Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Įtikėjimo gelmė ir prasmė – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 09

Algimanto pamokomasis žodis – Įtikėjimo gelmė ir prasmė – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 09

Kada mes matome mūsų Šventovėje esančius kūdikius, kelių savaičių, kelių mėnesių, ir matome jau ūgtelėjusius vaikus, kelerių metų, tai tie vyresnieji jau atrodo kaip senukai, palyginus su tais kūdikiais, kuriais rūpinasi žemiškieji tėvai. Jiems nereikia nieko, išskyrus augt savimi – jie dar neturi poreikių, kaip jau tie laisvai vaikštantys, bėgiojantys, pažįstantys pasaulį daug plačiau, ir tuo pačiu turintys daugiau poreikių, ir atsakomybė tėvams yra stipresnė, kadangi tie poreikiai turi būt patenkinami išmintingai.
Mes esam dabar Gyvajame Kelyje kaip tie kūdikiai lopšyje, kuriuos nešioja Dvasiniai Tėvai. Mes tik pradedame pirmąjį žingsnelį, bet kokia jau yra mūsų brandi garbinimo Komunija, kokia gelmė sklinda iš jūsų vidaus, kad ji virpa per visą kūriniją, virpa, pranokdama daugybę Visatų, kuriose taip pat yra ir mirtingieji, ir morontiniai, ir dvasiniai tvariniai. Bet juos suvirpina mūsų milžiniškos gelmės dvasinė kolektyvinė Komunija – suvirpina, kadangi Šviesa pranoksta toli materialų mūsų protą – gyvulinį protą. Tariami tokie galingi, kupini Kosminės Įžvalgos ir gelmės teiginiai, kurių negali suvokt neinantieji Gyvuoju Keliu. Tai tas pats, kaip pasakytumėt, kad vidury nakties šviečia saulė – jūs niekada nepatikėtumėt – taip ir jūsų teiginiais negali patikėt tie, kurie neina Gyvuoju Keliu – jiems atrodo, kad beprotybę jūs teigiate ir ja užsiiminėjate.
Aš šiandien ryte pažiūrėjau vieną laidą per Maskvos televiziją, kaip renka išmaldą žmonės, ir buvo nuspręsta patikrint, ar jie iš tikrųjų yra dori. Ir renka pasikabinę lenteles – sūnaus gydymui, kuris serga labai sunkiai – reikalinga operacija, nėra jai pinigų. Pradėjo kalbint ir filmuot atsakymus vienos moters – jaunos moters. Tai sako – tai kuo tas vaikas serga? – Labai sunkia liga. – Tai kokia liga? – Aš dabar negaliu pasakyt, aš atvažiavusi iš Kazanės į Maskvą. – Tai koks turi būt gydymas, kokius vaistus geriat? – Tai ten Kazanėj liko receptai, aš dabar neprisimenu.
Ir komentuoja tuo pačiu psichologė – jeigu jau tokia sunki liga ir reikalingi vaistai, ji net nežino, kokia liga, kokia diagnozė, nežino, kokie vaistai. Šiaip žmogui-prašaliečiui tai nelabai rūpi, kokia ta liga ir kokius vaistus tas vaikas gauna – jisai duoda tą auką ir nueina toliau – bet kada mėgino išsiaiškint, pasirodo, kad ji negali atsakyt į daugybę klausimų – elementarių klausimų. Ir ta psichologė daro išvadą, kad tai yra apgaulė, nes poveikis – liga – žmonėms yra daug stipresnis negu poveikis savo sunkiai turtinei padėčiai – štai tada atsiranda melagystė. Ir psichologė iš tikrųjų aiškina teisingai – apgaulė akivaizdi, ir žmonės jai pasiduoda – tai tampa verslu.
Bet dabar pasižiūrėkime giliau, kad ta pati psichologė – jinai taip pat yra apgaudinėjama bažnyčios, valdžios – jinai gi yra taip pat toje pačioje visuomenėje ir jinai nesiekia išsivaduot iš šitos apgaulės, nes ji nežino to kelio – ji bijo taip pat būti apgauta šitos išmaldos prašančios gatvėje moters, bet ji mėgina šitoje aplinkybėje susivokt, analizuot – bet ji neanalizuoja, kad ją apgauna visa visuomenė – visa visuomenė, kuri turi religinius pseudovedlius, pseudopolitinius vedlius – ir jie tvarko apgavyste religinį ir politinį, ekonominį gyvenimą – apgavyste. Ir štai dabar atsiranda urantai, kurie eina Gyvuoju Keliu – ir kada išugdytos kartos per šimtus tūkstančių metų apgaulėj, ir kada jiems siūlai Šviesą, Teisingumą, Tikrovę, Tiesą – jie šitą atmeta kaip nuodą, atmeta kaip apgaulę – jie nenori tikėt Tiesa, nenori būti Tikrovėje. Štai kokia yra melo galinga išraiška, kad žmogus nebenori Tiesos, ir nepajėgus ją atskirt. Štai kokioj mes esam aplinkoje, todėl iššūkiai mums yra didžiuliai. Tačiau kada mes pakilsime į aukštesnį lygį – mus pergabens, kaip dabar tėvai į Šventovę atgabena lopšyje savo kūdikius – mus gabens kaip kūdikius – mes nesuvoksime – sąmonė bus atjungta – kur mes esam ir ką darom. Kada mes ūgtelsime ir stovėsime savo Tėvų akivaizdoje – Rojuje – štai tada prasidės mūsų tikrieji iššūkiai – tikrieji. Iki to laiko – tai kūdikystė, kada visą laiką mes iki Rojaus žengsime globojami, kaip lopšyje esantys kūdikiai savo Tikrųjų Tėvų ir Jų suteiktų Auklių, kurie mus mokys, globos, kad tik mes iš to Kelio nepasitrauktume. Bet kada mes pasieksime Rojų, jau patys patyrę tą Brolystę ir Visatoje, mes pamatysime, kada iškils mums poreikis jau nebe kaip kūdikiams lopšyje būt gabenamiems angelų-transportuotojų, bet patiems sąmonės būsenoje nerti į nakties tamsos Kosmosą – nuskrieti tūkstančius šviesmečių vieniems, būnant Kosminėje Erdvėje, išsiskiriant su savo mylimais ir mus mylinčiais dvasiniais broliais ir sesėmis – kad išsiskirtume kokiam neilgam laikotarpiui – gal tūkstančiui metų, gal porai tūkstančių metų, nes mums reikės įvykdyt tam tikrą misiją, kaip ir jiems reikės įvykdyt tam tikrą misiją gal tūkstantį metų, gal tris. Štai tai ir yra iššūkis, nes išsiskyrimas, net ir pasiekus Rojų, tarp mylimų dvasios brolių ir sesių taip pat yra nostalgiškas – ir reikia nerti į nežinomybę – štai čia yra Įtikėjimo ir gelmė, ir prasmė, kad nepaslystum, kad neatsižadėtum Gyvojo Kelio, kuriame visą laiką bus galimybė savo valią pakeist. Todėl niekada nebus užvertas šitas Amžinybės Koridorius, kad jame būtų šimtu procentų garantija, kad jūs nebetektumėte savo laisvos valios sprendimo – atsisakyt šito Kelio – visą laiką turėsite šitą galimybę. Bet susiliejimas su Minties Derintoju – Tobulumo Šaltiniu ir Centru – ją sumažina daugybę mirijardų kartų. Todėl šis susiliejimas su Tobulumo Šaltinio Dalele mums suteikia kaip draudimo kompanija apsaugą. Bet draudimo kompanija – tai nėra ta kompanija, kuri už mus ką nors darytų – ir susiliejimas su Minties Derintoju – tai nėra ta susiliejimo dvasinė vienovė, kad už mus Minties Derintojas darytų. Jis mums suteikia tiktai tobulą Informaciją. Mūsų patyrimas mums suteikia daugiau Išminties, bet mūsų sprendimai yra mūsų laisva valia, ir mūsų pastangos yra mūsų asmeninės pastangos, priimant visus iššūkius ir juos įsisavinant. Todėl laisva valia visą laiką bus aukščiausia net ir susiliejus su Minties Derintoju.

Taip, mano mylimieji, per visą Amžinybę – visą laiką – reikės gilint Įtikėjimą, niekas už jus šito nepadarys – Minties Derintojas – nepadarys – jūsų dvasios broliai ir sesės – nepadarys – liekate jūs vieni su savimi. Jūsų asmenybė yra sveika, jeigu yra aktyvi – jeigu ji puola į pasyvą, lietuviškai tariant, imkit atviortką ir pasukit vožtuvą – Įtikėjimo.
Lietuviškas – amin. Šutka.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Brolišas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-05-16 07:51:19

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal