Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Šiandien (2019 05 23) per Viber’į telefonu mane pasiekė Valdo klausimas – kam Kūrėjui, kuris žino viską, ir žino nuo pabaigos, reikalingi mūsų patyrimai, kam jie reikalingi Patirtinei Dievybei – Aukščiausiajai Būtybei?

Šiandien (2019 05 23) per Viber’į telefonu mane pasiekė Valdo klausimas – kam Kūrėjui, kuris žino viską, ir žino nuo pabaigos, reikalingi mūsų patyrimai, kam jie reikalingi Patirtinei Dievybei – Aukščiausiajai Būtybei?

Patyrimų dėka, ir vien tik patyrmų kaupimo Gyvuoju Keliu einant mes ir įnešame savo asmeninį indėlį į Rojaus Trejybės-AŠ ESU sumanytą Evoliucinio Plano įgyvendinimą. Juk Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – patyrimų kaupimas ir vyksta per Patirtinės Dievybės – Aukščiausiosios Būtybės – įsiasmeninimą, kada kiekvienas virpesys, nuvilnijęs kūrinijoje, suteikia nuostabų Meilės ir Šviesos veiksmo-proceso patyrimą ar priešingai – baimės ir Evoliucinio Plano uždelsimo proceso patyrimą. Kūrėjo tobulas žinių turėjimas paties Kūrėjo sumanytas, kad turi būti papildytas patyrimų procesu, kurio vis stipresnis pasireiškimas ir įasmenins Aukščiausiąją Būtybę iki galo. Pačiam Kūrėjui visi patyrjmai jau yra sukaupti per visą Amžinybę, nes Kūrėjas yra Amžinybės Šaltinis ir Centras, tad naujo nieko Kūrėjas nepatirs, tuo tarpu Aukščiausioji Būtybė patirs kiekvieno patyrimo kiekvieną niuansą tik paties patyrimo akimirką, o ją kaip tik ir fiksuoja mūsų asmeninio patyrimo pasireiškimas. Tad patyrimai būtini tiek mums, tiek Aukščiausiajai Būtybei, bet ne Kūrėjui, nors Aukščiausioji Būtybė dar nėra įsiasmeninusi iki galo, bet jau sugebėjo sukurti pati vieną asmenybę – Atspindinčiųjų Dvasių Vadovą – Madžestoną – kuris turi savo būstinę Rojuje ir vadovauja 49 Atpindinčiosioms Dvasioms, kurios – po septynias – turi savo būstines Septynių Supervisatų sostinėse ir užtikrina atspindėjimo reiškinio buvimą, kad visa informacija tiek vaizdinė, tiek intelektuali minties, tiek dvasinė būtų atspindima iš bet kurio kūrinijos kampelio iki pat Rojaus.
Pagal Kūrėjo Valią mes – kiekvienas asmeniškai ir galime patirti ir įsisavinti vis ryškesnį kūrinijos pažinimą ir Kūrėjo atpažinimą tik tokiu būdu. Kitaip sakant, ką sužinome iš dvasinių mokymų teoriškai, turime pritaikyti praktiškai, kad galėtume kilti aukščiau ir stovėti ant aukštesnio Evoliucijos laiptelio – vėl siekdami naujų iššūkių įsisavinimo patyrimo. Tik toks yra Kūrėjo Žaidimas mums ir Aukščiausiajai Būtybei.
Būtent toks ir yra nuostabus Kūrėjo sumanymas, nes patyrimo tu negali sukaupti vien tik mąstydamas, svajodamas, skaitydamas – būtinas veikimas. O kad veikimas būtų veiksmingas ir ryžtingas, būtinas gyvas ryšys su Evoliucijos Šaltiniu ir Centru – Kūrėju – mūsų Tėvu ir Motina, ir visiškas – iki galo – atsidavimas Rojaus Tėvams ir vedimo pajautimas iš vidaus, ir tik tada bus veikimas drauge su Kūrėju kaip Bendrakūrėjui, kitaip baimė nugalės, ir patyrimo nesukaupsi, o tuo pačiu uždelsi ir Kūrėjo Eovliucinio Plano įgyvendinimą ir savo paties tapatybės atskleidimą naujo patyrimo įsisavinimo sąmoningu vengimu. O tai yra tas pats, kaip kirsti šaką ant kurios pats ir sėdi.
Priedo, Kūrėjas taip pat patiria mūsų patyrimus per Minties Derintojo gyvą bendravimą su kiekvienu iš mūsų, kada tik mes esame gyvojoje komunijoje su Kūrėju.
Patyrimas mums stiprina pasitikėjimą tiek Kūrėju, tiek ir savimi, o tai vėl stiprina gyvą ryšį su Kūrėju. O tada yra dar aktyvesnis Evoliucinio Žaidimo vyksmas, kaip tą ir numatė Kūrėjas Evoliucinio Plano įgyvendinimui.
Kito būdo žengti Gyvuoju Keliu Kūrėjas nenumatė, nes kitas sprendimas – savęs sunaikinimas ir savo visų duomenų ištrynimas iš Kūrinijos Tikrovės, nes Kūrinijos Tikrovė papildoma tik patyrimais.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-05-23 18:39:34

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal