Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Jeigu nėra tvarkos viduje, niekada jos nebus išorėje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 05 21

Algimanto pamokomasis žodis – Jeigu nėra tvarkos viduje, niekada jos nebus išorėje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 05 21

Gyvajame Kelyje neskaičiuokite pergalių – jame yra Visuma. Visuma – tai jūsų siekimas dvasios – asmenybės – susiliejimu su Kūrėju gyvenimas – gyvenimas taip, kaip veda Kūrėjas. Nelyginkit savęs su kitais – mes negalim atsistot į kito padėtį, į kito aplinkybes, į kito protą, į kito patyrimą. Visą laiką išlikite kuo glaudesniame ryšyje su Kūrėju, nes kiekvienam, jūs jau žinote, Kūrėjas yra parengęs Likimą – ir ne tik Likimą, bet ir vedimą iš vidaus, kad tas Likimas būtų sėkmingai įgyvendintas su kuo mažesnėmis skausmingomis pasekmėmis Kūrėjo vaikui. Todėl pagrindinis jūsų pastangų siekis – kuo giliau pajaust vedimą iš vidaus – tada jūs nustosite daryt klaidingus sprendimus ir susilauksit mažiau skausmingų pasekmių. Likimas, kaip teigia Urantijos Knyga – patekt į Rojų – tai dar nėra tas visuminis arba galutinis Likimas. Galutinis Likimas yra būti savimi su Kūrėju per visą Amžinybę, nes ir patekus į Rojų, įgyvendinus pirminį Likimą taip pat galima nusigręžt nuo Kūrėjo ir atsisakyt to Gyvojo Kelio. Todėl Likimas yra Amžinybėje likti su Kūrėju – savo Tėvu ir Motina – ir vykdyti Jo valią ne dėl to, kad ta valia yra primesta iš išorės ir iš aukščiau, bet dėl to, kad ji yra Išminties Šaltinio, kuris žino, ką reiškia laisvos valios panaudojimas išmintingai ir visų labui, ir kaip gali ją suliejęs individas – savąją valią su Kūrėjo valia – iš tikrųjų išmintingai ir įgyvendint. Nėra galimybės lenktynėms, varžyboms tarp įvairiausių grupių, tarp įvairiausių individų Gyvajame Kelyje, nes Gyvasis Kelias yra numatytas tam, kad mes atskleistume save, o ne kopijuotume kitą. Mes negalime tapti kito kopija, būdami originalai. Todėl jūs patys žinot, net ir dabar, kiek yra nutapytų kopijų, bet niekada kopija nevertinama, kaip ir pats prasčiausias originalas, nes jis išlieka nepakartojamas. Ir pakartot jūs negalite nieko, kad ir kaip norėtumėt būt panašūs į kažką. O jūs tapkite tokiu, kokiu sumanė jus Kūrėjas, kad galėtumėte iš tikrųjų šitame Gyvajame Kelyje savuoju gyvenimu žengti ryžtingai, nes jus sumanė Kūrėjas ryžtingus.
Aš vakar, eidamas į Urantijos grupės užsiėmimą, Žvėryne prie konteinerių priėjęs, matau sudaužytą butelį – ir tokios aštrios šukės, ir jau nebėra laiko rinkt, nes reikia nueit į Urantijos grupę nepavėlavus. Bet po Urantijos grupės aš matau, kad tos šukės liko taip ir nesurinktos, o konteineris stovi šalia – niekas ryžtingai nesielgia eidamas pro tas šukes, šukės mėlynos – tamsiai mėlynos spalvos – nežinau, koks ten buvo butelis, bet jos tokios aštrios ir tokios išlenktos, smailios. Aš surinkau tas visas šukes ir nunešiau į toliau esantį stiklo konteinerį. Ir rinkdamas vis mąstau – kodėl daugybė žmonių praėjo, ir niekam neužkliūna tos šukės, nors jos akis bado, nes ta mėlyna spalva išsiskiria iš pilkos aplinkos, ant kurios jinai sudužusi. Ir akivaizdu, kad žmogus tamsoje negali matyt tamsos kokių nors pažeidimų. Jeigu tu gyveni, apskritai, šiukšlyne, tai tu šiukšlyną laikai, kaip ta natūralia aplinka, todėl ir tas gyvenantis praeivis tamsoje, jis ugdo ir kitus vaikus gyventi tamsiais vaikais – tamsiais mirtingaisiais – bet susigalvoja sau pseudoteises, pseudopareigas, kad yra pareiga ginti tėvynę. Kokia gali būt pareiga ginti tėvynę? Nuo ko ją ginti? Žudant kitus? Dabar visos mados ateina iš Amerikos į Europą, o Europa primeta ir lietuvi-A-ms – aš specialiai taip kirčiuoju netaisyklingai – iš pa Utenas – liatuvIAIi – kadangi liatuvIAIi turi labai seklų protą, tai jie nesugeba suvokti, kad juos mulkina. Amerikoj, kuri jau įvairiose sferose diktuoja madas Europai – pirmieji, kurie leido kariuomenėje tarnaut vienalytininkams, pirmieji, kurie pradėjo šaukt apie priekabiavimą – dabar net viršininkas pažiūrėjo į sekretorę, paklausė – ar gerai jautiesi? – jau galima jį baust už priekabiavimą – jokių asmeninių klausimų. Bet to dar neužtenka. Skaitau dabar yra, reiškia, daugybė galingų prekybos centrų po visą Ameriką, ir vienas prekybos centras paskelbė – kadangi yra daugybė jau transvestitų, kurie pakeitė savo lytį – tariamai pakeitė, jie lyties negali pakeist, smegenų neperkreipsi – tai dabar jie nurodo, kad tualetai tuose prekybos centruose yra bendri ir vyrams, ir moterims, kad nebūtų pažeidinėjamos tų transvestitų žmogaus teisės. Tai to dar neužtenka. Kada Vašingtone policininkas išvijo vyrą iš moterų tualeto, policininkas buvo suimtas už žmogaus teisių pažeidimą, nors atvirai rašo, kad jau yra tokių maniakų, kurie užpuola moteris atėję į tą tualetą, kadangi jis turi savo tą geidulį patenkint, ir turi aplinką labai tam pseudopolitikų sukurtą.
Tai va, tokia nuostata ateis ir į Europos Sąjungą, ir tada tos šeimos, kurias ten reikalauja leisti kurti vienalytininkams, turės dar vieną argumentą – štai mes turim užsistot ir tuos transvestitus, kurie tariamai pakeitė lytį. Vietoj to, kad sureguliuotų hormonus, kurie yra sutrikę, jie mechaniškai mėgina pakeisti lytį. Štai va tokie susiję dalykai su tuo, kad žmonės nesurenka šukių, kai akivaizdu! Ir jeigu vaikas, net tų pačių žmonių vaikas – kaiminystėje gyvenančių – užlips ant tų šukių, susipjaustys, taigi tas tėvas ar motina pergyvens. Bet juk tai yra tokia aplinka – tamsa – šiukšlynas neatskiria, kur yra Šviesa, kur yra tvarka. O tvarka yra visame viduje – jeigu nėra tvarkos viduje, niekada jos nebus išorėje. Ir nesitikėkite, kad bus Lietuvoje tvarka – jos niekada nebus, kol urantai neateis vadovauti šaliai. Visa šita yra – iliuzija – ir tą iliuzinį žaidimą žaidžia visa aplinka. Visa rinkimų sistema visame pasaulyje yra netikra, todėl jokie rinkimai nereikalingi nė vienoje šalyje. Turi būt išmintingiausi, šviesiausi žmonės, kurie vestų visuomenę, ir ne bet kur vestų, o į ryškesnę Šviesą su Kūrėju, atrastu savyje. Tai kaip gali nuspręsti visuma per rinkimus, pati būdama tamsi – ko jai reikia? Negali nuspręsti visuma. Štai tada ir prasideda, kad reikia naikint tualetus, kuriuose yra atskirtis tarp skirtingų lyčių, naikint įvairiausias kitokias prieinamas paslaugas kaimuose, prarasti darbus, naikint mokyklas. Mokykla, kiek metų reformuojama, ir visą laiką nežino, kurią kryptim žengti – niekas nežino – be urantų niekas nežino. Todėl jūs turite žinot – aplinka tiktai brutalės, sprendimai bus priimami tokie, kurie duos skaudžių pasekmių, ir tada nenustebkite, kad jus puls – jus puls iš tikrųjų ta tamsa, nes jūs mėginsite tą tamsą apšviest, o ji nenori Šviesos – ir tas nenoras yra iš baimės. Ir baimė – tai yra būtent milžiniška kiekvienam kliūtis, kuri neleidžia būti savimi. Štai va tada ir jūs turit pateikt žmonėms išeitį, kaip jis gali tapti savimi, kada Kūrėjas yra jo viduje. Nėra kitos išeities be urantų – nėra – be Šventovės nėra išeities.
Todėl Gyvajame Kelyje jūs esate tiek gyvi, kiek esate veiklūs Visumos labui – kiek miegate, tiek esate iliuziniai ir susilieję su iliuzija. Ir jūsų reikalas, kaip jūs priimate savo sprendimą laisva valia, jūsų reikalas, kuo jūs užsiiminėjate, kokie jūsų yra prioritetai, jūsų reikalas, kiek jūs esate nuoširdūs, jūsų reikalas, kokią jūs matot savo pačių ateitį Lietuvoje ar bet kokioj kūrinijos vietoj. Viskas yra tiktai jūsų asmeninis reikalas. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-06-26 19:26:25

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal