Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Nuoširdaus bendravimo dėka yra kuriama veiksminga komanda – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 16

Algimanto pamokomasis žodis – Nuoširdaus bendravimo dėka yra kuriama veiksminga komanda – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 04 16

Na, štai, Vilius ir buvo pakilęs kaip dvasia, aš jo nemačiau – balsu tai priartėdavo, tai nutoldavo – jau dvasios lygiu skraidė virš mūsų. Visos dvasinės asmenybės iš tikrųjų turi savo kūną, kuris yra forma energine prasme. Kad nebūtų trumpo sujungimo, jie turi irgi laikytis tam tikro bendrabūvio. Ir jūs skaitot Urantijos Knygoj, kad yra garbinimo Šventovės – Tėvo Šventovės – ir ten gali tilpt keli šimtai tūkstančių dvasių. Reiškia, tai nėra tokia erdvė, kurioje vienas ant kito lipa, skraido – visur yra numatyta tam tikra erdvė tai asmenybei, kad energiškai ji galėtų dalyvaut, turėdama savo matomą pavidalą – matomą formą – o ne šiaip, kaip vaiduoklis, šmėkla kažkur atplauktų virš galvų ir gąsdintų kitus.

Žodžiu, mūsų energinė forma, prilygstanti ką mes dabar vadiname žmogiškuoju, materialiu kūnu, taip pat reikalauja tam tikros erdvės, būnant vienoje ar kitoje kosminės Visatos vietoje. Ir mes nuo tos formos nepabėgsime, mes turim ją įgyt pirmiausia pereidami per visą morontinį vystymosi etapą, keisdami savo formą į vis dvasingesnio, aukštesnio energinio dažnio virpesių išraišką, ir tapdami jau dvasine tapatybe tos pačios dvasinės asmenybės, bet dvasine tapatybe. Kiek mes turime to vidinio nušvitimo ir gyvojo ryšio su mūsų Tikraisiais Tėvais – Rojaus Trejybe-AŠ ESU – tuo ir mūsų dvasinis pavidalas atitiks mūsų vidinę, dvasinę būseną. Todėl tą, ką aš pasakiau iš pradžių pajuokavęs apie Viliaus skraidymą kaip dvasią, tai iš tikrųjų forma vis tiek išliks – jinai keisis ir dvasiomis mums esant – keisis ta prasme, kad energiškai dvasinis pavidalas kils į aukštesnį dažnį. Todėl ir artėdami morontiniu tapatybės lygiu arčiau dvasinio lygio, mes tą mitybą, kurią gausime pradiniuose pasauliuose, keisime vis į subtilesnę, artėjančią prie energinio formos maitinimo, arba išeikvotos energijos atstatymo, kad būdama dvasinė asmenybė dvasine forma niekada nebeturėtų dantų, kaip plėšraus tvarinio, vienintelio iš tikrųjų plėšančio instumento šitame kūne.

Tai štai, mano mylimieji, mūsų dvasinis asmenybės kuo ryškesnis pasireiškimas šitame pasaulyje, turi įtakos ir būsimųjų kartų biologiniam stiprėjimui – ligų, virusų atsparumui, imuniteto stiprinimui, kad gimusieji kūdikiai būtų imlesni dvasinei Šviesai, Teisingumui, kad jie pasireikštų tikrąja šito žodžio prasme – savimi – ne kaukę nešiodami, bet būdami be kaukės nuoširdūs, siekiantys visumos labui pašvęsti savo gyvenimą. Juk ir gali būti gyvenimo prasmė, kada tu kuri Gėrį. Gėrio negalima kurt sau – tai yra blogis – nes Gėris yra dalinamas Visumai, o jeigu tu jį paslepi tiktai savo asmeniniam naudojimui, tuomet jisai nėra Gėris. Reiškia, tau reikia daugiau suvokt Visatos Dėsnius, daugiau atsivert Rojaus Trejybei-AŠ ESU – savo Tėvams – kad galėtum pajaust, jog kiti tavo dvasiniai broliai ir sesės yra toje pačioje Šeimoje tavo broliai ir sesės dvasioje. Bet mes puikiai suprantame, kad tarpusavyje mes negalim bendraut vieni su kitais vienodai, nes mūsų skirtingas yra intelektas, skirtingi patyrimai, skirtingas nuoširdumo laipsnis, skirtingas pasitikėjimo laipsnis – ir su vienais mes galime surasti artimesnį ryšį, su kitais mes niekaip negalime sutart, todėl net ir tarp urantų aš turiu minty, todėl mes su jais vengiame bendraut ir daugiau bendraujame su tais, kurie yra nuoširdesni.
Aš šiandien ryte atsikėlęs iškart palyginau, o rytoj reikės važiuot į Kauną, ir visą laiką aš jums tą tvirtinu ir dabar pakartosiu – Kaune nė karto manęs niekas neužsipuolė. Vilniuje mane daug kas užsipuolė tarp urantų dėl to, kad jie nesupranta manęs – bet iš jų sklinda falšo gaidelės, nenuoširdumo, ir todėl puola – puola, ir tas puolimas yra nepasitikėjimas Kūrėju. Dėl nepasitikėjimo nėra noro giliau suvokt tuos teiginius savo dvasia, suvokt mano sakomas išraiškas teiginių forma, kad galėtų pajausti, jog tai yra Gyva, Tikra, su Meile sakoma jų labui. Ir Kaune aš niekada negirdžiu nė vieno žodžio prieš tuos teiginius – priešingai – aš juntu tą nuoširdumą mano atžvilgiu – palaikymą, ko Vilniuje aš nejaučiu tiek. Čia yra daugiau intelektuali grupė, bet ne dvasinė, Kaune yra mažiau intelektuali, bet dvasinė. Ir kaip keista, aš čia galiu daugiau bendraut, o Kaune aš turiu lėkt kaip raketa, tik atvažiuoju – pamaldos – ir aš negaliu tenai atsivert, nes man jau reikia sugrįžt į Vilnių, ir sūnų palydėt iki aerouosto, ir parvaryt mašiną – ją sutvarkyt, pastatyt į garažą.
Žodžiu, aš galėčiau Kaune daugiau duot žmonėms Šviesos, bet taip yra sutvarkyta, tokios aplinkybės, kad negaliu jiems duot daugiau – o ten man rūpi duot daugiau, nes aš matau žmonių atsivėrusias Širdis, ko Vilniuje aš pasigendu.

Tai štai dėl to iš tikrųjų mes per ilgą laikmetį bendraudami ir sudarom atitinkamas darbo grupes, suvesti Angelų – Visuomeninių Architektų – tikrinančių, kiek mes galime atlikti bendras užduotis. Ir jeigu nėra pasitikėjimo, nėra to nuoširdaus tarpusavio dvasinio Brolystės ryšio, iš tikrųjų nebus veiksminga komanda atliekant vienokias ar kitokias užduotis. Galima įgyt informacijos – intelektualių žinių – tai nuoširdumas ateina tiktai iš Kūrėjo – jo negalima kažkur išskaityt, iš kokių nors informacijos knygų prisipildyt – tai Kūrėjo suteikiama Dovana asmenybei. Tuo pačiu asmenybė gali gerdama gyvu bendravimu su savo Šaltiniu prisigert to Nuoširdumo tiktai iš Nuoširdumo Šaltinio.
Štai kodėl aš jums linkiu, kad Vilniaus profesoriai panašėtų į Kauno nuoširdžius urantus. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-05-23 08:03:17

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal