Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Vienintelis Kelias, vienintelė Išeitis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 05 14


Algimanto pamokomasis žodis – Vienintelis Kelias, vienintelė Išeitis – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 05 14

Vanduo yra sumanytas tam, kad malšintų troškulį. Kūrėjo tokia yra formulė mums suteikta. Mes atsiradome iš vandenyno gelmės, kur buvo patalpinta gyvybės plazma, todėl mes ir dabar turime polinkį vandeniu papildyt savo fizinį pavidalą – fizinį mūsų sustyguotą organizmą. Kokia nuostabi yra išraiška, kada gimsta mažylis, ir jį mes galime pripildyti Šviesa, kada jis nepažįsta aplinkos – ir mūsų Išmintis ir Šviesa jam tampa vienintele natūralia aplinka ir žinia. Ir jeigu mes užpildome tą mažylį Šviesos ir Kūrėjo Gyvais virpesiais – tai yra garantuota, kad tas mažylis nepatirs tokių sukrėtimų, kokius patyrėme mes, kada mūsų neaugino Kūrėjo Šviesoje, kada mūsų nepripildė Kūrėjo Visumine Meile. Kada mes žengiame, net ir dabartiniame amžiuje, turėdami jau didžiulę Įžvalgą, palyginus su aplinka, ir tai mes turime viduje daugybę baimių, ir tos baimės mūsų nėra kaip mistika, arba kaip kažkoks mitas – jos realiai mus varžo. Mes nedrįstame pasireikšti Šviesa, nedrįstame patys priimti iššūkių, kuriuos suteikia mums Kūrėjas. Ir tie iššūkiai sumanyti, kad mes galėtume gyvent palaimingą gyvenimą jausdami Palaimą, jausdami Ramybę. Ir mes esam patys sau didžiausios kliūtys ir iššūkiai – patys sau – kadangi turime dvipusį protą – mūsų užterštą pasąmonę, kuri pasiekia sąmonės lygį ir mums trukdo, ir turime vidinį tam tikrą supratimą, kurį mums suteikia Minties Derintojas ir žadina mūsų dvasinį protą, kaip mes turėtume pasielgt. Ir kada mes žinom, kad Tiesa, Teisingumas, Šviesa, Gailestingumas, Meilė yra iš tikrųjų tai, kas mus iš vidaus ir sustiprina, ir nuramina, ir tuo pačiu sukelia troškimą tą patirt ir aplinkoje, bet mes gi nedrįstume šitaip gyvent – mes iškart sumažinam savo paties keliamus reikalavimus, ir mes prisideriname prie aplinkos patys save nuskriausdami. Ir tada klausiam – kodėl mums kyla skausmai fizinio kūno – depresiniai, intelektualūs kentėjimai? Tai yra dėl to, kad mes nenorime būt savimi, bijome būt savimi, kokį sumanė Kūrėjas – mes esam sau patys didžiausias iššūkis. Bet mes – urantai – žinodami tą Šviesą, kad Kūrėjas mums suteikia visą Šviesą ir sveikatingumą tada, kada mes atveriam save ir pasitikim Juo, kad pasiimtume tą suteiktą Šviesą, ir kad fizinė sveikatingumo išraiška, kad mes būsena tą patirtume – ne intelektualiai išvedžiotume, bet būsena patirtume, tai štai tam didžiausia kliūtis yra mūsų tas materialus mirtingojo protas. Kada mes žengsime toliau Gyvuoju Keliu, patirdami dvasinę vienovę su Kūrėju, patirdami tą Palaimos, Ramybės būseną, kuri stiprins mūsų fizinį pavidalą, mes įgysime didesnį pasitikėjimą, kad tai yra tikra, kad tai yra vienintelė visai žmonijai skirta šviesėjimo kryptis – nėra antros. Tie, kurie sako, kad yra visi keliai vedantys pas Dievą – taip, ir klystkelis gi juk veda kažkur, ir atveda – bet tai klaidžiojimai. Tada mus dar giliau paskandina ligose, nepasitikėjime, baimėse, depresijose, ir ne visi ištveria, tuomet ir atsiranda tie, kurie pasinaudoja nusilpusiais, ir juos manipuliuodami daro sau verslą – tą daro dabar visos egzistuojančios ir susiskaldžiusios į sektas religijos, tą patį daro politinė valdžia. Žiūrėkit, nėra nė vienos šalies, kad žmonės būtų patenkinti savo politine valdžia – nė vienos šalies – tik vieni daugiau laiko savyje, o kiti išreiškia protestais. Ir dabar, kada mes matom, kaip Kinija paima daugybę darbo vietų, net iš tokios šalies kaip Jungtinės Valstijos – tai sukelia nepasitenkinimą Jungtinių Valstijų eiliniams žmonėms, nes jie nebeturi darbo vietų – jų vidinė ramybė yra pažeista, jie ima reikšt nepasitenkinimą. Ir tada prieš tokius demonstruojančius metamos policinės jėgos – realiai jie yra vaikomi su vandens patrankomis, su guminėmis kulkomis – o juk, tai yra tie patys anksčiau buvę patenkinti savo sočiu gyvenimu dvasios broliai ir sesės. Ir štai ta prievartos mašina – ji maitoja tuos, kurie nori teisingumo, nori darbo, ne kažko daugiau. Kadangi kinai perkami labai pigia kaina – bet jie irgi ne iš kelmo spirti – jie surado dar pigesnę darbo jėgą – Šiaurės Korėją. Ir dabar jau jie išnaudoja Šiaurės korėjiečius – kinai, kuriuos išnaudoja amerikonai – ir užsidirba sau turtus kinai, išnaudodami Šiaurės korėjiečius. Štai kaip dvasios broliai kuria tiek tam tikrą turtą milijardieriams, kurie valdo tas kompanijas, tiek ir tuo pačiu apsunkindami Brolystės įsiviešpatavimą šitoje planetoje. Štai esant tokiai aplinkai, mes dar turime patį didžiausią iššūkį – save patys – neužtenka to, kad kiek yra iššūkių aplinkoje, mes dar turim save, kaip iššūkį – dėl asmeninių, įvairiausių problemų tiek fizinėje plotmėje, tiek intelektualioje plotmėje, tiek dvasinėje plotmėje – turim patys kovot su savimi. Ir čia vėl vienintelis Kelias – tiktai atsivėrimas, tiktai bendravimas su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – atsidavimas Jos vedimui ir Gyvenimas su Ja – vienintelė Išeitis – kito vektoriaus nėra ir nebus. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-06-13 18:01:36

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal