Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Proto mankšta – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 05 07

Algimanto pamokomasis žodis – Proto mankšta – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 05 07

Kada jūs gyvai meldžiatės, ateina iš jūsų pasąmonės daugybė teiginių, nors jūs dalyvaujate komunijoje, tarpusavyje sujungti per viršsąmonę, bet tie teiginiai ateina iš daugelio pasąmonės. Tuos teiginius galima išplėst, stenkitės juos išplėst. Kada jūs sakote, kad šitas pasaulis, šita planeta – iliuzinė – ne pasaulis, ne planeta – iliuzinė – o iliuziją sukuria tie, kurie gyvena tamsoje, nusigręžę nuo Šviesos Šaltinio, nuo Šviesos Centro, o planeta yra kaip tik atitinkanti Kūrėjo valią – ji yra Tikrovės arena mūsų Tikrovės Gyvenimui, kurio šiandien, deja, nėra, yra iliuzinis gyvenimas.
Kada jūs kalbate, šlovinimo ir garbinimo maldoje, arba prašymų maldoje, kreipdamiesi į Kūrėją, kaip Tobulą Šaltinį – tai yra Tiesa, bet ją galima išplėst. Jis yra ne tiktai Tobulas Šaltinis, bet ir Paties Tobulumo Šaltinis! Gali būt Tobulas Šaltinis, bet nebūt Tobulumo Šaltiniu, o Kūrėjas yra Tobulumo Šaltinis! Išplėskite šitą sampratą. Lygiai taip pat, kada jūs atsiduodate Kūrėjo vedimui tiktai sunkiomis aplinkybėmis, tai jūs turite atsiduot kiekvieną akimirką, nelaukt sunkių aplinkybių – kiekvieną akimirką. Tas atsidavimas ir yra Tikrovės pasireiškimas jūsų viduje. Jeigu jūs tik sunkumo akimirką atsiduodate, o kitomis akimirkomis užsiėmę savais darbais be Kūrėjo – tai yra iliuzija – jūsų gyvenimas – iliuzija tomis akimirkomis, kada jūs nesate atsidavę šito Locmano vedimui iš vidaus – Maja – Sai Baba vadino iliuziją – maja. O reikia gyvent Tikrovės Gyvenimą, bet Tikrovės Gyvenimas įmanomas tiktai dar giliau atsivėrus, kad tų akimirkų, kuriomis pasireiškia maja, būtų kuo mažiau. Dabar žmonija išvis gyvena nuo ryto iki vakaro majos gyvenimą, bet nuo to pati planeta netapo majos išraiška – ji yra reali Satanijos Sistemos 606-oji planeta. Ir ji yra sumanyta Kūrėjo, kad joje būtų Šviesa – žydintys Žiedai, kuriuos sukuria Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnūs ir dukros savu gyvenimu, kur kiekvienas yra unikalus, nepakartojamas tiek, kiek jisai yra realiame ryšyje su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, dirbdamas visus darbus. Jeigu tie darbai dirbami be Rojaus Trejybės-AŠ ESU, jie nebus tokie sėkmingi, išeikvosit daugiau energijos. Išmintis ateina iš To Paties Išminties Šaltinio ir Centro – iš Kūrėjo. Naudokitės ta Išmintimi per atsivėrimą Išminties Šaltiniui ir Centrui, semkitės tos Išminties iš Išminties Šaltinio. Kur bepažvelgsite visur yra Pagrindas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – nėra antro pagrindo.
Šiandien kažkas man pasakė, va, Vytautas, kad prie katedros organizuoja kažkokią gailestingumo šventę. Gailestingumas – tai ne šventė – tai – gyvenimas Tikrovėje. Jeigu jau yra gailestingumo šventė, tai yra majos pasireiškimas – iliuzijos pasireiškimas. Todėl keiskite tuos teiginius, kuriuos jūs sakote, savo viduje mėgindami kiekvieną teiginį išplėst. Kaip galima išplėst? Tegu jūsų protas pratinasi aktyviau veikt, siekdamas teiginių išplėtimo – koks gali būt gražus teiginys, ir jį dar išplečiant. Štai labai puiku, šitoje mokykloje mes paskaitėm – ant sienos pakabinta įvairių, nuostabių teiginių šimtinę – šimtuką – ar net ir daugiau negu šimtas, ir autoriai ten – Getė, koks nors politikas, ar rašytojas, Aleksejus Tolstojus – ir tie teiginiai visur atspindi gelmę – gelmę, kuri mąstant iš tikrųjų verta, verta dėmesio, bet jose stinga Kūrėjo – Jis nutylimas. Kodėl? Todėl, kad tie autoriai nebuvo atradę Kūrėjo – jie nesirėmė į Kūrėją, o Minties Derintojas jiems suteikia tą Šviesą, ir štai iš pasąmonės jiems kyla tos mintys – tie teiginiai – bet jie lieka našlaičiai – tie patys autoriai – našlaičiai – ir per teiginius neišreiškia Paties To Šaltinio, iš kur tie teiginiai.
Štai kodėl aš jums siūlau mėgint tuos teiginius savo viduje plėst, kokie jums bekiltų, ir pamatysite tada išplėtę jūs vėl turėsite pripažint Kūrėjo Šaltinį, kad visa tai, bet koks teiginys, yra susiejamas su Šaltiniu – Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Ir tai jau yra Tikrovė – tada dingsta iliuzija. Dėl to gyvenimas įgauna iš tikrųjų kitokią kokybę, kitokią Vertybę, Prasmę. Ir tada jūs tampate labiau tikri negu prieš akimirką teigdami tuos teiginius, kuriuos jūs sugebėjote patys išplėst. Mėginkit mankštint savo protą šitaip. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-06-07 08:07:19

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal