne užsakinėti mišias, ne prašyti popiežiaus, kad tas duotų gerą orą, o tiesiog visiems vieningai pasimelsti.
Ir ką jūs manote? Prisiminkim. Visas tas kelias dienas neiškrito nei vienas lašas lietaus, o protarpiais švietė saulė, buvo šilta ir jokio vėjo. Ir tik popiežiui įlipus į lėktuvą, prasidėjo lietūs su visa žvarba.
O dabar iš tų dienų sugrįžkim į dabartį ir pakalbėkim apie kvadratą. Ne, ne, ne apie žaidimą su kamuoliu mokykloje, o apie paprastą aritmetinę reikšmę, apie kurią taip pat mokėmės mokykloje. Ir taip, skaičių du pakėlus kvadratu gausim keturis. Skaičių dešimt pakėlus kvadratu gausim jau visą šimtą. O skaičių, sakykim, penkiasdešimt tūkstančių pakėlus kvadratu, gausim, palaukit, tuoj suskaičiuosiu. Negali būti! Gaunasi pustrečio milijardo. Nieko sau! Tai bent galybė! Tai trečdalis planetos gyventojų! Tikriausiai supratot, ką aš čia skaičiuoju, apie ką rašau. Žinoma, kad supratot – apie kolektyvinės maldos galią.
Amžinoji Motina moko - ... priklausomai nuo to kiek jūsų dalyvauja komunijoje, pakėlus šitą skaičių kvadratu, tiek jūs galios pasisemiate šitame gyvame kolektyviniame ryšyje, kad stiprėtumėte savo veikla aplinkoje... Kolektyvinėje maldoje subanguoja milžiniškos bangos po visą Kūriniją...-..
Dar kartą sugrįžkim į tas dienas. Visi tie, kurie tomis dienomis buvo suplaukę į Vilnių ir Kauną troško, kad blogas oras nesugadintų jų šventės. Ir kada jų dvasinis vedlys paprašė, kad jie pasimelstų, paprašytų Dievo gero oro, jie tą ir padarė – keliasdešimt tūkstančių maldininkų nuoširdžiai, kartoju, nuoširdžiai be jokių kunigų, su visais jų ritualiniais tupinėjimais apie altorių su ostijomis, monstrancijomis, mišiolais ir krapylomis, susitelkė į vieningą maldą ir įvyko tas, kas ir turėjo įvykti. Kolektyvinė malda suveikė visa galia.

Ir pabaigai.
Ogi tikrai ateis ta diena, kada milijonai (pakėlus kvadratu kiek bus?) mūsų planetos gyventojų – urantų susiburs į kolektyvinį Kūrėjo garbinimą, į kolektyvinę maldą ir ši galinga Meilės virpesių banga nuvilnys per visą Kūriniją, drebindama ištisus pasaulius. Ir stebėsis Kūrinija, kas gi ten darosi toje Urantijoje. Pasiuto jie, ar ką?

PetrasK
2019-03-20 13:27:09RITUALAS - tai paslėptą simbolinę prasmę turinčių veiksmų sistema (Visuotinė lietuvių enciklopedija). Imkim patį paprasčiausią bažnytinį ritualą ir panagrinėkim. Kas gi ta paslaptinga ,,veiksmų sistema“ ir kokią tie veiksmai turi ,,simbolinę prasmę“.

PATARNAVIMAS MIŠIOMS
P a s i r e n g i m a s. Nusiplovęs rankas, patarnautojas apsivelka kamža. Padeda apsirengti kunigui. Pasiima mišiolą ir atsistoja kunigo užpakalyje, jo dešinėje.
I š ė j i m a s. Patarnautojas drauge su kunigu palenkia galvą zakristijos kryžiui ir pirma kunigo eina prie altoriaus. Prie durų paskambina zakristijos varpeliu: skaitytinėms mišioms – vieną kartą, pusiau giedotinėms – du kartus, giedotinėms – tris kartus. Jeigu pakeliui reikėtų praeiti pro altorių su Švč. Sakramentu, prieš jį priklaupiama dešiniu keliu. Jeigu prie altoriaus ateinama iš dešinės pusės, patarnautojas nesustodamas ir neklaupdamas (nenusilenkdamas) praeina pro altoriaus vidurį ir atsistoja kairėje netoli vidurio. Jei ateinama iš kairės pusės, tai prie laiptelių atsistoja per tokį tarpą, kad galėtų pro priekį praeiti kunigas. Atėjęs prie altoriaus, jį atitinkamai pagerbia: jeigu jame nėra Švč. Sakramento, drauge su kunigu žemai nusilenkia (tiek, kad rankomis galėtų pasiekti savo kelius), o jei Švč. Sakramentas yra altoriuje – dešiniu keliu priklaupia. Po to drauge su kunigu, pradėdamas dešine koja, žengia prie altoriaus, padeda ant pulto užverstą mišiolą, nugarėle į kairę, tiesiai; sukasi veidu į tabernakulio pusę, nulipa tuo pačiu keliu žemyn, viduryje priklaupia ir pereina į dešinę pusę.
P r a d ž i a . Kunigui su patarnautoju einant prie altoriaus, visi stovi. Giedamas ,,posmelis, tinkamos giesmės arba garsiai skaitomas...“ ir t.t. ir t.t.
Toliau su išsamiais aprašymais-instrukcijomis eina Ž o d ž i o l i t u r g i j a, A t n a š a v i m a s, D ė k o j i m o g i e s m ė, D i d y s i s p a k y l ė j i m a s, M a ž a s i s p a k y l ė j i m a s, P r i e š K o m u n i j ą, K o m u n i j a, P o K o m u n i j o s ir
P a b a i g a... kunigui laiminant, patarnautojas atsiklaupia ant pirmojo laiptelio ties altoriaus viduriu. – Atsakęs kunigui, tuojau pat lipa prie mišiolo, paima jį, sukasi į dešinę, drauge su kunigu nulipa žemyn, pagerbia altorių ir pirma kunigo eina į zakristiją. Čia kartu nusilenkia zakristijos kryžiui, padeda mišiolą ir pagelbsti kunigui nusirengti. Amen.
LITURGINIS MALDYNAS
Antrasis pataisytas leidimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys

Tai ar gerai įsidėmėjote, ką perskaitėte, ar atradote patarnautojo veiksmuose paslėptą simbolinę prasmę? Jei taip, tai klausimas jums – patarnautojas pradėdamas kuria koja su kunigu žengia prie altoriaus ir kaip padeda užverstą mišiolą – nugarėle į kairę ar į dešinę pusę?
Ar prisimenat? Jei ne, tai skaitykite iš naujo.
Tai va. Apie šiuos bažnytininkų ritualinius spektaklius Jėzus sako – Visi, be išimties, tie, kurie šitokių negyvų ritualų įtakoje yra įkalinę savo dvasios augimą, patiria ne gyvenimo džiaugsmą ir laisvę, ne jo teikiamų patyrimų pilnatvę ir palaimą, bet milžinišką nerimą ir baimę dėl bet kokių galimų nesėkmių, savo asmeninių ar savo žemiškos šeimos narių. Ir šitas skausmingas ir neramus gyvenimas yra jūsų pačių sukurtas, bet ne Tėvo jums suteiktas -. Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 59-tas skyrius – Negyvos pamaldos -. Taip pat apie ritualų žalą rašoma 128-tame skyriuje – Negyvi ritualai ir dogmos yra didžiausia kliūtis jūsų ryšiui su Tėvu -.

Ir pabaigai.
Kada mano būsena suprastėja, ne visada su malda kreipiuosi į Kūrėją, kad man padėtų, o perskaitau šią bažnytinio vaidinimo išklotinę ir mąstau, kaip būtų linksma ir smagu, jei Rojaus Trejybės AŠ ESU Šventovėje įvestumėm ,,simbolinę prasmę turinčią veiksmų sistemą“ su nesibaigiančiais tupinėjimais, priklaupimais prie sumontuotos pakylos su visokiom ostijom, monstrancijom, tabernakuliais, sakramentais, o aš, apsivilkęs kamža su mišiolu ir krapyla rankose, paskambinęs varpeliu tris kartus (reiškia – giedosim) žengčiau prie ,,altoriaus“, tik gink Dieve, nesusimaišyti kuria koja padaryti pirmą žingsnį ir kaip padėti mišiolą prieš Algimantą – nugarėle į kairę ar dešinę pusę...
Tai va. Po tokio pasisvajojimo mano būsena kaip mat atsistato, pasidaro taip gera, ramu, kad mes, urantai, negrįžtamai nutolom nuo tokių negyvų, naivių, beprasmių bažnytinių dogmų ir ritualų iliuzijos, o esame tikrų tikriausioje Tikrovėje – Gyvajame Kelyje, atradę Kūrėją savyje, tikrą ir realų.
Šlovė ir garbė Tau, Kūrėjau, Tikrovės Šaltini ir Centre.

PetrasK
2019-02-21 11:14:46[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal